Radyasyon Onkolojisi

Ülkemizde üç boyutlu (3D) konformal radyoterapi (KRT) tekniği ilk kez 1998 yılında Grup Florence Nightingale Hastaneleri Radyasyon Onkolojisi Bölümümüzde uygulanmaya başlanmıştır. KRT tekniğindeki geniş deneyimimiz sonrasında yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART) tekniğini de 2005 yılında ülkemizde ilk kez uygulamaya yine Radyasyon Onkolojisi Bölümümüzde başlamıştır.

Türkiye'nin YART tekniği ile en çok hastaya radyoterapi imkanı sunmanın ve en geniş deneyime sahip Radyasyon Onkolojisi Bölümü olmanın gururunu yaşıyoruz.

2010 yılından itibaren RapidArc cihazı ile volümetrik yoğunluk ayarlı radyoterapi uygulanmaya başlayan radyasyon onkolojisi bölümümüzde bu yöntemle hastalarımızın tedavi süresi oldukça kısalarak hastanın tedavi cihazında kalış süresi azalmıştır. Bu sürenin kısalması hastanın masada yatış süresinin uzamasına bağlı pozisyonel değişimleri de en aza indirerek set-up doğruluğunun artmasına ve tedavinin etkinliğinin artmasına olanak vermektedir.

Radyoterapi bir ekip işidir


Grup Florence Nightingale Hastaneleri Radyasyon Onkolojisi Bölümümüzde 4 öğretim üyesi, 2 radyasyon onkoloji uzmanı hekim, 8 teknisyen, 2 radyasyon fizikçisi, 2 dozimetrist ve 1 hemşire ile donanımlı bir ekibe sahibiz.

Ekip Üyelerimizi Tanıyın

Radyofizik Uzmanı: Radyoterapi kullanılan cihazlarının kurulum ve ölçümleri ile hasta tedavi planlarının hazırlanması ve doğrulanması işlemlerini yürüten kişilerdir. Tedavide kullanılan sistemlerin belirli aralıklarla kontrollerini yaparak düzgün çalışmasının sürekliliğini temin ederler.

Dozimetristler: Tedavi planlarının hazırlanmasında ve kalite kontrol ölçümlerinde Radyofizik uzmanına yardım ederler.
Radyoterapi Teknikerleri: ilgili yüksekokul mezunu ve tedavinin her gün hastaya uygulanmasından sorumlu personeldir. Hasta pozisyonunun sağlanması, tedavi alanı kontrolü amacıyla çekilen günlük portal görüntülerin çekilmesi ve radyoterapi cihazlarının çalıştırılmasından sorumludurlar. Tedavi sırasında kumanda odasından hastayı takip ederler.

Randevu Alın