Biyopsi

İncelenmek üzere canlıdan bir doku parçası alma.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz