Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Nedir?

Plastik cerrahi, dokuları tamir ederek işlev ve biçim bozukluklarının tedavisini uygulayan temel bir tıbbi branştır. Rekonstrüktif cerrahi, sağlığı etkilenen dokunun eski veya normal konum ve şekline benzetilerek yeniden yapılandırılmasını ilgilendirir. Estetik cerrahi ise, kozmetik veya tıbbi açıdan memnuniyetsizlik teşkil eden dokuların düzeltilerek yeniden şekillendirilmesidir. Estetik ve rekonstrüktif cerrahi, plastik cerrahi içerisinde yer alan temel dallardır. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi bölümünde uzman bir hekim ise tüm bu dallarda ileri seviye pratik, klinik ve araştırma tecrübesine sahiptir. Bu sayede, aşağıda yer alan yapı ve organlarda her tür plastik cerrahi gerçekleştirilerek hem sağlığın hem de kozmetik görünümün korunmasına katkıda bulunulur:
 • Yüz
 • Burun
 • Göz kapakları
 • Dudak
 • Kulak
 • Saçlı Deri
 • Cilt
 • Baş ve boyun bölgeleri
 • Göğüs bölgesi
 • Meme 
 • Karın
 • Genital organlar
 • Kollar ve bacaklar
Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi bölümünde yukarıda yer alan tüm yapılarda gelişebilen yaralanmalara veya kozmetik problemlere karşı tedavi işlemleri gerçekleştirilir. Hastanın beklentilerine ve şikayetine göre uzman hekim, çeşitli tanısal yöntemlerden faydalanarak temel nedeni ortaya çıkarabilir. Ardından ise bazı özel işlem ve tetkikler neticesinde bireye özel bir tedavi programı oluşturulabilir. Hekiminiz, tüm bu süreç içerisinde sizi ve yakınlarınızı bilgilendirerek uygun yaklaşımlar konusunda yönlendirebilir.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümünde Uygulanan Tanı Yöntemleri ve Florence’in Yaklaşımı

Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi bölümünü ilgilendiren sağlık problemlerinin tanı evresinde farklı teknikler kullanılır. Florence Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü, tanı aşamasında kademeli bir yaklaşım benimseyerek bireylerin en doğru teşhis ile tedavi görebilmelerine imkan tanır. Bölümümüze başvuran kişiler, öncelikle hekimlerimiz tarafından detaylı muayeneler gerçekleştirilerek incelenirler. Genel muayeneniz ardından doktorunuz, aktif şikayetinize yönelik olarak bir takım özel tetkikler de uygulayabilir. Bu sayede, etkilenen vücut bölgesi şekil ve işlev açısından değerlendirilebilir. Muayene sonucunda elde edilen bulguların daha da güçlendirilerek net bir tanı konulabilmesi için ise tanısal teknolojik yöntemlerden faydalanılır. Bu ise tedavinin en doğru şekilde programlanabilmesi açısından önem taşır. Florence Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümümüzde uygulanan tanı yöntemleri aşağıdaki gibidir:
 • Biyokimyasal analiz: Hem tanıda hem de tedavide takip amaçlı kullanılabilen bir testtir. Kişiden alınan kan, idrar gibi sıvıların analizi şeklinde gerçekleştirilir. Bu testler sonucunda ise aktif problemlere ek olarak genel sağlık profili hakkında da detaylı bilgi edinilir.
 • Mikrobiyolojik test: Özellikle enfeksiyon şüphesi bulunan durumlarda yararlanılan bir tekniktir. Vücuttan alınan doku ve sıvı örnekleri kullanılarak yapılır.
 • Radyolojik teknikler: Etkilenen bölgenin detaylı bir şekilde incelenmesini sağlayan farklı test biçimleridir. Dışarıdan görülmesi zor olan yapıların kolaylıkla değerlendirilmesine olanak sunar. Ultrason, birçok bölgedeki doku ve dolaşım sağlığı hakkında bilgi verir. Röntgen, özellikle hızlı bir biçimde tedavi gerektiren durumlarda kullanılan pratik bir testtir. Kemik gibi sert dokuların net bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Bilgisayarlı tomografi ise vücutta pek çok bölgede yararlanılan bir diğer yöntemdir. Hem katı hem de sıvı içerikli dokular için bilgi sunar. Manyetik rezonans görüntüleme, diğer yöntemler ile kıyaslandığında yumuşak dokunun ayrıntılı bir biçimde incelenmesine imkan tanır. Farklı bölgeler için değişik şekillerde uygulanabilir.
 • Patoloji incelemesi: Toplumda “biyopsi” olarak da bilinen ve birçok amaç doğrultusunda uygulanan bir testtir. Özellikle tümör gibi doku içerisinde yer kaplayan oluşumların ne tür bir hastalığa ait olduğunun belirlenmesinde etkilidir. Böylece etken hastalık tespit edilerek uygun tedavilerin başlanmasına katkıda bulunur.
Yukarıda listelenen yöntemlere ek olarak, hekiminizin gerekli gördüğü durumlarda bir takım ek tetkiklerden de yararlanılabilir. Florence Nightingale Hastaneleri, tanı sürecinde gerekli tüm tıbbi işlemleri bünyesinde bulunan en güncel cihazlar aracılığıyla hizmete sunar. Testler sonucunda elde edilen veriler ise, o birimdeki uzman hekimler tarafından değerlendirilerek yorumlanır. Böylece tüm teşhislerin en güvenilir biçimde konulması hedeflenir.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide Hangi Hastalıklar Tedavi Edilir?

Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahide hem kozmetik hem de tıbbi açıdan fayda sunan tedaviler uygulanır. Kozmetik uygulamalarda, kişilerin günlük ve sosyal yaşantılarını olumsuz etkileyen problemlerin giderilmesine yönelik olarak estetik tedavi gerçekleştirilir. Rekonstrüktif kısımda, çeşitli hastalık ve travmalara bağlı olarak hasar gören dokuların tamiri yapılır. Aşağıda yer alan sağlık problemlerinin tümü estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi bölümünde tedavi edilir:
 • Kozmetik problemler: Çeşitli faktörlere bağlı olarak oluşan ve kişinin dış görünümünde değişime yol açan sorunlardır. Özellikle kişinin sosyal yaşantısını olumsuz yönde etkileyen ve psikolojik açıdan yıpratan kozmetik şikayetler için birçok tedavi yöntemi mevcuttur. Yüz, kulak, burun, meme ve genital bölge gibi pek çok bölgeye yönelik olarak gerçekleştirilen bu işlemlerin türleri hakkında detaylı bilgi, “tedavi yöntemleri” kısmında mevcuttur.
 • Doğumsal yapı bozuklukları: Bebeğin anne karnında bulunduğu dönem içerisinde aksayan bir takım gelişim süreçleri neticesinde ortaya çıkan yapısal bozukluklardır. Yarık damak, yarık dudak gibi hastalıklar bu grupta yer alırlar.
 • Travmalar: Herhangi bir fiziksel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve cilt ile cilt altı dokuları etkileyen her tür durumdur. Yüzeyel ya da derin formda gözlenebilir. Tendon, sinir ve damar gibi yapıların etkilenip etkilenmemesine bağlı olarak farklı biçimlerde tedavi edilir. Tedavi yapılmayan durumlarda ise kalıcı hareket ve işlev bozuklukları oluşabilir.
 • Cilt tümörleri: Tümör, herhangi bir dokunun anormal gelişimi ile sonuçlanan yapıdır. Cilt tümörleri ise, derinin üst ve daha alt kısımlarında bulunan benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) oluşumlardır. Bazı cilt tümörleri, geniş boyutlara ulaşarak çevre dokuların sağlığını da olumsuz etkileyebilirler. Bu nedenle cerrahi olarak çıkarılmaları gerekir.
 • Yüz kemiği kırıkları: Yüz bölgesinde bulunan kemiklerde travma veya farklı sebepler ile gelişen kırıklardır. Tedavi edilmeyen kırıklar, çevresindeki damar ve sinir yapılarına zarar verebilirler. Tüm bu durum ise, bireyi kozmetik açıdan rahatsız eden hale dönüşebilmesine ek olarak ciddi sağlık problemlerine de yol açabilir.
 • Yapışıklıklar: Doğumsal veya sonradan ortaya çıkan ve parmak, cilt gibi farklı dokuları etkileyen bir problemdir. Tedavi edilmeyen durumlarda hareket bozuklukları ile sonuçlanabilirler.
 • Göz çevresindeki şikayetler: Düşük göz kapağı (pitozis) ve göz çevresindeki diğer yapısal bozukluklardır. Bazı durumlarda yalnızca kozmetik soruna yol açabildikleri gibi fonksiyon bozukluklarına da sebep olabilirler.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümündeki Tedavi Yöntemleri ve Florence’in Yaklaşımı Nedir?

Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi bölümünde hem kozmetik hem de tıbbi problemlere yönelik olarak çeşitli sağlık hizmetleri sunulur. Florence Hastaneleri bünyesinde yer alan estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanındaki uzman hekimlerimiz sayesinde tıp literatüründeki en yeni teknikler kullanılarak tedaviler gerçekleştirilir. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi bölümünü ilgilendiren herhangi bir sebep ile hastanelerimize başvurduğunuz andan itibaren hekiminiz, gerekli tanı yöntemleri aracılığıyla problemlerinize yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapar. Daha sonra ise sizi ve yakınlarınızı bilgilendirerek alternatif yöntemler arasından en uygun tedavi programının belirlenmesine destek olunur. Hastanelerimizdeki her tedavi süreci, alanında ileri düzeyde çalışmalarda bulunan ve bu sayede üstün deneyime sahip hekimler tarafından sürdürülür. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi bölümümüzde uygulanan bazı tedaviler ise şöyledir:
 • Yüz germe: Yüzde yaş ve diğer sebeplere bağlı olarak gelişen sarkıkların giderilmesi için yapılan tedavidir.
 • Kraniyofasiyal rekonstrüksiyon: Yüz kemiklerindeki kırıkların onarıldığı ve simetrik görünümü hedefleyen operasyonlardır.
 • Blefaroplasti: Göz kapağındaki düşüklük, sarkıklık gibi problemlere yönelik tedavi şeklidir.
 • Saç transplantasyonu: Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen saç dökülmesi problemine karşı geliştiren ekim işlemleridir.
 • Kulak cerrahisi: Kulak boyutunun ve şeklinin biçimlendirildiği operasyonlardır.
 • Burun estetiği: Burun görünümünün değiştirilerek simetrik ve kişinin yüz hatlarına göre farklı bir şekil verildiği ameliyatlardır.
 • Meme estetiği: Meme yapılarının istenen büyüklük ve şekilde bir görünüm kazanması için yapılan estetik operasyondur.
 • Abdominoplasti: Karın duvarındaki gevşeklik ve fazla yağ problemlerinin giderilmesine yönelik uygulanır.
 • Liposuction: Fazla yağ dokusunun çıkarılması şeklinde özetlenebilen bir cerrahi işlemdir. Karın, bacak, meme gibi farklı vücut bölgelerinde uygulanabilir.
 • Kalça operasyonu: Çeşitli faktörler nedeniyle sarkma, gevşeklik veya buruşukluk gibi şikayetlerin gözlendiği kalça bölgesine yönelik olarak gerçekleştirilen bir operasyon türüdür.
 • Mikrocerrahi: Mikroskop yardımıyla küçük damar ve sinir yapılarının görülerek tamir edildiği ameliyat türüdür. Amputasyon, yanık veya travma gibi farklı sebepler sonucunda ortaya çıkan geniş yaraların tedavisinde durumlarında etkili bir yöntemdir.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide Kullanılan Sağlık Teknolojileri Nelerdir?

Florence Nightingale Hastaneleri, tıbbi alanda gelişen teknolojileri takip ederek en güncel cihazlar ile sağlık hizmeti sunar. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi bölümü tarafından kullanılan sağlık teknolojilerimiz ise şu şekildedir:
 • VAC teknolojisi
 • Mikrocerrahi
 • Radyofrekans 
 • Lazer teknolojileri
 • Hibrit meme büyütme
 • Endoskopik yüz ve alın germe operasyonu
 • Ultrasonik rinoplasti

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi İçin Neden Florence’i Tercih Etmeliyim?

Florence Nightingale Hastaneleri, kuruldukları dönemden bu yana bireyler için en güncel teknolojileri kullanarak üstün düzeyde sağlık hizmeti sunmayı amaçlar. Ekibimizde bulunan hekimlerimiz, bölümdeki uzmanlıklarına ek olarak farklı alt branşlarda da yoğun çalışmalarda bulunurlar. Bu sayede, herhangi bir problemin o konuda ileri seviyede bilgi ve tecrübeye sahip uzmanlar tarafından tedavisi gerçekleştirilir. Hastanelerimiz, tıbbi tüm birimleri bünyesinde bulundurarak eksiksiz bir hizmet sunmayı hedeflerler. Kişinin hastanemize başvurduğu andan itibaren gerekli tüm sağlık işlemleri, ileri teknoloji cihazlar ve uzman kadro eşliğinde uygulanır. Yapılan her işlem, birden fazla branşın ortak çalışması sonucunda gerçekleştirilerek başarı sonuçlar ön görülür.

Florence Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ekibi, Uzmanlıkları ve Özel İlgi Alanları Nelerdir?

Florence Nightingale Hastaneleri Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ekibimiz, kendi alanlarında uzman hekim ve diğer sağlık personellerinin takım halinde çalıştığı bir ortamdır. Hekimlerimiz, plastik cerrahi alanındaki uzmanlıkları doğrultusunda literatürdeki son gelişmeleri takip ederek tedavi uygularlar. Bununla birlikte, farklı alt branşlara odaklanarak bu alanlarda yoğun çalışma ve araştırma deneyimleri bulunur. Bölüm içerisinde yer alan temel alt branşlar ise aşağıdaki gibidir:
 • Mikrovasküler cerrahi
 • Kraniyo-maksillofasiyal cerrahi
 • El mikrocerrahisi
 • Kozmetik cerrahi

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi İle İlişkili Diğer Bölümler

Multidisipliner bir bakış açısına sahip olan Florence Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümünde tanı ve tedavi süreçleri boyunca çeşitli diğer tıbbi birimler ile birlikte çalışmalar yürütülür. Her birim, o kişi için kendi branşına ait işlemleri uzman ekipleri ile gerçekleştirir ve kişilerin sağlığı bir bütün halinde değerlendirilir. Bu sayede, tedavi açısından en doğru ve kapsamlı yaklaşım sergilenebilir. Bölümümüz ile gerekli durumlarda birlikte çalışan diğer tıbbi bölümler ise şöyledir:
 • Dermatoloji: Cildi etkileyen hastalıkların tanı ve tedavi evrelerinde yer alan klinik bir branştır. Cerrahi olmayan cilt hastalıklarının tedavilerini gerçekleştirirken operasyon gereken durumlarda da estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi bölümü ile birlikte faaliyet gösterir.
 • Anesteziyoloji: Ameliyat sırasında ağrı ve acı oluşmaması amacıyla çeşitli ilaçları kombine olarak kullanan ve bu sırada kişinin genel sağlık durumunu da takip eden birimdir. Cerrahi tedavi öncesinde bireyi kapsamlı bir şekilde inceleyerek o işleme uygunluğunu değerlendirir. Tüm operasyon boyunca aktif göreve sahiptir.
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon: Rehabilitasyon, başta ameliyatlar olmak üzere çeşitli tedavilerin uygulandığı bireylerde günlük yaşama hazırlık dönemini kapsayan bir programdır. Özellikle ciddi travma durumunda yapılan rekonstrüktif operasyonları için önemlidir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ile birlikte yürütülen bu tedaviler sayesinde, kişilerin fonksiyonel kabiliyetlerinin iyileştirilerek normal seviyelere taşınması beklenir.
 • Ortopedi: Travma ve diğer birçok cerrahi tedavi gerektiren hastalıkta plastik cerrahi ile birlikte çalışır. Kemik, eklem, sinir ve damar gibi birçok yapının aynı anda etkilendiği durumlarda ortak operasyonlar gerçekleştirebilirler. Bu sayede eş zamanlı olarak tüm dokuların onarımı tamamlanır.

Randevu Alın