Genel Cerrahi

Genel Cerrahi
Grup Florence Nightingale Hastaneleri Genel Cerrahi Bölümümüzde modern tıp dünyasında kabul edilen ve uygulanan tüm yöntemler hastalarımızın hizmetine sunulmaktadır. Genel Cerrahi Bölümü; poliklinik ve servis olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Acil servise başvuran ve cerrahi tedaviye ihtiyaç duyan hastalarımıza da 24 saat hizmet verilmektedir.

Genel Cerrahi Bölümü uzman hekimlerimiz; tanı veya tedavi amaçlı başvuran tüm hastalara kapsamlı bir tıbbi sorgu ve muayene sonrasında gerekli süreçleri planlamakta, ihtiyaç halinde diğer branş hekimleri ile multidisipliner bir yaklaşım içerisinde değerlendirmelerini yaparak, hizmetlerini devam ettirmektedirler.

Temel ilkelerimiz;

· Bütüncül yaklaşım,
· Ekip çalışması,
· Branşlaşma,
· Minimal invaziv yaklaşım (laparoskopik ve robotik cerrahi yaklaşım) olarak sıralanabilir.


Bütüncül Yaklaşım

· Genel cerrahi bölümü olarak temel ilkemiz, hastanın sadece ameliyat edilecek organına değil bir bütün olarak hastaya odaklanılmasıdır.
· Bu şekilde, hastamıza azami yarar sağlarken komplikasyon risklerini de asgariye indirgemek amaçlanmıştır.
· Ameliyat edilecek hastanın genel organ sistemleri muayeneleri de kontrolden geçirilerek çağdaş bir ortamda etkin ve güvenli bir sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirilir.

Ekip Çalışması

· Ameliyatlar bir ekip işidir ve tam anlamıyla bir senfoni orkestrası kusursuzluğunda icra edilen eserler halindedirler. Hastanemizde genel cerrahi bölümü olarak her ameliyata bu gözle bakarız.

· Cerrahi ekibin en önemli parçası anestezi ve yoğun bakım ekibidir ve hastanemizde bu alanda dünyadaki birçok gelişmiş ülke düzeyinde hizmet verilmektedir.

· Hastanemiz kardiyoloji (kalp hastalıkları) konusunda ülkemizin önde gelen kurumlarından olduğu için cerrahi ekiplerine kardiyoloji desteği son derece güçlüdür.

· Bunların dışında genel cerrahi ekibimize iç hastalıkları, gastroenteroloji, göğüs hastalıkları, üroloji, jinekoloji, onkoloji, radyoloji ve girişimsel radyoloji ile diğer tüm branşlar ile de multidisipliner çalışma içindedir.
Branşlaşma

Günümüz tıbbında "her şeyi yapan" hekimler artık demode olmuş durumdadır. Zira ortaya çıkmış olan ve çıkmaya devam eden bilgi miktarı o denli fazladır ki, bir konuyu gerçek anlamda kavrayıp uygulayabilmek için kısıtlı konularda derinlemesine uzmanlaşmak gerekmektedir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Genel Cerrahi bünyesinde;

· Gastrointestinal (sindirim sistemi) cerrahi
· Kolorektal (kalın bağırsak ve anüs) cerrahi
· Hepatobiliyer ve pankreatik (karaciğer, safra yolları ve pankreas) cerrahi
· Endokrin (tiroid, böbreküstü bezi, paratiroid) cerrahi
· Meme cerrahisi
· Obezite cerrahisi gibi temel alt uzmanlık alanlarında faaliyet gösterilmektedir.
Her bir alanda, konusunda geniş deneyime sahip cerrahlarımız hizmet vermektedir.

Minimal İnvaziv Yaklaşım

Günümüz teknolojisi artık ameliyatlarda geniş kesileri bir çok durumda gereksiz kılmıştır. Laparoskopik, endoskopik ya da robotik cerrahi uygulamaları giderek yaygınlaşmakta ve daha da önemlisi giderek bilimsel açıdan kabul görmektedir.
Gerçek tıbbi gerekçelerle, uygun olan her hastada minimal invaziv yöntemler olan Laparoskopik, endoskopik ya da robotik cerrahi uygulamaları tercih etmekteyiz. Tüm ekibimizin bu alanda eğitimi ve deneyimi mevcuttur. Son 5 yıl içinde hastanemizde yapılan apandisit ameliyatlarının %93 ü, safra kesesi ameliyatlarının ise %97 si laparoskopik yöntemle tamamlanmıştır.

Laparoskopi kullandığımız diğer ameliyatlar şunlardır;

· Kasık ve göbek fıtıkları
· Mide fıtıkları
· Kalın barsak hastalıkları ve tümörleri
· Ülser delinmeleri
· Karaciğerin kistik hastalıkları
· Dalak operasyonları
· Batın içi biyopsiler

Minimal invaziv yöntemler, hastaların ameliyat sonrası daha hızlı derlenmelerini, daha az ağrı hissetmelerini, günlük yaşama daha erken dönmelerini sağlamaktadır.

Örneğin bir ameliyat için hastanın karnında büyük bir kesi yerine yaklaşık birer cm'lik dört ya da beş küçük kesi yapıldığında; hem iyileşecek yara alanı belirgin olarak küçülmekte, hem bu yaraların ağrısı çok daha az olmakta hem de bu bölgelerden fıtık oluşma riski büyük yaraya göre belirgin olarak düşmektedir.

Minimal invaziv yöntemler ile yapılan genel cerrahi ameliyatlarından sonra çok daha rahat ve ağrısız hareket eden ve soluk alıp verebilen hastalarımızda ameliyat sonrası dönemde solunum komplikasyon riski başta olmak üzere pek çok komplikasyon riski ciddi oranda azalabilmektedir.

Genel cerrahi bölümümüzde temel tıbbi doğrulardan uzaklaşmamak ilke edinilmiştir. Bu doğrultuda sadece uygun vakalarda minimal invaziv cerrahi uygulanmakta, uygun olmayan vakalarda ise bilinen geleneksel cerrahi yöntemleri ile tedavi sağlanmaktadır.

Multidisipliner Birimler
Genel Cerrahi biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
GSM
Eposta Adresiniz

    Doktorlarımız

    Video