Uzm. Dr. Hakan SOLAK Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi - Göğüs Hastalıkları

Özel İlgi Alanları
 • Astım
 • KOAH
 • Zatürre
 • Akciğer Kanseri

Randevu Alın

Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
  • 2017
   Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi
   Göğüs Hastalıkları

   2004
   KadıköyŞifa Kadıköy Hastanesi
   Göğüs Hastalıkları

   1994 - 2004
   Heybeliada Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Başasistan 

   1988
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • İstanbul Tabip Odası
   • Türk Toraks Derneği
   • TÜSAD - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
   • ERS - European Respirotary Association
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Plevra Efüzyonlarının Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesinde Ultrasonografinin Yeri ve Önemi,   Solunum - 2002
   • Ein Fall Vol Broncialiem Leiomyom,  Pneumologie -1993
   • Non-Tuberculous Mycobacteria in Patients With Anti - Tuberculosis Drug Resistance,  Tubercle And Lung Disease -1994
   • Bir Bronşial Leomyom Olgusu,  Türk Patoloji Dergisi -1991
   • Tüberküloz Plörezinde Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Kullanımı, Heybeliada Tip Bülteni -1998
   • Bronş Astımlı Hastalarda Görülen Klinik Şikâyetler ile Alerjik Cilt Testleri Arasındaki Korelasyonun İrdelenmesi,  Heybeliada Tip Bülteni-1997
   • Endobronşial Kondrom,  Ankara Patoloji Bülteni - 1992
   • Çoklu İlaç Direnci Gösteren Olgulardan İzole Edilen Non-Tuberculous Mikobakteriler,  Heybeliada Tip Bülteni - 1996
   • Budesonit Turbuhalerin FEV1 ve PEF Değerlerine Etkisi,  Heybeliada Tip Bülteni -2000
   • Serum Cea ve Nse Seviyelerinin Akciğer Kanseri Tanısındaki Değeri,  Heybeliada Tip Bülteni -2000
   • Bronş Astmalı Hastaların Çeşitli Yönlerden İrdelenmesi,  Heybeliada Tip Bülteni - 1999
   • Serum Levels Of Soluble Icam1 In Patients with Bronchial Carcinoma,  Europen Repiratory Journal -1999
   • Erişkin Yaşta Tanı Konulan Pulmoner Arter Anomalileri,  Heybeliada Tıp Bülteni -1998
   • Serum Soluble Intercelluar Adhesion Molecule-1 In Lung Cancer:  Utilyty In Early Diagnosis and Detecting Matastatic Disease,  Turkish Repiratory Journal -2001
   • Diagnostic Value Of Transthoracic Fine Needle Aspiration Biopsy In Thoracic Lesions,  Turkish Respiratory Journal -2001
   • Two Cases Of Bronchiolitis Obliterans With Organizing Pnemonia(Boop),  Turkish Respiratory Journal -2000
   • Çok İlaca Dirençli Mikobakterium Kansasii,  Solunum Hastalıkları -1998
   • İntraplevral Yerleşimli Bir Kist Hidatik Olgusu,  Akciğer Günleri Kitabi -1995
   • Serum Ssc-Ag Seviyelerinin Akciğer Kanseri Tanısındaki Değeri,  Heybeliada Tip Bülteni -1998
   • Effectiveness of Ofloxasin Againts Mycobacterium Tuberculosis Strains Isolated From Patients with Chronic Tuberculosis,  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi - 1997.