• İskemik Kalp Hastalıkları

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. 1992 - 1997 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde Kardiyoloji İhtisasını yaptı.
1998 - 2000 yılları arasında Gayrettepe Metropolitan Florence Nightingale Hastanesinde Konsültan Kardiyolog, 2001 - 2017 yılları arasında Kadıköy Şifa Kadıköy Hastanesinde tam zamanlı Kardiyoloji Uzmanı olarak çalıştı.
2017 yılı başından itibaren Grup Florence Nightingale Hastanelerinde Kardiyoloji Uzmanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.
 

  • Türk Tabipler Birliği 
  • Türk Kardiyoloji Derneği