Doç. Dr. Mustafa Ziya GÜNENÇ

Doç. Dr.
Mustafa Ziya GÜNENÇ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

RANDEVU AL
Doç. Dr. Mustafa Ziya GÜNENÇ - Kadın Hastalıkları ve Doğum
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Cemil Aslan Güder Sok. No: 8 Gayrettepe - İstanbul Haritada Göster
Bugün
 • 2011 Bern Üniversitesi Kadın Hastanesi Endoskopik Robotik Cerrahi Eğitimi
 • 1996 Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi Yardımcı Üreme Teknikleri ve IVF
 • 1995 Sevgi Hastanesi Jinekolojik Kanser cerrahisi
 • 1990 Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi Jinekolojik laparoskopi, lazer cerrahisi - Yardımcı Üreme Teknikleri ve IVF (Tüp Bebek)
 • 1986 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yüksek Lisans

 • Türk Jinekoloji Derneği
 • Ankara Jinekoloji Derneği (1999-2001 yönetim kurulu üyesi )
 • Ankara Tabipler Odası
 • Türk Alman Jinekoloji Derneği
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği
 • Türkiye Menapoz Derneği
 • Özel Tüp Bebek Merkezleri Derneği

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1- Gunenc Z; Bingol B; Gedikbasi A; Yesildaglar N; Erkaya S. Opinions concerning male and female sterilisation in Turkey The European Journal of Contraception&ReproductiveHealthCare 2009; 14(5):1-4.


2- Bingol B; Gunenc MZ, Yılmaz M, Biri A, Tiras B, Guner H. Effects of lower dose hormone therapy on glycemic control, lipid metabolism and cardiovascular risk parameters. Arch Gynecol Obstet 2010; 281: 857-864.


3- .Gedikbasi A, Oztarhan G, Gunenc Z, Yıldırım G, Arslan O, Yıldırım D, Ceylan Y. Preeclampsia due to nonimmun fetal hidrops, Mirror sydrome and review of literature. Hypertension In Pregnancy, 2010; doı:10.3109/ 10641950903323244.


4- Karaman Y, Bingol B, Gunenc Z, Akın O. Enterobius vermicularis infection in uterine cavity mimicking endometrial cancer: a case report. Gynecological Surgery 4:217-219, (2007).


5-  Karaman Y, Bingol B, Gunenc MZ. Prevention of complications in laparoscopic hysterectomy, experience with 1120 cases performed by a single surgeon. Journal of Minimally Invasive Gynecology. Jan-Feb;14(1):78-84.(2007).


6-  Günenc MZ, Bingol B, Yesildaglar N. Laparoscopic management of cornual ectopic pregnancy associated with trophoblastic disease, a case report. Gynecological Surgery,4;201-207, (2007).


7- Karaman Y, Bingol B, Günenc MZ. Laparoscopic transabdominal isthmic cerclage in a case of cervical agenesis and a successful pregnancy with ICSI: a case report. Gynecological Surgery. ISSN:1613-2076 (print);1613-2084, July, (2006).


8-  Onalan R, Onalan G, Günenc Z, Karabulut E. Combining 2nd-trimester maternal serum homocysteine levels and uterine artery doppler for prediction of preeclampsia and isolated intrauterine growth restriction. Gynecol Obstet Invest;61(3):142-8. (2006).


9-  Günenç MZ, Yesildaglar N, Bingol B, Onalan G, Tabak S, Gokmen B. The safety and efficacy of direct trocar insertion with elevation of the rectus sheath for pneumeoperitoneum Surgical Laparoscopy, Endoscopy and Percutaneous Techniques Apr; 15 (2):80-1. (2005).


10- . Onalan G, Onalan R, Selam B, Akar M, Günenc Z, Topcuoglu A. Mood scores in relation to hormone replacement therapies during menopause: a prospective randomized trial. Tohoku J Exp Med. Nov;207(3):223-31, (2005).


11-  Yeşildağlar N, Erkaya S, Uygur D, Göl K, Bingöl B, Günenç Z. Efficacy of pulsed estrogen therapy in relatively younger patients with surgically induced menopause Hum Reprod. 19 (1); 210-213, (2004).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1-  Gedikbaşı A, Akyol A, Günenç Z, Yıldırım G, Sudolmuş S, Canaz E, Ceylan Y. Outcomes of second trimester pregnancy terminations in prior ceserean section: comparing of two regimens. 19. World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Hamburg, 2009 (sunum).


2- .Gedikbaşı A, Öztarhan K, Günenç MZ, Yıldırım G, Arslan O, Yıldırım D, Ceylan Y. Preeclampsia due to fetal non immune hidrops. Mirror syndrome and review of literature. 19. World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Hamburg, 2009 (poster).


3- .Halicigil C, Günenç Z, Akman M.A, Bingol B, Avcil F, Erol P, Gunduz S, Ozden H, Karaman Y. The comparison of five percent and ten percent oxygen concentration in human embryo culture in terms of IVF/ICSI outcome. 23rd qnnual meeting of ESHRE, Lyon, France. 2007(sunum)


4-  Karaman Y, Akman MA, Gunenc Z, Gunenc B, Erol P, Ozden H, Gunduz S, Avcıl F, Halıcıgil C. Comparison of glass syringe (Hamilton) and tuberculin syrşnge (Braun_ F.inject) for embryo tranfer in IVF&ICSI cycles. ESHRE, Lyon, France. 2007(poster).


5- . Günenç MZ, Yesildaglar N, Bingöl B., Önalan G, Tabak S, Gökmen B. The safety and efficacy of direct trocar insertion with elevation of the rectus sheath for pneumeoperitoneum. ESGE, Strasbourg, Fransa, 2006 (sunum)


6-  Karaman Y, Günenc MZ. Bingol B, Comparison of laparoscopic assisted vaginal hysterectomy and pelvic and para-aortic lymphadenectomy with traditional laparotomy in patients with stage I and II endometrial cancer. ESGE, Strasbourg, Fransa, 2006 (sunum)


7- . C. Halicigil, Günenç Z, S. Gunduz, F. Avcil, P. Erol, H. Ozden, T. Abacioglu, Y. Karaman Embryo transfer (ET) outcome of Day 2 and Day 3 transfers in patients less than 7 metaphase two oocytes in two different age groups in intracytoplasmic sperm injection (ICSI) cycles ASRM, America, 2006 (Poster)
.
8-  Karaman Y, Günenc Z, Gunenc BB, Gunduz S, Avcil F, Erol P, Ozden H, Onen A, Halicigil C. Cook and Wallace soft embryo transfer catheters yield comparable pregnancy out comes following intracytoplasmic sperm injection (ICSI) and embryo transfer. ASRM, America, 2006. (Poster).


9- Bingol B; Günenc MZ, Yesildaglar N, Biri A, Tiras B, Guner H. Effects of lower dose hormone therapy on glycemic control, lipıd metabolism and cardiovascular risk parameters. ASRM, America, 2006. (Poster)


10- Karaman Y, Bingol B, Günenc MZ. Laparoscopic transabdominal isthmic cerclage in a case of cervical agenesis and a successful pregnancy with ICSI: a case report". ASRM, America, 2006 (Poster)


11-  Günenc Z, Bingol B, Gunduz S, Avcil F, Erol P, Ozden H, Karaman Y, Halicigil C. Comparison of two different sequential culture media systems in ICSI cycles. ESHRE, Italy, 2006. (Poster)

12-  Gökmen B, Gökmen O., Günenç Z., Mild Endometriosis and Ovulatory Disfunction: Effect of Laparoscopic Electrocauterization Treatment ESHRE ESCO 2nd Joint Meeting 1990 Italy (sunum)


13-  Gökmen B., Çamlı L., Günenç Z. Intraservical Application of Prostaglandin E2 Gel for Induction of Postterm Pregnancy. Eshre Esco 2nd Joint Meeting 1990 Italy (sunum).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Günenc Z, Bingol B, Celik A, Bozkurt S, Ozekici U. Intertisyel (kornual) gebeligin laparoskopik tedavisi, vaka sunumu - Laparoscopic surgery of interstitial (cornual) pregnancy,a case report. Journal of the Turkish German Gynecological Association, 2009 August.

2. Günenç MZ, Bingöl B, Tabak S, Aydınuraz B. Peritoneal Tuberculosis with elevated Ca 125 levels, A diagnostic challenge Gynecology, Obstetrics and Reproductive Medicine, Volume:11, 3:215-218; 2005.

3. Bingöl B. Günenc M Z. Ovulasyon indüksiyonunda Luteinizan Hormon'un rolü. Türkiye Klinikleri 14;(2) ; 120-125, 2004

4. Bingöl B, Günenç MZ. Adnexial torsion tedavisinde laparoskopik güncel yaklaşım. Türkiye Klinikleri, Sayı 2, 108-112, 2005

5. Önalan G. Günenç MZ, Ergün Y, Kayhan RI. Vulvar Leiomyoma. GORM Vol:9 No;2 134-135, 2003


6. Günenç Z, Önalan G, Aydoğmuş S, Özsoy M, Aydın E, Bebitoglu G, Gökmen B.Stres inkontinans tedavisinde laparoskopik extraperitoneal polypropylen mesh ve endotacker kullanarak BURCH kolposuspansiyonu. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 11: 257-261, 2001.

7. Turgut AA., Hasıroğlu F., Koşar U., Bilaloğlu P., Günenç MZ. Hormon replasman tedavisi uygulanan kadınlarda mammografik değişiklikler. Klinik Bilimler ve Doktor 7:4; 540-549, 2001.


8. Önalan G., Günenç Z., Aydogmuş S., Doğulu F., Özsoy M., Kıral M., Gökmen B. The Comparison Hormone Levels In Premenopause Patients Have Undergone Hysterectomy And Bilateral Salpingoopherectomy For Benign Reasons. Gynecology, Obstetrics and Reproductive Medicine Gynecology, Obstetrics and Reproductive Medicine (GORM). Vol; 7 No: 2 ; 124-131, 2001.

9. Kelekçi S., Aydoğmuş S., Günenç Z., Gökmen B., Ektopik gebeliğin konservatif tedavisinde Laparoskopik ve laparotomik lineer salpingotominin karşılaştırılması. T.Klin. Jinekol. Obst. 11;33-36, 2001.


10. Günenç Z., Aydogmuş S., Önalan G., Özsoy M., Gündüz G., Doğulu F., Gökmen B. Diagnostic Values of Hysterosalpingography, Laparoscopy and Hysteroscopy. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine (GORM) . Vol:6 No: 1, 2000.


11. Günenç Z., Önalan G., Aydoğmuş S., Özsoy M., Turgut M., Gökmen B. Effectiveness of LUNA Evaluated with Visual Analog Scala. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine (GORM) Vol:6 No: 3. 2000

12. Günenç Z. , Önalan G., Aydogmuş S., Türk S., Çamdere H., Doğulu F., Gökmen B. In Determination of Fetal Wellbeing Correlation of Predictivity of Biophysic Profile With Apgar Findings. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine (GORM )Vol;6 No;1. 2000.

13. Günenç Z., Aydoğmuş S., Önalan G., Özsoy M., Doğulu F., Gökmen B. Benign Over kistlerinin laparoskopik tedavisi . Gülhane Tıp Dergisi 42 :3; 240-244, 2000.

14. Gökmen B.,Yalvaç S.,Günenç Z, Süer Ş.,Oral kontraseptiflerin Lipid Metabolizması Üzerindeki Etkileri. Jinekoloji ve Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler. Cilt 1. Sayı 1. Sayfa 57-61 1990.

15. Gökmen B., Günenç Z., Yalvaç s., Prematür Membran Rüptüründeki Konservatif Yaklaşım ve Klinik Sonuçlar. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi Vol:3 Sayı:4 1989.

16. Gökmen B., Günenç Z. Pitüiter Mikroadenomlu 10 Vakanın Gebelikleri Süresince İzlenmesi. Medial Kadın Doğum Dergisi 1990.

17. Gökmen B., Yorulmaz S., Günenç Z., Postterm Olgularda Rutin Travay İndüksiyonu ve Konservatif Yaklaşımın Fetal ve Maternal Sonuçlarının Değerlendirilmesi Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi Vol:4 No:1 Sayfa: 30-33, 1990

18. Gökmen B, Yalvac S, Günenc Z, Süer S, Oral kontraseptiflerin lipid metabolizması üzerine etkileri Jinekoloji ve Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler. Volüm 3. Sayfa 57-62. 1990

19. Gökmen B., Günenç Z., Aydoğmuş S.Sezaryen Operasyonlarında Uterus Alt Segmentinin Tek Tabaka Primer Sutür ile Kapatımı ve Postoperatif Meternal Morbidite. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Cilt:22 Sayı:1 1990. 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Günenc Z, Bingol B, Celik A, Bozkurt S, Ozekici U. Intertisyel (kornual) gebeligin laparoskopik tedavisi, vaka sunumu - Laparoscopic surgery of interstitial (cornual) pregnancy,a case report. Journal of the Turkish German Gynecological Association, 2009 August.

2. Günenç MZ, Bingöl B, Tabak S, Aydınuraz B. Peritoneal Tuberculosis with elevated Ca 125 levels, A diagnostic challenge Gynecology, Obstetrics and Reproductive Medicine, Volume:11, 3:215-218; 2005.

3. Bingöl B. Günenc M Z. Ovulasyon indüksiyonunda Luteinizan Hormon'un rolü. Türkiye Klinikleri 14;(2) ; 120-125, 2004

4. Bingöl B, Günenç MZ. Adnexial torsion tedavisinde laparoskopik güncel yaklaşım. Türkiye Klinikleri, Sayı 2, 108-112, 2005

5. Önalan G. Günenç MZ, Ergün Y, Kayhan RI. Vulvar Leiomyoma. GORM Vol:9 No;2 134-135, 2003


6. Günenç Z, Önalan G, Aydoğmuş S, Özsoy M, Aydın E, Bebitoglu G, Gökmen B.Stres inkontinans tedavisinde laparoskopik extraperitoneal polypropylen mesh ve endotacker kullanarak BURCH kolposuspansiyonu. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 11: 257-261, 2001.

7. Turgut AA., Hasıroğlu F., Koşar U., Bilaloğlu P., Günenç MZ. Hormon replasman tedavisi uygulanan kadınlarda mammografik değişiklikler. Klinik Bilimler ve Doktor 7:4; 540-549, 2001.


8. Önalan G., Günenç Z., Aydogmuş S., Doğulu F., Özsoy M., Kıral M., Gökmen B. The Comparison Hormone Levels In Premenopause Patients Have Undergone Hysterectomy And Bilateral Salpingoopherectomy For Benign Reasons. Gynecology, Obstetrics and Reproductive Medicine Gynecology, Obstetrics and Reproductive Medicine (GORM). Vol; 7 No: 2 ; 124-131, 2001.

9. Kelekçi S., Aydoğmuş S., Günenç Z., Gökmen B., Ektopik gebeliğin konservatif tedavisinde Laparoskopik ve laparotomik lineer salpingotominin karşılaştırılması. T.Klin. Jinekol. Obst. 11;33-36, 2001.


10. Günenç Z., Aydogmuş S., Önalan G., Özsoy M., Gündüz G., Doğulu F., Gökmen B. Diagnostic Values of Hysterosalpingography, Laparoscopy and Hysteroscopy. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine (GORM) . Vol:6 No: 1, 2000.


11. Günenç Z., Önalan G., Aydoğmuş S., Özsoy M., Turgut M., Gökmen B. Effectiveness of LUNA Evaluated with Visual Analog Scala. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine (GORM) Vol:6 No: 3. 2000

12. Günenç Z. , Önalan G., Aydogmuş S., Türk S., Çamdere H., Doğulu F., Gökmen B. In Determination of Fetal Wellbeing Correlation of Predictivity of Biophysic Profile With Apgar Findings. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine (GORM )Vol;6 No;1. 2000.

13. Günenç Z., Aydoğmuş S., Önalan G., Özsoy M., Doğulu F., Gökmen B. Benign Over kistlerinin laparoskopik tedavisi . Gülhane Tıp Dergisi 42 :3; 240-244, 2000.

14. Gökmen B.,Yalvaç S.,Günenç Z, Süer Ş.,Oral kontraseptiflerin Lipid Metabolizması Üzerindeki Etkileri. Jinekoloji ve Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler. Cilt 1. Sayı 1. Sayfa 57-61 1990.

15. Gökmen B., Günenç Z., Yalvaç s., Prematür Membran Rüptüründeki Konservatif Yaklaşım ve Klinik Sonuçlar. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi Vol:3 Sayı:4 1989.

16. Gökmen B., Günenç Z. Pitüiter Mikroadenomlu 10 Vakanın Gebelikleri Süresince İzlenmesi. Medial Kadın Doğum Dergisi 1990.

17. Gökmen B., Yorulmaz S., Günenç Z., Postterm Olgularda Rutin Travay İndüksiyonu ve Konservatif Yaklaşımın Fetal ve Maternal Sonuçlarının Değerlendirilmesi Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi Vol:4 No:1 Sayfa: 30-33, 1990

18. Gökmen B, Yalvac S, Günenc Z, Süer S, Oral kontraseptiflerin lipid metabolizması üzerine etkileri Jinekoloji ve Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler. Volüm 3. Sayfa 57-62. 1990

19. Gökmen B., Günenç Z., Aydoğmuş S.Sezaryen Operasyonlarında Uterus Alt Segmentinin Tek Tabaka Primer Sutür ile Kapatımı ve Postoperatif Meternal Morbidite. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Cilt:22 Sayı:1 1990.