• Obezite Cerrahisi
 • Meme Hastalıkları ve Cerrahisi
 • Tiroid ve Paratiroidi Cerrahisi
 • Proktoloji (Hemoroid vb. Hastalıkları)
 • Karaciğer Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi

    Prof. Dr. Gülüm Altaca 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda ihtisasını 1986-1991 yılları arasında yaptı. 1993’te ABD’de ileri laparoskopik cerrahi kursuna katılarak sertifika aldı.

    1994 yılında Genel Cerrahi Doçenti unvanını aldı. 1995-1997 arasında ABD’de New York Üniversitesi, The Mount Sinai Medical Center’da karaciğer, böbrek ve pankreas organ nakli cerrahisi ve karaciğer ve safra yolları cerrahisi bölümünde görev yaparak üst ihtisas diploması aldı. 1999’da aynı yerde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı.

    Türkiye’ye dönüşünde çeşitli Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Üniversitelerde Genel Cerrahi Doçenti, Organ Nakli Sorumlusu, Genel Cerrahi Klinik Şef Yardımcısı, Klinik Şefi, Başhekim Yardımcısı, Genel Cerrahi ve Acil Sorumlusu ve Genel Cerrahi Profesörü olarak çalıştı. Genel cerrahinin tüm konularında hizmet vermekte olan Prof. Dr. Gülüm Altaca’nın özellikle ilgilendiği konular obezite cerrahisi, hemoroidal hastalıklar, karaciğer ve safra yolları cerrahisi, tiroid ve paratiroidi cerrahisidir.

    Prof. Dr. Gülüm Altaca’nın halen 42’si uluslararası dergilerde olmak üzere toplam 69 makalesi, kongrelerde sunulmuş 60’ı uluslararası olmak üzere 111 bildirisi ve 7 adet de kitap bölümü bulunmaktadır. Uluslararası dergilerde Prof. Dr. Gülüm Altaca’nın yayınlarına 500’den fazla atıf yapılmıştır. Halen Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nde Genel Cerrahi Bölümü'nde görev yapmaktadır.
 

 • Amerikan Gastrointestinal Endoskopik Cerrahlar Birliği (SAGES -Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons) (1994-1996)
 • Amerikan Yoğun Bakım Derneği (Society of Critical Care Medicine) (1993-1995)
 • Avrupa Endoskopik Cerrahlar Birliği (EAES -European Association for Endoscopic Surgery) (1993-1995)
 • Ankara Cerrahi Derneği
 • Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Cerrahi Derneği7
 • Türk HPB (Hepato-pankreato-biliyer) Cerrahi Derneği
 • Endokrin Cerrahisi Derneği
 • Mount Sinai’liler Derneği, The Mount Sinai Alumn

 1. New Horizons in abdominal organ transplantation. Turkish American Medical Association Meeting, Mart 1997, New York, NY, ABD
 2. Ulusal organ transplantasyonu organizasyonunda sağlık bakanlığının rolü. “Organ Bağışında Sorunlar” paneli, Türk Cerrahi derneği ’98 kongresi, İzmir, 6-10 Mayıs, 1998
 3. Destek hastanelerinde organizasyon. “Deprem ve Türkiye” paneli, Ulusal Cerrahi Kongresi 2000, 20-24 Haziran 2000, İstanbul
 4. Donör ameliyatının temel ilkeleri. Sağlık Bakanlığı transplant koordinatörleri eğitim toplantısı, 15-16 Mart, 2001, İstanbul
 5. Karaciğer transplantasyonu. Sağlık Bakanlığı transplant koordinatörleri eğitim toplantısı, 15-16 Mart, 2001, İstanbul
 6. Organ bağışında aileye yaklaşım. Sağlık Bakanlığı transplant koordinatörleri eğitim toplantısı, 15-16 Mart, 2001, İstanbul
 7. Yoğun bakımlarda enfeksiyonlar. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Cerrahi yoğun Bakım Kursu, 19 Mayıs 2002
 8. Donör aktivasyon programı: neden?, nasıl?. 1. Organ Bağışı Konferansı, 18 Mart 2002, The Marmara Oteli, İstanbul
 9. Karaciğer Rezeksiyonları. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Toplantıları, 8 Mart, 2002, İstanbul
 10. Pankreas kanserlerinde palyatif cerrahi. İstanbul Anadolu yakası cerrahi toplantıları, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11 Mart, 2002
 11. Non-kolorektal karaciğer metastazlarında cerrahi tedavi. Karaciğer metastazlarına yaklaşım paneli, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haftalık genel Eğitim Programı, 26 Aralık, 2003, Eskişehir
 12. Akraba olmayan canlı vericili böbrek nakli. “Organ bağışı ve Kullanımı Sempozyumu”, Sağlık Bakanlığı, Akdeniz ve Başkent Üniversiteleri, Türkiye Organ Nakli Derneği ortak toplantısı, 7-10 Nisan, 2004, Antalya
 13. Organ bağışı ve sorunlar. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon derneği IV. Kongresi, transplantasyon 2004, Kapadokya, Koordinatör Eğitim toplantısı 14- Dünyada ve Türkiye’de organ bağışı. Organ bağışına güncel yaklaşımlar paneli, 23 Şubat 2005, İstanbul
 14. Karaciğer Nakli, Organ ve Doku Nakli Koordinatör Eğitimi, Sağlık Bakanlığı ve Başkent Üniversitesi, Ankara, 2011