İntraoperatif Frozen İnceleme

İntraoperatif frozen incelemede;

Öncelikle cerrahi operasyonlar sırasında alınan hastalıklı dokuya/organa ait bir parça ya da doku/organın tamamı oldukça düşük derecelerde hızla dondurulur.

Sonra bu doku/organdan kesitler alınır ve incelenir.

İntraoperatif frozen inceleme ameliyat sırasında cerrahların hastalıklı olup olmadığına karar veremediği durumlarda ya da kesin tanı konması istenen durumlarda uygulanır. Bu sayede, erken tanı imkanı sağlanarak ameliyatın şekli değiştirilebilir ve hastaların eksik yada fazla cerrahi tedavi riskini ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır.