Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Nedir?

Genel cerrahi, karın içinde yer alan tüm organ ve yapılara ek olarak meme, lenf dokusu, tiroit gibi daha birçok bölge ile ilgilenen bir branştır. Cerrahi biliminin en temel yapı taşlarından birini oluşturan bu bölümde anatomi, fizyoloji, patoloji bilim dallarından elde edilen bilgiler ile cerrahi teknikler beraber kullanılarak çeşitli hastalıklar için tedavi uygulanır. Sahip olduğu temel prensip ile vücudun her alanında faaliyet gösteren bu branş içerisinde hem tedavi hem de tanısal amaçlı olarak cerrahi işlemler gerçekleştirilir. Bununla birlikte, bireylerde mümkün olan en düşük düzeyde girişime ihtiyaç duyulması için cerrahi prosedürlerin yanında çeşitli teknolojilerden de faydalanılır. Aşağıda yer alan organ ve yapılarda meydana gelen sağlık problemleri ise genel cerrahinin ilgi alanı içerisinde yer alır:
 • Mide
 • Yemek borusu (özofagus)
 • İnce ve kalın bağırsaklar
 • Anüs ve çevre yapılar
 • Karaciğer, safra kesesi ve yolları
 • Pankreas
 • Dalak
 • Karın boşluğu ve iç yapıları
 • Lenf bezleri
 • Meme
 • Tiroit
Genel cerrahide uygulanan işlemler, bireye özgü bir şekilde değerlendirilerek planlanır. Buna ek olarak, travma ve acil cerrahi gerektiren bazı durumlarda da genel cerrahi görev alır.

Genel Cerrahideki Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Ameliyat ve diğer tüm cerrahi işlemler için detaylı incelemeler eşliğinde bireye özel bir program hazırlanması gerekir. Bu sayede girişimsel uygulamalar en düşük düzeyde tutularak iyileşme süreci hızlandırılabilir. Dolayısıyla, teknolojiden faydalanarak geliştirilen tanısal yöntemler genel cerrahi için önemli yere sahiptir. Buna ek olarak, cerrahi prosedürün kendisi de tanıda kullanılabilir. Genel cerrahi bölümünü ilgilendiren sağlık problemlerine yönelik olan uygulanabilen tanısal yöntemler ise şu şekilde özetlenebilir:
 • Biyokimyasal Analizler: Genel cerrahi doktorunuz, belirttiğiniz şikayetlerinize yönelik olarak bir takım biyokimyasal testler isteyebilir. Kan, idrar gibi vücut sıvılarında gerçekleştirilen analizler yardımıyla genel sağlık durumu ve şüphelenilen hastalıklara yönelik detaylı bilgi edinilebilir.
 • Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri: Herhangi bir organı veya sistemi ilgilendiren sağlık sorunlarında en çok kullanılan tanısal araçlardan birisi de görüntüleme yöntemleridir. Ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve sintigrafi gibi tekniklerden faydalanılarak dokulara yönelik daha ayrıntılı bilgi sağlanabilir. Görüntüleme yöntemlerinin bir diğer kullanım yeri ise operasyon öncesindeki planlamalardır. Özellikle yer kaplayan oluşumların doğru boyutlarda ve konumlarda ölçülmesi, ameliyat başarısı açısından kritik öneme sahiptir.
 • Tanısal Laparoskopi: Genel cerrahinin tanı aşamasındaki en önemli avantajlarından biri, laparoskopik yöntemlere sahip oluşudur. Diagnostik laparoskopi olarak da bilinen bu işlem ile diğer yöntemlerle yeterli veri sağlanamayan durumlarda bile doğru bilgiye erişilebilir. Bu prosedürün bir diğer üstünlüğü ise tek bir operasyon ile hastalığa yönelik tanı ve tedavinin aynı anda gerçekleştirilebilmesidir.
 • Patolojik İncelemeler: Biyokimyasal ve radyolojik yöntemler ile tespit edilen tümör ve diğer yapılara yönelik derinlemesine incelemeler için patolojik tekniklerden yararlanılır. Bu amaçla, hedeflenen dokudan küçük bir parçanın alınması ile gerçekleştirilen biyopsi kullanılabildiği gibi cerrahi sırasında alınan tüm dokunun patolojik incelenmesi de yapılabilir. Bahsedilen yöntem, özellikle onkolojik cerrahilerde tümör evrelemesi ve tedavi planlanması açısından önemli yere sahiptir.

Genel Cerrahide Hangi Hastalıklar Tedavi Edilir?

Genel cerrahi, girişimsel olmayan yöntemler ile yeterli sonuç alınamayan ve karın boşluğu yapıları ile tiroit, meme, lenf bezleri gibi bölgeleri ilgilendiren hastalıklar ile ilgilenen bir branştır. Dolayısıyla birçok organ ve sistemi kapsayan genişlikte olup kendi içerisinde alt bilim dallarına ayrılır. Bireydeki temel sağlık problemine göre ilgili uzmanlık alanına sahip genel cerrahi doktoru ile birlikte bir tedavi programı izlenir. Genel cerrahi bölümünde tedavisi uygulanan hastalıkların bir kısmı şöyledir:
 • Obezite: Tüm vücudu etkileyen metabolik bir hastalık olan obezite, uygun zamanda ve şekilde tedavi edilmediğinde kişinin sağlığını önemli şekilde etkileyen bir hale bürünebilir. Genel cerrahi bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli teknikler sayesinde bireylerin sağlıklı kilolarına ulaşmalarına yardımcı olunur.
 • Özofagus Kanseri: Yemek borusunda yer kaplayan tümörler ile seyreden bir kanser türüdür. Yemek problemleri, aşırı kilo verme ve metastaz gibi durumlara sebep olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
 • Mide Kanseri: Midede yer kaplayan tümör yapıları ile oluşur. Tümörün erken veya ileri evreli olmasına göre belirlenen boyutlardaki sağlıksız doku cerrahi olarak çıkarılabilir.
 • Mide Fıtığı (Hiatal Herni): Midenin, göğüs ile karın boşluğunu ayıran diyafram duvarını aşarak yukarı fıtıklaşması sonucunda meydana gelir.
 • İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları: Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi yangısal süreçlere bağlı olarak bağırsak yapısının olumsuz etkilendiği hastalıklar grubudur. Hastalığın şiddetine ve etkilenen bölgeye bağlı olarak olası problemlerin önüne geçilebilmesi ve tedavi amacıyla cerrahi gerektirebilir.
 • Kolon Kanseri: Kanserin türü, evresi, yayılımı gibi faktörlere bağlı olarak gerekli düzeyde cerrahi tedavi uygulanır.
 • Bağırsak Tıkanıklıkları: Bağırsağın herhangi bir sebeple devamlılığının bozulması şeklinde gerçekleşir. Bu duruma tümörler yol açabildiği gibi bağırsak fonksiyonlarının etkilenmesi sonucunda da benzer sorun ile karşılaşılabilir.
 • Apandisit: İnce ve kalın bağırsakların birleştiği bölgenin hemen altında bulunan ucu kapalı parçanın çeşitli nedenlerle tıkanması sonucunda ortaya çıkan yangısal durumdur. Hızlı müdahale gerektiren sağlık problemleri arasında yer alır.
 • Safra kesesi Hastalıkları: Taş gibi tıkayıcı faktörler ile safra akışı bozulabilir. Bunun sonucunda ise yangısal süreçler ve enfeksiyon gibi durumlar ile karşılaşılabilir. Ek olarak sarılık problemi meydana gelebilir. Hastalığın türü ve şiddetine göre değişken biçimlerde cerrahi tedavi gerektirebilir.
 • Karaciğer Hastalıkları: Tümör, sarılık, kist hastalıkları gibi karaciğeri etkileyen birçok problemde genel cerrahi uzmanlığında tedavi yürütülür.
 • Meme Kanseri: Meme dokusunu etkileyen çeşitli kanser türlerinde, genel cerrahi tarafından yapılan operasyonlar ile tedavi uygulanır. Tümör tipi, boyutu, konumu gibi farklı faktörlere göre belirlenen prosedürlerle meme yapısı ve çevresel lenf bezleri cerrahi olarak çıkarılarak tümör dokusu temizlenir.
 • Tiroit Hastalıkları: Tiroit bezini etkileyen kanser ve kitlesel diğer problemlerde, hastalığın türü ve şiddetine uygun olarak cerrahi tedavi gerekebilir. Bu şekilde metastaz gibi ciddi sağlık problemlerine karşı önlem alınabilir.
 • Karın Duvarı ve Kasık Fıtıkları: Karın duvarında ve kasık bölgesinde oluşan fıtık problemleri, genel cerrahi tarafından gerçekleştirilen operasyonlar ile tedavi edilir.
 • Hemoroid: Toplumda “basur” olarak da bilinen hemoroidin farklı türleri bulunur. Genel cerrahi doktoru, hemoroidin yerleşimine ve şiddetine göre farklı tedavi yöntemleri izleyebilir.
 • Perianal Fistül ve Diğer Problemler: Anüs ve çevresini ilgilendiren fistül, fissür gibi çeşitli problemler genel cerrahinin uzmanlık alanı içerisinde bulunur.
 • Dalak Hastalıkları: Kan hücrelerinin miktar ve fonksiyonlarında değişikliklerle seyreden ve dalağı etkileyen tüm problemler, genel cerrahinin tedavi alanına girer.

Genel Cerrahideki Tedavi Yöntemleri Nasıldır?

Genel cerrahiyi ilgilendiren hastalıklarda, uzman doktor tarafından gerçekleştirilen incelemelerin ardından uygun tedavi planlanır. Hastalığın türüne göre farklı cerrahi tekniklerden yararlanılabilir. Temel prensip olarak minimal girişim hedeflendiği için uygun olan durumlarda laparoskopik ameliyat tercih edilir. Laparoskopik cerrahi, belirlenen birkaç bölgede açılan küçük kesiler içerisinden kamera ve cerrahi el aletlerinin yerleştirilmesi ile gerçekleştirilen ameliyat türüdür. Bu sayede açık ameliyatlar ile kıyaslandığında daha az kanama ve hızlı yara iyileşmesi gibi avantajlar elde edilir. Ameliyat süresi ise laparoskopik yöntemlerde genellikle daha az olduğundan dolayı, anestezi maruziyeti de önemli düzeyde azalır. Bununla birlikte, uzman doktorun gerekli gördüğü durumlarda laparotomi yani açık cerrahi tercih edilebilir. Bu tip ameliyatlarda karın bölgesinde açılan daha geniş bir kesi ile ilgili dokuya erişilir. Özellikle geniş alanı ilgilendiren cerrahi prosedürlerde laparotomi yöntemi ile başarılı sonuçlar elde edilebilir. Genel cerrahi branşı içerisinde karın bölgesi dışında meme, tiroit, perianal bölge ve lenf bezleri gibi farklı dokularda da tedavi uygulanır. Bu bölgelerde ise, hastalığın türü ve yerleşimine uygun şekilde robotik veya manuel farklı cerrahi teknikler kullanılır. Genel cerrahi bünyesinde gerçekleştirilen tedavilerin bir kısmı aşağıdaki gibi özetlenebilir:
 • Tiroit ve guatr operasyonları
 • Meme kanseri ve kitle tedavisi
 • Lenf bezi ameliyatı
 • Özofagus kanseri tedavisi
 • Hiatal herni (mide fıtığı) operasyonu
 • Kolesistektomi (safra kesesinin çıkarılması)
 • Gastrointestinal tümör operasyonları
 • Apendektomi (apandisit cerrahisi)
 • Pankreas ameliyatı
 • Karın duvarı ve kasık fıtığı operasyonları
 • Karaciğer, dalak ameliyatları
 • Hemoroid tedavisi
 • Anal fistül, fissür tedavisi
 • Obezite cerrahisi
 • Karaciğer nakli
 • Böbrek nakli
 • Pankreas nakli

Genel Cerrahide Kullanılan Teknolojiler

Genel cerrahi, ameliyatların en yüksek verimle yapılabilmesi amacıyla teknolojiyi yakından takip eden bir branştır. Gelişen teknoloji sayesinde, önceden yeterli tedavi sağlanamayan birçok hastalık için üretilen yeni çözümler ile başarılı sonuçlar alınır. Çoğu operasyon için ise kapalı ameliyat yöntemiyle tedavi imkanı mevcuttur. Teknoloji ile gelen son yeniliklerden birisi olan robotik cerrahi sayesinde, çok daha detaylı ve hassas bir biçimde operasyonlar gerçekleştirilebilir. Da Vinci robotik tekniği, genel cerrahi alanında kullanılan en gelişmiş teknolojilerin başında yer alır. Da Vinci teknolojisi ile yürütülen operasyonlarda, cerrahın uzaktan kontrol ettiği robotik kollar sayesinde minimal invaziv biçimde tedavi sağlanabilir. Diğer yöntemler ile kıyaslandığında Da Vinci robotik cerrahisinin şöyle avantajları bulunur:
 • Minimal girişim ve daha az yara oluşumu
 • Hızlı iyileşme süreci
 • Operasyon esnasında tam kontrol ile hassas işlemlerin gerçekleştirilebilmesi
 • Daha az komplikasyon riski

Genel Cerrahi İçin Neden Florence Nightingale’i Tercih Etmeliyim?

Florence Nightingale Hastaneleri, genel cerrahi alanındaki uzman kadrosu ile bireyler için en başarılı tedavi hizmetini vermeyi öngörür. Bu amaçla, genel cerrahi branşı içerisinde bulunan her hastalık alt grubu için uzman doktorlardan oluşan bir kadroya sahiptir. Hem tanı hem de tedavi aşamasında son gelişen teknolojiler takip edilerek üst düzey cihazlar kullanılır. Böylece sağlık problemine spesifik olarak en doğru yaklaşım sergilenebilir. Tanı için gerekli tüm tetkikler Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde uygulanarak hızlı ve doğru bilgi edinilir. Bu sayede tedavi programı en doğru biçimde planlanarak başarı oranı üst seviyede tutulur. Tedavi aşamasında, gerekli tüm branşların tek bir çatı altında bulunması sayesinde uygulamalar multidisipliner bir şekilde sürdürülebilir. Tüm bunların yanı sıra bireyler için konforlu bir konaklama imkanı sunularak iyileşme döneminin rahat şekilde geçirilmesine katkıda bulunulur. Florence Nightingale Hastaneleri bünyesindeki çok sayıda oda ve yatak olanağı sayesinde kişinin iyileşmesi süreci yetkin sağlık personeli tarafından takip edilir. Tanı, tedavi ve iyileşme evrelerini bütüncül olarak ele alan Florence Nightingale Hastaneleri, yüksek standartlar çerçevesinde kaliteli hizmet veren bir kurum olarak ön plandadır.

Florence Nightingale Hastanelerinin Genel Cerrahi Ekibi İle Tanışın

Florence Nightingale genel cerrahi ekibi, branş içerisinde yer alan spesifik alanlarda uzmanlıklara sahip deneyimli bir kadrodan oluşur. Böylece, ilgili hastalık grubu için o alanda üst düzey deneyime sahip doktorlar tarafından tedavi sürdürülür. Genel cerrahi kadromuzda yer alan doktorlarımız, aşağıdaki özel alanlarda uzmandırlar:
 • Gastrointestinal Cerrahi: Sindirim sisteminde bulunan özofagus, mide ve bağırsak yapıları ile ilgilenen birimdir.
 • Hepatobiliyer ve Pankreatik Cerrahi: Karaciğer, safra kesesi ve pankreas organlarında uzmanlaşan birimdir.
 • Meme ve Lenf Dokusu Cerrahisi: Meme ve lenf bezlerine yönelik operasyon uygular..
 • Kolorektal Cerrahi: Kalın bağırsak, rektum yapılarını içeren operasyonları yürütür.
 • Endokrin Cerrahi: Tiroit, böbrek üstü bezleri gibi organları kapsayan ameliyatları gerçekleştirir.
 • Obezite ve Metabolik Cerrahisi: Obezite problemine yönelik tüm cerrahi teknikleri uygulayan birimdir.
 • Organ Nakli: Canlı verici ya da kadavradan alınan sağlıklı, sağlam organın nakledilmesi sürecinde uzmanlaşan birimdir.
 • Böbrek Nakli: Böbrek yetmezliğinde uygulanan nakil süreciyle ilgilenen birimdir.
 • Robotik Cerrahi: Faklı uzmanlık alanına ait operasyonlarda kullanılan teknolojidir.
 • Onkoplastik Cerrahi: Onkolojik ve plastik cerrahinin aynı anda uygulanmasına olanak sağlayan birimdir.
 • Karaciğer Nakli: Karaciğer yetmezliği sonucunda gerçekleştirilen operasyon sürecini yönetir.
 • Minimal İnvaziv Cerrahi: Laparoskopik cerrahi kullanılarak operasyonlar yürütülür.
 • Damar Cerrahisi: Damar üzerinde yapılan operasyonları yürütür. Plastik Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji birimleri Genel Cerrahi ile multidisipliner olarak çalışır.

Genel Cerrahi ve Bütüncül Yaklaşım

Genel cerrahi, geniş hastalık alanı ve farklı tedavi teknikleri nedeniyle birçok tıbbi uzmanlık dalı ile etkileşim halindedir. Bu sayede bireye özgü olarak bütüncül bir tedavi yaklaşımı oluşturulması mümkün hale gelir. Patoloji, radyoloji, nükleer tıp gibi branşlar, tanı aşamasında genel cerrahi ile multidisipliner olarak çalışır. İyileşme evresinde fizik tedavi ve rehabilitasyon, nükleer tıp gibi bölümlerle ekip olarak çalışılır. Bireyin ileriki dönemde hastalıklar açısından kontrolü için ise iç hastalıkları gibi bölümlerle birlikte bir yol haritası izlenir.

Genel Cerrahide Florence Kalitesi

Florence Nightingale Hastaneleri, genel cerrahi alanında çok sayıda başarıya imza atan bir kurumdur. Genel cerrahi bölümü olarak Florence Nightingale Hastaneleri tarafından kazanılan ödül ve sertifikalar aşağıdaki gibidir:
 • Florence Nightingale Meme Sağlığı Merkezi, Senologic International Society tarafından “Mükemmeliyet Merkezi” sertifikası kazandı.
 • 2003 yılında Şişli Florence Nightingale Hastanesinde ilk başarılı karaciğer nakli gerçekleştirildi.
Florence Nightingale Hastaneleri, geçmişten bugüne kalite ve standartlarından ödün vermeden her alanda uzman doktor kadrosu ile genel cerrahi branşında da üstün hizmet sağlayan bir kurum özelliğine sahiptir.

Randevu Alın