Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nedir?

Ana tıp dallarından biri olan olan çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü, genel olarak doğum döneminden 18 yaşına kadar olan süreçte, bebek, çocuk ve genç bireylerin sağlık hizmetlerini sağlar. Pediatri olarak tanımlanan bu bölüm adını antik Yunancada çocuk anlamına gelen “pais” ve iyileştirici anlamına gelen “iatros” kelimelerinden meydana gelir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan ve günümüze kadar birçok alt uzmanlık dalına ayrılarak oldukça geniş bir tıp alanını kapsayan çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü, bebek, çocuk ve gençlerin fiziksel, mental ve duygusal olarak iyilik halinin korunması adına çalışmalarını sürdürür.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı Yöntemleri ve Florence’ın Yaklaşımı

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde yenidoğan döneminden erken erişkinlik dönemine kadar çeşitli rahatsızlıkların tanı ve tedavisi gerçekleştirilir. Dolayısıyla başvurulan tanı yöntemleri birçok biyokimyasal ve radyolojik tetkiki kapsayacak şekilde çeşitlidir. Florence Nightingale Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünü ilgilendiren hastalıkların tanısında, diğer tüm rahatsızlıklar için olduğu gibi bütüncül bir yaklaşımın izlenmesi gerektiği savunulur. Hastanın şikayetleri ve bulguları değerlendirilerek doğru tanıya giden en kısa yolda oldukça önem arz eden tetkik çeşitliliği açısından da en önemli sağlık kuruluşları arasında yer alır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tedavi Edilen Hastalıklar

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü birçok farklı rahatsızlığın tedavi edildiği bir bölümdür. Genel pediatri polikliniklerinde tedavisi gerçekleştirilen ve sık görülen rahatsızlıkların bir kısmı şu şekilde özetlenebilir:

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Grip ve nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonları çocukluk çağının en sık karşılaşılan rahatsızlıkları arasında yer alır. Soğuk algınlığı gibi durumlar genellikle virüslere bağlı meydana gelen hastalıklar arasında olup özellikle yakın temasla, kişiler arasında kolaylıkla yayılabileceği için bilinçli olunmalıdır.

Orta Kulak İltihabı (Otitis Media)
Çocukluk çağında sık görülen bir diğer rahatsızlık olan orta kulak iltihabı, çocukların bu duruma anatomik nedenlerle daha yatkın olmasından kaynaklanan bir enfeksiyon halidir. Kulakta meydana gelen enfeksiyonlar, bakteriyel ya da viral kaynaklı olabilir. Kulak ağrısı, ateş, huzursuzluk, uyku problemi ve kulakta dolgunluk hissi gibi şikayetlere neden olabilen orta kulak iltihabının erken tanı ve tedavisi, oluşabilecek komplikasyonları önlemek adına oldukça önemlidir.

Bronşiolit
Akciğerlerdeki hava yollarının, mukus gibi salgılar ile dolması ve ödemlenmesini ifade eden bronşiolt; öksürük, hırıltılı solunum göğüste dolgunluk hissi, halsizlik, vücut ağrısı ve boğaz ağrısı gibi birçok farklı belirti ile kendini gösterebilen acil tanısı ve tedavisi yapılması gereken bir klinik durumdur.

RSV Enfeksiyonu
RSV olarak kısaltılan respiratuar sinsityal virüs, çocukluk çağında solunum sistemini sık olarak etkileyen virüstür. Çocuklarda genellikle grip benzeri semptomlar ile seyreden bu rahatsızlık, daha küçük yaştaki bebeklerde tehlikeli bir seyir izleyebileceği için dikkatli olunmalıdır. Küçük bebeklerde RSV enfeksiyonu, hava yollarında iltihaplanmanın ardından pnömoni (zatürre) gelişimine karşı yatkınlığın artması ile sonuçlanabilen bir durumdur.

El, Ayak, Ağız Hastalığı
El, ayak, ağız hastalığı oldukça bulaşıcı bir viral enfeksiyondur klinik olarak hafif bir gribal enfeksiyon bulguları ile seyredebileceği gibi çoğunlukla ağızdaki yaralar nedeniyle beslenme zorluğuna bağlı hastanede yatarak tedavi edilmesi gereken bir klinik tabloda olabilir.En sık 5 yaşından küçük çocuklarda gözlenen el ayak ağız hastalığının daha büyük yaşlarda da ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Ciltte döküntü, ateş, ağız içerisinde yara ve grip benzeri şikayetler, bu rahatsızlığın gelişmesi ile birlikte oluşabilecek semptomlar arasında yer alır.

Konjonktivit
Konjonktivit olarak isimlendirilen göz iltihaplanması kızarıklık, gözde akıntı, kaşıntı ve tek taraflı veya her iki gözü de etkileyen ödem gibi birçok şikayetin oluşmasına neden olabilen bir rahatsızlıktır. Her ne kadar birçok farklı konjonktivit türü olsa da bulaşıcı konjonktivitlerin en sık nedeni bakteriyel veya viral enfeksiyonlardır.

Gastroenterit
Gastroenterit, oldukça bulaşıcı olan virüsler nedeniyle gelişen rahatsızlıktır. Bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetlerin gelişebileceği gastroenterit rahatsızlığında genellikle ilk başta mevcut olan bulantı ve kusma semptomlarını takiben ishal gelişmesi şeklinde bir seyir izler. Gastroenterit gelişmesi halinde erken tanı ve tedavi kadar sıvı alımının da önemli olduğunun unutulmaması gerekir.

Sinüzit
Sinüsler, kafatası içerisinde yer alan hava boşluklarıdır. Bu yapılarda meydana gelen iltihaplanma, sinüzit olarak isimlendirilir. Sinüslerde sıvı birikimi, bu bölgede hastalık oluşturma potansiyeline sahip olan mikroorganizmaların çoğalmasını kolaylaştırıcı etki gösterir. Sinüzit gelişiminde en sık tespit edilen etken ise virüslerdir. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, yüzde basınç hissi, geniz akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük ve ağız kokusu gibi belirtiler ile kendisini gösteren sinüzit için uygulanabilecek birçok farklı tedavi girişimi mevcuttur.

Bakteriyel Tonsillit
Bademcik olarak bilinen tonsillerin streptococcus türü bir bakteri tarafından enfekte olması halinde gelişen bakteriyel tonsillit, çocukluk çağında yüksek ateş olgularının en sık nedenleri arasında yer alır.

Bu sık görülen rahatsızlıklar dışında Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü tarafından aşı takvimi takibi gibi yapılan pek çok işlem ve tedavisi gerçekleştirilen birçok farklı hastalık mevcuttur. Bunların bir kısmı şu şekilde listelenebilir:

• Addison hastalığı,
• Adet düzensizlikleri, kızlarda aşırı tüylenme,
• Altıncı hastalık,
• Ateşli hastalıklar,
• Besin alerjileri,
• Beşinci hastalık,
• Boğmaca,
• Bronşiolit,
• Cinsel gelişim bozuklukları (erken ergenlik, gecikmiş ergenlik),
• Cushing sendromu,
• Çocuk kalp hastalıkları,
• Çocuk romatoloji hastalıkları,
• Çocuklarda idrar yolları enfeksiyonu
• Çocuklarda gelişim basamaklarında duraklama durumları
• Çocuklarda atopik dermatit (alerjik egzama),
• Yenidoğan ilk muayene,
• Çocuklarda ishal, kusma,
• Çocuklarda saman nezlesi,
• Çocuklarda tiroit ve büyüme hormonu düzensizlikleri,
• Çocukta akut romatizmal ateş,
• Çocukta astım,
• Çocukta aşı takvimi,
• Çocukta böbrek üstü bezi hastalıkları,
• Çocukta demir eksikliği anemisi,
• Çocukta doğumsal kalp hastalıkları,
• Çocukta görülebilen edinsel kalp hastalıkları,
• Çocukta hipofiz bezi hastalıkları,
• Çocukta infeksiyöz miyokardit (miyokard kas tabakasının iltihabı),
• Çocukta kalp romatizması,
• Çocukta kasık fıtığı,
• Çocukta peteşi,
• Çocukta purpura ve ekimoz,
• Çocukta TTP (trombotik trombositopenik purpura),
• Çocukta turner sendromu ve diğer büyüme ile ilgili sendromlar,
• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB),
• Ergenlikte anoreksiya ve bulimia,
• Erişkin yaşa gelmiş doğumsal kalp hastalıkları,
• Hipospadias (Peygamber sünneti),
• İnmemiş testis,
• Kawasaki sendromu,
• Kızamık, kızamıkçık, kızıl,
• Molluskum kontagiozum,
• Norovirüs enfeksiyonu,
• Otizm,
• Serebral palsi,
• Spina bifida,
• Spinal musküler atrofi (SMA),
• Su çiçeği,
• Sünnet,
• Yenidoğan sarılığı, solunum sıkıntısı,
• Bademcik, akut üst solunum yolu enfeksiyonu, otit, glomerülonefrit,
• Adelasan,
• Kansızlık,
• Ergenlikte beslenme bozuklukları.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Yapılan İşlemler ve Tetkikler Nelerdir?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde bebek ve çocukların genel iyilik halinin sürdürülmesi adına yapılan birçok işlem ve tetkik mevcuttur.

Pediatri doktorları tarafından bu kapsamda uygulanan işlemler genel olarak şu şekildedir:
• Fizik muayene
• Ulusal Aşı takviminin uygulanması
• Yaşına uygun özel aşıların yapılması
• Çocuğun fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişiminin takibi
• Gerekli durumlarda ilaç tedavisi uygulanması
• Genel iyilik halinin devamı için yaşam tarzına dair önerilerde bulunması

Çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniklerinde en sık başvurulan tetkikler ise şu şekildedir:
• Yenidoğan dönemi tarama testleri (Topuk Kanı)
• Yenidoğan dönemi işitme testi
• Kalça ultrasonu
• Kansızlık (anemi ) tetkikleri
• Ergenlik dönemi gereken hormon testleri
• Kemik yaşı belirlenmesi
• Sağlıklı bir erişkin dönemi için gereken büyüme testleri
• Alerji testleri
• Metabolik panel incelemeleri
• Pediatrik lipit profilinin değerlendirilmesi
• Kan sayımları
• Vitamin düzeylerinin incelenmesi
• Radyolojik görüntüleme tetkikleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tedavi Yöntemleri ve Florence’ın Yaklaşımı Nedir?

Florence Nightingale Hastaneleri çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde hastanın klinik durumuna en uygun son teknoloji tanısal yaklaşımlar ile sorunun kısa sürede tespit edilmesi ve uygun tedavinin erken dönemde başlanabilmesi amaçlanır. Tespit edilen hastalığın altında yatan nedene yönelik en uygun tedavi yaklaşımının uygulandığı çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde ilaç ve destek tedavilerinin yanı sıra gerekli durumlarda en uygun pediatrik cerrahi müdahalenin gerçekleştirilmesi de sağlanmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Kullanılan Sağlık Teknolojileri Nelerdir?

Florence Nightingale Hastaneleri çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü, geniş yan dal uzmanlıkları bünyesinde birçok farklı ileri teknoloji sağlık ekipmanın kullanımını gerçekleştirir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İçin Neden Florence’ı Tercih Etmeliyim?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü, günümüzde çok sayıda farklı alt uzmanlık dallarına sahip olan geniş bir branş haline gelmiştir. Bebek ve çocukların genel iyilik halinin sürdürülmesi ve sağlığını olumsuz yönde etkileyen durumların kontrol altına alınması için Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde bulunan birçok farklı pediatrik dal uzman doktoru ile çalışılmaktadır.

Florence Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ekibi, Uzmanlıkları ve Özel İlgi Alanları Nelerdir?

Florence çocuk sağlığı ve hastalıkları ekibi, erken yaş gruplarında meydana gelen birçok rahatsızlığın tanı ve tedavisini gerçekleştirir. Her ne kadar büyüdüklerinde yetişkin bir birey olacaksalar da çocuklar tıbbi açıdan yetişkinlerin küçük bir anatomik modeli olarak kabul edilmemektedir. Dolayısıyla çocuk sağlığı ve hastalıkları merkezinde, çocuk hastaların sağlık durumunun teşhisi ve tedavisi için yetişkin branşlarda olduğu gibi çok farklı dahili ve cerrahi yan branşlar bulunur. Florence çocuk sağlığı ve hastalıkları merkezinde; pediatrik alerji, endokrinoloji, gastroenteroloji, genetik hastalıklar, göğüs hastalıkları, hematoloji, kardiyoloji, nefroloji, nöroloji, ortopedi, romatoloji, üroloji, pedagoji, yenidoğan uzman doktorları ve deneyimli sağlık personeli tarafından hasta odaklı bir sağlık hizmet verilmektedir.

Multidisipliner Bakış Açısıyla Diğer Birimler ile İlişkisi Nedir?

Çocukluk yaş grubunun fizyolojik özellikleri, yetişkinlerden oldukça farklıdır. Hatta bu özellikler çocukluk çağındaki hızlı gelişim dönemleri nedeniyle kendi içinde de birbirinden çeşitli yönlerde ayrılmaktadır. Florence Nightingale Hastaneleri çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü, küçük yaşlardaki bireylerin tüm sistemleri ile ayrı ayrı ilgilenen geniş bir yan dal uzman yelpazesine sahiptir. Çocukluk çağı kanserleri ile ilgilenen pediatrik onkoloji ve hematoloji; beyin ve sinir sisteminin diğer yapıları ile ilgili sorunları kontrol altına almayı amaçlayan pediatrik nöroloji, yenidoğan uzmanlığı, alerji ve immünoloji uzmanlığı ve pediatrik kardiyoloji gibi birçok farklı çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal birimi mevcuttur.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları merkezi kapsamında hizmet veren bu polikliniklerde, farklı yakınmalarla başvuran çocukların tanı ve tedavisi için gerekli tüm sağlık hizmetleri sunulur. Tanının kesinleştirilmesi için koordineli olarak biyokimya, mikrobiyoloji ve radyoloji laboratuvarları ile birlikte multidisipliner bir anlayış içerisinde çalışılır.

Randevu Alın