Meme Cerrahisi

Meme cerrahisi, memedeki benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) hastalıkların tedavisi için yapılan bir cerrahi işlemdir. Bu işlem sırasında meme
dokusunun bir bölümü veya tamamı çıkarılabilir. Cerrahi müdahale, kitle veya lezyonun yerine, boyutuna ve malignitesine (kötü huyluluk derecesine) bağlı olarak farklı yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir.

Meme cerrahisi sırasında, genellikle radyolojik görüntüleme yöntemleri kullanılarak meme dokusunda tespit edilen kitle veya lezyonun kesin konumu
tespit edilir. Meme cerrahisi, genel cerrahi, plastik cerrahi ve onkolojik cerrahi gibi farklı cerrahi disiplinleri içeren bir alan olarak kabul edilir.

Kadıköy Florence Nightingale Meme Sağlığı Merkezi

Radyasyon onkolojisi, meme kanseri tedavisinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Radyasyon onkolojisi, kanserli hücreleri öldürmek ve kanserin yayılmasını önlemek için yüksek enerjili radyasyon kullanır. Bu tedavi, meme kanserinin tekrarlanma riskini azaltmaya yardımcı olur.
Medikal onkoloji, meme kanseri tedavisinde ilaç tedavisi kullanarak kanserli hücreleri hedefler. Bu tedavi yöntemi, kemoterapi, hormonoterapi ve hedefe yönelik tedavi gibi farklı ilaç türlerini içerir. Medikal onkoloji uzmanları, meme kanseri hastalarının ilaç tedavisiyle tedavi planlarını belirler ve tedavi sürecinde takip eder.
Radyoloji, meme kanserinin teşhisinde kritik bir rol oynar. Bu alanda uzmanlaşmış doktorlar, mamografi, ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme teknikleri kullanarak, memedeki anormallikleri tespit ederler.
Genel cerrahi, meme cerrahisi için önemli bir disiplindir. Meme kanseri tedavisinde, meme dokusunun bir kısmının veya tamamının çıkarılması gerekebilir. Bu nedenle, meme cerrahisi sırasında, genel cerrahi uzmanları meme dokusunun çıkarılması işlemini gerçekleştirirler.

Randevu Alın