Hipofiz Bezi Kanseri

Hipofiz bezi beynin ön kısmının altında, gözlerin arkasında yer alır. Vücudunun çalışması için çok önemi olan, fasülye büyüklüğünde çok küçük bir bezdir.

Hipofiz bezi vücut organlarının ve bezlerinin çalışmasını düzenleyen hormonları üretmekten sorumludur. Tiroid bezi, adrenal bezler, overler ve testisler hipofizden komut alır. Hipofiz bezi bu diğer vücut sistemlerin kontrolünü sağlaması nedeniyle ana bez olarak bilinir.

Hipofiz bezinin çoğu tümörü iyi huyludur. Tümörlerin çoğu işlevseldir ve hormon üretirler.

Hipofiz bezi kanseri görülme ihtimali çok düşüktür. Amerikan Kanser Derneği (American Cancer Society) (ACS) tarafınca şimdiye kadar sadece birkaç yüz hipofiz kanseri vakası bildirilmiştir. Vakaların çoğu yaşlı kişilerdir.

Hipofiz bezi tümörü, kanserinde nasıl belirtiler görülür?

• Kana ekstra hormon salınımı mevcuttur.
• Hastada yüz kızarması görülür.
• Kaslarda ve kemiklerde zayıflama mevcuttur.
• Yüksek kan basıncı, düzensiz kalp atımı, baş ağrısı ve görme kaybı oluşabilir.
• Bazı hastalarda el ve ayakların aşırı büyümesi (akromegali) söz konusu olabilir.
• Memeden süt gelmesi ya da emzirirken sütün kesilmesi durumları görülebilir.

Ayrıca kişide şu şikayetler de gelişebilir; adet düzensizlikleri, cinsel isteksizlik ve impotans, vücut tüylerinde dökülme, kilo alma, vücudun çarpma ya da travma sonrası çabuk morarması, iritabilite, anksiyete, depresyon, bulantı ve kusma, baş dönmesi, konfüzyon.

Hipofiz kanserinde tanı nasıl konur?

Hormon seviyelerin belirlemek için kan ve idrar testleri kullanılabilir. MRG veya BT taramaları hipofiz bezinde tümörleri saptayabilir.

Hipofiz kanserinin en çok hangi organlara yayılım yapar?

• beyin
• omurilik ve meninksler (beyin ve omuriliği kaplayan tabaka)
• yakın kemik

Tedavi nasıl planlanır?

Çoğu kanserde tümör tanı anında evrelendirilir. Evre tümöre ait tedavi planı oluşturmak için kullanılırken prognozu belirlemeye de yardımcı olur. Ancak hipofiz kanserleri nadir görüldükleri için evrelendirmelerine yönelik bir kılavuz yoktur. Hipofiz kanserinin tedavisi tümörün büyüklüğüne ve yayılıp yayılmadığına bağlıdır.

• mikroadenom mu (10 mm altında) yoksa makroadenom mu (10 mm üzerinde)
• hormon üretiyor mu
• başka yerlere yayılım var mı soruları tedavinin belirlenmesinde önemlidir.

Tedavi nasıl yapılır?

Tedavide cerrahi olarak hipofiz bezi çıkarılır. Bundan sonra hastaya genellikle radyasyon tedavisi uygulanır. Radyasyon cerrahi tedavi sonrası geride bırakılmış olması muhtemel mikroskopik tümör hücrelerini öldürür. Bazı durumlarda tümörü küçültmek veya imha etmek için ilaç tedavisi kullanılır.