Grup Florence Nightingale Hastaneleri Radyoloji Tıbbi Bölümümüz tüm radyolojik inceleme alanlarında yılın 365 günü, 24 saat kesintisiz faaliyet göstermektedir.

Radyoloji Bölümümüzde; öğretim üyeleri, radyoloji uzman doktorları, radyoloji teknikerleri ve tıbbi sekreterlerden oluşan geniş bir "radyoloji ekibi" hizmet vermektedir.

Bölümüzde yapılan direkt incelemelerin tümü radyoloji uzmanı kontrolünde deneyimli radyoloji teknisyenleri tarafından yapılır. İncelemeler acil tıbbi durumlarda anında raporlanmakta ya da klinisyen hekim derhal bilgilendirilmektedir. 

Direkt radyolojik incelemeler Radyoloji Bölümümüzde özelliklerine göre dijital veya konvansiyonel röntgen sistemleri ile yapılır. Ayrıca direkt radyolojik incelemeler gerekli durumlarda Portable (hastanın bulunduğu yere taşınabilen) radyografi cihazlarımızla, ameliyathanede ise C-kollu  skopi  cihazımızla da yapılabilmektedir.

Radyoloji Bölümümüzde teşhis amaçlı kullanılan cihazlar:

·    1,5 T Manyetik Rezonans
·    3T Manyetik Rezonans (MR)
·    Çok Kesitli (16 ve 64 dedektörlü) Bilgisayarlı Tomografi
·    Çok Kesitli ( 128 dedektörlü) Çift Tüplü Bilgisayarlı Tomografi
·    Ultrasonografi (USG)
·    Renkli Doppler Ultrasonografi (RDUS)
·    Dijital Anjiyografi (DSA)
·    Konvansiyonel Röntgen
·    Panoramik Röntgen
·    Dijital Mamografi
·    Standart Mamografi
·    Kemik Yoğunluk Ölçüm Cihazı

Radyoloji kapsamındaki tüm görüntüleme yöntemleri:

·    Direkt grafi
·    Ultrasonografi
·    Renkli doppler ultrasonografi
·    Bilgisayarlı tomografi
·    Bilgisayarlı tomografik anjiografi
·    Manyetik rezonans görüntüleme
·    Manyetik rezonans görüntüleme anjiografisi
·    Manyetik rezonans spektroskopi
·    Manyetik rezonans perfüzyon
·    Manyetik rezonans diffüzyon
·    Manyetik rezonans traktografi
·    Fonksiyonel manyetik rezonans

·    Dijital subtraksiyonanjiografi (Kateteranjiografi) yöntemleri bu amaçla kullanılabilmektedir.

Hangi hastalıkta hangi yöntemin kullanılacağı, hastaya, hastanın yaşına, durumun aciliyetine ve aranan hastalığa göre değişiklik göstermektedir.

Grup Florence Nightingale Radyoloji Bölümündeki yandallar: 

I-    Girişimsel Radyoloji: Radyoloji Tıbbi Bölümüzde kanser ile ilişkili veya ilişkisiz önemli girişimler Girişimsel Radyoloji Merkezimizde yapılmaktadır. Bunların arasında kalp-damar hastalıkları ile tüm organ sistemlerinin damar ile ilişkili bozuklukları, kanamaların tanı ve tedavisi ve dünya standartlarında kalitesini kanıtlamış olduğu kanser tedavisi yer alır. Girişimsel Radyoloji Merkezimiz hakkında daha detaylı bilgiye <Girişimsel Radyoloji Merkezi> adresinden ulaşabilirsiniz.

II-    Nöroradyoloji: Nöroradyolojide; beyin, omurilik, baş-boyun bölgesi hastalıklarına görüntüleme yöntemleri kullanılarak tanı konulmasını sağlanır. 

Grup Florence Nightingale Nöroradyoloji Birimimizde girişimsel nöroradyoloji teknikleri ile hastalarımızın doğru tanı ve etkili tedavi alması için alanında uzman hekimlerimiz ve ekipleri ile çalışmalarımızı başarı ile sürdürmekteyiz.

Günümüzde tıp teknolojilerinin gelişmesi ile önemli Radyoloji yandallarından biri haline gelen Nöroradyoloji kendi içerisinde iki ayrı bölüme ayrılmıştır:

I-    Tanısal Nöroradyoloji; radyoloji ana disiplininde kullanılan tüm görüntüleme yöntemleri kullanılarak merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi, baş-boyun bölgesi, göz hastalıklarının tanı ve takibi yapılır.

II-    Girişimsel Nöroradyoloji; beyin, omurilik, baş-boyun bölgesi ve gözü ilgilendiren bazı hastalıkların tedavisi üstlenilmektedir.
Nöroradyoloji Birimimizde gerçekleştirilmekte olan işlemler hakkında detaylı bilgiye <Nöroradyoloji Birimi> adresinden ulaşabilirsiniz.

III-    Onkolojik Görüntüleme: İleri Onkolojik Görüntülemede fonksiyonel ve moleküler görüntülemenin yer alması ile tümör dokusunun erken evrede tespitinde önemli yol kat edilmiştir. Yeni nesil görüntüleme araçları ile günümüzde onkolojik hastaların tanı, evreleme, tedaviye yanıtları ve kanser hastalığının klinik seyir sırasındaki davranışı daha kapsamlı değerlendirilmektedir.

Böylece kanser tipine uygun tedavinin seçimi ve hedefe yönelik tedavi planlaması yapılabilmekte; tedavi başarı oranı yükseltilebilmektedir. 

Grup Florence Nightingale Hastaneleri 30 yıllı aşan deneyimi ile gelişmiş onkoloji merkezinde kanser tanı ve tedavisinde dünya ortalama standartlarının üzerine çıkmış ve görüntüleme teknolojisinde ilkleri ülkemizin hizmetine sunmuştur. Bunlara ek olarak, günümüze kadar tıbbi bilgi ve yeni nesil teknolojilere aynı anda ulaşmak zorundaki çok sayıda yurtdışı hasta için kür şansını yakalamak adına umut olmuştur ve olmaya devam etmektedir.

İlk PET BT (bilgisayaralı tomografi) kurulumunu gerçekleştiren hastanemiz dünyada sayılı araştırma merkezlerinde bulunan PET MR cihazını da 2015 yılı itibarı ile ülkemize kazandırmıştır.

Hastanemizde onkoloji tanısı için gerekli üstün teknoloji ürünü 1,5 Tesla ve 3 Tesla MR cihazları, çok kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı, hareketli organlarda hedefli radyoterapi imkanı sağlayan bilgisayarlı tomografi teknolojisi, mamografi ve ultrasonografi cihazları mevcuttur. Gelişmiş PACS ve iş istasyonları ve kanser tanısını güçlendiren özel yazılımlar sayesinde dünyanın ileri onkoloji görüntüleme üniteleri ile yarışır teknolojik donanıma sahibiz.

·    Tümörün damarlanmasının ölçülmesi damardan kontrast madde verilmesini içeren Perfüzyon MR ile,
·    tümör damarlanmasını kontrast madde vermeden hesaplanmasına imkan veren ve yeni geliştirilen bir Diffüzyon MR tekniği olan IVIM (Intravoxel Incoharent Motion) ile,
·    Hücre ölümünü tespit eden Diffüzyon MR ve PET ile,
·    İyi huylu kötü huylu tümör ayrımında kullanılan  MR Spektroskopi ile onkoloji hastalarımızın hizmetindeyiz.

TIBBİ BÖLÜME BAĞLI SAĞLIK REHBERİ YAZILARI