Likit Biyopsi Uygulaması

Likit Biyopsi

Kanda serbest dolaşan tümör hücreleri ya da tümör kaynaklı hücre dışı serbest dolaşan DNA’nın analizine dayanan likit biyopsi, invaziv olmayan bir tanı yöntemi olarak öne çıkıyor. Bu analizle; cerrahi bir işlem gerekmeden, hastadan özel bir tüpe alınan kanla tümöre ait DNA ile kanser biyobelirteçlerinin varlığı araştırılıyor. Likit biyopsi ile plazmada tümörün genetik yapısı (genotiplendirilme) çözümleniyor. Bu da;
  • Kanserin erken tanısını,
  • Minimal rezidüel hastalığın tespitini (tedaviden sonra kalmış az miktarda tümör varsa),
  • Hastalığa özgü ilaç seçimini,
  • Progresyon ve tedaviye yanıtın izlenmesini sağlıyor.

Ne zaman kullanılıyor?

Özellikle geleneksel doku biyopsisinin alınmasının mümkün olamadığı, hastalığın ilerlemesi ya da yeni bir vücut bölgesinde ortaya çıkması gibi nedenlerle ilk tanıda yapılan biyopsiden elde edilen arşiv materyalinin bilgi verici olmadığı durumlarda likit biyopsi büyük bir avantaj sağlıyor. Kolayca tekrarlanabilmesi sayesinde, tanıya ek olarak tedavi kararı ve tedaviye cevabın monitorize edilmesinde de dikkat çekiyor.


Hangi kanserlerde öne çıkıyor?

Son çalışmalara göre; meme, kolorektal, mide, akciğer ile pankreas kanserinde, diffüz büyük B-hücreli lenfomada ve minimal rezidüel hastalığın tespitinde, plazma tümör DNA analizinin prognostik biyomarker olarak kullanılabileceği gösteriliyor. Bu sayede, hastalık tekrarlarsa erken tespit edilebiliyor.
Likit biyopsi; örneğin kanserli doku biyopsisine imkan bulunamayan akciğer kanserli hastalarda tedavide kullanılacak ilaçlara karar verirken, hastalığın progresyonunun ve tedavi sonrası ilaca yanıtın takibinde de klinisyenlere rehberlik ediyor.

Bu analizin diğer üstünlükleri;
  • Kısa sürede sonuç alma,
  • Düşük maliyet,
  • Tümör profilini klasik biyopsiye göre daha iyi yansıtma olarak belirtiliyor.
Likit biyopsi ile ile ilgili merak ettiğiniz konuları Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nin uzman ekibine sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz. Bize ulaşmak için web sitemizde yer alan iletişim formunu kullanabilirsiniz.

Doktorlarımız

Randevu Alın