Organ Nakli Merkezi

Organ Nakli Nedir?

Görevini yapamayacak kadar hasar görmüş ve artık tedavi edilmesi mümkün olmayan bir organın yerine canlı verici ya da kadavradan alınan sağlıklı, sağlam organın nakledilmesi işlemine “organ nakli” deniyor.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Organ Nakli Merkezi, çoklu organ nakil uygulamaları da dahil olmak üzere organ nakli ile ilgili tüm uygulamaları başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Merkezimiz, bu konuda ülkemizde ve uluslararası platformda referans olarak gösteriliyor. Multidisipliner bir çalışma olan organ nakli için uzman ve deneyimli bir kadro ile gerekli uygulamaları gerçekleştiren Organ Nakli Merkezimiz, nakil uygulamalarında yüksek başarı oranına sahip olduğu için hem yurt içi hem de yurt dışı hastaların tedavi amacıyla tercih ettiği kuruluşlar arasında yer alıyor.

Kimler Organ Nakline Aday?

Kalp, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi organları son döneme girmiş olan hastalar için tek çözüm yolu organ nakli oluyor. Bu operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği hastaların yaşam kalitesi çok yükselerek, normal hayatına büyük oranda geri dönebiliyor.

Organ nakli konusunda yaş sınırlaması olmasa da hastanın sağlık durumu önem taşıyor. Gerekli koşulları sağlamış ve organ nakil sürecini kaldırabilecek her hasta, organ nakli için uygun aday olarak değerlendiriliyor.

Nakle aday hasta, uzmanlar tarafından oldukça detaylı bir incelemeye alınıyor. Hastanın organ nakline uygun olup olmadığı, multidisipliner anlayışla faaliyet gösteren organ nakli konseyinde değerlendiriliyor ve organ nakli yapılıp yapılmayacağına dair karar, bu konsey tarafından veriliyor.

Organ Nakli Verici Olmanın Şartları Nedir?

Organ nakli için 2 seçenek var. Bunlar:

Canlıdan alınan organ: Dünyadaki uygulamanın aksine, canlı vericiden alınan organ nakli ülkemizde daha yaygın uygulanıyor. Bunda; organ bağışı konusundaki batıl inançlar ya da yetersiz bilginin, insanların organ bağışında bulunmalarına engel olması önemli yer tutuyor. Dolayısıyla organ bekleyen hastalar ancak uygun bir organa sahip canlı kişinin organı nakledilerek hayata tutunabiliyor.

Kadavradan alınan organ: Ülkemizin aksine, dünyada çok daha yaygın bir şekilde kullanılan organ kaynağı kadavradan alınanlardan oluşuyor. Bilinçli toplumlarda, insanlar ölmeden önce ya da ölen kişilerin yakınları organ bağışı gerçekleştiriyor. Dolayısıyla hastaların ihtiyaç duyduğu organ daha çok kadavralardan sağlanıyor.

Organ Nakli Dini Açıdan Sakıncalı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 1980 yılında yayımladığı karar ile organ naklinin bir insana yapılabilecek en büyük iyilik olduğunu belirterek, insanların organ bağışında bulunmasının caiz olduğunu açıkladı.

Hangi Organ ve Dokuların Nakli Mümkün?

Organlar:
  • Kalp
  • Akciğer
  • Böbrek
  • Karaciğer
  • Pankreas

Kimler Organ ve Doku Bağışında Bulunabilir?

Organ nakli için üç tür verici grubu bulunuyor. Bunlar:

Akrabalar: Kanunlara göre, hastanın dördüncü dereceye kadar olan akrabaları arasından uygun olanlar herhangi bir sorunla karşılaşmadan donör olabiliyor.

Akrabalık ilişkisi olmayan kişiler: Hasta ile dördüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmayan kişilerin donör olabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’nce kurulan etik kurulu karar veriyor.

Kadavralar: Dünyada en yaygın kullanılan donörler kadavralardır. Beyin ölümü gerçekleşmiş ve organları sağlam durumda olan bir kişinin ya da akrabalarının organ bağışı sonrasında kadavranın organları nakil için kullanılabiliyor.

Randevu Alın