Böbrek Nakli Merkezi

Böbrek Nakli Merkezi Nedir?

Böbrek Nakli Merkezi, böbrek fonksiyonlarını büyük ölçüde yitirmiş hastalara, böbrek yetmezliği durumunda sağlıklı böbreğin nakledildiği merkezdir. Böbrek fonksiyonları yüzde 20’nin altına düştüğünde hastaya ya böbrek nakli gerekir ya da hastanın diyaliz tedavisine girmesi gerekir. Diyaliz sağlık açısından yıpratıcı ve kişinin sosyal yaşamını engelleyen bir tedavi olduğundan uygun şartlar mevcutsa böbrek nakli ilk tercih olmalıdır. Böbrek nakli bir canlıdan ya da kadavradan gerçekleştirilebilir ama genellikle canlıdan gerçekleştirilen bir uygulamadır. Çünkü ölümden sonra böbrek naklinin gerçekleştirilebilmesi için çok hızlı aksiyon almak gerekir. Canlı kişiden böbrek naklinde hasta ile donör arasında uyuşma olması gerekli olduğundan ilk olarak aile bireylerine başvurulur. Uygun verici belirlendikten sonra böbrek nakli merkezinde nakil için gerekli hazırlıklar gerçekleştirilir ve böbrek nakli için optimum koşullar sağlanır.

Böbrek Nakli Merkezi Tanı Yöntemleri ve Florence’ın Yaklaşımı

Böbrek Nakli Merkezi, böbrek yetmezliğinin tanısında çeşitli testlere ve görüntüleme yöntemlerine başvurur. Florence Nightingale Hastaneleri böbrek fonksiyon bozukluklarının tanısı için gerekli tüm teknik donanıma ve gelişmiş sağlık teknolojisine sahiptir. Florence Böbrek Nakli Merkezi ekibi, hastalığın tanı ve tedavi aşamasının en hızlı şekilde gerçekleşmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirir. Böbrek nakli merkezinde kullanılan tanı yöntemleri şöyle listelenebilir:
 • İdrar testleri: Böbrek yetmezliğinin testinde günlük yapılan idrar miktarı ve idrardaki değerler kontrol edilir. Normal şartlarda idrarda bulunmaması gereken protein ve şeker miktarına ve enfeksiyon olup olmadığına bakılır.
 • Kan testleri: Böbrek fonksiyonunun tespitinde idrar testlerine ek olarak kreatinin, üre, potasyum düzeyleri, azot ve fosforların belirlenmesi için kan testleri de uygulanır. 
 • GFR: GFR (glomerüler filtrasyon hızı) böbrek fonksiyonundaki düşüşün önemli bir belirteci olarak böbrek yetmezliğinin tespitini sağlamaya yardımcı olur. 
 • Görüntülemeler: Ultrason, BT ve MR gibi görüntüleme yöntemleri kullanılarak böbreklerde anormalik veya kanallarda bir tıkanıklık varlığı kontrol edilir. Böylece varsa böbrek yetmezliği ve sebebi hakkında fikir sahibi olunur.
 • Böbrek biyopsisi: Bazı durumlarda fonksiyon bozukluğunun sebebini tespit etmek için böbrekten biyopsi ile parça almak gerekebilir.

Böbrek Nakli Merkezi Tedavi Edilen Hastalıklar

Böbrek Nakli Merkezi, çeşitli sebepler ile böbreklerde oluşan fonksiyon kaybının tedavisini sağlar. İşlevini yitiren böbreğin yerine canlıdan veya kadavradan alınan böbrek nakil edilerek böbrek yetmezliği tedavi edilir. Böbrek yetmezliğine, diyabet ve tansiyon gibi hastalıklar neden olabileceği gibi çeşitli travmalar da sebep olabilir. Böbrek nakli merkezinde tedavi edilen hastalıklar şöyle sıralanabilir:
 • Akut Böbrek Yetmezliği: Akut böbrek yetmezliği, kısa sürede ani olarak gelişerek böbreğin işlevini kaybetmesidir. Böbreğin fonksiyonunu yerine getirememesinin sebebi akut prerenal böbrek yetmezliği gibi kan akışı olmadığından kaynaklanıyorsa geçicidir. Akut böbrek yetmezliğinde görülen böbrek işlevsizliği geçici olabileceği gibi kalıcı da olabilir. Bu durumda diyaliz uygulamasına ve böbrek nakline ihtiyaç duyulur. 
 • Kronik Böbrek Yetmezliği: Kronik böbrek yetmezliği hastalarının bir çoğuna böbrek nakli gerekir. Uzun süreli gelişen bu böbrek yetmezliğinde zamanla böbrekler işlevini tamamen yitirir. Böbrek fonksiyonları yüzde 20’nin altına düştüğünde böbrek nakli veya diyaliz zorunlu hale gelir. Diyalizle böbreğin yüzde 10’luk bir işlevi gerçekleştirilirken böbrek naklinde ise yüzde 100’e varan işlev kazanabilmek mümkündür.
 • Diyabetik Nefropati: Böbrek yetmezliği oluşmasına neden olan önemli hastalıklardan biri de diyabet hastalığıdır. Diyabet hastası kişilerde zamanla diyabetik nefropati gelişerek böbrek fonksiyonlarında bozukluklar meydana gelir. Bir süre sonra bu tablo böbrek yetmezliğine kadar devam ederek hayati önem oluşturur. Böbrek yetmezliği diyabet hastalarının yaşam süresini önemli derecede etkilediği için böbrek nakli düşünülmesi gereken hastalık gruplarındandır.

Böbrek Nakli Merkezi Yapılan İşlemler ve Tetkikler Nelerdir?

Böbrek nakli merkezinde yapılan işlemlerde hastanın böbrek nakli için uygun olup olmadığı, nakil için gerekli şartlara sahip olmadığı kontrol edilir. Ardından donör ile hastanın gerekli doku uyumuna sahip olup olmadığı antikor testleri ile belirlenir. Antikor ve gen testleri tamamlandıktan sonra herhangi bir uyuşmazlık bulunmuyorsa nakil işlemi gerçekleştirilebilir. Böbrek nakli merkezinde yapılan tetkiklerin bazıları şöyle sıralanabilir:
 • Cross Match (CDC) Testi: CDC testinde direkt olarak hasta ile donör arasında T ve B lenfosit hücrelerinin uyuşmazlığı kontrol edilir.
 • Flow Cross match (FXCM) Testi: FXCM testinde flow sitometri sistemiyle hasta ile donör arasında T ve B lenfosit hücrelerinin uyuşmazlığına bakılır.
 • Düşük Çözünürlüklü HLA Gen (SSP) Testi: SSP testi hasta ile donör arasında HLA genlerinin uyumuna bakan hassasiyeti düşük bir testtir.
 • Yüksek Çözünürlüklü HLA Gen (SBT) Testi: SBT testi yüksek hassasiyete sahip olduğundan hasta ile donör arasındaki HLA genlerinin uyumuna bakarken DNA dizi analizi ve yeni nesil dizileme sistemi kullanır.
 • Panel Reaktif Antikor (PRA) Testi: PRA testinde Luminex sistem ile antikor oluşumu olup olmadığı, oluşum varsa hangi antikorlar oluştuğu tespit edilir.
 • Donöre Spesifik Antikor (DSA) Testi: DSA testinde Luminex sistemi kullanılarak hasta ile donör arasında antikor uyuşmazlığı olup olmadığı kontrol edilir. 

Böbrek Nakli Merkezi Tedavi Yöntemleri ve Florence’ın Yaklaşımı Nedir?

Florence Nightingale Hastaneleri, ülkenin organ naklinde öncü merkezlerine sahiptir. Florence Böbrek Nakli Merkezi, böbrek nakli için uzman bir ekip ve tam donanımlı ekipmanlar ile farklı türde nakillere imkan tanır. Böbrek nakli merkezinde gerçekleştirilen tedavi yöntemleri şöyle açıklanabilir:
 • Böbrek Nakli: Kişinin ailesinden, bağışçı listesinden veya kadavradan alınan sağlam böbreğin hastaya nakledildiği işlem böbrek naklidir. Uygun bir verici her zaman bulunamayacağı için bir süre diyaliz tedavisine başvurulabilir.
 • Çapraz Böbrek Nakli: Kişi, ailesinde veya yakınında gönüllü bir verici olduğunda ama verici ile hasta arasında uyuşma olmadığında çapraz böbrek nakli listesine katılabilir. Çapraz böbrek nakli başka bir alıcı-verici çifti ile eşleştirme yaparak böbreklerin naklini çapraz olarak gerçekleştirmeye imkan tanır. 
 • Pediatrik Böbrek Nakli: Pediatrik böbrek naklinde nakil uygulanacak çocuğun kilosu büyük önem taşır. Çocuğun kilosuna göre uygun büyüklükteki böbrek, olması gereken ameliyat tekniği ile nakledilir. Çocuğun kilosu 10 kilonun altında olduğunda batın içine, 30 kilonun üstünde olduğunda ise kasık damarlarına böbrek bağlanır.
 • PRA Yüksek Hastalarda Nakil: PRA değeri yüksek olan hastalarda böbrek nakli sırasında başarı oranı daha düşük olduğundan nakil işlemi hassas bir şekilde gerçekleştirilir. Nakil sonrası dikkat edilmesi gerekenler hayati önem taşır.
 • Retroperitonoskopi ile Nakil: Retroperitonoskopi yönteminde karın hiç açılmadan küçük bir kesi ile karnın arka kısmındaki böbreğin olduğu bölüme kamera yerleştirilir. Sonrasında böbreğin çıkarılması çevre dokulara zarar vermeden gerçekleştirilir. Böylece nakil ameliyatını oldukça kolaylaştırarak iyileşme hızını da artırmış olur. Retroperitonoskopi ile nakli normal cerrahi veya robotik cerrahi ile gerçekleştirmek mümkündür. 

Böbrek Nakli Merkezinde Kullanılan Sağlık Teknolojileri Nelerdir?

Gelişen teknoloji ile birlikte böbrek nakli ameliyatlarının bir çoğu robotik cerrahi ile gerçekleştirilmeye başlamıştır. Florence hastaneleri son teknoloji sağlık ekipmanlarına sahip olduğundan ülke genelinde başarılı robotik organ nakli operasyonlarının merkezi olur. Böbrek nakli merkezinde kullanılan sağlık teknolojileri arasında organları görüntülemeyi sağlayan küçük kameralar ve doktorun konsol yardımı ile kontrol ettiği küçük ameliyat ekipmanları yer alır. Ameliyat ekipmanları oldukça küçük boyutlarda olduğundan küçük bir kesi ile dokulara ve organlara zarar vermeden operasyon yapmayı sağlar. Robotik teknoloji sayesinde el titremesi ihtimali ortadan kalkar ve ekipmanların 540 derece dönme özelliği sayesinde maksimum verim elde edilmiş olur.

Böbrek Nakli Merkezi İçin Neden Florence’ı Tercih Etmeliyim?

Florence Böbrek Nakli Merkezi, çeşitli nakil tekniklerinin ilk olarak uygulandığı, ülkenin böbrek naklinde öncüsü olan bir merkezdir. Uluslararası standartlarda hizmeti, sağlık teknolojileri, uzman kadrosu, EFI sertifikalı doku laboratuvarı ile böbrek nakli için ilk tercih edilen merkezler arasında yer alır. Böbrek naklinde nakil işlemi kadar öncesi ve sonrasında da önemli bir takip gerektirir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvencesinde olan hastalar bu nakil hazırlık sürecinden ve böbrek naklinden ücretsiz olarak faydalanır. Eğer hasta Florence’ın son teknoloji robotik cerrahi hizmetinden faydalanmak isterse ek ücret ödeyerek yararlanabilir.

Florence Böbrek Nakli Merkezi Ekibi, Uzmanlıkları ve Özel İlgi Alanları Nelerdir?

Florence Böbrek Nakli Merkezi ekibi, alanında uzman, başarılı organ nakli cerrahları, nefroloji doktorları, anestezisyenler, ilgili tıbbi birimlerin doktorları, organ nakli hemşireleri, asistanlar ve teknisyenlerden oluşan kalabalık bir ekiptir. İlgili bilimler ile multidisipliner olarak bir arada çalışan ekip, organ nakli işlemi, öncesi ve sonrası için hasta ve donöre konfor ortamı oluştururken aynı zamanda takip altında tutar. Böbrek nakli merkezi ekibi uzmanlıkları ve ilgi alanları arasında doku tipleme, endoskopik böbrek nakli, retroperitonoskopi ve robotik cerrahi yer alır.

Böbrek Nakli Merkezi Diğer Birimler ile İlişkisi Nedir?

Böbrek Nakli Merkezi, başta nefroloji ve genel cerrahi olmak üzere birçok tıbbi birim ile birlikte multidisipliner olarak çalışır. Multidisipliner bakış açısını tüm birimlerinde benimseyen Florence hastaneleri, bunu böbrek nakli merkezinde de en iyi şekilde yansıtır. Önemli organ nakilleri arasında yer alan böbrek nakli, öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere pek çok birime ihtiyaç duyar. Böbrek Nakli Merkezi’nin birlikte multidisipliner olarak çalıştığı birimler şöyle listelenebilir:
 • Çocuk Nefroloji: Pediatrik böbrek nakli tedavilerinde çocuk nefrolojisi ve böbrek nakli merkezi birlikte çalışır.
 • Nefroloji: Böbrek hastalıkları ile ilgilenen nefroloji birimi böbrek nakli merkezinin en çok ilişkili olduğu tıbbi birimdir. Tedavisi mümkün olmayan böbrek yetmezliklerinde hastayı nakil merkezine yönlendirerek takibini gerçekleştirir.
 • Genel Cerrahi: Böbrek nakli cerrahi bir operasyon olduğundan genel cerrahi birimi ile birlikte çalışır. Nakil merkezinde gerekli işlemler ve testler uygulandıktan sonra cerrahlar tarafından nakil işlemi yapılır.
 • Anesteziyoloji: Her cerrahi operasyonda ihtiyaç duyulduğu gibi böbrek naklinde de anestezi işlemi uygulanır. Hasta ve donör anestezi uzmanı tarafından da muayene edilerek uygun anestezi şekli ve miktarı belirlenir.
 • İmmünoloji (Doku Tipleme): İmmünolojinin bir parçası olan doku tipleme böbrek naklinde en önemli unsurlardan biridir. Hasta ile donör arasındaki uyumluluğun belirlenmesi ve nakil işleminin kararlaştırılması için doku tiplemeye ihtiyaç duyulur.
 • Organ Nakli Merkezi: Böbrek nakli merkezi, karaciğer nakli merkezi, pankreas nakli merkezi gibi nakil merkezleri organ nakli merkezinin önemli bir parçasını oluşturur.
 • Pankreas Nakli Merkezi: Diyabet hastalarında çoğunlukla diyabetik nefropati de geliştiği için böbrek nakli ile birlikte pankreas nakli de gerçekleştirilebilir. Yapılan bilimsel araştırmalar pankreas ve böbrek naklini birlikte yapıldığında daha başarılı sonuçlar alındığını gösterir.
 • Robotik Cerrahi Merkezi: Florence hastanelerinde retroperitonoskopi yöntemi kullanılarak böbrek nakli ameliyatı robotik cerrahiyle de gerçekleştirilir. Bu aşamada robotik cerrahi merkezi devreye girerek nakil merkeziyle birlikte çalışır.
Böbrek Nakli Merkezi Tıbbi Birimi Bulunan Hastanelerimiz
Böbrek Nakli Merkezi biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
Telefon Numarası
Eposta Adresiniz