İşitme Testleri (Odyoloji)

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Merkezimizde Odyoloji  Kliniğimizde işitme testleri olan odyometri, timpanometri, akustik refleks ölçümleri, otoakustik emisyon (OAE) testleri ve işitsel beyinsapı cevabı (ABR/BERA) testleri ile detaylı işitme değerlendirmesi yapılmaktadır. 

Ne zaman işitme testi yapılması düşünülmelidir?

Konuşmaların ve ya diğer seslerin duyulmasında ya da anlamlandırılmasında zorlanma varsa, televizyonu radyoyu çevredeki diğer kişilere göre daha yüksek sesle izleme dinleme ihtiyacı duyuluyorsa,  sosyal ortamlarda iletişim güçleşmişse işitme kaybından şüphelenilebilir. Bu gibi durumlarda kulak burun boğaz uzmanına başvurmayı ve işitme testleri yaptırmayı ihmal etmemeniz tavsiye edilir.

İşitme kaybının nedenleri neler olabilir?

Sizin fark ettiğiniz durumlar dışında da işitme kaybına neden olabilecek çeşitli hastalıklar vardır. Baş dönmesi (vertigo), kulak çınlaması (tinnitus), kulak iltihabı, kulak kiri (buşon), tümörler ve meniere hastalığı bunlardandır. İşitme kaybının, işitme sisteminin hangi bölümünden kaynaklandığına bağlı olarak, türü değişir. Farklı işitme kaybı türleri olduğu gibi farklı işitme kaybı şekilleri de vardır. Tüm bu özellikler belirlenerek işitme kaybının neden kaynaklandığının araştırılması gereklidir.

Bazen de sebebi belli olmayan ve aniden ortaya çıkan işitme kayıpları söz konusu olabilir. Bunlar ani idiyopatik işitme kaybı olarak sınıflanır.

İşitme kaybı doğuştan olabildiği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. 

Yenidoğan işitme taraması neden önemlidir?

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Merkezimizde Odyoloji  Kliniğimizde yapılan Yenidoğan İşitme Taraması programı, işitme kaybının erken tanı ve tedavisine yöneliktir ve işitmenin erken rehabilitasyonu ile konuşma gelişiminin normale en yakın gelişimi amaçlanır.

Kulak hastalıkları ve işitmenin değerlendirilmesi Kulak Burun Boğaz doktoru ve Odyolog işbirliği ile en doğru şekilde yapılabilir. 

Odyometri:

İşitme testlerinden odyometri ve konuşma testleri, sesleri hangi frekansta ve ne şiddette duyabildiğimizi ölçmek için yapılan teste verilen isimdir.

Timpanometri:

Orta kulak basıncı ve kulak zarının durumunu anlamak üzere  yapılan işitme testine de timpanometri  denirlir. Kulak kemikçiklerinin düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için akustik refleks ölçümleri kullanılır. 

Oto-akustik emisyon testi:

Otoakustik emisyon (OAE) testleri; iç kulaktaki saç hücrelerinin hareketi hakkında bilgi verir ve bebeklerde en sık kullanılan işitme testidir.

İşitsel beyin sapı cevabı (ABR/BERA) testleri:

İşitmenin davranışsal olarak ölçülemediği durumlarda  işitsel beyin sapı cevabı testi yapılır. (ABR/BERA) Bebekler, mobilize olmayan hastalar ve ya zihinsel engeli olan hastalar da bu yöntem kullanılabilir. ABR ve ya BERA olarak bilinen bu test, beyin sapının sese olan cevabını izlemeye dayalıdır. 

Odyolojik değerlendirme

- Yeni doğan işitme taraması (TOAE)
- Tarama ABR (BERA) testi
- Diagnostik otoakustik emisyon testi
- Odyometrik değerlendirme

 

  • Saf ses Odyometrisi
  • Konuşma Odyometrisi
  • Oyun odyometrisi
  • Görsel pekiştirmeli oyun odyometrisi
  • Serbest saha odyometri

     

- Timpanometri
- Östaki fonksiyon testi
- Akustik refleks testi
- Diagnostik ABR (BERA) (İşitsel Beyinsapı Cevabı) 
- Gerçek kulak ölçümü (Real Ear Measurement - REM)