Radyasyon Onkolojisi


radyasyon onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi Bölümü olarak standart modern cihazları içermek mutlak gerekli ama yeterli değildir. Farkı yaratan tecrübe ve her hastaya özel süreci yakından takip ediyor olmaktır diye düşünüyoruz.

Ülkemizde üç boyutlu konformal radyoterapi tekniği ilk kez 1998 yılında Grup Florence Nightingale Hastaneleri Radyasyon Onkolojisi Bölümümüz'de uygulanmaya başlanmıştır. Konformal radyoterapi tekniğindeki geniş deneyimimiz sonrasında yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART) tekniğini de 2005 yılında ülkemizde ilk kez uygulamaya yine Radyasyon Onkolojisi Bölümümüz başlattı.

Türkiye'nin YART tekniği ile en çok hastaya radyoterapi imkanı sunmanın ve en geniş deneyime sahip Onkolojisi Bölümü olmanın gururunu yaşıyoruz.

2010 yılından itibaren RapidArc cihazı ile volümetrik yoğunluk ayarlı radyoterapi uygulanmaya başlayan radyasyon onkolojisi bölümümüzde bu yöntemle hastalarımızın tedavi süresi oldukça kısalarak hastanın tedavi cihazında kalış süresi azalmıştır. Bu sürenin kısalması hastanın masada yatış süresinin uzamasına bağlı pozisyonel değişimleri de en aza indirerek set-up doğruluğunun artmasına ve tedavinin etkinliğinin artmasına olanak vermektedir.

Radyoterapi bir ekip işidir. Ve biz Grup Florence Nightingale Hastaneleri Radyasyon Onkolojisi Bölümümüz'de 4 öğretim üyesi, 2 radyasyon onkoloji uzmanı hekim, 8 teknisyen, 2 radyasyon fizikçisi, 2 dozimetrist ve 1 hemşire ile donanımlı bir ekibe sahibiz.

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı; tümörü radyasyonla tedavi etmek üzere uzmanlaşmış, hastanın ne şekilde , vücudun hangi bölgesine ve hangi dozda tedavi alacağına karar veren hekimlerdir. Tedavi boyunca hasta takibi ve gerekli tedavi değişikliklerine karar verecek kişidir. Radyoterapi sırasında oluşabilecek erken ve uzun dönemde izlenebilecek geç yan etkileri Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olan hekim takip ve tedavi eder.

Radyofizik Uzmanı radyoterapi kullanılan cihazlarının kurulum ve ölçümleri ile hasta tedavi planlarının hazırlanması ve doğrulanması işlemlerini yürüten kişilerdir. Tedavide kullanılan sistemlerin belirli aralıklarla kontrollerini yaparak düzgün çalışmasının sürekliliğini temin ederler.

Dozimetristler tedavi planlarının hazırlanmasında ve kalite kontrol ölçümlerinde Radyofizik uzmanına yardım ederler.

Radyoterapi Teknikerleri ilgili yüksekokul mezunu ve tedavinin her gün hastaya uygulanmasından sorumlu personeldir. Hasta pozisyonunun sağlanması, tedavi alanı kontrolü amacıyla çekilen günlük portal görüntülerin çekilmesi ve radyoterapi cihazlarının çalıştırılmasından sorumludurlar. Tedavi sırasında kumanda odasından hastayı takip ederler.

Radyasyon Onkolojisi bölümümüzde hekimi hastamızın tedavisini planlanıyor, başlatılıyor ve düzenli olarak kontrol ediyor. Radyoterapi bir ekip işidir ve bizim ekibimiz çok yakın çalışır ve tedavi zincirinin tüm aşamalarında birlikte hareket ederler.

Radyoterapide diğer önemli bir nokta da; etkili bir sonuç ve minimal yan etki hedefine ulaşmak için tümör hareketlerinin minimize edilmesidir

Bu amaçla; meme kanserinin radyoterapisinde; solunum kontrolü altında tedavi yaparak kalbin aşırı doza maruz kalmasını engelleyerek radyoterapi uyguluyoruz.

Akciğer kanserinin radyoterapisinde 4 boyutlu görüntüleme ile tümör hareketlerini minimize edilebilme şansına sahibiz…

Ve yine özellikle prostat kanserinin radyoterapisinde; 10 yıldır altın marker’larla (işaretleyicilerle) görüntü rehberliğinde radyoterapi yapıyoruz. Prostatın içine radyasyon onkolojisiyerleştirilen elektromanyetik transmitter ile tedavi sırasında prostat hareketinin takibi ve aşırı hareket gözlendiğinde terapinin durdurulması milimetrik prostat kanseri tedavisinde bzilere avantaj sağlıyor. Yüksek dozu daha kısa sürede daha etkin bir şekilde uyg şansı tanıyor.

Son 2 yıldır da rektum ve prostat arasına enjekte edilen jel ile rektumun (bağırsağın ) yüksek doz bulutundan uzaklaştırılması ve bağırsağa bağlı pek çok radyoterapi yan etkilerinden hastalarımızı korumanın yolunu tecrübe ediyoruz.