Kulak Burun Boğaz

Kulak Burun Boğaz Nedir?

Kulak burun boğaz bölümü adından da anlaşılabileceği gibi bu organların yapısal veya işlevsel problemleri ile ilgilenen tıp birimidir. Genel olarak dış kulak yapısı ses dalgalarının toplanmasından sorumlu iken iç kulak yapıları, denge ve işitme gibi vücut işlevlerinin yerine getirilmesini sağlar.Burun, temel olarak koku almada görevli olsa da tat duyusunun oluşturulmasına da destek olur. Burundan alınan nefes, burun içindeki konka adı verilen yapıların arasından geçerken nemlendirilir ve bu şekilde kuru hava yerine nemli havanın akciğerlere iletilmesi sağlanmış olur.Boğaz bölgesi, havanın akciğerlere ulaştığı, vokal kord adı verilen ses tellerini içeren vücut bölümüdür.

Bu bölge aynı zamanda ağız ve özofagus (yemek borusu) arasındaki bağlantıyı da sağlar.Bu üç farklı göreve sahip vücut bölümünün kendi aralarındaki bağlantıları ve işlevsel etkileşimleri nedeniyle aynı çatı altında toplanmışlardır. Bu yapılarda oluşan herhangi bir problem halinde sağlık kuruluşlarına başvurarak uzman kulak burun boğaz hekimlerinden destek almanız önerilir.

Kulak Burun Boğazda Tanı Yöntemleri ve Florence’ın Yaklaşımı

Kulak burun boğazda kullanılabilecek tanı yöntemleri oldukça çeşitlidir. Her hastalık ve her branş için geçerli olduğu gibi kulak burun boğaz bölümünde de hastanın değerlendirilmesinde başta fizik muayene uygulamaları gelir.Kulak burun boğaz polikliniklerimizde gerçekleştirilen fizik muayene işlemleri sırasında kişinin yüz, kulak, burun, boğaz ve boyun bölgesinin incelenmesi gerçekleştirilir. Burun muayenesi genellikle baş ışığı, ayna ve spekulum adı verilen bir alet kullanılarak gerçekleştirilir. Spekulum sayesinde hastanın septum adı verilen burnun ortasındaki dokunun daha rahat incelenmesi sağlanabilir. Kulak muayenesi otoskop adı verilen tıbbi cihazlarla gerçekleştirilir. Gerekli durumlarda timpanometri tetkiki ile hastanın kulak yapılarının fonksiyonları hakkında fikir sahibi olunabilir.Boğaz muayenesinde hastanın ses telleri dahil olmak üzere bu bölgede bulunan yapıların incelenmesi gerçekleştirilir.Florence Nightingale Hastanesi olarak kulak burun boğaz bölümünü ilgilendiren hastalıkların tanısında bütüncül bir yaklaşımın izlenmesi gerektiğini savunmaktayız. Hastanın şikayetleri ve bulguları değerlendirilerek doğru tanıya giden tetkik çeşitliliği açısından da en önemli sağlık kuruluşları arasındayız.

Kulak Burun Boğazda Yapılan İşlemler ve Tetkikler Nelerdir?

Odyometrik değerlendirme, nazal endoskopi, alerji testi ve bilgisayarlı tomografi, Florence Nightingale Hastanesi kulak burun boğaz bölümünde uygulanan tetkiklerin başında gelen tanı araçlarıdır.

Odyometrik Testler
Odyometrik testler işitme kaybı, kulak çınlaması veya denge kaybı gibi şikayetleri olan kişilerde istenilen tetkiklerin başında gelir. Otoakustik emisyon testi gibi normal işitme duyusunun korunduğunu araştırmaya yarayan bu tetkikler, her iki kulağın ayrı ayrı değerlendirilebilmesini sağlar.Timpanometri adı verilen bir diğer odyometrik testte ise hastanın orta kulağında çeşitli durumlara bağlı oluşabilen basınç artışının tespit edilmesi sağlanabilir.

Nazal Endoskopi
Burun ve sinüs yapıları ile ilgili şikayetleri bulunan kişilerde sık başvurulan tetkiklerden biri de nazal endoskopidir. Lokal anestezik ve burnun açılmasını sağlayan dekonjestan içerikli spreylerin uygulanması ile başlayan nazal endoskopi işleminde görüntü elde edilebilmesi için ucunda kamera bulunan küçük bir cihaz, burun deliklerinden içeriye ilerletilir.

Alerji Testleri
Birçok farklı durum nedeniyle meydana gelebilecek alerji durumunda Prick testi adı verilen yüzeysel deri alerji testleri özellikle hava ve gıda kaynaklı alerjenlerin tespitinde değerli kabul edilir. Hangi etkenin hastada alerji şikayetlerinin gelişimine neden olduğunun bilinmesi; doğru ve en etkili tedavinin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Florence Nightingale Hastaneleri olarak kulak burun boğaz bölümünde hastanın klinik durumuna en uygun son teknoloji tanısal yaklaşımlar ile sorunun kısa sürede tespit edilmesi ve uygun tedavinin erken dönemde başlanabilmesini amaçlıyoruz.

Kulak Burun Boğazda Tedavi Edilen Hastalıklar Nelerdir?

Kulak burun boğaz bölümünde tedavi edilen birçok hastalık bulunur.

Kulak Enfeksiyonları
Kulak ile ilgili rahatsızlıkların başında kulak enfeksiyonları gelir. Kulak bölgesinde genellikle bakterilerin çoğalması ile meydana gelen enfeksiyon hastalıkları, bu organın iç yapılarında inflamasyon (iltihaplanmaya) neden olarak çeşitli şikayetlerin oluşmasına yol açabilir. Enfeksiyonların en sık görüldüğü alan ise kulağın dış kısmıdır. Yüzücü kulağı olarak adlandırılan bu hastalığın dışında orta kulak ve iç kulağa dair enfeksiyonların tedavisi de hastanemizde hasta konforu ön planda tutularak kolaylıkla gerçekleştirilmektedir.Aşağıda yer alan şikayetlerinizin bulunması halinde sağlık kuruluşlarına başvurarak uzman hekimlerden destek alınması önerilir:
 • Özellikle yatar pozisyonda belirginleşen kulak ağrısı
 • Uyku ile ilgili problemler
 • İşitmede problem olması veya söylenenleri yanlış algılama
 • Kulakta dolgunluk hissi
 • Sersemlik, baş dönmesi
 • Bulantı ve kusma
 • Denge problemleri
 • Kulaktan akıntı gelmesi
 • Kulak cildinde kızarıklık ve ısı artışı
 • Kulak çınlaması
İşitme Problemleri
İşitme ile ilgili işitme kaybı veya duyma güçlüğü gibi problemler, kulak iç yapılarını hasara uğratan travmalar, doğuştan gelen rahatsızlıklar ve enfeksiyonlar gibi çeşitli hastalıkların bir sonucu olarak meydana gelebilir. İşitme ile ilgili şikayetler varlığında bu durumu hekiminize bildirmeniz oldukça önemlidir.

Kulak Çınlaması
Tinnitus olarak isimlendirilen kulak çınlaması, çeşitli kulak hastalıklarının bir sonucu olarak meydana gelen şikayettir. Yüksek sese maruziyet, enfeksiyon ve travmalar, kulak çınlamasının en önemli nedenleri arasındadır.

Vertigo (Baş Dönmesi)
Vertigo, vücut ve çevrenin dönüyormuş algısının oluştuğu bir rahatsızlıktır. İç kulakta yer alan labirent yapılarının tahrişi veya iltihaplanması sonucunda vertigo oluşabilir.Kulak ile ilgili bu rahatsızlıklara ek olarak birçok burun probleminin de kulak burun boğaz polikliniklerinde yüksek başarı ve hasta memnuniyeti ile ortadan kaldırılabildiği unutulmamalıdır. Nazal kavite olarak isimlendirilen burun iç yapıları ile ilgili tedavi edilen çeşitli rahatsızlıklar, genel olarak şu şekilde özetlenebilir:

Burun Kanamaları
Burun kan damarı yönünden zengin bir organdır. Oldukça hafif travmalar sonrasında bile burunda kanama meydana gelebilir. Travmalar dışında burun karıştırma, aşırı basınçlı şekilde sümkürme, kuru ve sıcak havalar ve sinüzit gibi nedenler de burun kanamasına neden olabilir.Burun kanamaları genellikle kendiliğinden gerileyen geçici durumlardır. Tekrarlayan veya geçmeyen burun kanamalarında ise altta yatan asıl nedenin araştırılması için sağlık kuruluşlarına başvurulması önerilir.

Sinüzit
Başın içerisinde yer alan boşluklar sinüs olarak isimlendirilir. Bu boşluklarda meydana gelen iltihaplanma ise sinüzit olarak adlandırılır. Sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların başında gelen sinüzit, bu boşlukların içinde mikropların çoğalması ve enfeksiyon gelişimi sonrası oluşur. Genellikle grip ve nezle gibi basit üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle oluşan sinüzit rahatsızlığı, astım veya alerji gibi kronik nedenlerle de meydana gelebilir.Sinüzit gelişimi sonrası oluşabilecek en sık şikayetler ise şu şekildedir:
 • Baş ağrısı
 • Burun akıntısı
 • Burun tıkanıklığı
 • Ateş
 • Halsizlik
 • Geniz akıntısı
 • Öksürük
 • Özellikle arka dişlerde belirgin olan diş ağrısı
Alerjiler
Alerji, birçok bireyi etkileyen bir durumdur. Alerjik rinit olarak isimlendirilen üst solunum yollarında inflamasyon gelişimi, çiçek poleni, evcil hayvan tüyü, toz, mantar sporu veya sigara dumanı gibi iritanlara bağlı olarak meydana gelebilir. Bu durumun gelişmesi halinde oluşabilecek şikayetler ise genel itibariyle şu şekildedir:
 • Gözlerde sulanma ve kızarıklık
 • Öksürük
 • Geniz akıntısı
 • Gözlerde sulanma
 • Göz etrafının cilt renginde koyulaşma meydana gelmesi
 • Burun içerisinde kaşıntı
 • Hapşırma
 • Burun akıntısı
Bu şikayetler varlığında bir kulak burun boğaz uzmanına danışılması, olası alerjen maddelerin neler olduğunun tespit edilmesi ve uygun tedavi yönteminin başlanması açısından oldukça önemlidir.Boğaz bölgesini etkileyen problemlerin başında yutma güçlüğü, tekrarlayan tonsillit (bademcik iltihabı) ve uyku apnesi gelir.

Yutma Güçlüğü
Disfaji olarak tanımlanan yutma güçlüğü, boğazda meydana gelen enfeksiyon, yabancı bir cismin boğaza takılması gibi nedenlerle oluşabilir. Disfajinin bu durumlar dışında birçok anatomik ve nörolojik nedenden de kaynaklanabileceği unutulmamalıdır. Katı veya sıvı gıda tüketimini zorlu şekilde yerine getiren bireylerin, altta yatan asıl nedenin aydınlatılması adına sağlık kuruluşlarına en kısa sürede başvurmaları oldukça önemlidir.

Tekrarlayan Tonsillit
Boğazın arka kısmında meydana gelen şişkinlikler, tonsillit adı verilen bademcik iltihabının en temel belirtisidir. Tonsil olarak isimlendirilen bademcik yapıları, boğazın her iki tarafında yumuşak dokudan meydana gelir. Bu yapıların bakteriyel enfeksiyonları iltihaplanmayı tetikleyerek çeşitli belirtilerin gelişimine neden olabilir:
 • Boğaz ağrısı
 • Boğazda şişkinlik hissi
 • Yutkunmada zorlanma
 • Boğaz ve bademcikler üzerinde belirgin olan beyazlık gelişimi
 • Ateş
 • Ağız kokusu
Uyku Apnesi
Uyku apnesi kişinin uyku sırasında bir süreliğine solunumunun durmasını ifade eder. Bu duraklamalar gece boyunca birden fazla kez meydana gelebilir. Burun ve boğaz ile ilgili çeşitli rahatsızlıkların uyku apnesi gelişimine sebep olabilmesi nedeniyle böyle bir probleminiz mevcut ise sağlık kuruluşlarına başvurarak uzman kulak burun boğaz hekimlerinden destek almanız önerilir.Kısaca özetlenen bu problemler Florence Nightingale Hastanesi bünyesinde tedavisi gerçekleştirilen rahatsızlıkların sadece birkaçıdır. Bu problemlere ek olarak oluşabilecek aşağıdaki durumlar varlığında da Florence olarak yanınızda olduğumuzu unutmayın:
 • Ses kısıklığı
 • Tat alamama
 • Sersemlik
 • Horlama
 • Kulak içerisinde akıntı birikimi (buşon)
 • Kulak zarının perforasyonu (delinmesi)
 • Kulaktan akıntı gelmesi
 • Östaki borusu ile ilgili problemler
 • Boğaz bölgesinde oluşan kist ve tümörler
 • Baş boyun bölgesinin kanserleri
 • Septum deviasyonu
 • İşitme cihazları implantasyonu
 • Meniere hastalığı
 • Burundaki mekanik tıkanıklıkların açılması
 • Kozmetik ve rekonstrüktif yüz plastik cerrahisi
 • Ses tellerini ilgilendiren rahatsızlıklar
 • Tiroit ve paratiroid bezleri ile ilgili problemler

Florence Kulak Burun Boğaz Ekibi, Uzmanlıkları ve Özel İlgi Alanları Nelerdir?

Florence kulak burun boğaz ekibinin tanı ve tedavi uygulamalarını yüksek başarı ile gerçekleştirdiği birçok farklı alan mevcuttur:
 • İşitme
 • Endoskopik sinüs cerrahisi
 • Baş-boyun kanserleri
 • Tiroit Cerrahisi
 • Çocuk kulak burun boğaz
 • Tükürük bezleri cerrahisi
 • Ses hastalıkları
 • Yutma güçlükleri
 • Burun cerrahisi
 • Uyku apnesi tedavisi
 • Baş dönmesi tedavisi
 • Ses cerrahisi
 • Horlama
 • Botoks
 • Kulak cerrahisi
 • Robotik cerrahi

Randevu Alın