Böbrek Yetmezliği Polikliniği

Böbrek Yetmezliği Polikliniği

Böbrek Yetmezliği Polikliniği Nedir?

Böbrekler vücut için zararlı maddelerin idrar yoluyla atılmasını sağlayan hayati fonksiyona sahip organlardır. Böbrek yetmezliği polikliniği, böbrek fonksiyonlarını bozarak sağlığı tehdit eden her sebebin ve hastalığın; araştırma, tanı, takip ve tedavisinin  gerçekleştirildiği bölümdür. Böbrek yetmezliğine neden olan sebeplerin tespit edilerek ortadan kaldırılması ya da hasar düzeltilemeyecek durumda ve son aşamada ise diyaliz ve böbrek nakli tedavilerinin gerçekleştirilmesine imkan sağlamaktadır. 

Böbrek Yetmezliği Polikliniği Tanı Yöntemleri ve Florence’ın Yaklaşımı

Böbrek yetmezliği polikliniğinde hastalıkların teşhisi için doktor tarafından hasta geçmişi alınır ve hastanın şikayetleri dinlenir. Bu bilgiler önemli veriler oluştursa da böbrek hastalıklarının tanısı için pek çok test ve görüntüleme yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. Böbrek yetmezliği polikliniğinde kullanılan bazı tanı yöntemleri şöyle sıralanabilir:
 • Kan Testleri: Böbrek fonksiyonları ile ilişkili  kreatinin, üre, potasyum, sodyum ve fosfor vs düzeylerinin tespiti için kan testleri uygulanabilir.
 • İdrar Testleri: İdrar testleri böbrek fonksiyonları açısından önemli bilgiler verir. İdrarın hem görsel olarak hem de mikroskop altında incelemeleri yapılır. Ayrıca 24 saatlik bir süre ile idrar toplanarak ölçülen GFR (glomerüler filtrasyon hızı) böbrek yetmezliğinin tespitinde önemli bir yere sahiptir.
 • Ultrason, BT ve MR: Böbrekler, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) gibi yöntemler ile görüntülenerek yapısında bozukluk ve böbrek kanallarında tıkanıklık olup olmadığı kontrol edilir. 
 • Böbrek Biyopsisi: Böbrekteki fonksiyon bozukluğunun sebebini tespit etmek için böbrek biyopsisine ihtiyaç duyulabilir.

Böbrek Yetmezliği Polikliniği Tedavi Edilen Hastalıklar

Böbrek yetmezliği polikliniğinde, böbreklerde fonksiyon kaybına yol açan hastalıklar tespit edilerek tedavi planlanır. Böbrek yetmezliği polikliniğinde tedavi edilen hastalıkların başlıcaları şöyle açıklanabilir:
 • Akut Böbrek Yetmezliği: Akut böbrek yetmezliği, birkaç saat veya birkaç gün gibi kısa süre içerisinde meydana gelen ani bir böbrek yetmezliği veya böbrek hasarı olayıdır. Akut böbrek yetmezliği, kanınızda atık ürünlerin birikmesine neden olur ve böbreklerimizin vücudumuzdaki doğru sıvı dengesini korumasını zorlaştırır. Akut böbrek hasarının erken tanısı konulup, tedavi edilmesi çok önemlidir. Bu durumda hasar çoğu zaman tamamen düzeltilebilmekte ve kalıcı bir zarar meydana gelmemektedir. 
 • Kronik Böbrek Yetmezliği: Kronik böbrek yetmezliği  böbreğin zaman içinde fonksiyonlarını kaybetmesidir. Bir anda gelişmeyen kronik böbrek yetmezliği kademeli olarak ortaya çıkmaktadır. Altta yatan nedene bağlı olarak; gün geçtikçe ilerleyen böbreklerin fonksiyon kaybı sonucunda, böbrekler tamamen çalışamaz hale gelmektedir. Böbrek fonksiyonları yüzde 20 ve altına düştüğünde ise diyaliz veya böbrek nakline ihtiyaç duyulur.Kronik böbrek yetmezliğine sebep olan başlıca hastalıklar diyabet, hipertansiyon, glomerülonefritler, polikistik böbrek hastalığı, interstisyel nefritler, prostat gibi idrar yollarını tıkayan rahatsızlıklar yer almaktadır. 
 • Diyabetik Nefropati: Böbrek fonksiyonlarında bozukluğun en sık görüldüğü durumdur. Diyabetik nefropati, böbreklerde mikrovasküler düzeyde hasar olmasıdır ve diyabetin en ciddi komplikasyonlarındandır. Zamanla böbrek fonksiyonları giderek azalma meydana gelir. Son aşamada ise diyaliz ya da daha iyi bir tedavi seçeneği olan böbrek nakline ihtiyaç duyulabilmektedir. 
 • Polikistik Böbrek Hastalığı: Normal şartlarda böbreklerde kist oluşumu oldukça yaygındır. Ama bu kistler genellikle böbrek fonksiyonlarını bozmazlar. Polikistik böbrek hastalığı ise  genetik  geçiş gösteren, her iki böbrekte birden fazla kist oluşumu ile karakterize ve böbrek fonksiyonlarını giderek azaltan bir hastalıktır. Zamanla kistlerin  büyümesi ile birlikte böbrek yetmezliği tablosu gelişir.

Böbrek Yetmezliği Polikliniği Yapılan İşlemler ve Tetkikler Nelerdir?

Böbrek yetmezliği polikliniğinde, hastalığın tanısı, takibi ve tedavisi için uygulanan pek çok işlem ve tetkik bulunur. Özellikle böbrek nakli söz konusu olduğunda işlem öncesinde ve sonrasında birçok teste ihtiyaç duyulmaktadır. Böbrek yetmezliği ve nakil polikliniğinde yapılan başlıca işlem ve tetkikler şöyle listelenebilir:
 • İmmünolojik Testler ve Doku Tipleme: Böbrek nakli kararının verilebilmesi için hem alıcının hem de vericinin doku tiplemesi çıkarılarak ve çeşitli immünolojik testler uygulanarak birbirlerine uyumu kontrol edilir. Böbrek yetmezliği sonucu nakile ihtiyaç duyulduğunda en çok kullanılan testler; Cross Match (CDC), Flow Cross Match (FXCM), HLA Gen (SBT), Panel Reaktif Antikor (PRA) ve Donöre Spesifik Antikor (DSA) testleridir.
 • Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri: Böbrek yetmezliğinin hem tanı hem de takibi açısından MR, Ultrason ve BT gibi radyolojik görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulur.

Böbrek Yetmezliği Polikliniği Tedavi Yöntemleri ve Florence’ın Yaklaşımı Nedir?

Florence böbrek yetmezliği polikliniğinde gerçekleştirilen diyaliz ve böbrek nakli tedavilerinde güncel ve yenilikçi yöntemler uygulanır. Robotik böbrek naklinin öncülerinden olan Florence Hastanelerinde nakil operasyonları normal cerrahi veya robotik cerrahi ile gerçekleştirilebilmektedir. Böbrek yetmezliği polikliniğinde planlanan ve kliniğinde uygulanan tedavi yöntemleri şöyle açıklanabilir:
 • Diyaliz: Böbreğin doğal fonksiyonunu yerine getiren yapay bir sistemdir. Diyaliz hemodiyaliz (makine) ve periton (karın) diyalizi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hemodiyaliz işleminde hasta cihaza bağlanarak kanındaki atık maddeler yarı geçirgen bir zar vasıtasıyla ayrıştırılır ve temizlenir. Diyaliz ile; bir nevi böbrek işlevi yerine getirildikten sonra temiz kan tekrar vücuda geri verilir. Ancak diyaliz  böbreğin salgılama görevini tam olarak yerine getiremez. 
 • Böbrek Nakli: Böbrek yetmezliğinin en etkili tedavisi eğer şartlar uygunsa böbrek naklidir. Böbrek nakli yetişkinlere ve çocuklara uygulanabilen bir operasyondur. Nakil kadavradan veya genellikle ailedeki uygun bir vericiden yapılır.
 • Çapraz Böbrek Nakli: Bazı böbrek hastaları vericileri olmasına rağmen;  kan grubu uyuşmazlığı ya da immunolojik sebeplerden ötürü kendi vericilerinden böbrek alamamaktadırlar. Bu durumda;  aynı durumdaki iki çift arasında birinin vericisinden diğerinin alıcısına böbrek nakli yapılabilmektedir. Merkezimizde yoğun bir çapraz bekleme listesi olup, uygun çapraz nakiller yapılabilmektedir. 
Retroperitonoskopi ile Nakil: Retroperitonoskopi yöntemiyle nakilde karın açılmadan operasyon gerçekleştirildiğinden iyileşme süreci oldukça hızlı olur. Karnın arka kısmına yapılan küçük bir kesi ile böbreği görecek şekilde mikro kamera yerleştirilerek nakil işlemi gerçekleştirilir.

Böbrek Yetmezliği Polikliniği Kullanılan Sağlık Teknolojileri Nelerdir?

Florence Hastaneleri, sahip olduğu gelişmiş sağlık teknolojileri ile diyaliz ve böbrek naklinde güncel tedavi yöntemleri uygular. Robotik cerrahide kullanılan mikro kameralar, 540 derece dönme özelliğine sahip hassas operasyon aletleri ve diyaliz makineleri ile uluslararası standartlarda sağlık teknolojileri bulunur.

Florence Böbrek Yetmezliği Polikliniği Ekibi, Uzmanlıkları ve Özel İlgi Alanları Nelerdir?

Florence böbrek yetmezliği polikliniği, alanında başarı cerrahlar, nefroloji doktorları, anestezisyenler ilgili tıbbi bölümlerin doktorları, organ nakli ve yoğun bakım hemşireleri ve tıbbi teknisyenler olmak üzere geniş bir ekibe sahiptir. Böbrek yetmezliğinde tecrübeli doktorların ilgi alanları arasında böbrek nakli, retroperitonoskopik verici nefrektomisi ve immunsupresyon yer alır.

Multidisipliner Bakış Açısıyla Diğer Birimler ile İlişkisi Nedir?

Böbrek yetmezliği polikliniğini, yetmezliğe sebep olan durumlar ve böbrek yetmezliğinin tedavileri ile ilgilendiği için pek çok bölüm ile  iç içedir. Başta nefroloji ve organ nakli merkezi olmak üzere birçok bölümle multidisipliner olarak çalışır. Klinikte tedavi amaçlı diyaliz ve böbrek nakli üzerine çalışıldığı için genel cerrahiden anesteziyolojiye çeşitli tıbbi birimlerle ortak kararlar alınır. Böbrek yetmezliği polikliniğinin ilişkili olduğu tıbbi birimlerin bazıları şöyle listelenebilir:
 • Çocuk Nefrolojisi: Böbrek yetmezliği çocuklarda da görülen bir hastalık olduğu için çocuk nefrolojisi bölümü böbrek fonksiyonlarının takibi ve hastalığın ilerleyişinin izleminde böbrek yetmezliği kliniği ile birlikte çalışır. 
 • Nefroloji: Böbrek yetmezliği polikliniğinin en çok ilişkili olduğu tıbbi birim, böbrek hastalıkları ile ilgilenen nefroloji bölümüdür. Böbrek fonksiyonlarının ve hastalıklarının takibi yapılarak gerekirse diyaliz uygulaması, gerekirse de böbrek nakli için gerekli işlemler yapılmaktadır.
 • Genel Cerrahi: Böbrek yetmezliği sonucu böbrek fonksiyonları yüzde 20 altına düştüğünde böbrek nakli gerekli olur. Böbrek nakli operasyonu için tecrübeli genel cerrahlara ihtiyaç olduğundan, genel cerrahi birimi ile yakından ilişkilidir.
 • İmmünoloji (Doku Tipleme): Böbrek nakli operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için donör ile alıcı arasındaki uyumun titizlikle tespit edilmesi gerekir. Bu durumda doku tipleme işlemi donörün tespiti ve nakil kararının verilmesinde önemli yere sahip olur.
 • Organ Nakli Merkezi: Karaciğer, böbrek, pankreas gibi çeşitli organlar için nakil kararlarının verildiği organ nakli merkezinde verici ve alıcılar için gerekli kriterlerin tespiti ve takibi yapılır.
 • Robotik Cerrahi Merkezi: Teknolojinin gelişmesi ile birlikte robotik cerrahi pek çok alanda kullanılan bir ameliyat seçeneği olmuştur. Böbrek naklinde de Florence Hastanelerinin öncülerinden olduğu retroperitonoskopi yöntemi robotik cerrahi uygulanabilmektedir.

Randevu Alın