Beşinci Hastalık

Beşinci hastalık etkeni Parvovirüs B19 olan çocukluk çağının viral döküntülü hastalığıdır. Daha fazla 5 yaş üstü çocuklarda hastalık yapan Beşinci hastalığın aşısı yoktur. Hastalık çok bulaşıcı değildir.

Hastalık küçük bebeklerde yüksek ateş ile başlar. Hastalıkta, hasta ile temastan yaklaşık 5- 15 gün sonra yüzde tokatlanmış yanak görüntüsü şeklinde döküntü ile karakterize klinik tablo tipiktir. Hastalığın 3. günde ateş düşerek vücutta yaygın dantel şeklinde, kaşıntılı sınırları düzensiz döküntü ortaya çıkar. Döküntü 1 hafta içinde kaybolur. Tanı genellikle klinik gözlem ile konur ve tipik  bir tedavisi yoktur. Yalnızca kan hastalığı olan çocuklarda hastalık ağır seyreder.