Tüp Mide Ameliyatı

Tüp mide ameliyatı, günümüzde en sık kullanılan obezite cerrahisi uygulamalarındandır. Mide küçültme ameliyatı olarak da bilinen tüp mide ameliyatı; teknik olarak gastrik by-pass, duodenal switch ve biliyopankreatik diversiyona göre daha kolay olup, yan etki oranı daha düşüktür. Diğer ameliyatlar, doktorunuzun kararına göre bazı durumlarda uygulanabilir.

Tüp mide ameliyatı, genellikle laparoskopik olarak yapılır ve midenin büyük kısmı cerrahi olarak çıkartılır. Mide hacmi öncesinin %15'ine düşürülür.

Tüp mide ameliyatı uygulamasında; laparoskopik olarak, genellikle karında 5 adet küçük yara oluşturulur, bunlardan biri 1,5 cm uzunluğunda, diğerleri ise 0,5-1 cm uzunluğundadır.

Tüp mide ameliyatı sonrası çok az yara izi olur ya da hiç yara izi olmaz.

 

Tüp Mide Ameliyatı Öncesi

Obez hastalar, birçok farklı branş tarafından multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. Tüp mide ameliyatı planlamasında, ekipte; laparoskopik ve obezite cerrahisinde deneyimli cerrah, obezite yönetiminde deneyimli anesteziyoloji uzmanı, endokrinoloji ve metabolik hastalıklar uzmanı, kardiyolog, diyetisyen, psikiyatrist ve fizik tedavi uzmanı bulunmalıdır. Obezite cerrahisi uygulamalarından tüp mide ameliyatı planlanan hastaların ameliyat öncesi değerlendirmeleri, diğer herhangi bir büyük karın cerrahisi ameliyat öncesi değerlendirmesinden farklı değildir. Ancak, yapılacak testler ve tetkikler ise hemen hemen aynı ise de; hastaların metabolik durumlarıyla ilgili olarak da bazı ek testler yapılmaktadır.

Tüp Mide Ameliyatı Öncesi Değerlendirmeler

Tüp mide ameliyatı için başvuran hastaların, aşağıdaki branş uzman doktorları tarafından değerlendirilmeleri gerekir.
 
 1. Genel Cerrahi
 2. Endokrin ve Metabolik Hastalıklar
 3. Göğüs Hastalıkları
 4. Kardiyoloji
 5. Diyet ve Beslenme
 6. Psikiyatri
 7. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 8. Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Tüp Mide Ameliyatı Öncesi Laboratuvar Testleri

Tüp mide ameliyatı öncesi yapılan testler arasında, aşırı kilolu olmaya yol açan herhangi bir endokrin ve metabolizma hastalığı olup olmadığına yönelik testler yer alır. Ayrıca, vücudun diğer yönlerden tam ve sağlıklı olup olmadığına ve tüp mide ameliyatının yapılmasının uygun olup olmadığına yönelik testler de eklenir. Kan testlerine ek olarak; tüm hastalar, yukarında sayılan branş uzman doktorları tarafından görülüp gerekli tetkikler istenir.

Bunlar arasında:
 • EKG (gerekirse, ekokardiyogram)
 • Solunum fonksiyon testleri
 • Vücut kompozisyon analizi
 • Endoskopi
bulunmaktadır.

Bazı hastalarda, karın ultrasonografisi ile bacaklarda varis ve tromboz aranmasına yönelik her iki bacak Doppler incelemesi de istenebilir.

Tüp Mide Ameliyatı Öncesi Gece Yapılması Gerekenler

Tüp mide ameliyatınızdan önceki gece, doktorunuz size (genellikle düşük molekül ağırlıklı dekstran) kan sulandırıcı bir ilaç reçete edecektir ve bunu ameliyattan önceki akşam cilt altına yaptırmanızı belirtecektir. Ayrıca bağırsak temizliği için de; ağızdan alacağınız bir ilaç reçete edilerek, bunu da ameliyattan önceki gece saat 8 gibi içmeniz istenecektir. Tüp mide ameliyatınızın saatine göre değişmekle birlikte; genellikle akşam saat 20:00’den sonra bir şey yememeli, gece saat 24:00’den sonra (gece yarısından sonra) da bir şey içmemelisiniz.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası

Tüp mide ameliyatı öncesi ve sırasında yapılan değerlendirmelere göre hasta, normal odaya ya da yoğun bakım ünitesine alınır. Örneğin, uyku apnesi olan hastalar yoğun bakımda en az bir gece kalabilirler. Hastalara genellikle 1-2 gün ağızdan katı ya da sıvı hiçbir şey verilmez. Tüp mide ameliyatı sonrası 2. ya da 3. gün pasaj grafisi çekilir. Bunun için, hastaya radyoloji bölümünde içinde kontrast madde olan bir bardak su içirilir ve aynı zamanda filmler çekilir. Pasaj grafisinde sıvının mideden geçişi normal ise ve kaçak yoksa önce hastaya boyalı maddeli (metilen mavisi) bir su verilir ve kaçak olmadığından emin olunduktan sonra hasta ağızdan beslenmeye başlanır. Su ve süt verilir. Hasta bunu bulantı ve kusma olmadan içebiliyorsa (tolere ediyorsa) aynı gün taburcu edilir.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Taburculuk

Tüp mide ameliyatı sonrası hastalar genellikle 2. veya 3. günde taburcu edilerek, nasıl beslenmeleri gerektiği konusunda diyetisyen tarafından bilgilendirilirler. Bu dönemde; su, süt, et suyu, tavuk suyu, meyve suyu gibi sıvı gıdalar alınır. Hastalara, mide koruyucu ilaçlar ve multivitamin reçetesi verilir. Tüp mide ameliyatı sonrası, genellikle kan sulandırıcı ilaca bir süre daha devam edilir.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tüp mide ameliyatı sonrası, hastaların cerrah ve diyetisyenlerinin tavsiye ettiği bakım ve beslenme planına göre beslenmelerini düzenlenmeleri önerilir. Bu tavsiyelere uygun olarak gıda alımı yapılmadığı takdirde; hastanın midesi fazlaca şişerek ve belki de kusmaya neden olarak, tüp mide ameliyatı sonrası yara iyileşmesini engelleyebilir ya da kaçaklara neden olabilir. Nadiren geğirme ya da hıçkırık görülebilir; bundan endişe edilmemeli, ancak sürekli olması durumunda doktorunuz bilgilendirilmelidir. Aynı şekilde, istemeyerek hızlıca alınan sıvı kusmaya yol açabilir. Bu durum, bir veya iki kez olursa endişe edilmemeli; ancak sürekli olması durumunda doktorunuz bilgilendirilmelidir.

İlgili Yazılar: