• 2007 – 2012 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dâhiliye
  • 2000 – 2006 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi