Prof. Dr. Sezer SAĞLAM Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi - Medikal Onkoloji

Özel İlgi Alanları
 • Gastrointestinal Kanserler
 • Mide Kanseri
 • Ewing Sarkom
 • Dahiliye

Randevu Alın

  • 2005 
   İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
   Medikal Onkoloji Uzmanlık Eğitimi

   1996
   Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

   1991
   Ege Üniversitesi 
   Tıp Eğitimi

   • Tıbbi Onkoloji Derneği
   • European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS)
   • American Society of Clinical Oncology (ASCO)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Topuz E, Eralp Y, Saglam S, Saip P, Aydiner A, Berkman S, Yavuz E. "Efficacy of intraperitoneal cisplatin as consolidation therapy in patients with pathologic complete remission following front-line therapy for epithelial ovarian cancer. Consolidative intraperitoneal cisplatin in ovarian cancer."Gynecol Oncol. 92(1): 147–5, 2004.
   • Balci NC, Akun E, Erturk M, Saglam S, Inan N, Balci Y. "Renal-related perinephric fluid collections: MRI findings." Magn Reson Imaging. 23(5): 679–84, 2005.
   • Basaran M, Bavbek ES, Saglam S, Eralp L, Sakar B, Atalar AC, Bilgic B, Ozger H, Onat H. "A phase II study of cisplatin, ifosfamide and epirubicin combination chemotherapy in adults with nonmetastatic and extremity osteosarcomas." Oncology. 72(3–4): 255–60, 2007.
   • Sakar B, Gumus M, Basaran M, Argon A, Ustuner Z, Ustaoglu MA, Saglam S, Guney N, Tenekeci AN, Aykan NF. "XELOX followed by XELIRI or the reverse sequence in advanced colorectal cancer." Oncology. 73(5–6): 298–304, 2007.
   • Topuz E, Derin D, Can G, Kürklü E, Cinar S, Aykan F, Cevikbaş A, Dişçi R, Durna Z, Sakar B, Saglam S, Tanyeri H, Deniz G, Gürer U, Taş F, Guney N, Aydiner A. "Effect of oral administration of kefir on serum proinflammatory cytokines on 5-FU induced oral mucositis in patients with colorectal cancer." Invest New Drugs. 26(6): 567–72, 2008.
   • Balci NC, Befeler AS, Bieneman BK, Fattahi R, Saglam S, Havlioglu N. "Fat containing HCC: findings on CT and MRI including serial contrast-enhanced imaging." Acad Radiol. 16(8): 963–8, 2009.
   • Balci NC, Perman WH, Saglam S, Akisik F, Fattahi R, Bilgin M. "Diffusion-weighted magnetic resonance imaging of the pancreas." Top Magn Reson Imaging. 20(1): 43–7, 2009.
   • Saglam S, Suzme R, Gurdol F. "Serum tumor necrosis factor-alpha and interleukin-2 concentrations in newly diagnosed ERBB2 (HER2/neu) positive breast cancer patients." Int J Biol Markers. 24(3): 142–6, 2009.
   • Saglam S,Aykan NF,Şakar B et al. A pilot study evaluating the safety and toxicity of epirubicin, cisplatin, and UFT (ECU regimen) in advanced gastric carcinoma. Journal of Gastrointestinal Oncology.2; 219-26, 2011
   • Effects of surgical laparoscopic experience on the short-term postoperative outcome of rectal cancer: results of a high volume single center institution.Balik E, Asoglu O, Saglam S, Yamaner S, Akyuz A, Buyukuncu Y, Gulluoglu M, Bulut T, Bugra D. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2010;20:93-9.
   • Can diffusion-weighted MRI determine complete responders after neoadjuvant chemoradiation for locally advanced rectal cancer?Engin G, Sharifov R, Güral Z, Sağam EK, Sağlam S, Balik E, Asoğu O, Yamaner S, Güllüoğu M, Kapran Y, Özel S.Diagn Interv Radiol. 2012;18:574-81.
   • Modified DCF (mDCF) regimen seems to be as effective as original DCF in advanced gastric cancer (AGC).Keskin S, Yıldız I, Sen F, Aydogan F, Kilic L, Ekenel M, Saglam S, Sakar B, Disci R, Aykan F.Clin Transl Oncol. 2012 
   • Saglam S, Bugra D, Kaytan Saglam E, Yamaner S, Asoglu O, Balik E, Oral E.N, Sakar B, Kizir A, Kapran Y, Camlıca H. "Prospective randomized study comparing fourth-week surgery versus eighth- week surgery after neoadjuvant concomitant radiotherapy and infusional 5-FU in T3-4/N0+ rectal cancer: Istanbul R-01 Study". J Clin Oncol 27:15s, (suppl; abstr 4131), 2009
   • Saglam S, Arifoglu A, Saglam EK, Asoglu O, Yamaner S. "Induction chemotherapy plus concurrent chemoradiotherapy (HART) sor squamous cell carcinoma of the esophagus: Preliminary analysis of the phase II trial". Proc. ASCO GI Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, Gastrointesitinal Cancer, USA, abstr no: 75, 2008.
   • Sakar B, Gumus M, Argon A, Guney N, Saglam S, Basaran M, Ustaoglu M.A, Ustuner Z, Aykan F. "XELOX followed by XELIRI or the reverse sequence in advanced colorectal cancer". Proc. ASCO GI Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, Gastrointesitinal Cancer, USA, abstr no: 307, 2007
   • Saglam S. "Epirubicine, cisplatin, UFT (ECU Regimen) in advanced gastric carcinoma". Proc. ASCO GI Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, Gastrointesitinal Cancer, USA, abstr no:86, 2006.
   • Balik E, Bektas H, Yamaner S, Bugra D, Bulut T, Saglam S, Saglam E, Akyuz A, Buyukuncu A, Sokucu N. "The effects of neoadjuvant chemo-radiotherapy on the complication rates in rectal cancer surgery". XXI. Biennial Congress of International Society of The University of Colon and Rectal Surgeons 25-28 June, ABD, Abstr no: 93, 2006
   • Balik E, Bektas H, Keskin M, Bugra D, Yamaner S, Bulut T, Saglam S, Saglam E, Sokucu N, Buyukuncu Y, Akyuz A. "Surgical timing for rectal cancer operation after neoadjuvant radiotherapy and chemotherapy". XXI. Biennial Congress of International Society of The University of Colon and Rectal Surgeons 25-28 June, ABD, Abstr no: 95, 2006
   • Bitisik O, Saip P, Saglam S, Dalay N. "Detection of circulating breast cancer cells in relation to therapy" Journal of Clinical Oncology, ASCO Annual Meeting Proceedings. Vol 23, No. 16S, Part I of II (June 1 Supp. abstr no:689), 2005.
   • Sakar B, Aykan N.F, Saglam S, Ustuner Z. "Long-term survival after curative resection for pancreatic ductal adenocarcinoma" Journal of Clinical Oncology, ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 22, No 14S (July 15 Supp. Abstr no: 4227), 2004.   
   • Sağlam S. "Sinyal Iletisini Bloke eden Monoklonal Antikorlar [cd 20 (rituksimab), Her 1 Blokerleri (setuksimab, Panitumumab, Matuzumab, Nimotuzumab), Her 2 Blokerleri (trastuzumab), Her-1-2 Blokeri (pertuzumab), Igr-1r, Vegf (bevasizumab), Vegf Trap, Vegfr1, Vegfr2, Trail R1 (mapatumumab), Trail R2 (leksatumumab), Pdgf-alfa Integrinler]". Türkiye Klinikleri Dergisi/Tıbbi Onkoloji- Onkolojide Yeni İlaç Tedavileri Özel Sayısı; Cilt/Vol: 2 (1), 37-44, 2009.
   • Sağlam S, AYKAN N.F. "Nöroendokrin Tümörlerin Tedavisi" Derleme (Review). Endokrinolojide Diyalog; vol: 2, 142- 6, 2007.
   • Uçar A, Yekeler E, Yıldırım Dönmez F, Tunacı M, Sağlam S, Acunaş G. "Sternal Metastazlı Uterus Liomyosarkomu" İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası; Cilt: 68 (3), 078-080, 2005.
   • Kuter S, Sağlam S. "Transfüzyon kaynaklı graft-versus-host hastalığını önlemede kullanılan kan ve kan bileşenleri, ışınlama cihazlarının fiziksel yapısı, radyasyon dozları, dozimetrik ölçümler, ışınlama dozları ve klinik endikasyonlar".Türk Onkoloji Dergisi, Cilt: 24 (3), 2009 
   • Sağlam S, AYKAN N.F. "Nöroendokrin Tümörlerin Tedavisi" Derleme (Review). Endokrinolojide Diyalog; vol: 2, 142- 6, 2007.
   • Uçar A, Yekeler E, Yıldırım Dönmez F, Tunacı M, Sağlam S, Acunaş G. "Sternal Metastazlı Uterus Liomyosarkomu" İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası; Cilt: 68 (3), 078-080, 2005.
   • Kuter S, Sağlam S. "Transfüzyon kaynaklı graft-versus-host hastalığını önlemede kullanılan kan ve kan bileşenleri, ışınlama cihazlarının fiziksel yapısı, radyasyon dozları, dozimetrik ölçümler, ışınlama dozları ve klinik endikasyonlar".Türk Onkoloji Dergisi, Cilt: 24 (3), 2009  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler 1. Topuz E, Eralp Y , Sağlam S, Saip P, Aydıner A, Berkman S, Yavuz E, "Primer kemoterapi sonrası tam remisyon sağlanan over kanserli hastalarda konsolidasyon tedavisi olarak intraperitoneal sisplatin tedavisinin etkinliği", 15. Ulusal Kanser Kongresi, P 310, Antalya, 2003.
   • Balık E, Keskin M, Bektaş H, Sağlam S, Sağlam E, Buğra D, Yamaner S, Bulut T, Sökücü N, Büyükuncu Y, Akyüz A. "Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası 4. ve 8. haftasında ameliyat edilen rektum kanserli hastaların erken ve geç dönem komplikasyonları açısından karşılatırılması". Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006
   • Balık E, Keskin M, Bektaş H, Sağlam S, Sağlam E, Yamaner S, Buğra D, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A. "Rektum kanserinde neoadjuvan kemoradyoterapinin perop ve erken dönem komplikasyonlar üzerine etkisi". Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
   • Sağlam S, Başaran M, Onat H, Bavbek S."Primer gastrik lenfomalı hastalarda gastrektominin sağkalıma etkisi". 1.Tıbbı Onkoloji Kongresi, 29 Mart – 2 Nisan, Antalya, abstr no: 213, 2006.
   • Saglam S, Aykan F, Şakar B, Yazar A. "İleri evre mide kanserinde epirubicine, cisplatin, UFT (ECU Rejimi)" 1.Tıbbı Onkoloji Kongresi, 29 Mart – 2 Nisan, sözel bildiri 5, Antalya, 2006.
   • Ergen A, Sağlam S, Almaç Z, Tuncer S, Peksayar G. "Karsinoid tümör ve orbita metastazı: Olgu sunumu" XII. Ulusal Kanser Kongresi, P 629,Antalya, 2007.
   • Vural S, Karadağ Ç. A. Tanık C, Sağlam S, Karaman S, Urgancı N, Erdem E." Epididim metastazlı çocukluk çağı kolon adenokarsinomu: Olgu sunumu" XIII. Ulusal Kanser Kongresi, P 330, Antalya, 2009.
   • Balık E, Keskin M, Bektaş H, Sağlam S, Sağlam E, Buğra D, Yamaner S, Bulut T, Sökücü N, Büyükuncu Y, Akyüz A. "Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası 4. ve 8. haftasında ameliyat edilen rektum kanserli hastaların erken ve geç dönem komplikasyonları açısından karşılatırılması". Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006
   • Balık E, Keskin M, Bektaş H, Sağlam S, Sağlam E, Yamaner S, Buğra D, Bulut T, Büyükuncu Y, Sökücü N, Akyüz A. "Rektum kanserinde neoadjuvan kemoradyoterapinin perop ve erken dönem komplikasyonlar üzerine etkisi". Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
   • Sağlam S, Başaran M, Onat H, Bavbek S."Primer gastrik lenfomalı hastalarda gastrektominin sağkalıma etkisi". 1.Tıbbı Onkoloji Kongresi, 29 Mart – 2 Nisan, Antalya, abstr no: 213, 2006.
   • Saglam S, Aykan F, Şakar B, Yazar A. "İleri evre mide kanserinde epirubicine, cisplatin, UFT (ECU Rejimi)" 1.Tıbbı Onkoloji Kongresi, 29 Mart – 2 Nisan, sözel bildiri 5, Antalya, 2006.
   • Ergen A, Sağlam S, Almaç Z, Tuncer S, Peksayar G. "Karsinoid tümör ve orbita metastazı: Olgu sunumu" XII. Ulusal Kanser Kongresi, P 629,Antalya, 2007.
   • Vural S, Karadağ Ç. A. Tanık C, Sağlam S, Karaman S, Urgancı N, Erdem E." Epididim metastazlı çocukluk çağı kolon adenokarsinomu: Olgu sunumu" XIII. Ulusal Kanser Kongresi, P 330, Antalya, 2009.
   Diğer Yayınlar
   • Sağlam S. "Kemoterapi için Kaynak Kılavuz El Kitabı: Companion Handbook to the Chemotherapy Sourcebook" Lippincott Williams&Wilkins Michael C. Perry (çeviri). İstanbul Medikal Yayıncılık, 534 sayfa, 2008.
   Ulusal Kitaplardaki Bölümler
   •  Sağlam S. "Kanser Hastalıklarında Destek Tedavi" İç hastalıkları, Editör Prof Dr Enver Dolar, Nobel&Güneş Yayınevi Bölüm 7/174, 2005