Kök Hücre Nakli

Vücudumuzdaki her doku "kök hücre" denilen ana hücrelerden üretilmektedir.

Tüm kan hücrelerimiz de kök hücrelerden üretilir. Kan hücrelerinin üretildiği bu kök hücreler vücudumuzda "kemik iliği"nde yer almaktadır.

Kan hücrelerinin; oksijen taşıma, vücudu mikroplara ve yabancı maddelere karşı koruma, kanın pıhtılaşmasının sağlanması gibi pek çok hayati görevi vardır. Kan hücrelerinin üretildiği kemik iliği düzenli ya da yeterli çalışmazsa, kan hücreleri bu görevleri yerine getiremez ve yaşamı tehdit eden sorunlarla karşılaşılır.

Kök hücre nakli bazı kötü huylu kan hastalıkları ve kemik iliği yetmezlikleri ve doğumsal kan hastalıklarının tedavisinde başvurulan yöntemlerden biridir. Bu yöntemde; sağlıklı kök hücreler sağlıklı kan hücreleri üretmesi için nakledilir.

Eğer hastaya nakledilen kök hücreler başka birinden alındıysa; "allojenik kök hücre nakli", yine hastanın kendinden alındıysa "otolog kök hücre" nakli adını alır.

Kök hücre nakli nasıl gerçekleşir?

Kök hücre naklinden önce hastalara "hazırlık rejimi" uygulanır. Hazırlık rejiminde nakil öncesi yüksek doz kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulanır. Bu işlemin amacı vücuttaki kanserli kan hücrelerinin tamamen elemine edilmesini sağlamaktır. Böylelikle hastalara nakledilecek yeni kök hücreler, sağlıklı kan hücrelerini üretmeye başlayabilecektir.

Nakil günü; allojenik ya da otolog olarak elde edilen kök hücreler kateter ya da yeni bir damar yolu ile hastalara nakledilir. Bu işlemden sonra nakledilen sağlıklı kök hücrelerin; yeni ve sağlıklı kan hücreleri üretmesi beklenir.