• Pulmoner hipertansiyon

  • 2018 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü/Kardiyoloji A.B.D
  • 2018 – 2019 Yüksekova Devlet Hastanesi Uzman Doktor
  • 2013İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü


 

  • Türk Kardiyoloji Derneği
  • Ateroskleroz ve Hipertansiyon Derneği

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
E1 SB 1-)Akut Kidney Injury Related Cardiac Injury; Ümit Yaşar Sinan, Deniz Özsoy, Veysel Oktay, Özge Çetinarslan, Özlem Önder, Mert Palabıyık, Ayşem Kaya, Murat Mert, Alev Arat Özkan; 12th International Congress of Uptade in Cardiology and Cardiovascular Surgery Abstacts, 2016
SB 2-)Stent Fracture: The Underlying Mechanism of Restenosis Diagnosed with Stent Boost. Ümit Yas¸ar Sinan, Ilknur Çalpar Çıralı, Veysel Oktay, Mert Palabıyık, Anıl Tanki, Özlem Önder, Özge Etinarslan, Alev Arat Özkan, Tevfik Gürmen. Istanbul University Institute of Cardiology,Cardiology Department. 12th International Congress of Uptade in Cardiology and Cardiovascular Surgery Abstacts,2016
SB 3-)Günlük Klinik Alışkanlıkta Lipit Klavuzlarının Uygulaması; Ayşem Kaya, Özge Kılıçarslan, Mert Palabıyık, Doğaç Öksen, Bengisu Keskin, Alev Arat Özkan; 32.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi,2016
SB 4-)PH experience in a tertiarty center; Ümit Yaşar Sinan, Mert Palabıyık Özge Çetinarslan,Rengin Demir, Mehmet Serdar Küçüoğlu. 33.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi,2016
SB 5-)Exercise  induced hsTnT increase may be indicator of right heart ischemia in patient in rheumatic mitral stenosis; Ümit Yaşar Sinan, Ayşem Kaya, Mert Palabıyık,Aziz Tevfik Gürmen,Alev Arar Özkan 33.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi,2017
SB 6-) Pace maker disfonksiyonunda steroid tedavisinin etkinliği; Veysel Oktay, Mert Palabıyık, Begüm Uygur, Hicaz Zencirkıran Ağuş , Gökhan Demjrcj ,Ali Rıza Demir, Ali Kemal Kalkanı , Mehmet Emin Kalkanı , Özgür Sürgitı , Mustafa Tarık Ağaç , Mustafa Yıldız; Ulusal Aritmi Toplantısı 2017, Çeşme Sheraton Hotel, İzmir 
PB 7-)Pulmoner endarterektomi sonrası persiste eden pulmoner hipertansiyon olgusu; Mert Palabıyık, Ümit Yaşar  Sinan,İlknur Çıralı, Özge Çetinarslan, Mert Sarılar, Rengin Demir, Serdar Küçükoğlu 2. ADHAD Kongresi Kıbrıs (poster sunumu)
PB 8-)Pulmoner Stenoz kliniği ile başvuran Non-Hodgkin Lenfoma olgusu;İlknur Çıralı, Ümit Yaşar Sinan, Mert Palabıyık, Jihat Bali, Özlem Önder, Anıl Tanki, Serdar Küçükoğlu 2. ADHAD Kongresi Kıbrıs,(poster sunumu)
PB 9-)Yüksek debili pulmoner Hipertansiyon olgusu; Ümit Yaşar Sinan, Ebru Serin, Mert Sarılar, İlknur Çalpar, Mert Palabıyık, Anıl Tanki, Mehmet Serdar Küçükoğlu, 2. ADHAD Kongresi Kıbrıs (poster sunumu)
PB 10-)Anxiety and Depression Scores in Patients with Acute Coronary Syndromes. Ümit Yas¸ar Sinan, Mert Palabıyık, Özge Çetinarslan, Veysel Oktay, _Ilknur Çalpar Çıralı, Özlem Önder, Anıl Tanki, Kadriye Kılıçkesmez Orta, Alev Arat Özkan. Istanbul University Institute of Cardiology,
Cardiology Department. 12th International Congress of Uptade in Cardiology and Cardiovascular Surgery Abstacts,2016
PB 11-)Acute Stent Thrombosis after Coronary Stenting in Patients with Stable Angina Pectoris. Veysel Oktay,Cem Bostan, Ümit Yas¸ar Sinan, _Ilknur Çalpar Çıralı, Mert Palabıyık, Özlem Önder, Anıl Tanki, Özge Çetinarslan, Alev Arat Özkan, Tevfik Gürmen. 12th International Congress of Uptade in Cardiology and Cardiovascular Surgery Abstacts,2016
PB 12-)Yüksek riskli aort darlığında periferik balonla aortik balon valvuloplasti;Cüneyt Kocaş,Servet Batit,Mert Palabıyık, Yalçın Dalgıç,Ahmet Yıldız, Barış Ökçün; 33.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi,2018
PB 13-)The place of serum cyclophilin-A level for evaluating subclinical target organ damage
in hypertensive patients; Mert Palabıyık, Aysem Kaya, Ilknur Çalpar Çıralı, Veysel Oktay, Ümit Yasar Sinan,Vedat Sansoy, 34.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi,2018
Aldığı Ödüller ve Sertifikalar
Internations Medical Sudents’ Research Congress ;2009-08-10 May 2009; Istanbul Universitry Cerrahpasa Medical Faculty
3.Internations Medical Sudents’ Research Congress 2011;-06-08 May 2011; Istanbul Universitry Cerrahpasa Medical Faculty
Ethical and Regulatory Aspects of Clinical Practice ;Grade 1:Bedside Care and Ethical Decison Making ; September-February 2012; Istanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty 
Klinik Araştırma Eğitim Programı; 2010
Addictions;A dutch proffesion?!, July9th-July20th 2011; Medical Summer School Amsterdam 2011
3.Kardiyo Bahar-Kardiyoloji Bahar Güncellemesi Toplantısı;03-06 Mart 2016
21.World Congress of Echocardiograhy and Cardiology; 20-22 November 2015
21.World Congress of Echocardiograhy and Cardiology-LV Function from New Perspective Course; 19 November 2015
21.World Congress of Echocardiograhy and Cardiology- 3D-Transesophageal Echocardiography Course; 19 November 2015
21.World Congress of Echocardiograhy and Cardiology- Basic Echocardiography Course; 19 November 2015
21.World Congress of Echocardiograhy and Cardiology- Transesophageal Echocardiography Course; 19 November 2015
22.Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı; 23-26 Nisan 2015 Türk Kardiyoloji Derneği
2.Ulusal ADHAD Kongresi; 26-29 Mayıs 2016
PAH 2016-Pulmoner ArteriyelHipertansiyon Güncelleme Toplantısı; 23 Ocak 2016; Istanbul FNH
5th Baltııc Heart Failure Meeting and Arrhytmias Baltica; 20-21 October 2016; Riga,Latvia
Sağlık Bilimleri Üniverstesi Kardiyoloji Zirvesi; 20-22 Ocak 2017,İstanbul
33. Uluslararası Katilımlı Türk Kardiyoloji Kongresi; 5-8 EKİME 2017
33. Uluslararası Katilımlı Türk Kardiyoloji Kongresi; Endomiyokardiyal Biyopsi Kursu; 5-8 EKİM 2017
3.Güncel Kardiyoloji Pratiğinde Olgular ve Çözümleri Toplantısı; 05-07 Mayıs 2017 Kardiyovasküler Akademi Derneği
İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu 2017 ; 17-18 Şubat 2017
İstanbul FNH İleri Ekokardiyografi Kursu;17 Mart 2018; Özel FLorence Nigtingale Hastanesi
Pacemaker principlein clinical practice course; 22-23 Febuary 2018; Medtronic Istanbul Therapy&Procedure Training Center