Rejeneratif Tıp Merkezi

Rejenerasyon kelimesinin Türkçesi; "yenilenme"dir. Rejeneratif tıp ise; "yenileyici tıp" anlamına gelir. Bu adı almasının nedeni; hasar almış doku/organların tekrar yenilenmesini bu sayede vücut fonksiyonlarının iyileşmesini sağlayabilmesidir.

Bazı ciddi yaralanmalar ya da kronik hastalıklar vücudun fonksiyonel dokularına önemli hasarlar verebilir. Öyle ki vücut kendini yenilemekte yeterli olmayabilir.
Rejeneratif tıp;bu hastalar için organ ve/veya doku fonksiyonlarının yenilenmesi amacıyla tıpta yeni gelişmiş önemli bir alandır.Birçok hastalığın tedavi yöntemlerinde yeni tıbbi ihtiyaçlar rejeneratif tıp alanındaki teknolojilerin daha hızlı gelişmesi için Rejeneratif Tıp Merkeziönemli etkenler olmuştur.

Güncel rejeneratif tıp uygulamalarında; yaşlanma, hastalıklar ya da doğumsal anormalliklere bağlı olarak vücutta hasar görmüş doku ya da organları yenilemek ve onarmak amacıyla "kök hücreler" kullanılmaktadır. Kök hücreler, vücuttaki bu hasarlı alanlara ulaşma gücüne sahiptir. Yenileme ve onarım sürecini başlatarak; oluşturdukları yeni doku ve hücreler sayesinde vücuttaki hasarlı bölgelerin fonksiyonlarını düzeltebilirler.

Rejeneratif / Yenileyici Tıp sadece problem geliştikten sonra hasarın tedavisinde değil, aynı zamanda problemlerin oluşmasını engelleyici koruyucu tıp alanında da önemli rol oynayabilir. Rejeneratif Tıp Merkezimiz'de; Prof.Dr. Işık Akgün ve ekibi;kan, kemik iliği ve yağ dokusundan alınan materyallerden oluşturulan hücresel tedaviler ve hücre kültürü uygulamaları ile hastalarımıza yeni başlangıçlar sağlayabilmektedir.

Ortopedide Rejeneratif Tip

Rejeneratif (yenileyici) tıp, hasara uğramış dokuların biyolojik ürünlerle tedavi edilmesi olanağını sağlayan yeni bir tıp alanıdır.

Rejeneratif tıp uygulamalarında; vücudun, hasar görmüş dokularını kendi kendine onarabilme yeteneğinin tetiklenmesi ve kök hücrelerin etkisi baş rolleri oynamaktadır.

Rejeneratif tıp uygulamalarında yaşlanma, hastalıklar, travma ya da doğuştan bozukluklar nedeniyle fonksiyonlarını yitiren dokuların tamiri ve yenilenmesi için, canlı işlevsel dokuların uygulanması söz konusudur.

Günümüzde hücresel tedavilerin gelişmesi ve kök hücre uygulamalarının gündeme gelmesiyle artık “kıkırdak hasarları iyileştirilebilir” hale gelmeye başlamıştır.

Kök Hücre ile yapılan hücresel tedaviler eklemde farklı iyileştirici özellikler oluşturabilmektedir. Akut ve kronik yaralanmaların, menisküs yırtıkları tedavilerinde, bağ zedelenmelerinde, kıkırdak kayıplarında ve dejeneratif eklem hastalıklarının ilerlemesini durdurmak için hücresel tedaviler kullanılabilmektedir.

Peki hücresel tedavi güvenli mi?

Yapılan son klinik araştırmalara ve deneyimlerimize dayanarak eklemlere hücresel tedavi/kök hücre uygulamalarının güvenli olduğunu söyleyebilmekteyiz.

Yenileyici tıp sadece problem geliştikten sonra hasarın tedavisinde değil, aynı zamanda problemlerin oluşmasını engelleyici koruyucu tıp alanında da önemli rol oynayabilmektedir.

Rejeneratif tıbbın ortopedik hastalıklardaki başlıca kullanım alanları:

Eklem kıkırdağı yaralanma ve yıpranmaları
Tendon yaralanmaları ve iltihabı
Yumuşak doku yaralanmaları
Bacak dolaşım bozuklukları ve iyileşmeyen kronik yaralar
Diyabetik ayak

Estetik Cerrahide Rejeneratif Tıp

Estetik cerrahi; vücudumuzda oluşan doku eksikliklerinin/hasarlarının fonksiyonel ve estetik olarak onarılması ile ilgilenen tıp dalıdır. Bu nedenle rejeneratif tıp ile oldukça yakın ilişkidedir.

Rejeneratif tıp alanındaki gelişmeler ile birlikte estetik cerrahi uygulamalarında da yeni ufuklar açılmıştır. 

Zamana, hastalıklara, kazalara bağlı olarak meydana gelen doku hasarlarının onarılması için kök hücrelerin kullanımı söz konusudur.

Kişinin kendisinden alınan hücreler, yüksek teknolojiye sahip laboratuvarlarda çoğaltılarak sorunlu olan bölgelere uygulanabilirler.

Estetik cerrahi de kullanılan bir diğer yöntem de uyuyan kök hücrenin en yoğun olduğu bölgeden faydalanmaktır. Bu bölgeler vücudun yağ depolarıdır. Hücreler, ameliyat ortamında, yaklaşık 10 dakikada alınır, 1,5 saat içinde gerekli bölgeye enjekte edilebilir. Bu yöntemde hücreler manipüle edilmediğinden laboratuvar şartları gerekmemektedir.

Estetik Cerrahide Rejeneratif Tıbbın Kullanım Alanları:

1. Yaşlanmış Bölgelerin Yenilenmesi

Yaşlanmaya bağlı olarak tüm vücut hücrelerimizde değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikleri en çabuk ve net olarak gözlediğimiz organ ise deridir. Deride meydana gelen sarkmalar, kırışıklıklar, sıkılığın bozulmasına bağlı olarak yağ dokusunun yer değiştirmesi sorunları ile karşılaşılabilmektedir.
Bu sorunların giderilmesi amacıyla kişinin yağ dokularından biyopsi ya da yağ emme (liposuction) yöntemiyle parçalar alınır. Yağ dokusunda bulunan rejeneratif (yenileyici hücreler) çeşitli işlemlerden geçirilerek ayrıştırılır ve kişinin ihtiyacı olan bölgelere enjekte edilir.

2. Kapanmayan Yaraların Tedavisi

Normal şartlarda dokularımız hastalıklara ya da çevre faktörlere bağlı hasar aldığı zaman,vücudumuz kendini yenileme özelliğine sahiptir. Ancak bazı durumlarda bu hasar kendiliğinden tamir edilemeyecek boyutlara ulaşabilmektedir. Örneğin bazı hastalarda kanlanma yetmezliği ya da kemoterapi/radyoterapi gibi tedavilere bağlı olarak deride kapanmayan yaraların oluşması söz konusu olabilmektedir.
Hastanın kendi dokularındanelde edilen rejeneratif (yenileyici) hücrelerin kapanmayan yaraların tedavi edilmesinde kullanılması mümkündür.

3. Yüz ve Vücut Dolgusu

Yaşlanmaya bağlı olarak yüz ve vücuttaki yağ dokusu azalır ya da yer değiştirebilir. Örneğin yüzde elmacık kemikleri üzerinde olan yağ dokusu zamanla kaybolur ya da aşağı doğru ilerler.
Yine vücuttaki bazı bölgelerdeki yağ dokusu için de durum benzerdir. 
Estetik cerrahideki rejeneratif tıp uygulamalarıyla; kişinin kendi dokularından alınan yenileyici hücrelerden dolgu maddeleri hazırlanır ve gerekli olan yerlere enjekte edilir.
Bu dolgular sayesinde yapaylıktan uzak, doğal ve daha kalıcı bir görünüm elde etmek mümkün olabilmektedir. 

4. Yara İzlerinin Tedavisi

Yaralanmalara, hastalıklara, ameliyatlara bağlı olarak deri bütünlüğü bozulduğunda yara oluşur. Vücudun kendi kendisini tamiri sırasında iz kalmadan yaranın iyileşmesi mümkün olabilirken, bazı durumlarda yaranın özelliklerine bağlı olarak iz kalması söz konusu olabilmektedir.
Yaraların oluş şekli, derinliği, enfeksiyon varlığı, bulunduğu yer, yara izi oluşmasını etkileyen faktörler arasındadır. 
Yara izlerinin giderilmesinde kişinin kendi vücudundan elde edilen rejeneratif/yenileyici hücreler, hem vücut hem de yüzdeki yaraların ve izlerin tedavisinde başarı ile kullanılabilmektedir.

5. Yanık İzlerinin Tedavisi

Kazalar ve dikkatsizliklere bağlı olarak; haşlanma yanığı, güneş yanığı, alev yanığı, kimyasal yanık, yanık.. gibi durumlar ile sık karşılaşılmaktadır. 
Yanıklarda hasarın derecesine, ısının yüksekliğine, maruziyet süresine bağlı olarak yanık izi oluşma ihtimali bulunur.
Bazı yanık izleri de tıpkı yara izleri gibi kalıcı olabilmektedir. Günümüzde rejeneratif tıptaki gelişmeler sayesinde yanık izleri tedavi edilebilmektedir. Hastadan alınan rejeneratif/yenileyici hücrelerle, üçüncü derece yanık gibi kronik yanık dokularını iyileştirmek mümkün olabilmektedir.

6. Meme Rekonstrüksiyonu (Yeniden Yapılandırılması)

Kanser hastalarında tedavi amaçlı olarak meme dokusu tamamen ya da kısmen alınabilmektedir. Bu ameliyatların pek çok kadın üzerinde psikolojik olarak olumsuz etkilere neden olabildiği bilinmektedir.
Bu durumun ortadan kaldırılması için meme alınma (mastektomi) ameliyatları ile eş zamanlı ya da ardışık olarak estetik cerrahi ameliyatları da uygulanmakta ve meme rekonstrüksiyonu sağlanmaktadır. 
Memenin yeniden yapılandırıldığı rekonstrüksiyon ameliyatlarında daha doğal görünüm elde etmek amacıyla rejeneratif tıptan yararlanılabilmektedir.

TIBBİ MERKEZİN HİZMET VERDİĞİ ŞUBELER