Biyopsi Nedir?

Vücudun belirli bir bölgesinde hastalık şüphesi olduğunda mikroskopik incelemeler ve araştırmalar yapılması için hastadan teşhis koymak üzere örnek hücre veya doku alınmasına biyopsi denir. 

Yüzyıllardır uygulanan biyopsi işlemi, gelişen teknolojiyle birlikte tıp dünyasında hastalıklara dair kesin sonuçlar veren ve hastalığın teşhisinde süreci oldukça kısaltan bir yöntemdir. Hastalık riski taşıyabilme ihtimali olan dokuların vücuttan tamamen çıkartılması ve tanı konulması için biyopsi uygulanır. Bu özelliği sebebiyle biyopsi, hastalığı teşhis etmede önemli bir etmendir.

Biyopsi Neden ve Nasıl Yapılır?

Bilhassa kanser hücrelerinin ve dokularının teşhisi için yapılan biyopsi sayesinde hastalığın tanısı kesin olarak konulur. Yapılan bu biyopsi işlemi sayesinde hastalık şüphesi bulunan hücre ve doku çevrelerinde yapılacak işlemde yüksek başarı şansı yakalanır.

Biyopsi işleminde çok nadir de olsa kanama gerçekleşebilir. Ancak biyopsi işlemi genelinde çok sık rastlanan bir durum değildir. Tıp dünyasında teknoloji günümüzdeki kadar ileri değilken biyopsiye benzer olarak açık cerrahi işlemler uygulanmaktaydı. Ancak günümüzde bu riskli cerrahi işlemler yerine daha güvenli bir yoldan kesin sonuçlara ulaşılabilecek biyopsi işlemi yapılmaktadır. Sadece bölgesel anestezi gerektiren biyopsi işlemi yarım saatten az sürecek kadar kısa bir sürede tamamlanır ve açık cerrahi operasyonların aksine biyopsi işlemi sonrasında vücutta ameliyat izi gibi herhangi bir iz kalmaz.

Biyopsi Çeşitleri Nelerdir?

Biyopsi çeşitleri, işlemin yapılacağı bölgeye bağlı olarak isminde ve operasyon sürecinde değişiklik gösterir. Akciğer biyopsisi, böbrek biyopsisi, karaciğer biyopsisi, tiroit iğne biyopsisi gibi farklı biyopsi çeşitlerinde farklı operasyon ve tetkik süreçleri izlenmektedir. Yine biyopsi yapılan bölgeye bağlı olarak biyopsi işlemine hazırlık ve biyopsi işleminden sonra hastanın gündelik hayatında dikkat etmesi gereken şeyler değişiklik göstermektedir.

Örneğin: akciğer biyopsisi yaptırmış bir hasta, operasyondan birkaç saat sonra gündelik hayatına dönebilir, yemek yiyebilir ve vücut bandajı çıktıktan sonra banyo yapabilir. Ancak böbrek biyopsisinde durum daha farklıdır. Böbrek biyopsisi sonrası hastanın 24 saat hastanede müşahede altında olması gerekir. Hastanın müşahede altında olduğu bu 24 saatlik süreçte hasta üzerinde çeşitli tetkikler yapılır. Kanama ve benzeri bir sorun ile karşılaşılmadığında hasta ertesi gün hastaneden taburcu edilir. Karaciğer biyopsisinde ise durum tamamen farklıdır. Kanın pıhtılaşma durumu kontrol edileceği ve hastaya biyopsi operasyonu öncesi ilaç verileceği için hastanın aç karnına biyopsi olması gerekmektedir.

Karaciğer biyopsisi sonrasında böbrek biyopsisine benzer olarak hasta 24 saatliğine hastanede müşahede altına alınır. Yapılan tetkik ve gözlemler sonucu herhangi bir sorun gözükmüyorsa karaciğer biyopsisi uygulanan hasta ertesi gün taburcu edilir. Son olarak tiroit biyopsisi diğer biyopsi çeşitlerine kıyasla hasta için en rahat olanıdır. Tiroit biyopsisinde kanama olasılığı çok düşük olmakla birlikte biyopsi operasyonu sonrasında yapılacak yaklaşık yarım saatlik bir incelemenin ardından tiroit biyopsisi yapılan hasta gündelik hayatına hemen geri dönebilir.

Tüm bu farklı biyopsi çeşitlerinde kullanılan biyopsi yöntemlerine aşağıdakileri örnek verebiliriz:
  • Açık cerrahi biyopsi
  • Fırça biyopsisi
  • İğne biyopsisi
  • Koni biyopsisi
  • Sternal biyopsi
  • Koryon biyopsisi
  • Perkütan renal biyopsi
  • Sentinel lenf nodu biyopsisi
Biyopsi ne kadar sürer?
Biyopsi işleminin süresi yapılan biyopsi çeşidine göre değişmekle birlikte yaklaşık olarak yarım saat gibi kısa bir sürede tamamlanır. Yine aynı şekilde yapılan biyopsi türüne bağlı olarak da hastanın müşahede altında beklemesi gereken süre de değişiklik göstermektedir. Herhangi bir sorunla karşılaşılmadığında biyopsi sonrasında hasta 24 saat içinde taburcu edilir.