Görev Aldığı
Hastaneler
 • Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak Kadıköy - İstanbul Haritada Göster

   1986 yılında İ.Ü Tıp Fakültesi’nden mezun olan Doç. Dr. Göksel Bakaç Tümay, ihtisasını Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda tamamlayarak 1992 yılında Nöroloji Uzmanı olmuştur. 1993- 2006 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde "Başasistan" ve "Şef Yardımcısı" görevlerinde çalışmıştır. Aynı hastanede serebral anjiyografi laboratuarının kurulmasında yer almış ve burada 8 yıl süreyle aktif olarak çalışmıştır.

   İngiltere’de Newcastle General Hospital, Nöroradyoloji Bölümü'nde ve İskoçya’da Edinburgh Üniversitesi, Western General Hospital, Department of Clinical Neurosciences’de klinik ve  "nöroradyoloji etkinlikleri"ne gözlemci olarak katılmıştır.

   2007 yılından itibaren Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nde çalışmaktadır. 

İlgi Alanları:
 • Beyin Damar Hastalıkları
 • Baş Ağrısı
 • İnme 

 

Bugün
 • 2007 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Nöroloji Kliniği
 • 2006 - 2007 Çağlayan Florence Nightingale Hastanesi İnme Merkezi
 • 1998 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniğinde Şef Yardımcılığı
 • 1998 Doçentlik
 • 1996 - 2005 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nörolojik Görüntüleme Merkezi, Anjiyografi Ünitesi Anjiyografi Birim Sorumlusu
 • 1994 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 • 1994 - 2005 Bakırköy İnme Tedavi ve Araştırma Merkezi (BİTAM) 3.Nöroloji Kliniği Serebrovasküler Hastalıklar Polikliniğini
 • 1993 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3.Nöroloji Kliniğinde Nöroloji Uzmanı
 • 1992 - 1993 Haseki Hastanesi Basın Dispanseri Nöroloji Uzmanı
 • 1987 Muğla Ana Çocuk Sağlığı Pratisyen Hekim
 • 1987 - 1992 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi i Nöroloji Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi
 • 1980 - 1986 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
 • Beyin Araştırmaları Derneği 
 • Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi


Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Göksel Bakaç, Joanna Wardlaw. Problems in the diagnosis of intracranial venous infarction. Neuroradiology, 1997; 39: 566-70
 2. Göksel Bakaç, Anil Gholkar, David Mendelow. Delayed aneurysm formation following surgery for a giant serpentine aneurysm. British Journal of Neurosurgery, 1997; 11(3): 260-63
 3. International stroke trial collaborative group. The international stroke trial (IST): A randomised trial of aspirin, subcutaneous heparin, both, or neither among 19435 patients with acute ischemic stroke. The Lancet, 1997; 349(9065): 1569-81
 4. S.T Pendlebury, D. Phil, P.M Rothwell, A. Algra, MJ Arresen, G. Bakaç, A.Czlankowska, A. Dachenhausen, Y. Krespi, J. Koru, J. Bogousslavsky, M. Brainin. Underfunding of Stroke Research: A Europe- Wide Problem. Stroke, 2004; 35: 2368-2371
 5. The FOOD Trial Collaboration. Routine oral nutritional supplementation for stroke patients in hospital(FOOD): a multicentre randomised controlled trial. Lancet, 2005; 365:764-772 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Lütfü Hanoğlu, Ahmet Altunhalka, Göksel Bakaç, Belgin Petek, Dursun Kırbaş, Tevfik Özpaçacı. Çapraz afazi ve hemisferik dominans: Bir olgu bildirisi. Klinik Gelişim, 1994; 7: 3009-12
 2. Göksel Bakaç, Lütfü Hanoğlu, Bahar Demirbağ, Dursun Kırbaş. Bilateral paramedian talamik arter infarktı. Klinik gelişim, 1994; 7: 3006-8
 3. Sibel Karşıdağ, Nurcan Sönmez, Göksel Bakaç, Ayten Ceyhan, Feriha Özer, Baki Arpacı, Dursun Kırbaş, Sevim Baybaş. İnme alt gruplarında risk faktörlerinin  dağılımı. Klinik Gelişim, 1995; 8: 3497-502
 4. Dursun Kırbaş, Göksel Bakaç, Lütfü Hanoğlu. Türkiye'de halk sağlığı açısından stroke. Türkiye'de stroke için hizmetin organizasyonu ve yönetimi. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi,1995;1(1): 75-83
 5. Göksel Bakaç, İsmail Küçükali, Günay Gül, Bahar Demirbağ, Tufan Acuner, Demet Yandım, Nural Bekiroğlu, Dursun Kırbaş. Akut iskemik ilk inmeli olgularda asemptomatik infarkt. Sıklık, lokalizasyon ve risk faktörleri. Klinik Gelişim, 1997; 10: 95-97
 6. Göksel Bakaç, Tufan Acuner, Bahar Demirbağ, Demet Yandım, İsmail Küçükali, Günay Gül, Nural Bekiroğlu, Dursun Kırbaş. İlk inmeli hastalarda risk faktörlerinin etyopatojenik inme gruplarındaki dağılımı. Klinik Gelişim, 1997; 10: 164-67
 7. Göksel Bakaç, Demet Yandım, Lütfü Hanoğlu, Dursun Kırbaş. Akut inmede erken dönemde ölüm oranları ve nedenleri. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1997; 3: 71-74
 8. Göksel Bakaç, Demet Yandım, İsmail Küçükali, Tufan Acuner, Günay Gül, Bahar Demirbağ, Dursun Kırbaş. Akut iskemik inmede klinik klasifikasyon ile lezyon lokalizasyonunun karşılaştırması. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1997; 3: 83-85
 9. Göksel Bakaç, Bahar Demirbağ, Demet Yandım,Sevda Şenol, Çiçek Bayındır, Dursun Kırbaş. Abse benzeri demiyelinizan lezyonlar: Bir olgu sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi, 1997; 34(3): 149-52
 10. Betül Yalçıner, Göksel Bakaç, Hayriye Küçükoğlu, Cengiz Dayan, Sibel Karşıdağ, Sevim Baybaş, Dursun Kırbaş. Karotis darlık derecesini saptamada renkli doppler dupleks ultrasonografinin güvenilirliğinin dijital substraksiyon anjiyografi ile karşılaştırılması. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1998 ; 4: 35-37
 11. Göksel Bakaç, Betül Yalçıner, Dursun Kırbaş, Sevim Baybaş. Serebral anjiyografide komplikasyon oranları. Türk Nöroşirürji Dergisi 2000; 10: 6-1 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Lütfü Hanoğlu, Ahmet Altunhalka, Göksel Bakaç, Belgin Petek, Dursun Kırbaş, Tevfik Özpaçacı. Çapraz afazi ve hemisferik dominans: Bir olgu bildirisi. Klinik Gelişim, 1994; 7: 3009-12
 2. Göksel Bakaç, Lütfü Hanoğlu, Bahar Demirbağ, Dursun Kırbaş. Bilateral paramedian talamik arter infarktı. Klinik gelişim, 1994; 7: 3006-8
 3. Sibel Karşıdağ, Nurcan Sönmez, Göksel Bakaç, Ayten Ceyhan, Feriha Özer, Baki Arpacı, Dursun Kırbaş, Sevim Baybaş. İnme alt gruplarında risk faktörlerinin  dağılımı. Klinik Gelişim, 1995; 8: 3497-502
 4. Dursun Kırbaş, Göksel Bakaç, Lütfü Hanoğlu. Türkiye'de halk sağlığı açısından stroke. Türkiye'de stroke için hizmetin organizasyonu ve yönetimi. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi,1995;1(1): 75-83
 5. Göksel Bakaç, İsmail Küçükali, Günay Gül, Bahar Demirbağ, Tufan Acuner, Demet Yandım, Nural Bekiroğlu, Dursun Kırbaş. Akut iskemik ilk inmeli olgularda asemptomatik infarkt. Sıklık, lokalizasyon ve risk faktörleri. Klinik Gelişim, 1997; 10: 95-97
 6. Göksel Bakaç, Tufan Acuner, Bahar Demirbağ, Demet Yandım, İsmail Küçükali, Günay Gül, Nural Bekiroğlu, Dursun Kırbaş. İlk inmeli hastalarda risk faktörlerinin etyopatojenik inme gruplarındaki dağılımı. Klinik Gelişim, 1997; 10: 164-67
 7. Göksel Bakaç, Demet Yandım, Lütfü Hanoğlu, Dursun Kırbaş. Akut inmede erken dönemde ölüm oranları ve nedenleri. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1997; 3: 71-74
 8. Göksel Bakaç, Demet Yandım, İsmail Küçükali, Tufan Acuner, Günay Gül, Bahar Demirbağ, Dursun Kırbaş. Akut iskemik inmede klinik klasifikasyon ile lezyon lokalizasyonunun karşılaştırması. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1997; 3: 83-85
 9. Göksel Bakaç, Bahar Demirbağ, Demet Yandım,Sevda Şenol, Çiçek Bayındır, Dursun Kırbaş. Abse benzeri demiyelinizan lezyonlar: Bir olgu sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi, 1997; 34(3): 149-52
 10. Betül Yalçıner, Göksel Bakaç, Hayriye Küçükoğlu, Cengiz Dayan, Sibel Karşıdağ, Sevim Baybaş, Dursun Kırbaş. Karotis darlık derecesini saptamada renkli doppler dupleks ultrasonografinin güvenilirliğinin dijital substraksiyon anjiyografi ile karşılaştırılması. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1998 ; 4: 35-37
 11. Göksel Bakaç, Betül Yalçıner, Dursun Kırbaş, Sevim Baybaş. Serebral anjiyografide komplikasyon oranları. Türk Nöroşirürji Dergisi 2000; 10: 6-1 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Göksel Bakaç, Bahar Demirbağ, Lütfü Hanoğlu, Dursun Kırbaş. Bilateral paramedian talamik arter infarktı: Olgu sunumu. 29. Ulusal Nöroloji Kongresi , İstanbul, 1993
 2. Lütfü Hanoğlu, Göksel Bakaç, Nazan Karagöz, Ahmet Altunhalka, Nevzat Filiz, Dursun Kırbaş. Travmatik vertebral arter diseksiyonu. İskemik strokta akut tedavi ilkeleri sempozyumu, 1994
 3. Lütfü Hanoğlu, Ahmet Altunhalka, Bahar Demirbağ, Sibel Karşıdağ, Göksel Bakaç, Dursun Kırbaş. Dominant anterior serebral arter infarktlarında klinik özellikler. İskemik strokta akut tedavi ilkeleri sempozyumu, 1994
 4. Lütfü Hanoğlu, Mehmet Kolukısa, Kadir Durak, İsmail Küçükali, İlhan Elmacı, Göksel Bakaç, Dursun Kırbaş. Tekrarlayıcı iskemik inmeler ve normal basınçlı  hidrosefali. 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 1994
 5. Göksel Bakaç, Rezzan Tunçay, Oğuzhan Çoban, Sara Bahar. Karotis endarterektomisi; 22 olgu-retrospektif değerlendirme. 30.Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 1994
 6. Göksel Bakaç, Oğuzhan Çoban, Sara Bahar. Spontan ekstrakranyal arter diseksiyonu: 22 olgunun retrospektif değerlendirmesi. 30.Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 1994
 7. Göksel Bakaç, Demet Yandım, Lütfü Hanoğlu, Dursun Kırbaş. Akut inmede mortalite: Retrospektif değerlendirme. 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 1994
 8. Sibel Karşıdağ, Nurcan Sönmez, Aysun Soysal, Ayten Ceyhan, Göksel Bakaç, Belgin Petek, Feriha Özer, Baki Arpacı. Strok alt gruplarında risk faktörlerinin dağılımı. 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 1994
 9. Tufan Acuner, Nalan Solakoğlu, Göksel Bakaç, Dursun Kırbaş. Pankreas beta hücre hiperplazisine bağlı hipogliseminin yol açtığı bir siklik kompleks parsiyel status olgusu. 31. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kapadokya, 1995
 10. Göksel Bakaç, Tufan Acuner, Bahar Demirbağ, Demet Yandım, İsmail Küçükali, Günay Gül, Nural Bekiroğlu, Dursun Kırbaş. İlk inmeli hastalarda etyolojik sınıflama ve risk faktörlerinin dağılımı. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 1996
 11. Göksel Bakaç, İsmail Küçükali, Günay Gül, Bahar Demirbağ, Tufan Acuner, Demet Yandım, Nural Bekiroğlu, Dursun Kırbaş. Akut iskemik inmeli olgularda asemptomatik infarkt ve risk faktörleri ile ilişkisi. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 1996
 12. Göksel Bakaç, Günay Gül, Tufan Acuner, Demet Yandım, İsmail Küçükali, Bahar Demirbağ, Sevda Şenol, Dursun Kırbaş. Akut iskemik inmede infarkt lokalizasyonu ve etyopatogenez. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 1996
 13. Göksel Bakaç, Demet Yandım, İsmail Küçükali, Tufan Acuner, Günay Gül, Bahar Demirbağ, Dursun Kırbaş. Akut iskemik inmede klinik klasifikasyon ile lezyon lokalizasyonunun karşılaştırılması. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 1996
 14. Lütfü Hanoğlu, Nazan Karagöz, Ahmet Altunhalka, Cahit Keskinkılıç, Göksel Bakaç, Dursun Kırbaş. İntraserebral hemoraji sonrası vasküler demansın özellikleri. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 1996
 15. Göksel Bakaç, Bahar Demirbağ, Demet Yandım, İsmail Küçükali, Tufan Acuner, Günay Gül, Dursun Kırbaş. İlk inmeli hastalarda prognoz. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 1996
 16. Sibel Karşıdağ, Nurcan Sönmez, Feriha Özer, Baki Arpacı, Murat Kayabalı, Hayriye Küçükoğlu, Göksel Bakaç, Sevim Baybaş, Dursun Kırbaş. Semptomatik ve/veya asemptomatik ciddi karotis stenozu saptanan inmeli hastaların kısa dönem prognozu. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 1996
 17. Göksel Bakaç, Bahar Demirbağ, Demet Yandım, Sevda Şenol, Dursun Kırbaş. Abse benzeri demiyelinizan lezyonlar: Bir olgu sunumu. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 1996
 18. Göksel Bakaç, Betül Yalçıner, Dursun Kırbaş, Sevim Baybaş. Serebral anjiografide komplikasyon oranları. 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 1997
 19. Betül Yalçıner, Göksel Bakaç, Hayriye Küçükoğlu, Cengiz Dayan, Sibel Karşıdağ, Sevim Baybaş, Dursun Kırbaş. Karotis darlık derecesini saptamada renkli doppler dupleks ultrasonografinin güvenilirliğinin dijital substraksiyon anjiyografi ile karşılaştırılması. 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 1997
 20. Hacer Us Anaç, Göksel Bakaç, Işıl Kalyoncu, İsmail Sezgin, Dursun Kırbaş. Akut inme komplikasyonları. 36. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul 2000
 21. A. Karasu, S. Tural, H. Toplamaoğlu,G. Bakaç. Anevrizma cerrahisi sonrası erken dönemde yapılan kontrol anjiyografinin önemi. Türk Nöroşirürji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya
 22. G. Bakaç, B. Yalçıner, D. Kırbaş, S. Baybaş. Semptomatik ekstrakranyal stenozlu hastalarda intrakranyal stenoz sıklığı. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi 2001, Antalya
 23. A. Karasu, C. Dayan, G. Bakaç ve ark. Bölgesel anestezi ile karotis endarterektomisi. 1. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, 8-10 Mayıs 2002, Ankara
 24. Nurten Çolak, Işıl Kalyoncu Aslan, Göksel Bakaç, Dursun Kırbaş. Genç inmeli 211 hastanın etyolojik ve prognostik değerlendirmesi. 2. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi 28-30 Nisan 2004, Çeşme
 25. Melek Kandemir, Işıl Kalyoncu Aslan, Göksel Bakaç, Dursun Kırbaş.Yoğun bakım ünitesindeki inmeli hasta maliyet değerlendirmesi. 2. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi 28-30 Nisan 2004, Çeşme
 26. Işıl Kalyoncu Aslan, Göksel Bakaç, Betül Yalçıner, Dursun Kırbaş. İnmeli hastalarda ölüm ve bağımlılığı etkileyen prognostik faktörler. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi 22-26 Ekim 2003, Antalya
 27. Nurten Çolak, Işıl Aslan, İbrahim Örnek, Göksel Bakaç, Dursun Kırbaş.Bilateral posterior inferior serebellar arter infarktı: Olgu sunumu. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi 22-26 Ekim 2003, Antalya
 28. Özlem Uzunkaya, Aşıl Kalyoncu Aslan, Göksel Bakaç, Dursun Kırbaş. Serebral Venöz Sinüs trombozlarında prognoz. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi 22-26 Ekim 2003, Antalya
 29. I. Kalyoncu, Y. Krespi, G. Bakaç, B. Yalçıner, H. Küçükoğlu, C. Dayan, D. Kırbaş, S. Baybaş, B. Arpacı, O. Çoban, R. Tuncay, S. Bahar . İnme ünitesi ve nöroloji servisi karşılaştırması: Çok merkezli çalışma sonuçları. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi 29 Eylül-3 Ekim 2004, Antalya
 30. B. Yalçıner, N. Demir, G. Bakaç, H. Küçükoğlu, C. Dayan, S.Baybaş. Kranyoservikal arter diseksiyonu olan 45 olguluk bir seri. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi 29 Eylül-3 Ekim 2004, Antalya
 31. S. Demirci, B. Yalçıner, H.Küçükoğlu, G. Bakaç, C. Dayan, U. Yeşil, S. Baybaş. Tekrarlayan iskemik inmelerde etyolojik faktörler. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi 29 Eylül-3 Ekim 2004, Antalya
 32. Ö.Uzunkaya, I. Kalyoncu Aslan, E.Acarel, G.Bakaç, D.Kırbaş. Kognitif etkilenmeye neden olan bir derin serebral venöz tromboz. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi 29 Eylül-3 Ekim 2004, Antalya
 33. G. Bakaç, B. Yalçıner, H. Küçükoğlu ve ark. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi İnme veri Bankası. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul
 34. R. Tolun, Y. Krespi, L. Onat, K. Karaman, G. Bakaç ve ark. Akut iskemik inmede intraarteriyal tromboliz:42 Olgu. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul
 35. H. Küçükoğlu, U. Yeşil, B. Yalçıner, G. Bakaç ve ark. İlk iskemil inmesini 80 yaş ve üzerinde geçiren olgularda risk faktörleri ve etyoloji. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul
 36. E. Aykutlu, B. Bilgiç, F. Hanağası, S. Öztürk, R. Tolun, G. Bakaç ve ark. Serebral venöz tromboza bağlı hemorajik infarktlı bir olguda dekompresif hemikranyotomi uygulaması. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul
 37. M. Kandemir, I. Kalyoncu Aslan, G. Bakaç, D. Kırbaş. İnmeli hasta maliyet değerlendirmesi. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul
 38. B. Bilgiç, E. Altındağ, G. Bakaç ve ark. Sağ hemisferde parietal yerleşimli lezyona bağlı tutuk afazi. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul
 39. B. Bilgiç, S. Azizlerli, E. Altındağ, İ. Örnek, S. Öztürk, R. Tolun, G. Bakaç, Y. Krespi. Hiperkalsemiye bağlı iatrojenik parkinsonizm ve kognitif bozukluk. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul
 40. E. Aykutlu, B. Bilgiç, J. Sarıdoğan, S. Öztürk, R. Tolun, G. Bakaç, Y. Krespi. Kriptokoka bağlı fungal menenjit seyrinde tekrarlayan iskemik inme atakları: Olgu sunumu. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul 

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

 1. 1994 : Dünya Sağlık Örgütü, Beyin Araştırmaları Derneği ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin ortak organizasyonu ile  İstanbul’da düzenlenen “Neurology and Public Health” toplantısında sekreterlik görevi
 2. 1995 : 4. Avrupa Strok Konferansında, “Stroke and Public Health” konulu satellit sempozyumunda “Organization of services and management of stroke in Turkey ” başlıklı konuyla Türkiye adına konuşmacı olarak katılım
 3. 1996 : 3.BİTAM günleri, Santral Sinir Sistemi ve Vaskülitler konulu sempozyuma konuşmacı olarak katılım
 4. 1994-1997 : Tamamlanmış ve yayımlanmış olan “International Stroke Trial “, çok merkezli çalışmada, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çalışmanın yürütücüsü
 5. 1998 :Tamamlanmış ve yayınlanmış olan Feed or Ordinary Diet (FOOD), çok merkezli çalışmada Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çalışma sorumlusu
 6. 1998 : NÖBİVA 1. Sempozyumu ve 5.BİTAM günü, Kalp,Beyin, Hipertansiyon sempozyumunda düzenleme komitesinde yer alma
 7. 2005 : PREVAIL uluslar arası, çok merkezli çalışmanın merkez sorumlusu 

Benzer Konular