• Koroner Anjiyografi
 • Koroner ve Periferik Stentleme
 • Kalp Pili ve Perkükutan Yolla Kalp Kapak Operasyonları
 • Kalp Deliklerinin Kapatılması  
 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi
 • Kalp Kapak Hastalıkları 
 • Ritm Bozukluklarının Tedavisi  

1987-1991 yılları arasında  Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliğinde eğitim ve öğretimine devam etti. 1991-1997 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini tamamladı. 1997-2002 yılları arasında Prof Dr Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezinde Kardiyoloji Uzmanlığını tamamladı.
 
2002-2008 yıllarında Prof Dr Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezinde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra kendi isteği ile özel hastanelerde çalışmak üzere Devlet Hastanelerinden ayrıldı. Çeşitli özel hastanelerde İnvazif Kardiyoloji Uzmanı olarak çalıştıktan sonra 15.10.2015 tarihinde Kadıköy Florence Nightingale Hastanesinde çalışmaya başladı.

 • Türk Tabibler Birliği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • European Society of Cardiology 

 1. (Anatol J Cardiol 2002; 2: 302-306)The Prediction of Pulmonary Artery Systolic Pressure and Vascular Resistance by Using Tricuspid Annular Tissue Doppler Imaging Osman Bolca, Gültekin Hobikoğlu, Tuğrul Norgaz, Recep Asiltürk, Şennur Ünal Dayi, Ufuk Gürkan, Ahmet Narin
 2. (Heart and Vessels,September 2006)The relationship between endothelial nitric oxide synthase gene polymorphism (T-786 C) and coronary artery disease in the Turkish population Burak Tangurek , Nihat Ozer, Nurten Sayar, Sait Terzi, Hale Yilmaz, Sennur Unal Dayi, Figen Ciloglu, Huseyin Aksu, Recep Asilturk and 1 more
 3. (Cardiology 2006;105:176–181,(DOI:10.1159/000091414)) Plasma Soluble Adhesion Molecule Levels in Coronary Artery EctasiaYilmaz H · Tayyareci G.· Sayar N.· Gurkan U.· Tangurek B.· Asilturk R.· Ozer N.· Aksoy S.· Simsek D.· Yilmaz M.· Engin O.· Cagil A.