• İnvaziv Kardiyoloji
  • Kompleks Koroner Girişimler
  • Akut Miyokard Enfaktüsü’nde Primer Perkütan Girişim
  • Akut Koroner Sendromlar
  • Kalp Yetmezliği
  • Hipertansiyon

1976 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1977 yılında Almanya’da Goethe Enstitüsünde Almanca eğitimi gördükten sonra Bad Nauheim’da 8 ay çalıştı. 1980-81 yılları arasında Pendik Belediye Tabibi olarak görev yaptı. 1982-1987 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde İç Hastalıkları ihtisası yaptı. 

1984 yılında Hollanda’da Breda Klokkenberg Kalb Cerrahisi ve Kardiyoloji Merkezinde Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde 1 sene süreyle çalıştı. 1987-1989 yılları arasında Taksim Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini tamamladı. 1989-1992 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde Kardiyoloji üst ihtisasını tamamladı. 1992-2005 yılları arasında Şişli Florence Nightingale Hastanesinde Koroner Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Doktoru olarak görev yaptı ve Kateterizasyon ve Anjiyografi Laboratuvarında çalıştı.

   2005-2007 yılları arasında Anadolu Sağlık Merkezinde Kardiyoloji Departmanı Sorumlusu olarak görev yaptı. 2007 yılından beri Kadıköy Florence Nightingale Hastanesinde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. 

  • Avrupa Kardiyoloji Derneği
  • Türk Kardiyoloji Derneği
  • Türk Tabipler Odası