• Baş-Boyun Cerrahisi
 • Baş-Boyun Tümörleri Cerrahisi
 • Tiroid Cerrahisi
 • Tükürük Bezleri Cerrahisi
 • Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi
 • Burun Estetik Cerrahisi
 • Yüz Plastik Cerrahisi
 • Rekonstrüktif Cerrahi
 • Yüzde Dolgu ve Kemonöroblokaj
 • Travma Cerrahisi
 • Burun
 • Solunum Cerrahisi
 • Sinüzit Cerrahisi
 • Klinik Rinoloji
 • Çocuklarda Burun Tıkanıklıkları
 • Uykuda Solunum Güçlükleri ve Horlama
 • İleri Uyku Apnesi Cerrahisi
 • Minimal İnvaziv Uyku Cerrahisi
 • Genel KBB

Op. Dr. Mazhar Çelikoyar, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1982’de mezun olduktan sonra, mecburi hizmetini yapmış, daha sonra Şişli Etfal Hastanesinde başladığı Kulak-Burun-Boğaz ihtisasını Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana bilim Dalında tamamlayarak 1989 yılında KBB uzmanlığını aldı.

 Op. Dr. Mazhar Çelikoyar, 1989-1993 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi KBB Kliniğinde başasistan, 1993-1997 yılları arasında şef muavini olarak eğitim verdi. 1992-1996 yıllarında yurt dışında; Fransa’da Institut Gustave Roussy’de gözlemci ve yine Fransa’da, Suresnes’de Hopital Foch’ta Professeur Frederic Chabolle’un kliniğinde College de Medicine bursiyeri asistan hekim olarak görev yaptı.

ABD’de bulunan Indianapolis’te Head & Neck Surgery Associates tarafından 1992 yılında üç ay gözlemci, 1994 yılında sekiz ay süreyle araştırmacı ve 1995-1996 yılları arasında klinik fellow olarak Baş-Boyun Cerrahisi ve Yüz Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi dallarında son derece prestijli bir eğitim programı olan ve çok ileri cerrahi tekniklerinin uygulandığı “fellowship” eğitimini aldı. Op. Dr. Mazhar Çelikoyar 1997 yılında İstanbul Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz kliniğini kurdu.

Op. Dr. Çelikoyar, 2013’ten bu yana İstanbul Florence Nightingale Hastanesinde çalışmaktadır. Ayrıca İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ana bilim Dalında Yardımcı Doç. Dr. olarak çalışmalarına 2014 yılında başlamıştır.


 

 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Otolaringoloji Baş-Boyun Cerrahisi Derneği
 • Yüz Plastik Cerrahisi Derneği
 • İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Şenvar A., Çelikoyar MM, Değer A: Nzaofarenks Karsinomlarında Kullanılan Değişik Evrelendirmeler, Türk Otolarengoloji Arşivi, 24:45-50, 1986

2. Şenvar A, Çelikoyar MM, Değer K: Kulak-Burun-Boğaz Hekimliğinde Glukokortikoidlerin Yeri, Türk Otolarengoloji Arşivi, 24:12-28, 1986

3. Şenvar A, Değer K, Çelikoyar MM: REkurren Aftoz Stomatitte serum Immunoglobulin düzeyleri, Türk Otolarengoloji Arşivi, 25:242-249, 1987

4. Şenvar A, Değer K, Çelikoyar MM: Otolarengolojide AIDS,Türk Otolarengoloji Arşivi, 25:235-241, 1987

5. Şenvar A, Değer K, Çelikoyar MM, Bayik M: Rekurren Aftoz Stomatit: Epidermiyolojik, Klinik ve laboratuvar bulgular, Türk Otolarengoloji Arşivi, 25:225-232, 1987

6. Şenvar A, Değer K, Çelikoyar MM: Papiller tiroid karsinomu ve boyun metastazı, Türk Otolarengoloji Arşivi, 25:185-199, 1987

7. Şenvar A, Değer K, Çelikoyar MM: Baş-boyun kitleleri, Türk Otolarengoloji Arşivi, 25:161-169, 1987

8. Şenvar A, Özer MA, Değer K, Çelikoyar MM: Effuzyonlu otisis media tedavisinde cerrahinin yeri, Türk Otolarengoloji Arşivi, 25: 84-95, 1987

9. Şenvar A, Değer K, Çelikoyar MM, Aktan E: Epistaksis tedavi yöntemlerimiz, Türk Otolarengoloji Arşivi, 25:49057, 1987

10. Şenvar A, Değer K, Çelikoyar MM: Servikal soliter norofibrom, Türk Otolarengoloji Arşivi, 26: 41-43, 1998

11. Şenvar A, Değer K, Çelikoyar MM: Parotis papiller adenokarsinoma, Türk Otolarengoloji Arşivi, 26:17-20, 1998

12. Şenvar A, Değer K, Çelikoyar MM: Kulakta Embroyal ehabdomyosarkom, Türk Otolarengoloji Arşivi, 26: 26-29, 1988

13. Çelikoyar MM: Vestibular system in weightlessness Resident’s Forum: 2:11, 1988

14. Çelikoyar MM, An Unknown function of zinc?, Resident’s Forum, 2:10, 1988

15. Şehitoğlu MA, Üneri C, Tutkun A, Çelikoyar MM: Tinnitus tedavisinde kalsiyum antagonistlerinin yeri, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1:85-87, 1989

16. Çelikoyar MM, Üneri C, Şehitoğlu MA: Ramsay-Hunt Sendromunda oral acyclovir tedavisi, Türk Otolarengoloji Arşivi, 27: 143-144, 1989

17. Üneri C, Tutkun A, Çelikoyar MM, Şehitoğlu MA: GEcikmiş bir konjenital kolesteantom vakası, Türk Otolarengoloji Arşivi, 27: 71-73, 1989

18. Üneri C, Şehitoğlu MA, Çelikoyar MM, Üneri A: A useful technical detail for stapedotomy, Pakistan Journal of Otolaryngology, 5:94, 1989

19. Üneri C, Üneri A, Şehitoğlu MA, Çelikoyar MM: Stapedoctomy as an outpatient procedure, Journal of Otolaryngology, 18:384-385, 1989

20. Şehitoğlu MA, Üneri C, Çelikoyar MM, Tutkuna, Gunay MK: Treatment of otisis media with effusion, Marmara MEdical Journal, 2:26-41, 1989

21. Şenvar A, Aktan E, Çelikoyar MM, Sarizi T: Boyun kitlelerinin değerlendirilmesinde ultrasonografinin yeri, Türk Otolarengoloji Arşivi, 28: 234-237, 1990

22. Şehitoğlu MA, Üneri C, Tutkun SA, Çelikoyar MM: Midline Granuloma, Marmara Medical Journal, 3: 146-148, 1990

23. Şehitoğlu MA, Üneri C, Çelikoyar MM, Tutkun SA: Schwannoma of the cervical sympathetic chain, Marmara Medical Journal, 3:27-28, 1990

24. Demirbilek N, Sahin T, Özer MA, Çelikoyar MM, Şenvar A: Nazal tuberküloz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB anabilim dalı XI. Akademik Haftası tutanakları, pp:242-246, 1990

25. Gorur V, Bayraktar I, Çelikoyar MM, Özer MA, Şenvar A, Parafarengeal bölgeye metastaz yapmış bir papiller tiroid karsinom olgusu, Cerrahpaşa Tıp Fakültes KBB Anabilim dalı Akademik Haftası Tutanakları, pp:171-175, 1990

26. Özer MA, Demirbilek N, Us HM, Celikloyar MM, Şenvar A: Inverted papilloma, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 4:542-547, 1990

27. Demirbilek N, Bayraktar I, Çelikoyar MM, Özer MA, Şenvar A: Nazofarenks yerleşimli bir adenokistik karsinom olgusu, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 4:531-536, 1990

28. Schitoglu MA,Üneri C, Çelikoyar MM, Tutkun A, Kullu S: Hemangiopericytoma as the cause of Collet-Sicard Syndrome, ORL, 52:133-136, 1990

29. Şehitoğlu MA, Üneri C, Çelikoyar MM, Üneri A, Surgical anatomy of the guinea pig’s middle ear, Ear, Nose and Throat Journal, 69: 91-97, 1990

30. Özer MA, Bayraktar I, Çelikoyar MM, Vival C, Şenvar A: Larengotrakeobronsial yabancı cisimler, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 5:166-173, 1991

31. Çelikoyar MM, UIneri C, Şehitoğlu MA: Nazofarenks Kitlelerinin orta kulakta effuzyon oluşumundaki patojenetik rolü, Türk Otolarengoloji Arşivi, 29:16-17,1991

32. Çelikoyar MM: Larenks transplantasyonu, in Omur M, Doğan O, Kaleli C (Ed.s): Larenks kanser ve boyun, Haseki Hastanesi Vakfı, pp: 237-239, 1991

33. Çınar U, Çelikoyar MM, Basak T, Caferler N, Şenvar A: Bir mulTıple primer tümör olgusu, Türk Otolarengoloji Arşivi, 30: 171-174, 1992

34. Dalcik E, Özer MA, Çelikoyar MM, Elez F, Şenvar A: Maksiller sinüs epidermoid karsinomu, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 4:509-517, 1993