Dr. Öğr. Üyesi
Başak OĞUZ İNAN

Randevu Al
Özel İlgi Alanları
 • Gastrointestinal Sistem
 • Dahiliye

Video

  • 2012
   Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Yüksek Lisans

   2006
   İstanbul Üniversitesi
   Tıp Fakültesi

   • Türk Tabipler Birliği

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   •  Comparison of Survival Rates, Tumor Stages, and Localization in between Obese and Nonobese Patients with Gastric Cancer
   • Do NSAIDs and ASA Cause More Upper Gastrointestinal Bleeding in Elderly than Adults?
   • Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi (Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage)   
   • Vitamin D Eksikliğinin Öngörülmesinde Serum Kalsiyum, Fosfor ve Paratiroid Hormon Değerlerinin Rolü