Op. Dr. Uğur AFERİN İstanbul Florence Nightingale Hastanesi - Üroloji

Özel İlgi Alanları
 • Ürolojik Kanser
 • Üroloji

Randevu Alın

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
  • 2020
   İstanbul Üniversitesi
   Uzmanlık Eğitimi

   2014
   İstanbul Üniversitesi
   Tıp Eğitimi

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Massive inguinoscrotal bladder hernia and bladder Tumor: a very rare case. J Urol Surg. 2018 Dec 1;5:202-4 Oktay Ozman, Uğur Aferin, Sinharib Citgez, Cetin Demirdag, and Zübeyr Talat
   • Testicular Torsion: Experience in a Tertiary Urology Referral Centre. Journal of Urological Surgery. 2021 Mar 1;8(1):29-32 Sinharib Citgez, Birgi Ercili, Uğur Aferin, Ahmet Gürbüz, Çetin Demirdağ, and Bülent Önal
   • Association Between Prostate Biopsy Results and Serum Vitamin D Levels. Bull Urooncol. 2021;20(2):83-6 Oktay Özman, Fethi Ahmet Türegün, Muhammed Fatih Şimşekoğlu, Uğur Aferin, and Çetin Demirdağ
   Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
   • Masif İnguinoskrotal Mesane Hernisi ve Mesane Tümörü; Çok Nadir Bir Vaka Oktay Ozman, Uğur Aferin, Cetin Demirdag, Zübeyr Talat. P-23, 3. Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi, 2-6 Kasım 2016, Belek/Antalya
   • Bilateral Prostatik Üretraya Ektopik Açılımlı Üreter ve Alt Üriner Sistem Semptomları; Olgu Sunumu Berin Selçuk, Uğur Aferin, Oktay Özman Çetin Demirdağ, Zübeyr Talat, Nur Ahmet Erözenci. P-81, Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi, 2-6 Kasım 2016, Belek/Antalya 
   • Testiküler Epidermoid Kist; Olgu Sunumu Berin Selçuk, Uğur Aferin, Çetin Demirdağ, Nur Ahmet Erözenci. P-147, 3. Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi, 2-6 Kasım 2016, Belek/Antalya 
   • Peyronie Hastalığı Nedeni İle Penil Plikasyon Ve Nesbit Prosedürleri Uygulanan Hastalarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması Emre Akkuş, Muhammed Fatih Şimşekoğlu, Uğur Aferin, Mehmet Hamza Gültekin, Göktuğ Kalender, Muhammet Demirbilek, Hamdi Özkara. SS-15, 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Derneği Androloji Kongresi, 21-23 Mayıs 2021
   • Nadir Bir Vaka; Pediatrik Yüksek Akımlı Priapizm Uğur Aferin, Nazlı Gülsüm Akyel, Hamdi Özkara. SB-18, 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Derneği Androloji Kongresi, 21-23 Mayıs 2021
   • Nadir Bir Vaka; HIV Seronegatif Bir Hastada Primer İzole Penil Kaposi Sarkomu Uğur Aferin, Berin Selçuk, Hamdi Özkara. SB-19, 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Derneği Androloji Kongresi, 21-23 Mayıs 2021
   • Retroperitoneal Amiloidozis: Olgu Sunumu Berin Selçuk, Oktay Özman, Uğur Aferin, Engin Dereköylü, Bülent Önal. PS-203, 4. Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım 2018, Belek/Antalya 
   • Kliniğimizde SWL Tedavisi Uygulanan Hastalarda 2. Ve 3. Jenerasyon Litotriptörlerin Başarı Oranlarının Karşılaştırılması Çetin Demirdağ, Sinharib Çitgez, Berin Selçuk, Nejat Tansu, Uğur Aferin, Zübeyr Talat. SS-150, 4. Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım 2018, Belek/Antalya
   • Üreteropelvik Bileşke Darlığına Alt Kaliks Taşının Eşlik Ettiği Hastada; Transmezokolik, 3 Port Robot Yardımlı Pyeloplasti ve Eş Zamanlı Fleksible Renoskopi, Olgu Sunumu Bülen Önal, Sinharib Çitgez, Ali Sezer, Berin Selçuk, Uğur Aferin, Çetin Demirdağ, Zübeyr Talat. VB-05, 4. Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım 2018, Belek/Antalya
   • Böbrek Transplantasyonu Yapılmış Hastada İleal Ogmentasyon Sistoplasti Birgi Ercili, Sinharib Çitgez, Uğur Aferin, Bülent Önal, Zübeyr Talat. P-13, 5. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi, 5-8 Ekim 2017, Belek/Antalya
   • Olgu Sunumu; Primer Renal Nöroendokrin Tümör Engin Dereköylü Uğur Aferin Sinharib Çitgez Bülent Önal. SB-3, 5. Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi, 7-15 Kasım 2020
   • Olgu Sunumu; Hibrid Onkositik/Kromofob Renal Hücreli Tümör Göktuğ Kalender, Uğur Aferin, Sinharib Çitgez, Bülent Önal. SB-31, 5. Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi, 7-15 Kasım 2020 
   • Prostat Biyopsilerinin Taşınmasında Kullanılan Biyopsi Çipinin Etkinliği Bülent Önal, Birgi Ercili, Uğur Aferin, Sinharib Çitgez, Nil Urgancı, İclal Gürses. SB-98, 5. Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi, 7-15 Kasım 2020
   • Dirençli Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu Semptomlarında Transkütanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu Tedavisinin Etkinliği Elif Altınay Kırlı, Berin Selçuk, Uğur Aferin, Bülent Önal. SB-99, 5. Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi, 7-15 Kasım 2020
   • İşeme Güçlüğü ile Başvuran Erkeklerde Ürodinami Sonucunu Öngören Faktörler Berin Selçuk, Uğur Aferin, Ahmet Gürbüz, Çetin Demirdağ, Bülent Önal. SS-39, 6. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi, 2-6 Ekim 2019, Belek/Antalya
   • Santral Renal Kitle; Robot Yardımlı Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Çetin Demirdağ, Berin Selçuk, Uğur Aferin, Ahmet Gürbüz, Mustafa Özkaya, Nur Ahmet Erözenci. VS-027, 6. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 5-8 Mart 2020, Belek/Antalya
   • Üst pol posterior renal kitle; Robot Yardımlı Parsiyel Nefrektomi Çetin Demirdağ, Berin Selçuk, Uğur Aferin, Emre Bülbül, Nur Ahmet Erözenci. VS-028, 6. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 5-8 Mart 2020, Belek/Antalya
   • Farklı klinik antitelerin tek seansta robot yardımlı laparoskopik yöntem ile tedavisi; olgu sunumu Bülent Önal, Çetin Demirdağ, Berin Selçuk, Birgi Ercili, Uğur Aferin, Metin Ertem. VS-029, 6. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 5-8 Mart 2020, Belek/Antalya
   • Orta ve Yüksek Riskli Mesane Tümörlerinde Prognozu Belirlemede Doku Markerlarının Yeri Abulfaz Abbaslı, Çetin Demirdağ, Berin Selçuk, Uğur Aferin, Sinharib Çitgez, Nur Ahmet Erözenci. PS-069, 13. Üroonkoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2017, Belek/Antalya
   • Management of Major Complication After Robot Assisted Partial Nephrectomy Bülent Önal, Muhammed Fatih Şimşekoğlu, Uğur Aferin, Birgi Ercili, Nur Ahmet Erözenci. PS-095, 14. Üroonkoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2019, Belek/Antalya
   • Robotik Radikal Sistoprostatektomi Sonrası İntrakorporyal Neobladder Operasyonu İçin Yeni Bir Teknik; Anatolian Poş Bülent Önal, Çetin Demirdağ, Berin Selçuk, Uğur Aferin, Sinharib Çitgez, Zübeyr Talat, Nur Ahmet Erözenci. VS-15, 14. Üroonkoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2019, Belek/Antalya