• Ürolojik Kanser Cerrahisi
 • Laparoskopik ve  Robotik Üroloji
 • Çocuk Ürolojisi

   1981 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun olup, ayni üniversitede 1985 yılında Üroloji ihtisasını tamamladı.ABD’de Cleveland Clinic ve Wayne State University kanser merkezinde, ayrıca Fransa ve Almanya’da çeşitli merkezlerde Ürolojik Kanser Cerrahisi, Laparoskopik ve Robotik Üroloji konularında çalışmalar yaptı.

   1991 yılında Türk Çocuk Ürolojisi Derneği'ni kurdu, Üretra ve Hipospadias Cerrahisi konusunda ülkenin öncülerinden oldu. Hipospadias tedavisinde güncel TIPU ameliyatında dünya çapında deneyime sahiptir. 2011 yılında yeni yönetmelikle Çocuk Ürolojisi Uzmanlığı da tescillendi.

   ABD’den döndüğü 1991 yılından bu yana, 1000’den fazlası Prostat Kanseri olmak üzere, 5000’in üzerinde prostat ameliyatı yaptı.

   Amerikan Üroloji ve Avrupa Üroloji Dernekleri'nde aktif görevleri olup, halen Ulusal Ürolojik Cerrahi Derneği Bölge Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.

   Prof. Dr. Reşit TOKUÇ, 2007 yılından bu yana Grup Florence Nightingale Hastaneleri'nde çalışmaktadır.

 • Türk Tabipler Birliği
 • İstanbul Tabip Odası (Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu Üyesi)
 • Marmara Ürologlar Derneği (Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Türk Üroloji Derneği (Aktif Üye)
 • Ürolojik Cerrahi Derneği (Aktif Üye)
 • Endo-üroloji Derneği (Aktif Üye)
 • Pediatrik Üroloji Derneği (Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Üro-Onkoloji Derneği (Aktif Üye)
 • Kontinans Derneği (Aktif Üye)
 • Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • ICS (International Continence Society)
 • SIU (Societe International Urologique)
 • EAU (Europian Association of Urology) (Aktif üye)
 • ESPU (European Society of Pediatric Urology)
 • AUA (American Urological Association) (Corr. Üye)

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

 1. Association Between HLA Antigens and Bladder Tumors. Tokuc R, Akdas A, Ozerkan K. Eur Urol., 13: 207-209, 1987. 
 2. ESWL in Children : A report on 79 Renal Units Miroglu C, Tokuc R, Erol H, Tolon J, Erkan A, Bazmanoğlu E, Tolon M.  J Endourol. 6(3): 209-211, 1992. 
 3. Accuracy of Frozen Section Examination of Testicular Tumors. Tokuc R, Sakr W, Haas G, Pontes E. Urology, 40(6): 512-516, December 1992. 
 4. Comparison of an Extrusion Procedure and Eversion Procedures in the Treatment of Hydrocele. Miroglu C, Tokuc R, Saporta L.  Int Urol Nephrol., 26(6): 673 679, 1994. 
 5. Validation of 2001 Partin tables in Turkey: a multicenter study. Eskicorapci SY, Karabulut E, Turkeri L, Baltaci S, Cal C, Toktas G, Akpinar H, Ozer G, Sozen S, Tokuc R, Lekili M, Soylu A, Albayrak S, Sahin H, Alpar R, Ozen H.  Eur Urol.,47(2): 185-189,  February 2005. 
 6. Tissue reactions of 5 sling materials and tissue material detachment strength of 4 synthetic mesh materials in a rabbit model.  Yildirim A, Basok EK, Gulpinar T, Gurbuz C, Zemheri E, Tokuc R.  J Urol. 174(5): 2037-2040, November 2005. 
 7. The surgical results of the pubovaginal sling procedure using Intravaginal Slingplasty (IVS) for stress incontinence. Basok EK, Yildirim A, Atsu N, Gürbüz C, Tokuc R.  J. Int. Urol. and Nephr. 38(3-4): 507-512, 2006. 
 8. Endoscopic Treatment of Vesicoureteral Reflux with Polydimethylsiloxane in Adult: Location and appearance of the ureteric orifice have a role on the success rate. Basok EK, Yıldırım A, Atsu N, Gocer S, Tokuc R. Urol. Int., 80: 46-51, 2008. 
 9. The impact of urinary drainage on the development of anastomotic stricture after Radical Retropubic Prostatectomy. Yildirim A, Basok EK, İlhan Aİ, Basaran A, Rifaioglu MM, Tokuc R. Int Urol Nephrol., 40: 667-673, 2008. 
 10. Percutaneous nephrolithotomy management of a kidney with the history of previous ureterocalicostomy. Basok EK, Rifaioglu MM, Atsu N, Yildirim A, Basaran A, Tokuc R. The American Journal of Case Report, 9: 288-291,  2008.  
 11. Gangrene of the Distal Penis after Implantation of Malleable Penile Prosthesis in a Diabetic Patient Yildirim A, Basok EK, Basaran A, Tokuc R. Adv Ther, 25(2): 1-5, 2008. 
 12. Type I and II Circumcaval Ureter in Children : Experience in Three Cases. Basok EK, Yildirim A, Tokuc R. Adv Ther, 25(4): 1-5, 2008. 
 13. Cadaveric Fascia Lata versus Intravaginal Slingplasty for the Pubovaginal Sling : Surgical Outcome, Overall Success and Patient Satisfaction Rates. Basok EK, Yildirim A, Atsu N, Basaran A, Tokuc R. Urol Int, 80: 46-51, 2008. 
 14. Can Bipolar Vaporization be Considered an Alternative Energy Source in the Endoscopic Treatment of Urethral Strictures and Bladder Neck Contracture? Basok EK, Basaran A, Gurbuz C, Yıldırım A, Tokuc R. Int. Braz. J. Urol., 34(5): 577-586, September-October 2008. 
 15. Are the new generation biphosphanates effective for the inhibition of calcium oxalate stone formation in a rat model? Başok EK, Başaran A, Atsu N, Yıldırım A, Tokuç R.  Urol. Int.,81: 325-329, 2008.
 16. Assesment of Female Sexual Dysfunction and Quality of Life in Predialysis, Peritoneal Dialysis, Hemodialysis and Renal Transplant Patients. Basok EK, Rifaioglu MM, Atsü N, Kantarcı A, Yıldırım A, Tokuç R. Int. Urol. Nephrol., 41 : 473-481, 2009. 

 

Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

 1. Yüzeyel Mesane Tümörünün tedavisinde Kısa Süreli İntravezikal Adriamycin Tedavisi (Ön Rapor) Akdaş A, Özen H, Altuğ U, Tokuç R, Alkibay T, Şengör F, Remzi D. Türk Üroloji Dergisi, 11(4): 381-389, 1985.
 2. Polyorchism : A Case Report. Akdaş A, Tokuç R, Uzunalimoğlu B, Ruacan Ş. Hacettepe Medical Journal, 18(4): 185-188, October 1985.
 3. Prostat Kanserinde Kemik Sintigrafisi ve Serum Fosfataz Enzimlerinin Değeri. Akdaş A, Özen H, Tokuç R, Altuğ U, Alkibay T, Şengör F, Remzi D. Türk Üroloji Dergisi, 13(1): 23-31, 1987.
 4. Çocuklarda Üriner Sistem Enfeksiyonları. Tokuç R, Tokuç G. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 21(1), 173-182, 1988.
 5. Mesane Tümörleri ile HLA Antijenleri Arasındaki İlişki. Tokuç R, Akdaş A, Özerkan K, Özen H, Remzi D. Türk Üroloji Dergisi, 15(1):97-104, 1989.
 6. Post-partum Oluşmuş Komplet Üretral Defekt ve Cerrahi Rekonstrüksiyonu. Tokuç R. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 1991.
 7. Priapism. Tokuç R, Saporta L, Güvel S, Miroğlu C. Klinik Gelişim, 6: 2454-2458, 1993.
 8. Stres İnkontinans Olgularında Modifiye Gittes Operasyonu : Erken Sonuçlar. Saporta L, Miroğlu C, Tokuç R, Tamer C, Üstün H.Klinik Gelişim, 6: 2469-2472, 1993.
 9. Cerrahi Riskli ve Komplike Üriner Enfeksiyonlarda Sulbaktam/Sefoperazon Kombinasyonunun Etkinliği. Tokuç R, Güvel S, Saporta L, Atalay C, Miroğlu C. Cerrahi Tıp Bülteni, 2(3): 153-155, 1993.
 10. Vezikoüreteral Reflü: Dünü, Bugünü ve Yarını. Tokuç R, Miroğlu C. Üroloji Bülteni, 1993.
 11. Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Subüreteral Teflon Enjeksiyonu. Tokuç R, Miroğlu C. Üroloji Bülteni, 1993
 12. Bilateral Üreter Kolesteatomu. Tokuç R, Tamer C, Miroğlu C. Üroloji Bülteni, 4(4): 230-232, 1993.
 13. Transisyonel Hücreli Mesane Karsinomlarında Multifaktriyel Beta-HCG Çalışması. Atalay C, Postgil S, Tokuç R, Başaran G, Miroğlu C. Klinik Gelişim, 7: 2850-2853, 1994.
 14. Tek Seansta Tedavi Edilen Hipospadias Olgularındaki Deneyimlerimiz. Saçak V, Yüzay A, Ergün C, Tokuç R, Ünlüer E. İstanbul Tıp Dergisi, 2: 22-24, 1994.
 15. Girişimsel Üro-Radyoloji Kavramı ve Ultrasonografi Kılavuzluğunda Yaptığımız Müdahaleler. Saçak V, Mansuroğlu B, Toktaş G, Bozkurt İ, Tokuç R, Ünlüer E. İstanbul Tıp Dergisi, 3: 35-37, 1995.
 16. 857 ESWL Olgusunun Retrospektif Komplikasyon Analizi. Kulaksızoğlu H, Toktaş G, Bozkurt İ, Tokuç R, Ünlüer E. Üroloji Bülteni, 6(4):229-232, 1995.
 17. Yüzeyel Mesane Tümörlerinde İntravezikalEpirubisin ve BCG Profilaksisi: Erken Sonuçlar. Mansuroğlu B, Saçak V, Ergun C, Tokuç R, Ünlüer E. Türk Üroloji Dergisi, 21(2): 121-125, 1995.
 18. Uluslararası Prostat Semptom Skorunun (IPSS) Uygulanabilirliği. Bozkurt İ, Kulaksızoğlu H, Toktaş G, Özkan S, Tokuç R, Ünlüer E. Üroloji Bülteni, 1995.
 19. Testisin İğne ve Açık Cerrahi Biopsilerinin Histopatolojik Karşılaştırılması. Cebeci H, Toktaş G, Mansuroğlu B, Saçak V, Tokuç R, Ünlüer E. Türk Üroloji Dergisi, 22(3): 307-311, 1996.
 20. Pelvis Renalis Tümörlerinde BT ve USG’nin Güvenilirliği. Saçak V, Aksoy B, Mansuroğlu B, Tokuç R, Ünlüer E. Sendrom, 3: 73-75, 1996.
 21. Üreteropelvik Darlıklı Hastalarda Piyeloplasti Deneyimlerimiz. Saçak V, Ergun C, Kulaksızoğlu H, Bozkurt Hİ, Tokuç R, Ünlüer E. İstanbul Tıp Dergisi, 4:23-26, 1996.
 22. Enüresisli Olgularımızın İrdelenmesi. Tokuç G, Erüreten M, Tokuç R, Özgüner A. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 6(1-4): 551-552, 1995.
 23. Distal Hipospadias Olgularında TIPU (Tubularised, Incised Plate Urethroplasty). Tokuç R, Ünlüer E, Saçak V. Üroloji Bülteni, 1998.
 24. Laparoskopik Varikoselektomi. Tokuç R, Saçak V, Murat C, Gürbüz C, Toktaş G, Ünlüer E. İstanbul Tıp Dergisi, 1998.
 25. Renal Hücreli Karsinom Olgularında Serum Ferritin Düzeyleri. Özkan S, Toktaş G, Kulaksızoğlu H, Tokuç R, Ünlüer E. Türk Üroloji Dergisi, 24: 135-139, 1998.
 26. Varikosel Tedavisinde Antegrat Skleroterapi. Ünlüer E, Tokuç R, Saçak V, Toktaş G, Murat C, Ergün C. Türk Üroloji Dergisi, 24: 172-177, 1998.
 27. SIU Kongresindeki Onkolojik Tebliğler / Derleme. Tokuç R. Üroonkoloji Bülteni, Ocak-Sayı (1): 31-32, 2003.
 28. Proksimal Hipospadias Olgularında TIPU. Tokuç R, Başok EK, Memiş ÖF, Peltekoğlu E, Atsü N. Göztepe Tıp Dergisi, 18(1): 32-33, 2003.
 29. Non-Palpable Testis tanısında Laparoskopinin yeri. Tokuç R, Başok EK, Atsü N, Kutsal C. Göztepe Tıp Dergisi, 18(1): 50-51, 2003.
 30. Pediatrik Yaş Grubu Üreteropelvik Darlıkta iversiyon (Double-J Stent) kullanılan ve kullanılmayan Dismembered Pyeloplasti sonuçlarımız. Tokuç R, Başok EK, Memiş ÖF, Değirmenci M, Gürbüz C. Göztepe Tıp Dergisi, 18(2): 85-87, 2003.
 31. Beklenmeyen Renal Parankimal Hasar: Olgu Sunumu. Yıldırım A, Gürbüz C, Atsü N, Gülpınar T, İlhan Aİ, Tokuç R. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 5(1): 31-33, 2003.
 32. Çocukluk Çağı Kanserlerinde Genitoüriner Sistem Enfeksiyonları. Tokuç G, Tokuç R, Öktem S. Çocuk Dergisi, 3(3), 2003.
 33. Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde 3 farklı ajanla Subüreterik Enjeksiyon Tedavisi. Tokuç R, Başok EK, Peltekoğlu E, Atsü N. Göztepe Tıp Dergisi, 18(4): 163-165, Aralık 2003.
 34. Nüks Hipospadias Cerrahisinde Tubularize İnsizyonel Plate Üretroplasti. Tokuç R, Başok EK, Memiş ÖF, Gülpınar T, Yıldırım A. Göztepe Tıp Dergisi, 18(4): 211-212, Aralık 2003.
 35. Distal ve Midpenil Hipospadias Cerrahisinde Snodgrass Prosedürü. Tokuç R, Başok EK, Memiş ÖF, Peltekoğlu E, Ünlüsoy Z, Atsü N. Göztepe Yıp Dergisi, 19(1): 7-9, 2004.
 36. Kolovezikal Fistülde İlginç Bir Tanı Aracı: Tenya Saginata. Başok EK, Yıldırım A, Gürbüz C, Atsü N, Gülpınar T, Tokuç R. Tıp Araştırmaları Dergisi, 2(2): 47-50, 2004.
 37. Üç Olgu Nedeniyle Genitoüriner Leiomyoma. Basok EK, Yıldırım A, Gürbüz C, Atsü N, İlhan Aİ, Tokuç R. Türk Üroloji Dergisi, 30: 470-473, 2004.
 38. Hipospadias Cerrahisinde Üretral Plate’in önemi ve Tübülarize İnsize Plak Üretroplastisi (TİPU) / Derleme. Tokuç R. Türk Üroloji Dergisi, 31(3): 370-376, 2005.
 39. A Giant Retroperitoneal Hematoma: A Case Report. Yıldırım A, Başok EK, Gülpınar T, Zemheri E, Tokuç R. Marmara Medical Journal, 18: 140-142, 2005.
 40. Neonatal Mixed Sex Cord Stromal Tumor of the Testis. Yıldırım A, Başok EK, Başaran A, Zemheri E, Tokuç R. Marmara Medical Journal, 19: 77-79, 2006.
 41. Transüretral Prostat Cerrahisinde Bipolar Enerji. / Derleme Tokuç R, Başok EK. Türk Üroloji Dergisi, 33(2): 185-190, 2007.
 42. Laparoskopik ve Açık Böbrek Cerrahisinde Maliyet Analizi. Başok EK, Yıldırım A, Başaran A, Rifaioğlu M, Tokuç R. Türk Üroloji Dergisi, 34(1): 100-107, 2008.
 43. Tartışmalı Olgu : PCNL. Başok EK, Atsü N, Tokuç R. Türk Üroloji Dergisi, 34(2): 254-257, 2008.
 44. Hipospadias. Tokuç R. Klinik Gelişim, 21(3): 20-23, 2008.
 45. Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Minimal İnvaziv Yöntemler Medikal Tedavinin Yerini Alabilir mi? Başok EK, Tokuç R. Üroonkoloji Bülteni, Sayı (4): 38-43, 2009.
 46. Laparoskopik Bipolar ve Ultrasonik enerji aletlerinin kullanımındaki termal yayılımın değerlendirilmesi. Yıldırım A, Başok EK, Göçer S, Başaran A, Tokuç R. Türk Üroloji Dergisi, 35(3): 250-255, 2009.
 47. Son dört yıl içinde İdrar Kültürlerinden izole edilen bakterilere karşı gelişen antibiyotik direncindeki değişim. Rifaioğlu MM, Yıldırım A, Başok EK, Keskin SK, Özgüneş N, Tokuç R. Türk Üroloji Dergisi, 35(3): 201-209, 2009.
 48. Radikal Prostatektomi spesimenlerindeki VEGF’in, E-Cadherin’in ve BIM’in İmmünohistokimyasal ekspresyonlarının prognostik değeri. Başok EK, Yıldırım A, Başaran A, Zemheri E, Tokuç R. Marmara Medical Journal, 22(3): 203-216, 2009.

 

Kitap ve Bölüm Çevirmenliği

 

 1. Arteriyel Erektil Disfonksiyonda Cerrahi Tedavi : Tokuç R, Başok EK, İlhan Aİ. Erkek Seksüel Disfonksiyonu (Tellaloğlu S, Kadıoğlu A. - Editörler), Nobel Tıp Kitabevi Ltd., 2000.
 2. Tubularised Incised Plate Urethroplasty (TIPU). Tokuç R, Yıldırım A, Gülpınar T. Hypospadias ; Ankara Ürologlar Derneği Görsel-İşitsel Eğitim Programı, CD -2,  Aralık 2003.
 3. Hormonal Değerlendirme.Başok EK, Atsü N, Tokuç R. Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı, (Editörler : Kadıoğlu A, Başar M, Semerci B, Orhan İ, Aşçı R, Yaman MÖ, Çayan S, Usta MF, Kendirci M). Türk Androloji Derneği Yayını, Acar Matbaacılık, Sayfa 150-161, 2004.
 4. Türkçe Yayın Editörü Erektil Disfonksiyon Atlası / Roger S. KirbyGörsel Tıp Serileri Ansiklopedisi – Parthenon Publ./ CSA Global Yayın Ajansı Kasım 2004.
 5. Ürogenital Sistemin Normal ve Anormal Gelişimi. Tokuç R. Campbell Üroloji (Walsh, Retik, Vaughan,Wein-editörler; Anafarta K, Yaman Ö-Çeviri Editörleri) (Türkçe Çeviri); 1737-1764. Sekizinci Baskı, Güneş Kitabevi Ltd. Şt. / Saunders, 2005
 6. Fetus, yenidoğan ve Çocukluk Çağında Böbrek Fonksiyonu. Tokuç R. Campbell Üroloji (Walsh, Retik, Vaughan,Wein-editörler; Anafarta K, Yaman Ö-Çeviri Editörleri) (Türkçe Çeviri); 1765-1780. Sekizinci Baskı, Güneş Kitabevi Ltd. Şt. / Saunders, 2005
 7. Kriptorşidizm. Tokuç R, Başok EK. Temel Üroloji, (Anafarta K, Bedük Y, Arıkan N-editörler); 401-409. Üçüncü Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007.
 8. Karsinoma İn Situ (CIS) Tokuç R, Yıldırım A. Üroonkoloji Kitabı (Özen H, Türkeri L-editörler); 259-266. Üroonkoloji Derneği/Ertem Basım Yayım, 2007
 9. Kriptorşidizm. Tokuç R, Başok EK. Temel Üroloji Cep Kitabı (Anafarta K, Bedük Y, Arıkan N-editörler); 298-302. Güneş Tıp Kitabevleri, 2008.
 10. Kriptorşidizm. Tokuç R, Başok EK. Temel Üroloji Soru Kitabı (Anafarta K, Bedük Y, Arıkan N-editörler). Güneş Tıp Kitabevleri, 2008.
 11. Pediatrik Onkoloji Hastalarında Fertilite. Tokuç G, Tokuç R. Pediatrik Onkoloji, (Editör-Özkan A), 1399-1408. Nobel Tıp Kitabevleri, 2008
 12. Hipospadias. Tokuç R. Ürolojide Yeni Ufuklar / Çocuklardaki Ürogenital Sistem Hastalıkları (Editör – Soygür T), 197-210. Güneş Tıp Kitabevleri, 2010.
 13.  Ürogenital Rabdomyosarkom. Tokuç R, Yıldırım A. Üroonkolojik Açık Cerrahi Atlası. (Editör-Mungan N.A.), 321-327. Üroonkoloji Derneği, 2011. 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

 1. The Predictive Value of HLA in Bladder Tumors. Tokuc R, Akdas A, Ozerkan K, Remzi D. 7th European Association of Urology (EAU) Congress, 26-28 June 1986, Budapest, Hungary.
 2. Extracorporeal Lithotripsy in Children. Tolon M, Tokuc R, Miroglu C, 9th World Congress on Endourology and ESWL. 17-21 June 1991, Vienna, Austria.
 3. Accuracy of Frozen Section Examination of Testicular Masses. Tokuc R, Sakr W, Pontes JE, Haas GP. American Urological Association (AUA) North Central Section, 65th Annual Meeting,  1991, Scottsdale, Arizona (Travelling Fellowship Ödülü)
 4. Antegrade Sclerotherapy in Varicocele. Ergün C, Kulaksızoğlu H, Bozkurt İH, Mansuroğlu B,  Tokuc R, Unluer E. American Urological Association (AUA) New York Section, 93rd Annual Meeting, 1995, İstanbul.
 5. Preoperative Staging Sensitivity of CT and MRI in Patients Undergoing Radical Cystoprostatectomy for Invasive Bladder Tumors. Bozkurt Hİ, Toktas G, Kulaksızoğlu H, Tokuc R, Unluer E. American Urological Association (AUA) New York Section, 93rd Annual Meeting, 1995, İstanbul.
 6. Endoscopically Controlled no-incision Bladder Neck Needle Suspension : Late Follow-up Results. Gürbüz C, Ünlüer E,  Tokuc R, Toktaş G, Saçak V, Murat C. 13th European Association of Urology (EAU) Congress, 1998, Barcelona, Spain.
 7. Comparison of NMP22, BTA Tests and Urine Cytology in the Diagnosis of Bladder Carcinoma. Tokuc R, Ersin D, Basok EK, Peltekoglu E, Ilhan Aİ, Gurpinar T. 10th European Urological Winter Forum 18-22 February 2001, Davos, Switzerland.
 8. Cadaveric Fascia Lata Sling Procedure in the Treatment of Stres Urinary Incontinence. Tokuc R, Basok EK, Safak T, Ilhan Aİ, Degirmenci M. 10th European Urological Winter Forum 18-22 February 2001, Davos, Switzerland.
 9. Tubularised Incised Plate Urethroplasty (Snodgrass) in the Treatment of Distal Hypospadias : The Results of Six Years’ Experience on 168 Patients. Tokuc R, Basok EK, Memis OF, Peltekoglu E, Unlusoy Z. 10th European Urological Winter Forum 18-22 February 2001, Davos, Switzerland.
 10. Long-term results of cadaveric fascia lata in endoscopically controlled vaginal sling repair: is it durable? Tokuc R, Basok EK, Şafak T, İlhan Aİ, Peltekoglu E, Memis OF, Atsu N. 20th World Congress on Endourology & SWL, 18th Basic Research Symposium. Genoa, Italy. 19 – 22 September 2002.
 11. Snodgrass Procedure in the treatment of Distal Hypospadias: What we have learned from 7 years experience on 210 patients. Tokuç R, Başok EK, Memiş ÖF, Peltekoğlu E, Ünlüsoy Z. HYPOS’02 International Workshop on Hypospadias, 7-9 Nisan 2002, İstanbul.
 12. Cadaveric fascia lata versus Intravaginal Slingplasty (IVS) for the pubovaginal sling: surgical outcome, patient success and satisfaction rates. Tokuc R, Basok EK, Atsu N, Gurbuz C, Memis OF. 21st World Congress on Endourology & SWL, 19th Basic Research Symposium. Montreal, Canada. 21 – 24 September 2003.
 13. Intravaginal Slingplasty (IVS) in stress incontinence surgery: first experiences and early results in Turkey. Basok EK, Atsu N, Milli C, Gulpinar T, Peltekoglu E, Tokuc R. 21st World Congress on Endourology & SWL, 19th Basic Research Symposium. Montreal, Canada. 21 – 24 September 2003.
 14. Is transitional zone index (TZI) an appropriate determiner in detecting obstruction in patients with lower urinary tract symptoms? Basok EK, Kurun N, Atsu N, İlhan AI, Yildirim A, Tokuc R. 21st World Congress on Endourology & SWL, 19th Basic Research Symposium. Montreal, Canada. 21 – 24 September 2003.
 15. Comparison of two different anesthesia methods in ultrasound-guided prostate needle biopsy. Basok EK, Kutsal C, Atsu N, Unlusoy Z, Ural O, Tokuc R. 21st World Congress on Endourology & SWL, 19th Basic Research Symposium. Montreal, Canada. 21 – 24 September 2003.
 16. Tubularised Incised Plate Urethroplasty in the Treatment of Distal and Proximal Penile Hypospadias: What We Have Learned and Modified from Eight Years’ Experience on 273 Patients. Tokuc R, Basok EK, Atsu N, Memis OF, Peltekoglu E, Unlusoy Z. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, 26 april-01 May 2003, Chicago, USA.
 17. Evaluation of tissue reactions of five different sling materials used in the treatment of stress urinary incontinence in a rabbit model. Yildirim A, Gulpinar T, Basok EK, Zemheri E, Gurbuz C, Tokuc R. 22nd World Congress on Endourology and SWL, 20th Basic Research Symposium, Mumbai, India. 2-5 November 2004.
 18. Comparison of mesh-to-tissue attachment capacity and detachment strength of four different sling materials used in the treatment of stress urinary incontinence in an in vivo rabbit model. Yıldırım A, Gülpınar T, Başok E, Gürbüz C, Tokuç R. 22nd World Congress on Endourology and SWL, 20th Basic Research Symposium, Mumbai, India. 2-5 November 2004.
 19. Intravaginal Slingplasty (IVS) in the stress incontinence surgery. C. Gürbüz, A. Yıldırım, E. Başok, T. Gülpınar, R. Tokuç. 22nd World Congress on Endourology and SWL, 20th Basic Research Symposium, Mumbai, India. 2-5 November 2004.
 20. Comparison of mesh-to-tissue attachment capacity and detachment strength of four different sling materials used in the treatment of stress urinary incontinence in an in vivo rabbit model. Yıldırım A, Gülpınar T, Başok E, Gürbüz C, Tokuç R. 20th Congress of the European Association of Urology, İstanbul, Turkey. 16-19 March 2005.
 21. Use of Bipolar Energy in the Treatment of Urethral Stricture: Preliminary Results. Gürbüz C, Başaran A, Yıldırım A, Başok E, Atsü N, Tokuç R. 23th World Congress on Endourology and SWL, 21th Basic Research Symposium, Amsterdam, Netherlands, 23-26 August, 2005.
 22. Are the new generation bisphosphonates effective for inhibition of calcium oxalate urolithiasis? A rat model. Atsu N, Başok EK, Başaran A, Yıldırım A, Tokuç R. 11th  EULIS Symposium on Urolithiasis, Coburg, Germany, 2005.
 23. Hand-assisted laparoscopic surgery in simple and radical nephrectomy: a video presentation. Başok EK, Yıldırım A, Başaran A, Göçer S, Rifaioğlu M, Tokuç R. 8th Mediterranean Video-Endoscopic Urology and European Society of Urological Technology Workshop, Antalya, Turkey. 12-16 April 2006
 24. Are the new generation bisphosphonates effective for inhibition of calcium oxalate urolithiasis? A rat model. Atsu N, Başok EK, Başaran A, Yıldırım A, Tokuç R. 21th Congress of the European Association of Urology, Paris. 2006.
 25. Hand-assisted laparoscopic radical nephrectomy for large renal mass: video presentation. Tokuç R, Başok EK, Yildirim A, Başaran A. 24th World Congress of Endourology, August 17-20, 2006, Cleveland, Ohio, USA.
 26. The Impact of Urinary Drainage at the Urethrovesical Anastomosis on the Development of Bladder Neck Contracture after Radical Retropubic Prostatectomy. Yildirim A, Basok EK, Basaran A, Gocer S, Ilhan AI, Tokuc R. 22nd European Association of Urology (EAU) Congress, 21-24 Mart 2007, Berlin, Germany 

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

 1. Prostat Kanserinde Kemik Sintigrafisi ve Serum Fosfataz Enzimlerinin Değeri. Akdaş A, Özen H, Tokuç R, Altuğ U, Alkibay T, Şengör F, Remzi D. 8. Ulusal Üroloji Kongresi 07-11 Ekim 1985, Datça. 
 2. Yüzeyel Mesane Tümörünün Tedavisinde Kısa Süreli İntravezikal Adriamisin Tedavisi (ön rapor). Akdaş A, Özen H, Altuğ U, Tokuç R, Alkibay T, Şengör F, Remzi D. 8. Ulusal Üroloji Kongresi 07-11 Ekim 1985, Datça.
 3. Mesane Tümörleri ile HLA Antijenleri Arasındaki İlişki. Tokuç R, Akdaş A, Özen H, Özerkan K, Remzi D. 9. Ulusal Üroloji Kongresi 28 Eylül-02 Ekim 1987, Torba Tatil Köyü, Bodrum.
 4. Şüpheli Testiküler Kitlelerde Frozen-Seksiyon Tanısının Güvenilirliği : Kör Kontrollu Bir Çalışma. Tokuç R, Sakr W, Haas G, Pontes JE. 11. Ulusal Üroloji Kongresi 14-18 Ekim 1991, Side, Antalya.
 5. Vezikoüreteral Reflü Olgularında Subüreteral Teflon Enjeksiyonu. Tokuç R, Miroğlu C, Saporta L, Tamer C, Güvel S. 12. Ulusal Üroloji Kongresi 27-30 Eylül 1992, Kapadokya-Nevşehir.
 6. Megaüreter Tedavisinde Yeni bir Teknik. Miroğlu C, Tokuç R, Atalay C. 12. Ulusal Üroloji Kongresi 27-30 Eylül 1992, Kapadokya-Nevşehir.
 7. ACMI-Mikro-6 Üreterorenoskop ile İlk Deneyimlerimiz. Tamer C, Miroğlu C, Tokuç R, Saporta L, Atalay C, Üstün H. 12. Ulusal Üroloji Kongresi 27-30 Eylül 1992, Kapadokya-Nevşehir.
 8. DJ Stentli Hastalarda Vezikoüreteral Reflü. Tamer C, Saporta L, Tokuç R, Güvel S, Üstün H, Miroğlu C. 12. Ulusal Üroloji Kongresi 27-30 Eylül 1992, Kapadokya-Nevşehir.
 9. Stress Üriner İnkontinans Olgularında Endoskopik Kontrollu-İnsizyonsuz Mesane Boynu Süspansiyonu : Erken Sonuçlar. Saporta L, Miroğlu C, Tokuç R, Tamer C, Üstün H. 12. Ulusal Üroloji Kongresi 27-30 Eylül 1992, Kapadokya-Nevşehir.
 10. Sulbaktam/Sefoperazon Kombinasyonunun Komplike Üriner Enfeksiyonlarının Tedavisindeki Etkinliği. Tokuç R, Güvel S, Saporta L, Atalay C, Miroğlu C. 8. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi 22-28 Mayıs 1993, Belek, Antalya.
 11. Geçici Kateter Uygulanan Ürolojik Cerrahi hastalarında Sefazolin+Trimetoprim-Sulfametoksazol Profilaksisi. Tokuç R, Üstün H, Saporta L, Tamer C, Karadağ H, Ekinci M, Miroğlu C. 8. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi 22-28 Mayıs 1993, Belek, Antalya.
 12. Üriner Diversiyon veya Kateter Uygulanmayan Ürolojik Ameliyatlarda Perioperatif Sefazolin Profilaksisi. Tokuç R, Üstün H, Güvel S, Saporta L, Tamer C, Miroğlu C. 8. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi 22-28 Mayıs 1993, Belek, Antalya.
 13. Enuresis Nocturna’da İmipramin ve DDAVP’nin etkinliğinin Randomize Olarak Karşılaştırılması. Tokuç R, Üstün H, Tokuç G, Karadağ H, Miroğlu C. 2. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı 05-06 Kasım 1993, Mudanya – Bursa.
 14. 857 ESWL vakasının Retrospektif Komplikasyon Analizi. Kulaksızoğlu H, Bozkurt Hİ, Barutçu F, Ünlüer E, Tokuç R. 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi 24-25 Mart 1994, İstanbul.
 15. Perkütan Nefrostomi Teknikleri Üzerine Deneyimlerimiz. Saçak V, Özkan S, Toktaş G, Ünlüer E, Tokuç R. 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi 24-25 Mart 1994, İstanbul.
 16. Böbrek Kistlerinde Perkütan Tedavi Yaklaşımları. Saçak V, Bozkurt Hİ, Işık İ, Ünlüer E, Tokuç R. 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi 24-25 Mart 1994, İstanbul.
 17. Varikosel Olgularında Antegrat Skleroterapi Erken Sonuçları. Saçak V, Ergün C, Kulaksızoğlu H, Ünlüer E, Tokuç R. 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi 24-25 Mart 1994, İstanbul.
 18. İnvaziv Mesane Tümörlerinde Radikal Sistoprostatektomi Öncesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Evrelendirmedeki Duyarlılığı. Bozkurt Hİ, Ünlüer E, Ergün C, Çalışkan M, Tokuç R, Ayyıldız İ. 15. SSK Kongresi 18-22 Nisan 1994, Çeşme.
 19. Venöz İmpotans Hastalarında Derin Dorsal Ven Ligasyonu Sonuçları. Işık İ, Toktaş G, Ünlüer E, Kulaksızoğlu H, Tokuç R. 15. SSK Kongresi 18-22 Nisan 1994, Çeşme.
 20. Böbrek Kistlerinde Perkütan Tedavi Yaklaşımları. Saçak V, Çalışkan M, Ünlüer E, Bozkurt Hİ, Tokuç R, Erbilir C. 15. SSK Kongresi 18-22 Nisan 1994, Çeşme.
 21. Tek Seanslı Hipospadias Onarımları Yüzay A, Ergun C, Saçak V, Toktaş G, Ünlüer E, Tokuç R, Salman D. 15. SSK Kongresi 18-22 Nisan 1994, Çeşme.
 22. Applicability of I.P.S.S. Symptom Score. Kulaksızoğlu H, Tokuç R, Işık İ, Toktaş G, Ünlüer E. 4th International Marmara Medical Days/Basic Research and BPH 07-09 September 1994, İstanbul.
 23. Retrovesical Hematoma Cases Following Perineal Prostatic Biopsy. Saçak V, Kulaksızoğlu H, Tokuç R, Ünlüer E 4th International Marmara Medical Days/Basic Research and BPH 07-09 September 1994, İstanbul.
 24. Yüzeyel Mesane Tümörlerinde İntravezikal Epirubisin ve BCG Profilaksisi : Erken Sonuçlar. Mansuroğlu B, Ergun C, Yüzay A, Tokuç R, Ünlüer E. 13. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994, Antalya.
 25. Renal Hücreli Karsinomda Venöz Tümör Trombuslarının Renkli Doppler USG ile Görüntülenmesi. Saçak V, Özkan S, Işık İ, Mansuroğlu B, Tokuç R, Ünlüer E3. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994, Antalya.
 26. İnvaziv Mesane Tümörlerinde Radikal Sistoprostatektomi Öncesi CT ve MRI görüntülemenin Evrelendirmedeki Duyarlılığı. Bozkurt Hİ, Toktaş G, Çalışkan M, Tokuç R, Ünlüer E. 13. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994, Antalya.
 27. Pelvis Renalis Tümörlerinde CT ve USG’nin Güvenilirliği. Saçak V, Kulaksızoğlu H, Toktaş G, Tokuç R, Ünlüer E. 13. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994, Antalya.
 28. Hipernefrom Olgularında Serum Ferritin Düzeyleri. Özkan S, Saçak V, Yüzay A, Cebeci H, Tokuç R, Ünlüer E. 13. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994, Antalya.
 29. Varikoselde Antegrat Skleroterapi : Erken Sonuçlar. Ergün C, Saçak V, Bozkurt Hİ, Tokuç R, Ünlüer E 13. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994, Antalya.
 30. IPSS Semptom Skorunun Uygulanabilirliği. Kulaksızoğlu H, Tokuç R, Işık İ, Toktaş G, Ünlüer E. 13. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994, Antalya.
 31. Distal Hipospadias Olgularında Sonuçları Etkileyen Faktörler. Yüzay A, Tokuç R, Bozkurt Hİ, Toktaş G, Saçak V, Mansuroğlu B, Ünlüer E. 3. Ulusal Pediatri Üroloji Kongresi 01-02 Mayıs 1995, Ankara.
 32. Distal Hipospadias Olgularında TIPU (Tubularized Incised Plate Urethroplasty) Yöntemiyle İlk Deneyimlerimiz. Yüzay A, Tokuç R, Kulaksızoğlu H, Toktaş G, Saçak V, Ünlüer E. 3. Ulusal Pediatri Üroloji Kongresi 01-02 Mayıs 1995, Ankara.
 33. Üriner Sistem Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda Tuvalet Alışkanlıkları. Karaman İ, Ziylan O, Bulut F, Tokuç R, Çaşkurlu T, Şimşek F, Ander H. 3. Ulusal Pediatri Üroloji Kongresi 01-02 Mayıs 1995, Ankara.
 34. Renal Hücreli Karsinomlarda Venöz Tümör Trombuslarının Renkli Doppler Sonografi ile Görüntülenmesi. Saçak V, Barut Y, Kulaksızoğlu H, Toktaş G, Tokuç R, Ünlüer E. 11. Ulusal Kanser Kongresi 28 Mayıs-02 Haziran 1995, Antalya
 35. İnvaziv Mesane Kanserlerinde Evrelendirmede CT ve MRI Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Bozkurt Hİ, Işık İ, Toktaş G, Saçak V, Tokuç R, Ünlüer E. 11. Ulusal Kanser Kongresi 28 Mayıs-02 Haziran 1995, Antalya
 36. Yüzeyel Mesane Tümörlerinde İntravezikal Epirubisin ve BCG Profilaksisi. Mansuroğlu B, Ergün C, Yüzay A, Saçak V, Tokuç R, Ünlüer E. 11. Ulusal Kanser Kongresi 28 Mayıs-02 Haziran 1995, Antalya
 37. Histopathological Comparison of Needle Biopsy and Open Surgical Biopsy of the Testes. Cebeci H, Mansuroğlu B, Toktaş G, Saçak V, Tokuç R, Ünlüer E. 2nd International Congress on Andrology in Turkey 17-20 Mayıs 1995, İstanbul
 38. Antegrade Sclerotherapy in Varicocele. Ergün C, Cebeci H, Saçak V, Bozkurt Hİ, Tokuç R, Ünlüer E. 2nd International Congress on Andrology in Turkey 17-20 Mayıs 1995, İstanbul
 39. Yüksek Riskli Ürolojik Enfeksiyonlarda İmipenem-Silastatin Monoterapisi. Bozkurt Hİ, Mansuroğlu B, Özkan S, Kulaksızoğlu H, Toktaş G, Tokuç R, Ünlüer E. 10. Antibiotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi 06-09 Haziran 1995, Beldibi, Antalya
 40. VUR Tedavisinde STING Uygulamaları. Tokuç R, Murat C, Kulaksızoğlu H, Toktaş G, Ünlüer E. 2. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi 17-20 Nisan 1996, Adana, Mersin.
 41. Laparoskopik Varikoselektomi : İlk Deneyimlerimiz. Tokuç R, Cebeci H, Saçak V, Toktaş V, Ünlüer E. 2. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi 17-20 Nisan 1996, Adana, Mersin.
 42. Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan Renal apse Drenajı. Saçak V, Kulaksızoğlu H, Bozkurt Hİ, Tokuç R, Ünlüer E. 2. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi 17-20 Nisan 1996, Adana, Mersin.
 43. Endoskopik Kontrollu-İnsizyonsuz Mesane Boynu İğne Süspansiyonu. Tokuç R, Bozkurt Hİ, Kulaksızoğlu H, Saçak V, Toktaş G, Yüzay A, Ünlüer E. 2. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi 17-20 Nisan 1996, Adana, Mersin.
 44. Laparoskopik Varikoselektomi. Saçak V, Kulaksızoğlu H, Murat C, Çalışkan M, Tokuç R, Ünlüer E. 14. Ulusal Üroloji Kongresi 20-23 Ekim 1996, Marmaris.
 45. Distal Hipospadias Olgularında TIPU (Tubularised Incised Plate Urethroplasty) Tokuç R, Yüzay A, Çalışkan M, Murat C, Saçak V, Ünlüer E.   14. Ulusal Üroloji Kongresi 20-23 Ekim 1996, Marmaris.
 46. Endoskopik Kontrollu İnsizyonsuz Mesane Boynu İğne Süspansiyonu. Gürbüz C, Kulaksızoğlu H, Saçak V, Toktaş G, Tokuç R, Ünlüer E.   14. Ulusal Üroloji Kongresi 20-23 Ekim 1996, Marmaris.
 47. Endoskopik Kontrollu-İnsizyonsuz Mesane Boynu İğne Süspansiyonu: Erken ve Geç Dönem Sonuçları. Gürbüz C, Kulaksızoğlu H, Saçak V, Toktaş G, Tokuç R, Ünlüer E SSK 50.yıl Tıp Kongresi 23-25 Ekim 1996,  İstanbul.
 48. Vezikoüreteral Reflü tedavisinde STING Uygulamasının Yeri. Tokuç R, Murat C, Kulaksızoğlu H, Çalışkan M, Toktaş G, Ünlüer E. SSK 50.yıl Tıp Kongresi 23-25 Ekim 1996,  İstanbul.
 49. Distal Hipospadias Olgularında TIPU. Tokuç R, Yüzay A, Çalışkan M, Murat C, Saçak V, Ünlüer E. SSK 50.yıl Tıp Kongresi 23-25 Ekim 1996,  İstanbul.
 50. Laparoskopik varikoselektomi Deneyimlerimiz. Saçak V, Kulaksızoğlu H, Çalışkan M, Toktaş G, Tokuç R, Ünlüer E. SSK 50.yıl Tıp Kongresi 23-25 Ekim 1996,  İstanbul.
 51. Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Subüreterik Teflon Enjeksiyonu : Uzun Süreli İzlem Sonuçları. Tokuç R, Miroğlu C, Toktaş G, Kulaksızoğlu H, Murat C, Ünlüer E. 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 23-24 Ekim 1997, The Marmara, İstanbul.
 52. Distal Hipospadias Olgularında T.I.P.U. (Tubularised Incised Plate Urethroplasty). Ünlüer E, Tokuç R, Toktaş G, Saçak V, Murat C, Mimaroğlu Ş. 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 23-24 Ekim 1997, The Marmara, İstanbul.
 53. Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Subüreterik Enjeksiyon Tedavisi : 3 Farklı Ajanla Elde Edilen Sonuçlar. Tokuç R, Başok EK, Peltekoğlu E, Ersin D, Şafak T. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999, Gaziantep.
 54. Renal transplantasyon öncesi endoskopik vezikoüreteral reflü tedavisinda elde edilen sonuçlar. Başok E, Erez K, Kutsal C, Memiş ÖF, Tokuç R. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000,  İzmir.
 55. Mesane tümörünün tanısında NMP22, BTA testleri ve idrar sitolojisinin karşılaştırılması. Esin D, Peltekoğlu E, Başok E, İlhan Aİ, Tokuç R. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000,  İzmir.
 56. Klinefelter Sendromu Fenotipi gösteren bir gerçek hermafroditizm olgusu. İşgüven P, Yıldız M, Arslanoğlu İ, İşcan M, Tokuç R, Kurun N, Özçay N. 5. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 9-11 Ekim 2000, İstanbul.
 57. Kadavra Fasya Lata Pubovajinal Sling Yönteminde Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Analizi. Başok E, Atsü N, Milli C, Ural O, Tokuç R. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 2002, Antalya.
 58. Stres İnkontinans Cerrahisinde İntra Vajinal Slingplasti (IVS): Türkiye’de İlk Deneyim, Erken Sonuçlar. Başok E, Atsü N, Milli C, Memiş Ö F, Ural O, Tokuç R. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 2002,  Antalya.
 59. Radikal Retropubik Prostatektomi (RRP) Sonrası Erken Dönem PSA Yüksekliğini Etkileyen Faktörler. Başok E, Göçer S, Atsü N, İlhan A, Peltekoğlu E, Tokuç R. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 2002,  Antalya.
 60. Benign Prostat Hipertplazisi (BPH) Tedavisinde Tamsulosin Ve Terazosin’in Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Kutsal C, Atsü N, Başok E, Göçer S, İlhan A, Tokuç R. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 2002,  Antalya.
 61. Varikoselde Spermatik Ven Total Antioksidan Düzeyleri. Erez K, Atsü N, Başok E, Ünlüsoy Z, Tokuç R. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 2002,   Antalya.
 62. Distal Ve Midpenil Hipospadias Cerrahisinde Snodgrass Prosedürü: 210 Hastada 7 Yıllık Deneyimin Öğrettikleri. Tokuç R, Başok E, Memiş Ö F, Peltekoğlu E, Ünlüsoy Z, Atsü N. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 2002,   Antalya.
 63. Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat İğne Biyopsisi Uygulamalarında İki Farklı Lokal Anestezi Yönteminin Karşılaştırılması. Değirmenci M, Atsü N, Başok E, İlhan A, Tokuç R. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 2002,  Antalya.
 64. Alt Üriner Sistem Semptomları Olan Hastalarda Obstrüksiyonu Göstermede Tranzisyonel Zon İndeksi İyi Bir Belirleyici midir? Kurun N, Atsü N, Başok E, Değirmenci M, Tokuç R 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 2002,  Antalya.
 65. Üretral Darlığa Yaklaşımda Artan Deneyimin Öğrettikleri. Atsü N, İlhan A, Gülpınar T, Başok E, Tokuç R. 17. Ulusal Üroloji Kongresi,2002,   Antalya.
 66. Üretra Darlıkları Tedavisinde 5 Yıllık Deneyimimiz.Yıldırım A, Atsü N, Ordu S, Ünlüsoy Z, Ural OF, Tokuç R.18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),2-7 Ekim 2004, Antalya.
 67. Altı kadran ve sekiz kadran prostat biyopsi protokollerinde kanser yakalama oranlarının karşılaştırılması. Yıldırım A, Başok E, Gürbüz C, Başaran A, İlhan Aİ, Tokuç R. 7. Ankara Üroonkoloji Kursu, 22-25 Eylül 2005, Antalya.
 68. Alt üriner sistem semptomları (AÜSS) ile başvuran hastaların uluslararası prostat semptom skoru (I-PSS), üroflowmetri, ereksiyon işlevi uluslararası değerlendirme formu (IIEF) ile değerlendirilmesi. Yıldırım A, Rıfaioğlu M, Başok E, Gürbüz C, Ordu S, Tokuç R. 6. Ulusal Androloji Kongresi,8-11 Haziran 2005,  İzmir.
 69. Büyük boyutlu renal kitlede el-yardımlı laparoskopik radikal nefrektomi: video sunumu. Tokuç R, Başok E, Yıldırım A, Başaran A. 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-4 Aralık 2005,  İstanbul.
 70. Proksimal üreter taşlarının tedavisinde retroperitoneoskopik üreterolitotomi. Tokuç R, Başok E, Yıldırım A, Başaran A. 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-4 Aralık 2005,  İstanbul.
 71. Üreter alt uç taşından kaynaklanan hidronefrozda el-yardımlı laparoskopik nefroüreterektomi: video sunumu. Tokuç R, Başok E, Yıldırım A, Başaran A. 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-4 Aralık 2005, İstanbul.
 72. Erişkin reflü nefropati tedavisinde laparoskopik nefroüreterektomi: video sunumu. Tokuç R, Başok E, Yıldırım A, Başaran A. 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-4 Aralık 2005,  İstanbul.
 73. Alt üriner sistem semptomları (AÜSS) ile başvuran hastalarda ereksiyon işlevi bozukluğunu etkileyen faktörler. Yıldırım A., Başok E.K., Göçer S., Başaran A., Atsü N., Tokuç R. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10 – 15 Haziran 2006, Antalya.
 74. Erişkinlerde renal transplantasyon öncesi endoskopik vezikoüreteral reflü (VUR) tedavisi. Başok E.K., Yıldırım A., Göçer S., Başaran A., Atsü N., Tokuç R. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10 – 15 Haziran 2006, Antalya.
 75. Dializ öncesi dönemde bulunan, peritoneal dializ yapılan, hemodializ yapılan ve böbrek transplantlı kadın hastalarda yaşam kalitesi ve seksüel fonksiyonların değerlendirilmesi. Atsü N., Rifaioğlu M., Kantarcı G., Yıldırım A., Başok E., Tokuç R. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10 – 15 Haziran 2006, Antalya.
 76. Hormona dirençli prostate kanseri tedavisinde ikincil basamak kemoterapide docetaxel+prednisone tedavisi. Yıldırım A., Başok E., Göçer S., Başaran A., Rifaioğlu M., Tokuç R. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10 – 15 Haziran 2006, Antalya.
 77. Vezikovajinal fistül onarımında cerrahi yaklaşım. Yıldırım A., Başok E.K., Başaran A., Göçer S., Rifaioğlu M., Tokuç R. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10 – 15 Haziran 2006, Antalya.
 78. İleri Evre ve Metastatik Mesane Tümörü tedavisinde sistemik Gemsitabin + Cisplatin / Karboplatin (GC) Kemoterapisi. Yıldırım A, Başok EK, Günaydın B, Tokuç R. XVII. Ulusal Kanser Kongresi,  2007, Antalya.
 79. Üroloji Polikliniğine ayaktan başvuran ve Üroloji Kliniğinde yatan İdrar Yolu Enfeksiyonlu hastalardan elde edilen mikroorganizmaların ve Antibiotik dirençlerinin karşılaştırılması. Rifaioğlu MM, Yıldırım A, Başok EK, Doğru A, Aydın Ö, İlhan Aİ, Tokuç R. XXII. Antibiotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, 2007, Antalya.
 80. Üroloji Polikliniğine ayaktan başvuran ve Üroloji Kliniğinde yatan hastaların idrar kültürlerinden izole edilen gram negatif çomaklarda değişen antibiotik direnci. Rifaioğlu MM, Yıldırım A, Başok EK, Göçer S, Başaran A, Tokuç R. 4. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, 2007, Gaziantep.
 81. Üreterokalikostomi öyküsü olan bir böbrekte Perkütan Nefrolitotomi yaklaşımı: Vaka Sunumu. Rifaioğlu MM, Atsü N, Yıldırım A, Başok EK, Tokuç R. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 2007, İzmir.
 82. 1645 Prostat Biopsisinin Klinikopatolojik Özellikleri. Yıldırım A, Başok EK, Başaran A, Zemheri E, Keskin SK, Tokuc R. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 01-06 Kasım 2008, Antalya.
 83. Radikal Retropubik Prostatektomi Sonrası Gelişen Anastomotik Darlık ve İnkontinansı Etkileyen Faktörler: Retrospektif Çalışma. Yıldırım A, Başok EK, Başaran A, Peltekoğlu E, İhsan Aİ, Tokuç R. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 01-06 Kasım 2008, Antalya.
 84. Son Dört Yıl İçinde İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia Coli’ye Karşı Gelişen Antibiotik Direncindeki Değişim. Rifaioğlu MM, Yıldırım A, Başok EK, Keskin SK, Pelit ES, Tokuç R. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, 01-06 Kasım 2008, Antalya.
 85. Radikal Retropubik Prostatektomi sonrası Klinik Progresyonu etkileyen faktörler. Yıldırım A, Başok EK, Zemheri E, Doğan C, İhsan Aİ, Tokuç R  XVIII. Ulusal Kanser Kongresi, 21-26 Nisan 2009, Antalya.
 86. 75 yaş ve daha yaşlı hastalardan alınan Prostat biopsilerinde PSA ve Klinik Evrenin Histolojik bulgular üzerine etkisi. Yıldırım A, Başok EK, Zemheri E, Günaydın B, Keskin SK, Tokuç R XVIII. Ulusal Kanser Kongresi, 21-26 Nisan 2009, Antalya.
 87. Radikal Prostatektomi spesimenlerindeki VEGF’in, E-Cadherin’in ve BIM’in immünokimyasal ekspresyonlarının prognostik değeri. Yıldırım A, Başok EK, Başaran A, Zemheri E, Tokuç R XVIII. Ulusal Kanser Kongresi, 21-26 Nisan 2009, Antalya.
 88. Radikal Prostatektomi Spesimenlerindeki MMP-2’nin, MMP-9’un ve TIMP-1’in immünohistokimyasal ekspresyonlarının prognostik değeri. Yıldırım A, Zemheri E, Şen A, Başok EK, Tokuç R. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi, 21-26 Nisan 2009, Antalya.

 

Diğer Yayınlar

 

 1. Lokalize Prostat Adenokarsinomunda VEGF, E-Cadherin ve BIM ekspresyonlarının Prognostik faktörlerle ilişkisi.  Dr Adnan BAŞARAN, Uzmanlık Tezi, 2008.   
 2. İdrar Kültürlerinde izole edilen gram negatif çomaklarda yıllara göre bakteri direncinin değerlendirilmesi. Dr. Mehmet Murat RİFAİOĞLU Uzmanlık Tezi, 2008.
 3. Rekürren Yüzeyel Mesane Tümörlerinde BCG ve İnterferonun tekli ve kombine ikincil immünoterapilerinin karşılaştırılması. Dr. Mete DEĞİRMENCİ Uzmanlık Tezi, 2004.
 4. Alt Üriner Sistem Obstrüksiyonlarının tanısında Transizyonel Zon İndeksinin yeri. Dr. Nihat KURUN Uzmanlık Tezi, 2002.
 5. Varikoselde Spermatik Ven Total Antioksidan Düzeyleri. Dr. Kamil EREZ Uzmanlık Tezi, 2002.

 

Atıflar

 

 1. Accuracy of Frozen Section Examination of Testicular Tumors. Tokuc R, Sakr W, Haas G, Pontes E. Urology, 40(6): 512-516, December 1992.
 2. Testis Sparing Surgery for Benign Lesions of the Prepubertal Testis.Rushton HG, Belman AB. Urol. Clin. North America, 20(1): 27-37, February 1993.
 3. Radical Orchiectomy and  Benign Testicular Conditions. Robertson GSM. Br.J.Surgery, 82(3): 342-345, March 1995.
 4. Organ Preserving Surgery in Testicular Epidermoid Cysts. Heidenreich A, Engelman UH, Vietsch HV, Derschum W. J.Urol., 153(4): 1147-1150, April 1995.
 5. Intraoperative Consultations in Pathology – a Current Perspective. Wick MR. Am.J.Clin.Pathology, 104(3): 239-242, September 1995.
 6. Epidermoid Cyst of the Testis: Orchiectomy or Enucleation? Heidenreich A, Zumbe J, Vorreuther R, Klotz T, vonVietsch H. Urologe-A, 35(1), 1-5, January 1996.
 7. Intrascrotal Sarcoidosis: Case Reports and Review. Carmody JP, Sharma OP. Sarc. Vasc. and Diff. Lung Dis., 13(2): 129-134, September 1996.
 8. A Cystic Testicular Mass. Singer AJ, Gilbertson VC, Zuch RH. Infections in Urology, 11(6): 178-183, November-December 1998.
 9. Testicular Sparing Surgery for Benign Testicular Tumors. Pearse I, Glick RD, Abramson SJ, Gerald WR, Shamberger RC. J. Ped. Surg., 34(6): 1000-1003, June 1999.
 10. Cystic Testicular Lesions in the Pediatric Population. Garrett JE, Cartwright PC, Snow BW, Coffin CM. J. Urol, 163(3): 928-936, March 2000.
 11. Interdisciplinary Consensus on Diagnosis and Treatment of Testicular Germ Cell Tumors: Result of an Update Conference on Evidence-Based Medicine (EBM). Strahlentherapie und Onkologie, 176: 388, 2000.
 12. Diagnosis and Management of Teratomas and Epidermoid Cysts  Walsh C, Rushton HG. Urol.Clin.North America (Pediatric Urologic Oncology Issue), 27(3): 509, August 2000.
 13. Testis Sparing Surgery for Benign Testicular Tumors in Children. Grp. Etud Urologie Pediat. J. Urol., 165(6): 2280-2283, 2001.
 14. Interdisciplinary Consensus  on Diagnosis and Treatment of Testicular Germ Cell Tumors: Result of an Update Conference on Evidence Based Medicine. Eur. Urol., 40: 372, 2001.
 15. Accuracy of Frozen Section Examination of Testicular Tumors of Uncertain Origin. Elert A, Olbert P, Hegele A, Barth P, Hoffmann R, Heidenreich A.Eur. Urol., 41(3): 290-293, March 2002.
 16. Testicular-Sparing Surgery: a Reasonable Option in Selected Patients With Testicular Lesions. Passarella M, Usta MF, Bivalacqua TJ, Hellstrom WJG, Davis R. BJU Int., 91(4): 337-340, March 2003.
 17. Value of Frozen Section Examination for the Management of Nonpalpable Incidental Testicular Tumors.Leroy X, Rigot JM, Aubert S, Ballereau C, Gosselin B. Eur. Urol. 44(4): 458-460, October 2003.
 18. Experience with testis sparing surgery for testicular teratoma. Shukla AR, Woodard C, Carr MC, Huff DS, Canning DA, Snyder HM. J. Urol. 171(1): 161-163, January 2004.
 19. Handling and Reporting of Biopsy and Surgical Specimens of Testicular Cancer. Winstanley AM, Mikuz G, Debruyne F, Schulman CC, Parkinson MC. Eur. Urol. 45(5): 564-573, May 2004.
 20. Management of Nonpalpable Testicular Tumors. Sheynkin YR, Sukkarieh T, Lipke M, Cohen HL, Schulsinger DA. Urology, 63(6): 1163-1167, June 2004
 21. Intraoperative Frozen Section Diagnosis in Urological Oncology. Algaba F, Arce Y, Lopez-Beltran A, Montironi R, Mikuz G, Bono A. Eur. Urol. 47(2): 129-136, February 2005.
 22. Value of Frozen Section Analysis with Suspected Testicular Malignancy. Connolly SS, D’arcy FT, Bredin HC, Callaghan J, Corcoran MO. Urology, 67(1): 162-165, January 2006.
 23. Prepubertal Male and Testicular Neoplasms: Diagnosis and Treatment. Hartke DM, Agarwal PK, Palmer JS. Drugs of Today, 42(2): 127-133, February 2006.
 24. Leiomyoma of the Epididymis Treated with Partial Epididymectomy. Fumo MJ, Al Assi O, Liroff S. Nature Clin. Pract. Of Urol., 3(9): 504-507, September 2006.
 25. Testicular Cancer and Male Infertility. Paduch DA. Curr. Opinion in Urol., 16(6): 419-427, November 2006.
 26. Long-term Followup After Elective Testis Sparing Surgery for Leydig Cell Tumors: A Single Center Experience. Giannarini G, Mogorovich A, Fabris FM, Morelli G, DeMaria M, Manassero F, Loggini B, Pingitore R, Cavazzana A, Selli C. J. Urol. 178(3): 872-876, Part 1, September 2007.
 27. Prepubertal Testicular Germ Cell Tumors: 25 Years Experience in Taipei Veterans General Hospital.  Chen YS, Kuo JY, Chin TW, Wei CF, Chen KK, Lin ATL, Chang LS. J. of the Chin. Med. Assoc., 71(7): 357-361, July 2008.
 28. Nine Cases of Nonpalpable Testicular Mass: An Incidental Findingin a Large Scale Ultrasonography Survey.Avcı A, Erol B, Eken C, Ozgok Y. Int. J. Urol., 15(9): 833-836, September 2008.
 29. Leydig Cell Tumour of the Testis: Presentation,Therapy,Long-tem Followup and the Role of Organ-Sparing Surgery in a Single-Institution Experience. Suardi N, Strada E, Colombo R, Freschi M, Salonia A, Lania C, Cestari A, Carmignani L, Guazzoni G, Rigatti P, Montorsi F. BJU Int., 103(2): 197-200, January 2009. 
 30. ESWL in Children : A Report on 79 Renal Units.  Miroğlu C, Tokuç R, Erol H, Tolon J, Erkan A, Bazmanoglu E, Tolon M. J. Endourology, 6(3): 209-211, 1992. Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy in Children. Urologe-A, 36: 200, 1997
 31. Therapy of Urolithiasis in Childhood. Extracorporeal shock wave (ESWL) treatment and Auxiliary Measures. Monatsschrift Kinderheilkunde, 148: 1012, 2000.
 32. Tissue reactions of 5 sling materials and tissue material detachment strength of 4 synthetic mesh materials in a rabbit model. Yildirim A, Basok EK, Gulpinar T, Gurbuz C, Zemheri E, Tokuc R.  J Urol. 174(5): 2037-2040, November 2005.
 33. Long-term Tensile Properties of Tension-free Vaginal Tape, Suprapubic Arc Sling System and Urethral Sling in an in-vivo Rat Model. Zorn KC, Spiess PE, Singh G, Orvieto MA, Moore B, Corcos J. J Urol. 177(3):1195-1198, March 2007.
 34. Operative Treatment of Female Urinary Incontinence with Particular Consideration of Sexuality According to Anatomical Findings. Otto T, Bornemeyer K, Bagner JW, El-Baz AG, Wishahi M, Otto W. Aktuelle Urologie, 38(1): 33-37, January 2007.
 35. Polypropylene Midurethral Tapes do not have Similar Biologic and Biomechanical Performance in the Rat. Bazi TM, Hamade RF, Hussein IAH, Nader KA, Jurjus A. European Urology, 51(5): 1364-1375, May 2007.
 36. Cadaveric Fascia Lata versus Intravaginal Slingplasty for the Pubovaginal Sling : Surgical Outcome, Overall Success and Patient Satisfaction Rates. Basok EK, Yildirim A, Atsu N, Basaran A, Tokuc R. Urologia Internationalis 2008; 80: 46-51
 37. Short-term Efficacy and Complications of Posterior Intravaginal Slingplasty. Luck AM, Steele AC, Leong FC, McLennan MT. International Urogynecology Journal, 19(6): 795-799, June 2008.
 38. Dynamic Interaction Involved in the Tension-free Vaginal Tape Obturator Procedure. Yang JM, Yang SH, Huang WC. J Urol. 180(5): 2081-2087, November 2008.
 39. Correlation of Morphological Alterations and Functional Impairment of the Tension-free Vaginal Tape Obturator Procedure. Yang JM, Yang SH, Huang WC. J Urol. 181(1): 211-218, January 2009.
 40. Reply to Letter: Bursting Strength Evaluation in an Experimental Model of Incisional Hernia. (Am Surg 2007;73:722-4) Lucha PA. Am. Surg., 75(3): 272-272, March 2009.
 41. Validation of 2001 Partin Tables in Turkey: a Multicenter Study.  Eskicorapci SY, Karabulut E, Turkeri L, Baltaci S, Cal C, Toktas G, Akpinar H, Ozer G, Sozen S, Tokuc R, Lekili M, Soylu A, Albayrak S, Sahin H, Alpar R, Ozen H. Eur. Urol. 47(2): 185-189, February 2005.
 42. Individualization of the Biopsy Protocol According to the Prostate Gland Volume for Prostate Cancer Detection.Eskicorapci SY, Guliyev F, Akdogan B, Dogan HS, Ergen A, Ozen H. J. Urol. 173(5): 1536-1540, May 2005.
 43. Predictive Ability of Partin Tables 2001 in a Welsh Population. Ayyathurai R, Ananthakrishnan K, Rajasundaram R, Kniht RJ, Toussi H, Srinivasan V. Urol. Int., 76(3): 217-222, 2006.
 44. A Cadaveric Histological Investigation of the Prostate with Three-Dimensional Reconstruction for Beter Results in Continence and Erectile Function after Radical Prostatectomy. Ozdemir M, Eskicorapci SY, Baydar DE, Cumhur M, Onderoglu S, Ozen H. Prostate Cancr and Prostatic Diseases, 10(1): 77-81, March 2007.
 45. The Effect of Prior Biopsy Schema on Prostate Cancer Detection for Repet Biopsy Population: Results of the 14 Core Prostate Biopsy Technique. Eskicorapci SY, Guliyev F, Islamoglu E, Ergen A, Ozen H. Int. Urol. Nephrol., 39(1): 189-195, March 2007.
 46. Updated Nomogram to Predict Pathologic Stage of Prostate Cancer Given Prostate –Specific Antigen Level, Clinical Stage, and Biopsy Gleason Score (Partin Tables) Based on Cases from 2000 to 2005. Makarov DV, Trock BJ, Humphreys EB, Mangold LA, Walsh PC, Epstein JI, Partin AW.Urology, 69(6): 1095-1101, June 2007.
 47. The Effect of Race/Ethnicity on the accuracy of the 2001 Partin Tables for Predicting Pathologic Stage of Localized Prostate Cancer. Heath EL, Kattan MW, Powell IJ, Sakr W, Brand TC, Rybicki BA, Thompson IM, Aronson WJ, Terris MK, Kane CJ, Presti JC, Amling CL, Freedland SJ. Urology, 71(1): 151-155, January 2008.
 48. Validation of Partin Tables and Development of a Preoperative Nomogram for Japanese Patients with Clinically Localized Prostate Cancer Using 2005 International Society of Urological Pathology Consensus on Gleason Grading: Data from the Clinicopathological Research Group for Localized Prostate Cancer. Naito S, Kuroiwa K, Kinukawa N, Goto K, Koga H, Ogawa O, Murai M, Shiraishi T. J Urol., 180(3): 904-909, September 2008.
 49. The Newer the Beter? Comparison of the 1997 and 2001 Partin Tables for Pathologic Stage Prediction of Prostate Cancer in China. Gao X, Ren SC, Lu X, Xu CL, Sun YH. Urology, 72(5): 1096-1101, November 2008.
 50. Percentage of Tumour-Positive Biopsy Cores: An Independent Predictor of Extraprostatic Disease. Mortensen MM, Mortensen PS, Borre M. Scand. J. Urol. Nephrol., 43(2): 109-113, 2009.
 51. Association Between HLA Antigens and Bladder Tumors.  Tokuc R, Akdas A, Ozerkan K. Eur. Urol., 13: 207-209, 1987.
 52. HLA Antigens and Transitional Cell Carcinoma of the Bladder. Eryigit M, Kirkali Z. Urol. Int., 45(1): 75-77, 1990.
 53. HLA Association with Different Stages of Transitional Cell Carcinoma of the Bladder. Klan R, Meier T, Wegner HEH, Bunte S, Dieckmann KP. Onkologie, 17(5): 523-526, October 1994.
 54. Decreased Frequency of HLA-B35 in Patients with Gastric MALT Lymphoma. Reimer P, Fischbach W, Goebeler ME, Kraus MR, Goldmann S, Muller C, Wilhelm W. Annals of Hematology, 83(4): 232-236, April 2004.
 55. Possible Correlation Between Polymorphism in the Tumor Necrosis Factor –Beta Gene and the Clinicopathological Features of Bladder Cancer in Japanese Patients. Nonomura N, Tokizane T, Nakayama M, Inoue H, Nishimura K, Muramatsu M, Okuyama A. Int. J. Of Urol., 13(7): 971-976, July 2006. 
 56. Accuracy of Frozen Section Examination of Testicular Tumors. Tokuc R, Sakr W, Haas G, Pontes E. Urology, 40(6): 512-516, December 1992.
 57. Testis Sparing Surgery for Benign Lesions of the Prepubertal Testis.Rushton HG, Belman AB. Urol. Clin. North America, 20(1): 27-37, February 1993.
 58. Radical Orchiectomy and  Benign Testicular Conditions. Robertson GSM. Br.J.Surgery, 82(3): 342-345, March 1995.
 59. Organ Preserving Surgery in Testicular Epidermoid Cysts. Heidenreich A, Engelman UH, Vietsch HV, Derschum W. J.Urol., 153(4): 1147-1150, April 1995.
 60. Intraoperative Consultations in Pathology – a Current Perspective. Wick MR. Am.J.Clin.Pathology, 104(3): 239-242, September 1995.
 61. Epidermoid Cyst of the Testis: Orchiectomy or Enucleation? Heidenreich A, Zumbe J, Vorreuther R, Klotz T, vonVietsch H. Urologe-A, 35(1), 1-5, January 1996.
 62. Intrascrotal Sarcoidosis: Case Reports and Review. Carmody JP, Sharma OP. Sarc. Vasc. and Diff. Lung Dis., 13(2): 129-134, September 1996.
 63. A Cystic Testicular Mass. Singer AJ, Gilbertson VC, Zuch RH. Infections in Urology, 11(6): 178-183, November-December 1998.
 64. Testicular Sparing Surgery for Benign Testicular Tumors. Pearse I, Glick RD, Abramson SJ, Gerald WR, Shamberger RC. J. Ped. Surg., 34(6): 1000-1003, June 1999.
 65. Cystic Testicular Lesions in the Pediatric Population. Garrett JE, Cartwright PC, Snow BW, Coffin CM. J. Urol, 163(3): 928-936, March 2000.
 66. Interdisciplinary Consensus on Diagnosis and Treatment of Testicular Germ Cell Tumors: Result of an Update Conference on Evidence-Based Medicine (EBM). Strahlentherapie und Onkologie, 176: 388, 2000.
 67. Diagnosis and Management of Teratomas and Epidermoid Cysts  Walsh C, Rushton HG. Urol.Clin.North America (Pediatric Urologic Oncology Issue), 27(3): 509, August 2000.
 68. Testis Sparing Surgery for Benign Testicular Tumors in Children. Grp. Etud Urologie Pediat. J. Urol., 165(6): 2280-2283, 2001.
 69. Interdisciplinary Consensus  on Diagnosis and Treatment of Testicular Germ Cell Tumors: Result of an Update Conference on Evidence Based Medicine. Eur. Urol., 40: 372, 2001.
 70. Accuracy of Frozen Section Examination of Testicular Tumors of Uncertain Origin. Elert A, Olbert P, Hegele A, Barth P, Hoffmann R, Heidenreich A.Eur. Urol., 41(3): 290-293, March 2002.
 71. Testicular-Sparing Surgery: a Reasonable Option in Selected Patients With Testicular Lesions. Passarella M, Usta MF, Bivalacqua TJ, Hellstrom WJG, Davis R. BJU Int., 91(4): 337-340, March 2003.
 72. Value of Frozen Section Examination for the Management of Nonpalpable Incidental Testicular Tumors.Leroy X, Rigot JM, Aubert S, Ballereau C, Gosselin B. Eur. Urol. 44(4): 458-460, October 2003.
 73. Experience with testis sparing surgery for testicular teratoma. Shukla AR, Woodard C, Carr MC, Huff DS, Canning DA, Snyder HM. J. Urol. 171(1): 161-163, January 2004.
 74. Handling and Reporting of Biopsy and Surgical Specimens of Testicular Cancer. Winstanley AM, Mikuz G, Debruyne F, Schulman CC, Parkinson MC. Eur. Urol. 45(5): 564-573, May 2004.
 75. Management of Nonpalpable Testicular Tumors. Sheynkin YR, Sukkarieh T, Lipke M, Cohen HL, Schulsinger DA. Urology, 63(6): 1163-1167, June 2004.
 76. Intraoperative Frozen Section Diagnosis in Urological Oncology. Algaba F, Arce Y, Lopez-Beltran A, Montironi R, Mikuz G, Bono A. Eur. Urol. 47(2): 129-136, February 2005.
 77. Value of Frozen Section Analysis with Suspected Testicular Malignancy. Connolly SS, D’arcy FT, Bredin HC, Callaghan J, Corcoran MO. Urology, 67(1): 162-165, January 2006.
 78. Prepubertal Male and Testicular Neoplasms: Diagnosis and Treatment. Hartke DM, Agarwal PK, Palmer JS. Drugs of Today, 42(2): 127-133, February 2006.
 79. Leiomyoma of the Epididymis Treated with Partial Epididymectomy. Fumo MJ, Al Assi O, Liroff S. Nature Clin. Pract. Of Urol., 3(9): 504-507, September 2006.
 80. Testicular Cancer and Male Infertility. Paduch DA. Curr. Opinion in Urol., 16(6): 419-427, November 2006.
 81. Long-term Followup After Elective Testis Sparing Surgery for Leydig Cell Tumors: A Single Center Experience. Giannarini G, Mogorovich A, Fabris FM, Morelli G, DeMaria M, Manassero F, Loggini B, Pingitore R, Cavazzana A, Selli C. J. Urol. 178(3): 872-876, Part 1, September 2007.
 82. Prepubertal Testicular Germ Cell Tumors: 25 Years Experience in Taipei Veterans General Hospital.  Chen YS, Kuo JY, Chin TW, Wei CF, Chen KK, Lin ATL, Chang LS. J. of the Chin. Med. Assoc., 71(7): 357-361, July 2008.
 83. Nine Cases of Nonpalpable Testicular Mass: An Incidental Findingin a Large Scale Ultrasonography Survey.Avcı A, Erol B, Eken C, Ozgok Y. Int. J. Urol., 15(9): 833-836, September 2008.
 84. Leydig Cell Tumour of the Testis: Presentation,Therapy,Long-tem Followup and the Role of Organ-Sparing Surgery in a Single-Institution Experience. Suardi N, Strada E, Colombo R, Freschi M, Salonia A, Lania C, Cestari A, Carmignani L, Guazzoni G, Rigatti P, Montorsi F. BJU Int., 103(2): 197-200, January 2009. 
 85. ESWL in Children : A Report on 79 Renal Units.  Miroğlu C, Tokuç R, Erol H, Tolon J, Erkan A, Bazmanoglu E, Tolon M. J. Endourology, 6(3): 209-211, 1992. Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy in Children. Urologe-A, 36: 200, 1997
 86. Therapy of Urolithiasis in Childhood. Extracorporeal shock wave (ESWL) treatment and Auxiliary Measures. Monatsschrift Kinderheilkunde, 148: 1012, 2000.
 87. Tissue reactions of 5 sling materials and tissue material detachment strength of 4 synthetic mesh materials in a rabbit model. Yildirim A, Basok EK, Gulpinar T, Gurbuz C, Zemheri E, Tokuc R.  J Urol. 174(5): 2037-2040, November 2005.
 88. Long-term Tensile Properties of Tension-free Vaginal Tape, Suprapubic Arc Sling System and Urethral Sling in an in-vivo Rat Model. Zorn KC, Spiess PE, Singh G, Orvieto MA, Moore B, Corcos J. J Urol. 177(3):1195-1198, March 2007.
 89. Operative Treatment of Female Urinary Incontinence with Particular Consideration of Sexuality According to Anatomical Findings. Otto T, Bornemeyer K, Bagner JW, El-Baz AG, Wishahi M, Otto W. Aktuelle Urologie, 38(1): 33-37, January 2007.
 90. Polypropylene Midurethral Tapes do not have Similar Biologic and Biomechanical Performance in the Rat. Bazi TM, Hamade RF, Hussein IAH, Nader KA, Jurjus A. European Urology, 51(5): 1364-1375, May 2007.
 91. Cadaveric Fascia Lata versus Intravaginal Slingplasty for the Pubovaginal Sling : Surgical Outcome, Overall Success and Patient Satisfaction Rates. Basok EK, Yildirim A, Atsu N, Basaran A, Tokuc R. Urologia Internationalis 2008; 80: 46-51.
 92. Short-term Efficacy and Complications of Posterior Intravaginal Slingplasty. Luck AM, Steele AC, Leong FC, McLennan MT. International Urogynecology Journal, 19(6): 795-799, June 2008.
 93. Dynamic Interaction Involved in the Tension-free Vaginal Tape Obturator Procedure. Yang JM, Yang SH, Huang WC. J Urol. 180(5): 2081-2087, November 2008.
 94. Correlation of Morphological Alterations and Functional Impairment of the Tension-free Vaginal Tape Obturator Procedure. Yang JM, Yang SH, Huang WC.J Urol. 181(1): 211-218, January 2009
 95. Reply to Letter: Bursting Strength Evaluation in an Experimental Model of Incisional Hernia. (Am Surg 2007;73:722-4) Lucha PA. Am. Surg., 75(3): 272-272, March 2009.
 96. Validation of 2001 Partin Tables in Turkey: a Multicenter Study.  Eskicorapci SY, Karabulut E, Turkeri L, Baltaci S, Cal C, Toktas G, Akpinar H, Ozer G, Sozen S, Tokuc R, Lekili M, Soylu A, Albayrak S, Sahin H, Alpar R, Ozen H. Eur. Urol. 47(2): 185-189, February 2005.
 97. Individualization of the Biopsy Protocol According to the Prostate Gland Volume for Prostate Cancer Detection.Eskicorapci SY, Guliyev F, Akdogan B, Dogan HS, Ergen A, Ozen H. J. Urol. 173(5): 1536-1540, May 2005.
 98. Predictive Ability of Partin Tables 2001 in a Welsh Population. Ayyathurai R, Ananthakrishnan K, Rajasundaram R, Kniht RJ, Toussi H, Srinivasan V. Urol. Int., 76(3): 217-222, 2006.
 99. A Cadaveric Histological Investigation of the Prostate with Three-Dimensional Reconstruction for Beter Results in Continence and Erectile Function after Radical Prostatectomy. Ozdemir M, Eskicorapci SY, Baydar DE, Cumhur M, Onderoglu S, Ozen H. Prostate Cancr and Prostatic Diseases, 10(1): 77-81, March 2007.
 100. The Effect of Prior Biopsy Schema on Prostate Cancer Detection for Repet Biopsy Population: Results of the 14 Core Prostate Biopsy Technique. Eskicorapci SY, Guliyev F, Islamoglu E, Ergen A, Ozen H. Int. Urol. Nephrol., 39(1): 189-195, March 2007.
 101. Updated Nomogram to Predict Pathologic Stage of Prostate Cancer Given Prostate –Specific Antigen Level, Clinical Stage, and Biopsy Gleason Score (Partin Tables) Based on Cases from 2000 to 2005. Makarov DV, Trock BJ, Humphreys EB, Mangold LA, Walsh PC, Epstein JI, Partin AW.Urology, 69(6): 1095-1101, June 2007.
 102. The Effect of Race/Ethnicity on the accuracy of the 2001 Partin Tables for Predicting Pathologic Stage of Localized Prostate Cancer. Heath EL, Kattan MW, Powell IJ, Sakr W, Brand TC, Rybicki BA, Thompson IM, Aronson WJ, Terris MK, Kane CJ, Presti JC, Amling CL, Freedland SJ. Urology, 71(1): 151-155, January 2008.
 103. Validation of Partin Tables and Development of a Preoperative Nomogram for Japanese Patients with Clinically Localized Prostate Cancer Using 2005 International Society of Urological Pathology Consensus on Gleason Grading: Data from the Clinicopathological Research Group for Localized Prostate Cancer. Naito S, Kuroiwa K, Kinukawa N, Goto K, Koga H, Ogawa O, Murai M, Shiraishi T. J Urol., 180(3): 904-909, September 2008.
 104. The Newer the Beter? Comparison of the 1997 and 2001 Partin Tables for Pathologic Stage Prediction of Prostate Cancer in China. Gao X, Ren SC, Lu X, Xu CL, Sun YH. Urology, 72(5): 1096-1101, November 2008.
 105. Percentage of Tumour-Positive Biopsy Cores: An Independent Predictor of Extraprostatic Disease. Mortensen MM, Mortensen PS, Borre M. Scand. J. Urol. Nephrol., 43(2): 109-113, 2009.
 106. Association Between HLA Antigens and Bladder Tumors.  Tokuc R, Akdas A, Ozerkan K. Eur. Urol., 13: 207-209, 1987.
 107. HLA Antigens and Transitional Cell Carcinoma of the Bladder. Eryigit M, Kirkali Z. Urol. Int., 45(1): 75-77, 1990.
 108. HLA Association with Different Stages of Transitional Cell Carcinoma of the Bladder. Klan R, Meier T, Wegner HEH, Bunte S, Dieckmann KP. Onkologie, 17(5): 523-526, October 1994.
 109. Decreased Frequency of HLA-B35 in Patients with Gastric MALT Lymphoma. Reimer P, Fischbach W, Goebeler ME, Kraus MR, Goldmann S, Muller C, Wilhelm W. Annals of Hematology, 83(4): 232-236, April 2004.
 110. Possible Correlation Between Polymorphism in the Tumor Necrosis Factor –Beta Gene and the Clinicopathological Features of Bladder Cancer in Japanese Patients. Nonomura N, Tokizane T, Nakayama M, Inoue H, Nishimura K, Muramatsu M, Okuyama A. Int. J. Of Urol., 13(7): 971-976, July 2006. 

 

Editörlük ve Bilimsel Hakemlik

 

 

 1. Serbest Bildiriler : Oturum Başkanlığı 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 01-02 Mayıs 1995, Ankara
 2. Prostat Ca’da “yükselen PSA” : Konuşma 5. Ankara Üroonkoloji Kursu 27-30 Eylül 2001, Mirage Park Resort, Kemer, Antalya.
 3. Adolesan Varikosel : Konuşma Erkek İnfertilitesinde Varikosel ( Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu) 29 Kasım 2002, İstanbul.
 4. Tubularised Incised Plate Urethroplasty : How I do it? : Konuşma European Society of Pediatric Urology Eğitim Komitesi Kursu 11-14 Eylül 2003, Kapadokya
 5. Vezikoüreteral Reflü (VUR) – Eğitici Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları 01-04 Nisan 2004, The Marmara Hotel, İstanbul
 6. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ; Vezikoüreteral Reflü (VUR) – Eğiticim Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantılarım 16-19 Aralık 2004, Marmara Pera Hotel, İstanbul
 7. Kriptorşidizm, hidrosel ve herni – Eğitici Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu (TÜYK) Sınavı 1. Hazırlık Kursu 30 Haziran-04 Temmuz 2004, Grand Yazıcı Hotel, Uludağ
 8. Adolesan Varikosel : Konuşma 6. Ulusal Androloji Kongresi 08-11 Haziran 2005, İstanbul
 9. Kriptorşidizm, hidrosel ve herni – Eğitici Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu (TÜYK) Sınavı 2. Hazırlık Kursu 29 Haziran-03 Temmuz 2005, Grand Yazıcı Hotel, Uludağ
 10. Hipospadias – Panelist ; Pediatrik İşeme Bozuklukları – Oturum Başkanı Ankara Ürologlar Derneği 35. Yıl Etkinliği/Kadın ve Çocuk Ürolojisi Sempozyumu 17-19 Kasım 2005, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara
 11. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, VUR – Eğitici Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları 08 – 11 Aralık 2005, Taksim Lares Park Otel,  İstanbul
 12. Kadın işeme sorunları / Oturum Başkanı Cinsel Mutluluk Sempozyumu 12 Mayıs 2006, İstanbul Hilton Convention Center, İstanbul
 13. Hipospadias Onarımı / Konuşmacı ASM – John Hopkins / Pelvik Rekonstrüksiyon Konferansı 02 Haziran 2006, Gebze - İstanbul
 14. Kriptorşidizm, hidrosel ve herni – Eğitici Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu (TÜYK) Sınavı 3. Hazırlık Kursu 09-12 Kasım 2006, Patalya Thermal Resort, Ankara
 15. Bipolar Transüretral Rezeksiyon / Konuşmacı 1. BPH Kursu / Endoüroloji Derneği ve Kocaeli Üniversitesi Üroloji ABD 03-04 Mayıs 2007, Kocaeli.
 16. Hipospadias - Eğitici Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu (TÜYK) Sınavı 4. Hazırlık Kursu 04-07 Kasım 2007, The Green Park Otel, Kartepe
 17. Hipospadias – Sünnet / Oturum Başkanlığı 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu 08-11 Kasım 2007, Kervansaray Otel, Antalya.
 18. Böbrek ve Testis Kanserleri : Oturum Başkanlığı 8. Ankara Üroonkoloji Kursu 28 Kasım-02 Aralık 2007, Sheraton Hotel &Convention Center, Ankara.
 19. Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar – Eğitici Türk Üroloji Derneği İstanbul Asistan Eğitim Toplantıları 06-09 Aralık 2007, Nippon Otel, İstanbul
 20. İnmemiş testis – Panel Yöneticisi Ürolojide Güncel Yaklaşımlar (Update in Urology) – 2008 28 Şubat-01 Mart 2008, Swiss Hotel, Ankara
 21. Sub-plenary session : Panelist : Üriner Enfeksiyonlarda Yenilikler / IC-PBS 20. Ulusal Üroloji Kongresi 01 – 06 Kasım 2008, Susesi – Antalya
 22. Laparoskopi / Robotik Cerrahi Eğitim Kursu : Oturum Başkanı 9. Üro-onkoloji Kongresi 04-08 Kasım 2009, Sheraton Hotel&Convention Center, Ankara
 23. Pelvik Organ Prolapsusu / Video Oturumu : Oturum Başkanı 1. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi 03-06 Aralık 2009, Cornelia Diamond Golf Resort, Antalya
 24. 10. Ulusal Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi Genital Patolojiler : Oturum Başkanı 11-12 Aralık 2009, Bilkent Otel, Ankara.
 25. 1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi Minimal İnvaziv Cerrahi ve Yaşam Kalitesi : Oturum Başkanı 23-26 Haziran 2010, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara.
 26. Cold Punch-Monopolar-Bipolar… TUR(P); Nereye Kadar? / Konuşmacı  Her Yönü ile Prostat  02-03 Temmuz 2010, Barbaros Point Otel, İstanbul.
 27. Olgularla Üriner Sistem Taş Hastalığı / Panelist Marmara Üroloji Derneği Bölgesel Toplantısı, 04 Aralık 2010, Edirne.

 

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

Bilimsel Toplantılar

 

 1. Recent Advances in Urology (Course) 16-21 September 1984, Ankara
 2. 8. Ulusal Üroloji Kongresi 07-11 Ekim 1985, Datça.
 3. Uluslar arası Katılımlı Üro-onkoloji ve İnfertilite Kursu 01-03 Mayıs 1986, Samsun.
 4. 15th International Congress of Chemotherapy 19-24 July 1987, İstanbul
 5. 9. Ulusal Üroloji Kongresi 28 Eylül-02 Ekim 1987, Torba Tatil Köyü, Bodrum.
 6. 1. Marmara Tıp Günleri 26-30 Eylül 1988, Haydarpaşa, İstanbul.
 7. İnkontinans ve Empotans Semineri, 14-15 Mayıs 1989, MÜTF, İstanbul
 8. 10. Ulusal Üroloji Kongresi 23-27 Ekim 1989, Klüb Salima, Beldibi-Antalya
 9. İş Hekimliği ve İşçi Sağlığı Kursu, Mart 1990, Bursa
 10. 2.Marmara Tıp Günleri/Interventional Radiology-Update on Renal Transplantation 21-23 Eylül 1990, İstanbul
 11. Akdeniz Günleri Prostat Kanseri Sempozyumu 25-26 Ekim 1990, Antalya
 12. The Cleveland Clinic Foundation, International Scholar 11 March-11 April 1991, Cleveland, USA.
 13. Research Fellow and Clinical Observer,  15 April-15 May 1991, Wayne State University, Detroit, USA.
 14. BPH : Current Basic and Clinical Concepts 26-27 April 1991, Wayne State University, Detroit, U.S.A.
 15. 11. Ulusal Üroloji Kongresi 14-18 Ekim 1991, Side, Antalya
 16. 11th International Symposion of Operative Andrology 18-21 Mart 1992, İstanbul
 17. 2. Cinsel Fonksiyon ve Bozuklukları Ulusal Kongresi 27-29 Nisan 1992, Ankara
 18. 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı 01-02 Mayıs 1992, Bursa
 19. 2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu 07-10 Mayıs 1992, Ankara.
 20. Hypos ’92 ; International Meeting and Workshop on Hypospadias Surgery 16-18 June 1992, İstanbul.
 21. Birinci Uluslar arası Ankara Üroonkoloji Kursu 25-26 Haziran 1992, Ankara
 22. The Workshop for Endoscopic Treatment of Vesicoureteric Reflux 03-04 September 1992, Adana.
 23. 3. Marmara Tıp Günleri / Pathobiology of the Prostate 07-11 Eylül 1992, İstanbul
 24. 12. Ulusal Üroloji Kongresi 27-30 Eylül 1992, Kapadokya-Nevşehir.
 25. Androlojide Son Gelişmeler Kursu 01-06 Kasım 1992, İstanbul.
 26. International Congress on Andrology in Turkey 21-24 Nisan 1993, Antalya
 27. 7. Pediatrik Tümörler Kongresi 25-30 Nisan 1993, İstanbul
 28. Üro-Onkolojide Yeni Gelişmeler 01 Mayıs 1993, Ankara
 29. 10. Ulusal Kanser Kongresi 03-07 Mayıs 1993, İstanbul
 30. 8. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi 22-28 Mayıs 1993, Belek, Antalya.
 31. 3rd Mediterrranean Urological Congress 30 Haziran-03 Temmuz 1993, İstanbul
 32. İnmemiş Testis ve Çocuklarda Laparoskopik Cerrahi 05-06 Eylül 1993, İstanbul
 33. Recent Advances in Genitourinary Oncology 22-23 Eylül 1993, İstanbul.
 34. 2. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı 05-06 Kasım 1993, Mudanya – Bursa.
 35. 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi 24-25 Mart 1994, İstanbul
 36. 15. SSK Kongresi 18-22 Nisan 1994, Çeşme
 37. 6th International Intensive Care Symposium 06-07 Mayıs 1994, İstanbul
 38. Recent Advances in Assisted Conception Symposium 14 Mayıs 1994, İstanbul
 39. 4th European Congress of Video Surgery 05-08 Haziran 1994, İstanbul
 40. Konjenital UPJ Obstrüksiyonu ve Segmental Renal Atrofi 09-10 Haziran 1994, İstanbul
 41. 4th International Marmara Medical Days/Basic Research and BPH 07-09 September 1994, İstanbul.
 42. Benign Prostatic Hyperplasia : Advanced Course on Therapeutic Modalities and Decision Making.,07-09 Ekim 1994, Madrid, Almanya.
 43. 13. Ulusal Üroloji Kongresi 02-05 Kasım 1994, Antalya.
 44. 1. Androloji ve Erkeğe Bağlı İnfertilite Sempozyumu 24-26 Kasım 1994, Ankara
 45. Erken Prostat Kanserinde Teşhis Sorunları ve Tedavi Seçenekleri Healthcare International/Türkiye Kanserle Savaş Vakfı 01 Aralık 1994, Levent, İstanbul
 46. 1. Akdeniz Video Laparoskopik Temel Cerrahi Kursu 12-16 Nisan 1995, Antalya.
 47. Laparoskopik Cerrahi Sempozyumu 27-28 Nisan 1995, International Hospital, İstanbul
 48. 3. Ulusal Pediatri Üroloji Kongresi 01-02 Mayıs 1995, Ankara.
 49. 6th Pediatric Surgical Days of İstanbul, 15-16 Mayıs 1995, İstanbul
 50. 2nd International Congress on Andrology in Turkey 17-20 Mayıs 1995, İstanbul
 51. 11. Ulusal Kanser Kongresi 28 Mayıs-02 Haziran 1995, Antalya
 52. 10. Antibiotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi 06-09 Haziran 1995, Beldibi, Antalya
 53. Pediatric Urology Day of American Academy of Pediatrics (AAP) 26 Haziran 1995, İstanbul
 54. Laparoscopic Surgery of the Urogenital Tract (Advanced Course) 29-30 Haziran 1995, Hamburg, Almanya
 55. 2 Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 14-16 Eylül 1995, İstanbul
 56. 2. Ankara Üroonkoloji Kursu 21-22 Eylül 1995, Ankara
 57. AUA New York Section Annual Meeting 9-13 October 1995, Conrad Hotel, İstanbul
 58. İmpotans ve Korpus Kavernozum Revaskülarizasyonu Kursu 26-28 Ekim 1995, Ankara
 59. Injection Therapy in Female Incontinence/Miami University School of Medicine 05 February 1996, İstanbul
 60. 2. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi 17-20 Nisan 1996, Adana, Mersin.
 61. American Urological Association (AUA) Annual Meeting 04-09 May 1996, Orlando, USA.
 62. 11. Ulusal Antibiotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi 02-06 Haziran 1996, Kuşadası
 63. BPH Tedavisinde Medikal Tedavi Sempozyumu 03 Temmuz 1996,  İstanbul
 64. Androloji ve Erkek İnfertilitesi Sempozyumu 09-10 Eylül 1996, İstanbul
 65. European School of Urology (ESU) Teaching Course : Update in Urological Oncology,04-05 October 1996, İzmir.
 66. 14. Ulusal Üroloji Kongresi 20-23 Ekim 1996, Marmaris.
 67. SSK 50.yıl Tıp Kongresi 23-25 Ekim 1996,  İstanbul.
 68. Intersex : International Workshop by European Society of Pediatric Urology 04-06 November 1996, İstanbul.
 69. Pathological Diagnosis in Prostate Cancer Symposium Methodist Hospital  & American Hospital,   25 November 1996, İstanbul
 70. Hipospadias Cerrahisinde Komplikasyonlar 01 Aralık 1996,  İstanbul
 71. 3. Vakıf Gureba Tıp Kongresi 03-06 Aralık 1996, Armada, İstanbul
 72. Ürolojik Kanserlerde Yenilikler 20 Aralık 1996, Mayo Clinic/Onkoloji Vakfı, İstanbul
 73. Update in Prostate Cancer Symposium 28 Şubat 1997,  İstanbul
 74. Modern Management in BPH Symposium 03 Mart 1997,  İstanbul1. Ulusal Ürojinekoloji Sempozyumu 10-12 Mart 1997, İstanbul
 75. Ürolojide İkilemler 27-28 Mart 1997, Cerrahpaşa Oditoryum, İstanbul
 76. American Urological Association (AUA) Annual Meeting 12-17 April  1997, New Orleans, USA.
 77. 1. Ulusal Prostat Hastalıkları Sempozyumu ve Kursu 01-03 Mayıs 1997, Ankara.
 78. 3. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 14-16 Mayıs 1997, İstanbul
 79. 3rd International Congress on Andrology in Turkey 01-04 June 1997,  İstanbul
 80. Hastane Yöneticiliği Programı 19-28 Eylül 1997, İstanbul
 81. 3. Ankara Üroonkoloji Kursu 02-04 Ekim 1997,  Ankara.
 82. Prostat Kanserinde Hormonal Tedavi / N. Bruchovsky konferansı 13 Ekim 1997,  İstanbul
 83. 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi23-24 Ekim 1997, The Marmara, İstanbul.
 84. Strictures and Salvage Procedures Following Hypospadias Surgery 01 Aralık 1997, İstanbul
 85. 1. Continent Urinary Diversion Course in Turkey / European School of Urology 02-03 Mayıs 1998, Vakıf Gureba Hastanesi, İstanbul
 86. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi 14-16 Mayıs 1998, Edirne
 87. American Urological Association (AUA) Annual Meeting 30 May-04 June 1998, San Diego, USA.
 88. Holmium Laser Prostatectomy Workshop (by Chris Chilton) 24 Ekim 1998, İstanbul
 89. 15. Ulusal Üroloji Kongresi 25-29 Ekim 1998, Antalya.
 90. Pelvic Floor Dysfunction Course 19-21 November 1998, Berlin, Germany.
 91. Free Grafts in Hypospadias 01 Aralık 1998, İstanbul
 92. Ürolojik Onkolojide Problem Vakalar (Prostat Ca) Symposium 24 Aralık 1998, İstanbul
 93. European Society of Pediatric Urology (ESPU) 10th Annual Meeting 15-17 Nisan 1999, İstanbul
 94. American Urological Association (AUA) Annual Meeting 01-06 Mayıs 1999, Dallas, USA.
 95. 1. İstanbul Urolithiasis Sempozyumu 28-29 Mayıs 1999, İstanbul
 96. 1. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi 08-11 Haziran 1999, İstanbul
 97. Surgical Endoscopy in the New Millenium:Turkish VIP Clinician’s Visit 14-16 June 1999, London, United Kingdom.
 98. 6th Congress of the Mediterranean Urological Association 06-09 September 1999, Cairo, Egypt.
 99. 4. Ankara & 1. ESU Blacksea Uro-Oncology Course 30 September-03 October 1999, Antalya.
 100. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 13-15 Ekim 1999, Gaziantep.
 101. 9th European Urological Winter Forum 23-30 January 2000, Davos, Switzerland.
 102. Prostat Kanseri Tedavisi / Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 04 Mart 2000, İstanbul
 103. 15th European Association of Urology (EAU) Congress 12-15 April 2000, Brussels, Belgium.
 104. American Urological Association (AUA) Annual Meeting 29 April-04 May 2000, Atlanta, USA.
 105. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi 01-02 Haziran 2000, İstanbul.
 106. 2. Çukurova Üroloji Günleri : BPH Paneli 08-10 Eylül 2000, Adana.
 107. 15th ESUR (European Society for Urological Research) Congress 05-07 October 2000, İstanbul, Turkey.
 108. 16. Ulusal Üroloji Kongresi 08-12 Ekim 2000, İzmir.
 109. 25th Congress of the Sociêtê Internationale d’Urologie 29 October-02 November 2000, Singapore.
 110. 10th European Urological Winter Forum 18-22 February 2001, Davos, Switzerland.
 111. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, 02-07 June 2001, Anaheim, USA.
 112. 6. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 19-21 Eylül 2001, Samsun.
 113. 5. Ankara Üroonkoloji Kursu 27-30 Eylül 2001, Mirage Park Resort, Kemer, Antalya.
 114. An Odyssey in Hypospadiology 01 December 2001, İzmir
 115. 17. European Association of Urology (EAU) Congress 23-26 February 2002, Birmingham, United Kingdom.
 116. Üroradyoloji 2002 Sempozyumu 11-14 Nisan 2002, Sheraton Çeşme, İzmir.
 117. 2. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi 17-19 Nisan 2002, İstanbul
 118. European Society of Pediatric Urology (ESPU) Annual Course : Antenatally-diagnosed Hydronephrosis: Pre&Postnatal Assesment & Clinical Approach 09-11 May 2002, Bodrum.American Urological Association (AUA) Annual Meeting 25-30 May 2002, Orlando, USA.
 119. Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve İnfertilite Kongresi 13-15 Haziran 2002, İstanbul.
 120. Ağrı Eğitim Seminerleri 21 Haziran 2002, İstanbul
 121. 26th Congress of the Sociêtê Internationale d’Urologie 08-12 September 2002, Stockholm, Sweden.
 122. 20th World Congress on Endourology & Shockwave 19-22 September 2002, Genoa, Italy.
 123. 6th Seminar of the International Cooperative Study of Diagnostic Ultrasound and Prostate Cancer, 03-05 October 2002, Antalya
 124. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 05-10 Ekim 2002, Antalya.
 125. Erkek İnfertilitesinde Varikosel ( Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu) 29 Kasım 2002, İstanbul.
 126. Yedinci 1 Aralık Hipospadias Günü 01 Aralık 2002, İstanbul
 127. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, 26 April-01 May 2003, Chicago, USA.
 128. 7. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi 11-13 Eylül 2003, Kapadokya,
 129. ESPU Eğitim Komitesi Update on Pediatric Urology Kursu 14 Eylül 2003, Kapadokya
 130. 21st World Congress on Endourology 21-24 September 2003, Montreal, Canada.
 131. 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi 24-26 Ekim 2003, Diyarbakır.
 132. 6th Congress of the European Society for Sexual Medicine 16-19 November 2003, Istanbul
 133. Sekizinci 1 Aralık Hipospadias Günü 01 Aralık 2003, İzmir.
 134. Ankara Üroloji Günleri Uygulamalı Laparoskopi Kongre ve Kursu 13-15 Mart 2004, GATA, Ankara.
 135. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, 08-13 May 2004, San Francisco, USA. 
 136. İnkontinans Kursu 19-20 Mayıs 2004, Ankara.
 137. 18. Ulusal Üroloji Kongresi 02-07 Ekim 2004, Antalya.
 138. 14th European Urological Winter Forum 05-09 February 2005, Davos, Switzerland.
 139. 1. İstanbul Laparoskopik Üroloji Günleri 14-15 Mart 2005, Dedeman Otel, İstanbul
 140. 20. European Association of Urology (EAU) Congress 16-19 March 2005,  İstanbul
 141. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, 21-26 May 2005, San Antonio, Texas, USA.
 142. 6. Ulusal Androloji Kongresi 08-11 Haziran 2005, İstanbul.
 143. Üroonkoloji Derneği Bahar Dönemi Toplantısı 18-19 Haziran 2005, İstanbul.
 144. Üroonkoloji Derneği Güz Dönemi Bilimsel Toplantısı 21-22 Eylül 2005, Antalya.
 145. 7. Ankara Üroonkoloji Kursu 22-25 Eylül 2005, Atlantis Limak Int. Hotel&Resort, Belek/Antalya.
 146. 8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu 01-04 Ekim 2005, Marmaris.
 147. 2nd ISC International Conference on Cancer Therapeutics 10-12 November 2005, İstanbul, Turkey.
 148. Ankara Ürologlar Derneği 35. Yıl Etkinliği/Kadın ve Çocuk Ürolojisi Sempozyumu 17-19 Kasım 2005, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara
 149. 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi 01-04 Aralık 2005, Harbiye, İstanbul.
 150. Üroonkoloji Derneği Bahar Dönemi Bilimsel Toplantısı 18-19 Mart 2006, The Plaza Hotel, İstanbul.
 151. 8th Mediterranean Video-endoscopic Urology & European Society of Urological Technology Workshop, 12-16 April 2006, Antalya.
 152. Cinsel Mutluluk Sempozyumu 12 Mayıs 2006, İstanbul Hilton Convention Center, İstanbul
 153. American Urological Association (AUA) Annual Meeting 20-25 May 2006, Atlanta, USA.
 154. ASM-John Hopkins / Pelvik Rekonstrüksiyon Konferansı 02 Haziran 2006, Gebze, İstanbul
 155. 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006, Antalya
 156. ESPU Course on “Surgery for the Incontinent Child” 14-17 September 2006, The Marmara Hotel, Antalya
 157. 9th Biennial Meeting of the International Children’s Continence Society (ICCS) 14-17 September 2006, The Marmara Hotel, Antalya
 158. 17. Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2007, Sungate Port Royal Hotel, Antalya
 159. 1. BPH Kursu/Endoüroloji Derneği ve Kocaeli Üniversitesi Üroloji ABD 03-04 Mayıs 2007, Kocaeli.
 160. 22nd Annual European Association of Urology (EAU) Congress 21-24 Mart 2007, Berlin, Germany.
 161. American Urological Association Annual Meeting, 19-24 May 2007, Anaheim, U.S.A.
 162. Üroonkoloji Derneği Bahar Dönemi Bilimsel Toplantısı 01-03 Haziran 2007, Abant Koru Hotel, Bolu
 163. 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu 08-11 Kasım 2007, Kervansaray Otel, Antalya
 164. 8. Ankara Üroonkoloji Kursu 28 Kasım-02 Aralık 2007, Ankara.
 165. Ürolojide Güncel Yaklaşımlar (Update in Urology) – 2008 28 Şubat-01 Mart 2008, Swiss Hotel, Ankara
 166. 23rd Annual EAU Congress 26-29 March 2008, Milan, Italy.
 167. American Urological Association Annual Meeting 17-22 May 2008, Orlando, U.S.A.
 168. Üroonkoloji Derneği Bahar Dönemi Bilimsel Toplantısı 30 Mayıs-01 Haziran 2008, The Green Park Bostancı Hotel, İstanbul.
 169. International Continence Society Educational Course29-30 August 2008, İstanbul, Turkey.
 170. European Robotic Urology Basic Course : Introduction to Robotic Urology European Robotic Urology Advanced Course : Lower Urinary Tract 10 September 2008, Prague, Çek Cumhuriyeti.
 171. European Robotic Urology Symposium 11-12 September 2008, Prague, Çek Cumhuriyeti.
 172. 20. Ulusal Üroloji Kongresi 01-06 Kasım 2008, Susesi-Antalya.
 173. 6th International Meeting of the European Society of Oncological Urology (ESOU) 16-18 January 2009, İstanbul, Turkey.European Urology Forum 2009 / Challenge the Experts 07-11 Februaury 2009, Davos, Switzerland.
 174. Üroonkoloji Derneği Bahar Dönemi Bilimsel Toplantısı 13-15 Şubat 2009, The Green Park Bostancı Hotel, İstanbul.
 175. 24th Annual EAU (European Association of Urology) Congres 17-21 March 2009, Stockholm, Sweden.
 176. American Urological Association Annual Meeting 25-30 April 2009, Chicago, U.S.A.
 177. Her Boyutu il Üroloji : Eskişehir Bölgesel Toplantısı. 30 Mayıs 2009, Anemon Otel, Eskişehir.
 178. New Therapeutic Approaches for the Treatment of Detrusor Overactivity : Workshop.27 September 2009, SanFrancisco, USA
 179. The Burden of Continence in the Elderly : Taking a Different Approach; Course. 27 September 2009, San Francisco, USA.
 180. Transvaginal Mesh Repair of Pelvic Organ Prolapse : Full day course 28 September 2009, San Francisco, USA.
 181. International Continence Society (ICS) 39th Annual Meeting 29 September – 03 October 2009, San Francisco, USA.
 182. Ondördüncü Hipospadias Günü Ami Lal Bhat / 01.Kasım.2009, İstanbul.
 183. Üro-onkoloji Derneği Güz Toplantısı 04 Kasım 2009, Sheraton Otel, Ankara.
 184. 9. Üro-onkoloji Kongresi 05-08 Kasım 2009, Sheraton Otel, Ankara
 185. 2nd European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancers (EMUC 2009) 27-29 November 2009, Barcelona, Spain.
 186. 1. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi 03-06 Aralık 2009, Cornelia Diamond Hotel, Antalya.
 187. 1. Çocuk Ürolojisi ve Nefrolojisi Güncelleme Kursu 10 Aralık 2009, Bilkent Otel, Ankara.
 188. 10. Ulusal Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi 11-12 Aralık 2009, Bilkent Otel, Ankara.
 189. 1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi23-26 Haziran 2010, Bilkent Otel, Ankara.
 190. Üro-onkoloji Derneği Bahar Toplantısı 26-27 Haziran 2010, Bilkent Otel, Ankara.
 191. 2nd İstanbul Robotic Urology Symposium 16-18 June 2010, İstanbul.
 192. Her Yönü ile Prostat. 02-03 Temmuz 2010, Barbaros Point Hotel, İstanbul.
 193. Annual Meeting of the International Continence Society (ICS/IUGA) 23-27 August 2010, Toronto, Canada.
 194. Üro-onkoloji Derneği Güz Toplantısı 23-24 Ekim 2010, Titanic Otel, İstanbul.
 195. Marmara Üroloji Derneği Bölgesel Toplantısı 04 Aralık 2010, Edirne.
 196. Disiplinlerarası Üro-onkoloji Toplantısı 17-19 Aralık 2010, Miracle Resort Hotel, Antalya.

 

Benzer Konular