Otomatik Cihazlarla Kapsamlı İmmunohistokimya

İmmunohistokimya'nın kullanım amacı;

  • Farklı tümör tiplerinin ve hastalıkların ayırıcı tanısı
  • Östrojen ve progesteron gibi hormon reseptörlerinin tespiti
  • Bazı gen değişiklerinin gösterilmesi (c-erB2…gibi)
  • Enfeksiyonlara yol açan mikroorganizmaların tanınması (CMV, Hepatit B virüsü…gibi)
  • Proliferasyon hızlarının belirlenmesi (ki-67…gibi)
  • Tedaviye yön verilmesi (ERCC-1…gibi)
  • Patoloji Laboratuvarına gelen materyaller hekimler tarafından incelendikten sonra tedavinin yönünü belirlemek amacıyla immunohistokimya testleri çalışılır.


İmmünhisokimya da Çalışılan Antikorlar:

Lösemi Ve Lenfoma Vakalarında Ve Diğer Hematopatolojide Kullanılmak Üzere; NCL- ALK, BCL- 2, BCL - 6, CD 1a, C D 3, CD 5, CD 8, CD 15, CD 20, CD 23, CD 30, CD 31, CD 34, CD 45, CD 61, CD 68, CD 79a, cyclin D1, kappa, lambda, myeloperoksidaz, Tdt, CD 4, CD 8, CD 10, CD 15, CD 56, CD 99 ve CD 23.
İmmatür Lenfoid Belirleyiciler: Tdt, CD 34,
B - Hücresi Belirleyicileri: CD 5, CD 10, CD 19, CD 20,CD 23, CD 11c, IgGkappa, IgGlambda, CD 38,
T - Hücresi Belirleyicileri: CD 3, CD 4, CD5, CD 8, CD 56, CD 57, HLA- DR.
BurkittLemfoma: CD 3, CD 19, Tdt, IgGkappa, IgGlambda,
NK - Hücresi Belirleyicileri: CD 16, CD 56, CD 57,
Panmyeloid Belirleyicileri: CD 13, CD 33,
Myeloid - Granulositik Belirleyiciler: CD 15,
Monosit - Makrofaj Belirleyicileri: CD 14, CD 11 b,
Eritroid Belirleyicileri: glikoforin A,
Megakaryositik Belirleyiciler: CD 41, CD 61,
Diğerleri: CD 25, CD 38, HLA- DR, MDR, MPO; LCA.
Bilinmeyen Tümör Fenotiplemesinde Kullanılmak Üzere; Vimentin, kromogranin A, desmin, pansitokeratin (CK), CK 5- 6, CK 7, CK 8, CK 20, e – kaderin, düz kas aktini, kas spesifikaktin, myogenin, PTH, tiroglobulin, TTF- 1, S- 100,GFAP, HMB- 45, anti- Melan A, sinaptofizin, CEA (mono ve poliklonal), EMA, PSA, alfa 1 antitripsin, CD 99 MIC 2, βHCG, hPL, CD 31, serotonin, ACTH, AFP, kalsitonin, kalretinin, GCDFP, Ca19.9, Ca 125, hepatosit, inhibinve Wilms tümör.
Hormon Reseptörleri, Gen Değişiklikleri ve Prognostik Faktör Olarak; ER, PR, c- erbB- 2 /, p 53, bcl- 2, cyclin D- 1, Ki- 67, PCNA, NCl- ALK, CD 117 (c- kit ), EGfr ve p 16.
İnfeksiyon ajanlarının tanımlanması için; CMV, EBV ve HPV