Doç. Dr. Mazhar ÇELİKOYAR İstanbul Florence Nightingale Hastanesi - Kulak Burun Boğaz

Özel İlgi Alanları
 • Kulak
 • Baş-Boyun Cerrahisi
 • Tiroid Cerrahisi
 • Tükürük Bezleri Cerrahisi
 • Burun Cerrahisi

Randevu Alın

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
  • 2013
   İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
   Kulak Burun Boğaz

   1998 - 2013
   İstanbul Cerrahi Hastanesi
   Kulak Burun Boğaz

   1996 - 1997
   Şişli Etfal Hastanesi
   KBB Şef Muavini

   1992 - 1996
   İndiana Methodist Hospital
   Kulak Burun Boğaz

   1992 - 1996
   Institut Gustave Roussy, Fransa
   Gözlemci Hekim

   1992 - 1995
   Suresnes Hopital Foch’ta Professeur Frederic Chabolle Kliniği
   Asistan Hekim

   1989 - 1992
   Şişli Etfal Hastanesi
   KBB Başasistanlığı

   1985 - 1989
   Şişli Etfal ve Marmara Üniversitesi Hastanesi
   KBB İhtisası

   • İstanbul Tabip Odası
   • Türk Otolaringoloji Baş-Boyun Cerrahisi Derneği
   • Yüz Plastik Cerrahisi Derneği
   • İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1. Şenvar A., Çelikoyar MM, Değer A: Nzaofarenks Karsinomlarında Kullanılan Değişik Evrelendirmeler, Türk Otolarengoloji Arşivi, 24:45-50, 1986
   • 2. Şenvar A, Çelikoyar MM, Değer K: Kulak-Burun-Boğaz Hekimliğinde Glukokortikoidlerin Yeri, Türk Otolarengoloji Arşivi, 24:12-28, 1986
   • 3. Şenvar A, Değer K, Çelikoyar MM: REkurren Aftoz Stomatitte serum Immunoglobulin düzeyleri, Türk Otolarengoloji Arşivi, 25:242-249, 1987
   • 4. Şenvar A, Değer K, Çelikoyar MM: Otolarengolojide AIDS,Türk Otolarengoloji Arşivi, 25:235-241, 1987
   • 5. Şenvar A, Değer K, Çelikoyar MM, Bayik M: Rekurren Aftoz Stomatit: Epidermiyolojik, Klinik ve laboratuvar bulgular, Türk Otolarengoloji Arşivi, 25:225-232, 1987
   • 6. Şenvar A, Değer K, Çelikoyar MM: Papiller tiroid karsinomu ve boyun metastazı, Türk Otolarengoloji Arşivi, 25:185-199, 1987
   • 7. Şenvar A, Değer K, Çelikoyar MM: Baş-boyun kitleleri, Türk Otolarengoloji Arşivi, 25:161-169, 1987
   • 8. Şenvar A, Özer MA, Değer K, Çelikoyar MM: Effuzyonlu otisis media tedavisinde cerrahinin yeri, Türk Otolarengoloji Arşivi, 25: 84-95, 1987
   • 9. Şenvar A, Değer K, Çelikoyar MM, Aktan E: Epistaksis tedavi yöntemlerimiz, Türk Otolarengoloji Arşivi, 25:49057, 1987
   • 10. Şenvar A, Değer K, Çelikoyar MM: Servikal soliter norofibrom, Türk Otolarengoloji Arşivi, 26: 41-43, 1998
   • 11. Şenvar A, Değer K, Çelikoyar MM: Parotis papiller adenokarsinoma, Türk Otolarengoloji Arşivi, 26:17-20, 1998
   • 12. Şenvar A, Değer K, Çelikoyar MM: Kulakta Embroyal ehabdomyosarkom, Türk Otolarengoloji Arşivi, 26: 26-29, 1988
   • 13. Çelikoyar MM: Vestibular system in weightlessness Resident’s Forum: 2:11, 1988
   • 14. Çelikoyar MM, An Unknown function of zinc?, Resident’s Forum, 2:10, 1988
   • 15. Şehitoğlu MA, Üneri C, Tutkun A, Çelikoyar MM: Tinnitus tedavisinde kalsiyum antagonistlerinin yeri, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1:85-87, 1989
   • 16. Çelikoyar MM, Üneri C, Şehitoğlu MA: Ramsay-Hunt Sendromunda oral acyclovir tedavisi, Türk Otolarengoloji Arşivi, 27: 143-144, 1989
   • 17. Üneri C, Tutkun A, Çelikoyar MM, Şehitoğlu MA: GEcikmiş bir konjenital kolesteantom vakası, Türk Otolarengoloji Arşivi, 27: 71-73, 1989
   • 18. Üneri C, Şehitoğlu MA, Çelikoyar MM, Üneri A: A useful technical detail for stapedotomy, Pakistan Journal of Otolaryngology, 5:94, 1989
   • 19. Üneri C, Üneri A, Şehitoğlu MA, Çelikoyar MM: Stapedoctomy as an outpatient procedure, Journal of Otolaryngology, 18:384-385, 1989
   • 20. Şehitoğlu MA, Üneri C, Çelikoyar MM, Tutkuna, Gunay MK: Treatment of otisis media with effusion, Marmara MEdical Journal, 2:26-41, 1989
   • 21. Şenvar A, Aktan E, Çelikoyar MM, Sarizi T: Boyun kitlelerinin değerlendirilmesinde ultrasonografinin yeri, Türk Otolarengoloji Arşivi, 28: 234-237, 1990
   • 22. Şehitoğlu MA, Üneri C, Tutkun SA, Çelikoyar MM: Midline Granuloma, Marmara Medical Journal, 3: 146-148, 1990
   • 23. Şehitoğlu MA, Üneri C, Çelikoyar MM, Tutkun SA: Schwannoma of the cervical sympathetic chain, Marmara Medical Journal, 3:27-28, 1990
   • 24. Demirbilek N, Sahin T, Özer MA, Çelikoyar MM, Şenvar A: Nazal tuberküloz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB anabilim dalı XI. Akademik Haftası tutanakları, pp:242-246, 1990
   • 25. Gorur V, Bayraktar I, Çelikoyar MM, Özer MA, Şenvar A, Parafarengeal bölgeye metastaz yapmış bir papiller tiroid karsinom olgusu, Cerrahpaşa Tıp Fakültes KBB Anabilim dalı Akademik Haftası Tutanakları, pp:171-175, 1990
   • 26. Özer MA, Demirbilek N, Us HM, Celikloyar MM, Şenvar A: Inverted papilloma, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 4:542-547, 1990
   • 27. Demirbilek N, Bayraktar I, Çelikoyar MM, Özer MA, Şenvar A: Nazofarenks yerleşimli bir adenokistik karsinom olgusu, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 4:531-536, 1990
   • 28. Schitoglu MA,Üneri C, Çelikoyar MM, Tutkun A, Kullu S: Hemangiopericytoma as the cause of Collet-Sicard Syndrome, ORL, 52:133-136, 1990
   • 29. Şehitoğlu MA, Üneri C, Çelikoyar MM, Üneri A, Surgical anatomy of the guinea pig’s middle ear, Ear, Nose and Throat Journal, 69: 91-97, 1990
   • 30. Özer MA, Bayraktar I, Çelikoyar MM, Vival C, Şenvar A: Larengotrakeobronsial yabancı cisimler, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 5:166-173, 1991
   • 31. Çelikoyar MM, UIneri C, Şehitoğlu MA: Nazofarenks Kitlelerinin orta kulakta effuzyon oluşumundaki patojenetik rolü, Türk Otolarengoloji Arşivi, 29:16-17,1991
   • 32. Çelikoyar MM: Larenks transplantasyonu, in Omur M, Doğan O, Kaleli C (Ed.s): Larenks kanser ve boyun, Haseki Hastanesi Vakfı, pp: 237-239, 1991
   • 33. Çınar U, Çelikoyar MM, Basak T, Caferler N, Şenvar A: Bir mulTıple primer tümör olgusu, Türk Otolarengoloji Arşivi, 30: 171-174, 1992
   • 34. Dalcik E, Özer MA, Çelikoyar MM, Elez F, Şenvar A: Maksiller sinüs epidermoid karsinomu, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 4:509-517, 1993