Grup Florence Nightingale Hastaneleri Robotik Ürolojik Cerrahi bölümünde özellikle böbrek, mesane ve prostat ameliyatları alanında büyük deneyim sahibi bir ekip iş başındadır.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Robotik Ürolojik Cerrahi bölümünde tecrübeli ekibimiz yıllardır başarılı ameliyatlara imza atmaktadır.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Robotik Cerrahi Merkezi Robotik Ürolojide; uygulanan başlıca ameliyatlar:
Radikal prostatektomi
Piyeloplasti (böbrek çıkışı darlığı)
Psoas hitch
Boari flap
Üreteral reimplantasyon
Radikal sistektomi
İleal neobladder
Donör nefrektomi
Adrenalektomi
Radikal ve basit nefrektomi
Parsiyel nefrektomi
Sakrokolpopeksi
Robotik prostat ameliyatları 
Prostat kanseri