Prof. Dr. Gülüm ALTACA Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi - Genel Cerrahi

Özel İlgi Alanları
 • Meme Cerrahisi
 • Laparoskopik Cerrahi
 • Karaciğer Nakli
 • Tiroid Cerrahisi
 • Hemoroid
 • Karaciğer ve Safra Yolları Cerrahisi

Randevu Alın

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi
  • 2017
   Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
   Genel Cerrahi 


   1996-1997
   New York Şehir Üniversitesi - Mount Sinai Tıp Fakültesi
   Amerikan Transplant Cerrahları Birliği onaylı, klinik karaciğer, böbrek, pankreas ve karın içi organ nakli ve karaciğer ve safra yolları cerrahisi üst ihtisası.

   1986-1991
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Genel Cerrahi Anabilim Dalı

   1978-1984
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi


   • Amerikan Gastrointestinal Endoskopik Cerrahlar Birliği (SAGES -Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons) (1994-1996)
   • Amerikan Yoğun Bakım Derneği (Society of Critical Care Medicine) (1993-1995)
   • Avrupa Endoskopik Cerrahlar Birliği (EAES -European Association for Endoscopic Surgery) (1993-1995)
   • Ankara Cerrahi Derneği
   • Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği
   • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
   • İstanbul Tabip Odası
   • Türk Cerrahi Derneği7
   • Türk HPB (Hepato-pankreato-biliyer) Cerrahi Derneği
   • Endokrin Cerrahisi Derneği
   • Mount Sinai’liler Derneği, The Mount Sinai Alumn
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • New Horizons in abdominal organ transplantation. Turkish American Medical Association Meeting, Mart 1997, New York, NY, ABD
   • Ulusal organ transplantasyonu organizasyonunda sağlık bakanlığının rolü. “Organ Bağışında Sorunlar” paneli, Türk Cerrahi derneği ’98 kongresi, İzmir, 6-10 Mayıs, 1998
   • Destek hastanelerinde organizasyon. “Deprem ve Türkiye” paneli, Ulusal Cerrahi Kongresi 2000, 20-24 Haziran 2000, İstanbul
   • Donör ameliyatının temel ilkeleri. Sağlık Bakanlığı transplant koordinatörleri eğitim toplantısı, 15-16 Mart, 2001, İstanbul
   • Karaciğer transplantasyonu. Sağlık Bakanlığı transplant koordinatörleri eğitim toplantısı, 15-16 Mart, 2001, İstanbul
   • Organ bağışında aileye yaklaşım. Sağlık Bakanlığı transplant koordinatörleri eğitim toplantısı, 15-16 Mart, 2001, İstanbul
   • Yoğun bakımlarda enfeksiyonlar. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Cerrahi yoğun Bakım Kursu, 19 Mayıs 2002
   • Donör aktivasyon programı: neden?, nasıl?. 1. Organ Bağışı Konferansı, 18 Mart 2002, The Marmara Oteli, İstanbul
   • Karaciğer Rezeksiyonları. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Toplantıları, 8 Mart, 2002, İstanbul
   • Pankreas kanserlerinde palyatif cerrahi. İstanbul Anadolu yakası cerrahi toplantıları, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11 Mart, 2002
   • Non-kolorektal karaciğer metastazlarında cerrahi tedavi. Karaciğer metastazlarına yaklaşım paneli, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haftalık genel Eğitim Programı, 26 Aralık, 2003, Eskişehir
   • Akraba olmayan canlı vericili böbrek nakli. “Organ bağışı ve Kullanımı Sempozyumu”, Sağlık Bakanlığı, Akdeniz ve Başkent Üniversiteleri, Türkiye Organ Nakli Derneği ortak toplantısı, 7-10 Nisan, 2004, Antalya
   • Organ bağışı ve sorunlar. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon derneği IV. Kongresi, transplantasyon 2004, Kapadokya, Koordinatör Eğitim toplantısı 14- Dünyada ve Türkiye’de organ bağışı. Organ bağışına güncel yaklaşımlar paneli, 23 Şubat 2005, İstanbul
   • Karaciğer Nakli, Organ ve Doku Nakli Koordinatör Eğitimi, Sağlık Bakanlığı ve Başkent Üniversitesi, Ankara, 2011