Diyabet Polikliniği

Diyabet Merkezi Nedir?

Diyabet merkezi, diyabetli hastaların diyabet ile yaşamayı daha kolay bir şekilde yönetmesi ve uzun süreli diyabete bağlı gelişebilecek komplikasyonların önlenebilmesi için geliştirilmiş bir merkezdir. Diyabet merkezlerinde endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı, iç hastalıkları uzmanı, diyetisyen, diyabet hemşiresi ve psikologlar koordineli bir şekilde çalışır. Tip 1 ve tip 2 diyabet hastaları, diyabet hastalığı konusunda bilinçlendirilir ve ihtiyaç duydukları tedaviye ulaşır. Düzenli takip ve doğru tedaviler ile diyabet nedeniyle gerçekleşebilecek komplikasyonların önüne geçilmesi ve hastaların yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenir.

Diyabet Merkezinde Tanı Yöntemleri ve Florence’ın Yaklaşımı

Diyabet, kronik bir hastalık olup yaşam boyu kontrol altında tutulması gereken bir hastalıktır. Yapılan çeşitli tetkikler diyabet tanısı konulmasını sağladığı gibi diyabete bağlı oluşabilecek hastalıkların da habercisi olabilir. Florence, tüm tanı yöntemlerine bünyesinde yer vererek hastalarının gelecekteki sağlığını korumak üzere de özenle çalışır. Gerekli tetkikler ile hastanın mevcut sağlık durumunu değerlendirme altına alarak doğru tedavi planlaması yapılması için profesyonel bir çalışma sergiler. Hastaların prediyabet riski taşıyan sonuçları olması halinde diyabet merkezinde görev alan ekipler tarafındanvdüzenli kontroller yapılması üzerine hastanın bilinçlendirilmesi sağlanır. Mevcuttaki diyabet hastalığının ilerlemesinin önlenmesi gibi gelecekteki diyabet hastalığının oluşmasını durdurmak üzere de çalışmalar gerçekleştirir. Tüm bu uygulamalar öncesinde ise çeşitli tanı yöntemlerine başvurulur.  
 • Kan tahlilleri: Açlık kan şekeri, insülin direnci, HbA1c değerleri değerlendirilerek kişilere diyabet hastalığı teşhisi konulabilir. Bakılan değerlerin olması gerekenden yüksek olması diyabet hastalığının habercisi veya kanıtı olabilir. 
 • Şeker yükleme testi: Açlık kan şekeri kadar tercih edilen bir diğer tanı yöntemi ise oral glukoz tolerans testidir. Tokluk kan şekerine bakılan bu testte hastaya oral olarak şeker yüklemesi yapılır. Yükleme ardından iki saat ardından kan şekeri değerlendirmesi yapılarak diyabet tanısı konulabilir. 
Diyabet Uygulamaları ve Araştırma Merkezi ayrıca, multidisipliner anlayışla hareket ederek diyabete bağlı gelişebilecek komplikasyonlara yönelik, Kalp-damar hastalıkları, Nöroloji, Göz hastalıkları, Nefroloji, Periferik damar cerrahisi, Ortopedi, Enfeksiyon hastalıkları, Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi  alanında 100’e yakın uzman tarafından da destekleniyor.

Diyabet Merkezinde Tedavi Edilen Hastalıklar

Diyabet merkezinde tip 1 ve tip 2 diyabet hastalıkları ve diyabete bağlı gelişen organ hasarlarının tedavisi sağlanır. 
 • Tip 1 diyabet: Doğuştan ya da erken yaşta gelişen bir hastalık olan tip 1 diyabet, vücudun yeteri kadar insülin üretememesi durumudur. Vücut, insülin üretiminde görev alan pankreasta bulunan beta hücrelerine saldırır. Beta hücrelerinin sayısının azalmasına bağlı olarak yeteri kadar insülin salgılanmaz ve kişilerde tip 1 diyabet gelişir. Genellikle, çocukluk döneminde gelişen bir hastalıktır. 
 • Tip 2 diyabet: Vücudun yeterli insülin üretememesi veya gelişen insülin direnci nedeni ile insülini yeteri kadar kullanamaması durumudur. Bu durum kişilerin sürekli yüksek kan şekerine sahip olmasına neden olur. Beraberinde ciddi sağlık problemleri gelişebilen kronik bir hastalıktır.
 • Periferal damar hastalıkları: Damar yapısında oluşan hasarlara bağlı gelişen hastalıklardır. İlaç veya cerrahi yöntemler ile tedavisi sağlanır.
 • Böbrek hastalıkları: Diyabet ile nefropati gelişimi sık karşılaşılan bir durumdur. İleri durumlarda böbrek yetmezliğine evrilen bu hastalığın tedavisi diyabet merkezinde sağlanabilir. 
 • Nörolojik hastalıklar: Diyabet ile gelişen sinir hasarına bağlı olarak nörolojik hastalıklar gelişim gösterebilir. 
 • Göz hastalıkları: Diyabet göz hücre yapısını bozabilen bir hastalıktır. Diyabet merkezlerinde retinopati oluşumunu önlemek veya tedavisini sağlamak için uygulamalar yapılır.

Diyabet Merkezinde Yapılan İşlemler ve Tetkikler Nelerdir?

Diyabet merkezinde, diyabet hastalığının tedavisi, komplikasyonlarının önlenmesi veya oluşmuş komplikasyonların tedavisi için işlemler uygulanır. 
 • Kan tahlilleri: Kan şekeri, kolesterol değerleri, antikor değerleri, karaciğer enzimleri başta olmak üzere çeşitli kan parametreleri değerlendirme altına alınır. Çıkan sonuçlara göre hastalar gerekli birimlere yönlendirilir. 
 • Diyabet check-up: Organ hasarı oluşmadan öncesinde uygulanan çeşitli tetkikleri kapsar. Göz, kemik, sinir, böbrek ve kalp sağlığına yönelik çeşitli tetkikler uygulanır. Check-up sayesinde diyabete bağlı gelişebilecek hastalıkların 10 yıl öncesinden öncesinden bulunması ve önlemi alınması sağlanabilir. 

Diyabet Merkezinde Kullanılan Sağlık Teknolojileri (Cihaz) Nelerdir?

Grup Florence Nightingale Hastaneleri, gelişmiş diyabet merkezlerine ev sahipliği yapar. Diyabet merkezlerinde kullanılan sağlık teknolojileri ile diyabet takibi sağlanır. Bu teknolojiler arasında aşağıdaki başlıklar yer alır:
 • CGM (sürekli glukoz ölçüm sistemi): Hastaların 24 saat boyunca kan şekeri takibini sağlayan bir sistemdir. Hastanın kan şekeri değişimlerini takip eden bu sistem sayesinde ani kan şekeri değişimleri tespit edilebiliyor. 
 • Patch pump (kablosuz insülin pompa sistemleri): CGM ile koordineli çalışan Patch pump teknolojisi ile hastalara 24 saat boyunca insülin infüzyonu veriliyor. Uzaktan kumandalı olan bu cihaz sayesinde insülin dozları kolayca ayarlanabiliyor. 
 • Teletıp sistemi: Hastaların sürekli olarak gerekli sağlık personeli ile iletişim kurabilmesini sağlayan bir sistemdir. Genellikle, CGM ile koordineli çalışır. Hastanın kan şekerinde değişimler olması halinde hasta kolayca doktoruyla veya hemşiresiyle bu sonuçları paylaşabilir. 

Florence Diyabet Merkezi Ekibi, Uzmanlıkları ve Özel İlgi Alanları Nelerdir?

Florence Diyabet Merkezi ekibi, hastalarının yakından takibini sağlayarak ihtiyaç duyabilecekleri tüm sağlık hizmetlerini hastalarına sunar. Düzenli hekim kontrolleri ile gerekli ilaç tedavileri düzenlenir. Diyetisyen takibinde sağlıklı beslenme programları hazırlanarak hastaların ideal kilolarına ulaşması desteklenir. Psikolog danışmanlığı ile bu süreç içerisinde hastaların psikolojik sağlığının korunması hedeflenir. Diyabete bağlı gelişen hastalıkların tedavisi veya oluşabilecek hastalıkların önlenmesi sağlanır.

Multidisipliner Bakış Açısıyla Diğer Birimler İle İlişkisi Nedir?

Diyabet hastalığı, vücuttaki birçok sistemi etkileyebilen bir hastalık olup multidisipliner bir bakış açısı ile ele alınması gereken bir hastalıktır. Kalp damar sağlığı başta olmak üzere birçok farklı alan ile birlikte değerlendirilmeli ve tedavisi gerekli durumlarda diğer birimler ile ortak çalışma içinde sağlanmalıdır. Diyabet merkezinin multidisipliner çalışma gerçekleştirdiği diğer birimler şu şekildedir;
 • Kalp-damar hastalıkları: Diyabet, kalp damar hastalıklarının major nedenlerinden biridir. Kalp krizi, felç, kalp yetmezliği ve bunlara bağlı ölüm gerçekleşme riski diyabetli kişilerde sağlıklı kişilere kıyasla iki katı daha fazladır. Diyabet ile beraberinde gelebilen yüksek tansiyon, yüksek trigliserit ve kolesterol değerleri gibi diğer metabolik hastalıkların tedavisi diyabet merkezi ve kalp damar hastalıklarının birlikte çalışması sağlanır.
 • Nöroloji: Yüksek kan şekeri sinir hücrelerine zarar verebilir. Bu durum beraberinde çeşitli sinirsel fonksiyon problemlerinin oluşmasına neden olabilir. Vücutta sinir iletimi problemlerinin oluşması ileri derece diyabet vakalarında karşılaşılabilen bir durumdur. Bir diğer adıyla nöropati olarak adlandırılan bu durumda nöroloji uzmanları ve diyabet merkezi multidisipliner bir çalışma gerçekleştirir. 
 • Göz hastalıkları: Diyabet başta retinopati olmak üzere farklı göz hastalıklarına neden olabilir. İleri derece diyabet vakalarında göz fonksiyonları üzerinde hasarlar oluşabilir. Bu gibi durumlarda diyabet merkezi ve göz hastalıkları birimi koordineli çalışır.
 • Nefroloji: Kanda artan şeker miktarı kan damarlarında bulunan atık biriktiren birimlere zarar verebilir. Bu durum böbrek filtreleme basıncının artmasına ve böbreklerin zarar görmesi ile sonuçlanabilir. Diyabetin beraberinde görülebilen nefropatinin önüne geçilebilmesi için böbrek sağlığı kontrol altında tutulmalıdır. 
 • Periferik damar cerrahisi: Diyabet, periferal damar hastalık riskini arttıran bir hastalıktır.Endotel disfonksiyonu, vasküler düz kas hücre disfonksiyonu, inflamasyon ve hiper pıhtılaşma diyabetik arteriyopatide neden olabileceğinden, diyabet merkezinde bulunan hastalara periferik damar cerrahisi uygulanması gerekebilir. 
 • Ortopedi: Özellikle, tip 2 diyabet ile artan kilo kişilerde duruş bozukluğu yaratabilir. Eklemlerde artan basınç ile birlikte ortopedik rahatsızlıklar açığa çıkabilir. 
 • Enfeksiyon hastalıkları: Diyabet ile bağışıklık sistemi olumsuz yönde etkilenerek vücutta enfeksiyon hastalıkları görülme olasılığı artar. 
 • Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi: Diyabete bağlı aşırı kilo alımı söz konusu olabilir. Alınan kilolar ile kişiler dış görünüşlerine karşı olumsuz duygular besleyebilir. Diyabet tedavisi ile birlikte kilo verilebilir ve sağlıklı kiloya ulaşma ardından rekonstrüktif cerrahi yöntemlere başvurulabilir.  
Diyabet Polikliniği biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
Telefon Numarası
Eposta Adresiniz