Genel Cerrahi

Genel Cerrahi
Grup Florence Nightingale Hastaneleri Genel Cerrahi Bölümümüzde modern tıp dünyasında kabul edilen ve uygulanan tüm yöntemler hastalarımızın hizmetine sunulmaktadır. Genel Cerrahi Bölümü; poliklinik ve servis olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Acil servise başvuran ve cerrahi tedaviye ihtiyaç duyan hastalarımıza da 24 saat hizmet verilmektedir.

Genel Cerrahi Bölümü uzman hekimlerimiz; tanı veya tedavi amaçlı başvuran tüm hastalara kapsamlı bir tıbbi sorgu ve muayene sonrasında gerekli süreçleri planlamakta, ihtiyaç halinde diğer branş hekimleri ile multidisipliner bir yaklaşım içerisinde değerlendirmelerini yaparak, hizmetlerini devam ettirmektedirler.

Temel ilkelerimiz;
 • Bütüncül yaklaşım,
 • Ekip çalışması,
 • Branşlaşma,
 • Minimal invaziv yaklaşım (laparoskopik ve robotik cerrahi yaklaşım) olarak sıralanabilir.

Bütüncül Yaklaşım

 • Genel cerrahi bölümü olarak temel ilkemiz, hastanın sadece ameliyat edilecek organına değil bir bütün olarak hastaya odaklanılmasıdır.
 • Bu şekilde, hastamıza azami yarar sağlarken komplikasyon risklerini de asgariye indirgemek amaçlanmıştır.
 • Ameliyat edilecek hastanın genel organ sistemleri muayeneleri de kontrolden geçirilerek çağdaş bir ortamda etkin ve güvenli bir sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirilir.

Ekip Çalışması

 • Ameliyatlar bir ekip işidir ve tam anlamıyla bir senfoni orkestrası kusursuzluğunda icra edilen eserler halindedirler. Hastanemizde genel cerrahi bölümü olarak her ameliyata bu gözle bakarız.
 • Cerrahi ekibin en önemli parçası anestezi ve yoğun bakım ekibidir ve hastanemizde bu alanda dünyadaki birçok gelişmiş ülke düzeyinde hizmet verilmektedir.
 • Hastanemiz kardiyoloji (kalp hastalıkları) konusunda ülkemizin önde gelen kurumlarından olduğu için cerrahi ekiplerine kardiyoloji desteği son derece güçlüdür.
 • Bunların dışında genel cerrahi ekibimize iç hastalıkları, gastroenteroloji, göğüs hastalıkları, üroloji, jinekoloji, onkoloji, radyoloji ve girişimsel radyoloji ile diğer tüm branşlar ile de multidisipliner çalışma içindedir.
Günümüz tıbbında "her şeyi yapan" hekimler artık demode olmuş durumdadır. Zira ortaya çıkmış olan ve çıkmaya devam eden bilgi miktarı o denli fazladır ki, bir konuyu gerçek anlamda kavrayıp uygulayabilmek için kısıtlı konularda derinlemesine uzmanlaşmak gerekmektedir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Genel Cerrahi bünyesinde;
 • Gastrointestinal (sindirim sistemi) cerrahi
 • Kolorektal (kalın bağırsak ve anüs) cerrahi
 • Hepatobiliyer ve pankreatik (karaciğer, safra yolları ve pankreas) cerrahi
 • Endokrin (tiroid, böbreküstü bezi, paratiroid) cerrahi
 • Meme cerrahisi
 • Obezite cerrahisi gibi temel alt uzmanlık alanlarında faaliyet gösterilmektedir.
Her bir alanda, konusunda geniş deneyime sahip cerrahlarımız hizmet vermektedir.

Minimal İnvaziv Yaklaşım

Günümüz teknolojisi artık ameliyatlarda geniş kesileri bir çok durumda gereksiz kılmıştır. Laparoskopik, endoskopik ya da robotik cerrahi uygulamaları giderek yaygınlaşmakta ve daha da önemlisi giderek bilimsel açıdan kabul görmektedir.
Gerçek tıbbi gerekçelerle, uygun olan her hastada minimal invaziv yöntemler olan Laparoskopik, endoskopik ya da robotik cerrahi uygulamaları tercih etmekteyiz. Tüm ekibimizin bu alanda eğitimi ve deneyimi mevcuttur. Son 5 yıl içinde hastanemizde yapılan apandisit ameliyatlarının %93 ü, safra kesesi ameliyatlarının ise %97 si laparoskopik yöntemle tamamlanmıştır.

Laparoskopi kullandığımız diğer ameliyatlar şunlardır;
 • Kasık ve göbek fıtıkları
 • Mide fıtıkları
 • Kalın barsak hastalıkları ve tümörleri
 • Ülser delinmeleri
 • Karaciğerin kistik hastalıkları
 • Dalak operasyonları
 • Batın içi biyopsiler
Minimal invaziv yöntemler, hastaların ameliyat sonrası daha hızlı derlenmelerini, daha az ağrı hissetmelerini, günlük yaşama daha erken dönmelerini sağlamaktadır.

Örneğin bir ameliyat için hastanın karnında büyük bir kesi yerine yaklaşık birer cm'lik dört ya da beş küçük kesi yapıldığında; hem iyileşecek yara alanı belirgin olarak küçülmekte, hem bu yaraların ağrısı çok daha az olmakta hem de bu bölgelerden fıtık oluşma riski büyük yaraya göre belirgin olarak düşmektedir.

Minimal invaziv yöntemler ile yapılan genel cerrahi ameliyatlarından sonra çok daha rahat ve ağrısız hareket eden ve soluk alıp verebilen hastalarımızda ameliyat sonrası dönemde solunum komplikasyon riski başta olmak üzere pek çok komplikasyon riski ciddi oranda azalabilmektedir.

Genel cerrahi bölümümüzde temel tıbbi doğrulardan uzaklaşmamak ilke edinilmiştir. Bu doğrultuda sadece uygun vakalarda minimal invaziv cerrahi uygulanmakta, uygun olmayan vakalarda ise bilinen geleneksel cerrahi yöntemleri ile tedavi sağlanmaktadır.

Multidisipliner Birimler
 • Organ Nakli Merkezi
  • Böbrek nakli: Grup Florence Nightingale Hastaneleri Böbrek Nakli Merkezimiz; pediyatrik böbrek nakli, çapraz böbrek nakli, doku laboratuvarı desteği ile PRA yüksek hastalarda nakil gibi konularda Türkiye’de öncü bir görev üstleniyor. Böbrek Nakli Merkezimizin direktörü olan Prof. Dr. Barış Akin tarafından geliştirilen “retroperitonoskopi” tekniği sayesinde böbrek vericilerinde, karın içi organlara dokunmadan ve kalıcı bir hasar vermeden ameliyat olanağı sağlanıyor.

   2009 yılından beri Böbrek Nakli Merkezimizde uygulanan bu teknik ile 600’ün üzerinde başarılı ameliyat gerçekleştirildi. Bu teknik, Amerika, Avrupa ve yurdumuzdaki tıp kongrelerinde de anlatılıyor.
   Sosyal Güvenlik Kurumu ve Yeşil Kart’ı bulunan hastalar, ek ücret ödemeden nakil hazırlıklarına ve böbrek nakli ameliyatlarına merkezimiz güvencesiyle ulaşabiliyor.

   Tecrübeli Ekip ile Böbrek Naklinde Tam Kapsamlı Tedavi

   Böbrek nakli ekibimizde; organ nakil cerrahları, nefroloji, anestezi, kardiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları doktorları, doku laboratuvarı uzmanları, organ nakil hemşireleri, asistanları, teknikerleri, hasta koordinatörleri ve danışmanları yer alıyor.
   T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ile hem bilimsel hem de klinik çalışmaları sürdüren Böbrek Nakli Merkezimiz, hastalarına en güncel tedavileri başarıyla sunmak için gayret ediyor. Sadece tecrübeli böbrek nakli ekibimiz değil, tüm dallarda bulunan güçlü akademik kadro, hem böbrek nakli hem de nakil sonrasında takip döneminde hastalarımızın yanında oluyor.


   Böbrek Nakli Merkezimizde Hangi Uygulamalar Yapılıyor?

   - Ulusal kadavra böbrek bekleme listesine ön değerlendirme sonrası kayıt yapılması,
   - Canlı böbrek nakli uygulamaları,
   - Tüm ülkede birçok merkeze destek veren başarılı bir doku laboratuvarı,
   - Çocuklarda böbrek nakli ile gelişme geriliği ve kemik hastalıklarının zamanında müdahale ile önlenebilmesi,
   - Çapraz nakil programımız sayesinde kan grubu uyumu olmayan veya yüksek antijenik yapı sebebiyle nadir kişilerden böbrek alabilecek hastalara nakil şansı yaratılması,
   - Yakınlarına böbrek bağışlayacak kimselere kamera altında ileri bir ameliyat tekniği (retroperitonoskopik teknik) uygulanarak güvenli böbrek bağışlanmasının sağlanabilmesi,
   - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK ve Emekli Sandığı) olan hastalarda ek ücret alınmadan böbrek nakli hazırlık işlemlerinin ve böbrek nakli ameliyatının gerçekleştirilmesi,
   - Yeşil Kart olan hastalarda ek ücret alınmadan böbrek nakli hazırlık işlemlerinin ve böbrek nakli ameliyatının gerçekleştirilmesi,
   - Böbrek nakli sonrası takip programı ile böbreğin uzun yıllar sağlıklı çalışmasının sağlanabilmesi. Aynı şekilde canlı böbrek bağışlayıcısı olan kişilerin de takibinin yapılması,
   - Hemodiyalizdeki hastalara AV fistül ve greft ameliyatları yaparak sağlıklı hemodiyaliz tedavisi olmalarının sağlanabilmesi.

   Karaciğer nakli:
   2004 yılında kurulan Karaciğer Nakli Merkezi’nde 1500’ün üzerinde karaciğer nakli ameliyatı gerçekleştirilerek, her yıl 100 ve üzerinde karaciğer nakli yapılıyor. Karaciğer nakli ameliyatı sadece operasyondan ibaret olmuyor. Nakil öncesi ve sonrası tüm süreçleri kapsayan multidisipliner bir bakış açısı büyük önem taşıyor. Nakil ekibinin uzmanlığının yanında, yüksek kalitede laboratuvar, ameliyathane, ameliyat öncesi ve sonrası bakım, yoğun bakım ünitesi ile görüntüleme hizmetleri gerekiyor.

   Sağlık Bakanlığı’na her yıl bildirilen verilere göre; hastalarını %95 ve üzeri oranında sağlıklı yaşama kavuşturan Grup Florence Nightingale Hastaneleri Karaciğer Nakli Merkezi, alanında uluslararası kabul görmüş, 25 yıllık deneyime sahip merkez Prof. Dr. Yıldıray Yüzer’in gerçekleştirdiği başarılı karaciğer nakli ameliyatlarıyla canlıdan canlıya karaciğer naklinde başarıda ilk sırada yer alıyor.

   Grup Florence Nightingale Hastaneleri Karaciğer Nakli Merkezi ekibimiz; nakil öncesi, sırası ve sonrasında tüm süreçlerde en doğru bakımı ve tedaviyi almanız için çalışıyor. Hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarına odaklanmış kaliteli bir hizmet sunmak amaçlanıyor.
   Tüm bu alanlardaki uzmanlarımız bir ekip olarak hastalarımızın sağlığı ve bakımı için kendi içinde bulguları tartışıp, test sonuçlarını hızlı bir şekilde kullanılabilir hale getiriyor. Randevular koordinasyonda programlanarak, nakli bakım ekibi hastalarımız için neyin en iyi olduğunu belirlemek için bir arada çalışıyor.

   Pankreas Nakli: Grup Florence Nightingale Hastaneleri Pankreas Nakli Merkezimizde; pankreas nakli programı Doç. Dr. Barış Akin tarafından yürütülüyor. Doç. Dr. Akın, tecrübesini ekibi ile birlikte merkezimizde gerçekleştirilen başarılı pankreas nakli operasyonlarına yansıtıyor.

   Pankreas nakli, Amerika ve Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de resmi kurumların giderlerini karşıladığı, uygun diyabetik hastalarda en etkili tedavi yöntemi olarak uygulanıyor.

   Günümüzde; pankreas nakli ile hastalara %90 oranında insülinden uzak yaşama olanağı sağlanabiliyor. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalar; pankreas ile birlikte nakledilen böbreğin daha başarılı ve uzun süre çalıştığını gösteriyor.

   Detaylı İncele
Genel Cerrahi ile ilgili
Randevu Talebi İçin Formu Doldurun

Randevu Talep Edin

Adınız Soyadınız
GSM
Eposta Adresiniz

Video