• Astım
 • Alerjik Solunum Hastalıkları
 • Sigara Bağımlılığı Tedavisi
 • KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)
 • Kronik Öksürükler
 • Nefes Darlığı
 • Pnömoni (Zatürre)
 • Akciğer Kanseri 
 • Tüberküloz 
 • Bronkoskopi (Transbronşiyal Akciğer Biyopsileri, Transbronşiyal İnce İğne Aspirasyonları ve Diğer Tanısal Bronkoskopik İşlemler)
 • Görüntüleme Yöntemleri Eşliğinde Transtorasik Akciğer Biyopsileri

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1988 yılında mezun olan Solak, Uzmanlık Eğitimini T.C. Sağlık Bakanlığı Heybeliada Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.  

1994 - 2004 yılları arasında Heybeliada Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başasistan olarak eğitim kadrosunda görev alan Dr. Hakan Solak, aynı kurumda hem uzman yetiştirdi, hem de Başhekim Yardımcısı ve Bronkoskopi Ünitesi Sorumlusu olarak çalıştı. 

Dr. Hakan Solak, 1994 yılında partime olarak başladığı KadıköyŞifa Kadıköy Hastanesi’nde 2004 yılında itibaren full time olarak çalıştı ve aynı kurumda 2017 yılı başına kadar Göğüs Hastalıkları ve Astım Alerji Polikliniği’nin sorumluluğu üstlendi. 

ERS (European Respiratory Society), Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği gibi alanındaki derneklere üye olan ve  bu kurumların faaliyetlerini takip eden Solak,  aynı zamanda İstanbul Tabip Odası üyesidir.  
 
Pneumologie, Turkish Respiratory Journal gibi yerli yabancı pek çok yayında araştırmaları yayınlanan Solak,  farklı mesleki kongrelerde konuşmalar ve sunumlar yapmıştır. 

Uzman Dr. Hakan Solak, 2017 itibarıyla Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi'nde çalışmaya başlamış olup, eş zamanlı olarak mesleki çalışmalarını ve dernek faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Toraks Derneği
 • TÜSAD - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • ERS - European Respirotary Association

 1. Plevra Efüzyonlarının Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesinde Ultrasonografinin Yeri ve Önemi,   Solunum - 2002
 2. Ein Fall Vol Broncialiem Leiomyom,  Pneumologie -1993
 3. Non-Tuberculous Mycobacteria in Patients With Anti - Tuberculosis Drug Resistance,  Tubercle And Lung Disease -1994
 4. Bir Bronşial Leomyom Olgusu,  Türk Patoloji Dergisi -1991
 5. Tüberküloz Plörezinde Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Kullanımı, Heybeliada Tip Bülteni -1998
 6. Bronş Astımlı Hastalarda Görülen Klinik Şikâyetler ile Alerjik Cilt Testleri Arasındaki Korelasyonun İrdelenmesi,  Heybeliada Tip Bülteni-1997
 7. Endobronşial Kondrom,  Ankara Patoloji Bülteni - 1992
 8. Çoklu İlaç Direnci Gösteren Olgulardan İzole Edilen Non-Tuberculous Mikobakteriler,  Heybeliada Tip Bülteni - 1996
 9. Budesonit Turbuhalerin FEV1 ve PEF Değerlerine Etkisi,  Heybeliada Tip Bülteni -2000
 10. Serum Cea ve Nse Seviyelerinin Akciğer Kanseri Tanısındaki Değeri,  Heybeliada Tip Bülteni -2000
 11. Bronş Astmalı Hastaların Çeşitli Yönlerden İrdelenmesi,  Heybeliada Tip Bülteni - 1999
 12. Serum Levels Of Soluble Icam1 In Patients with Bronchial Carcinoma,  Europen Repiratory Journal -1999
 13. Erişkin Yaşta Tanı Konulan Pulmoner Arter Anomalileri,  Heybeliada Tıp Bülteni -1998
 14. Serum Soluble Intercelluar Adhesion Molecule-1 In Lung Cancer:  Utilyty In Early Diagnosis and Detecting Matastatic Disease,  Turkish Repiratory Journal -2001
 15. Diagnostic Value Of Transthoracic Fine Needle Aspiration Biopsy In Thoracic Lesions,  Turkish Respiratory Journal -2001
 16. Two Cases Of Bronchiolitis Obliterans With Organizing Pnemonia(Boop),  Turkish Respiratory Journal -2000
 17. Çok İlaca Dirençli Mikobakterium Kansasii,  Solunum Hastalıkları -1998
 18. İntraplevral Yerleşimli Bir Kist Hidatik Olgusu,  Akciğer Günleri Kitabi -1995
 19. Serum Ssc-Ag Seviyelerinin Akciğer Kanseri Tanısındaki Değeri,  Heybeliada Tip Bülteni -1998
 20. Effectiveness of Ofloxasin Againts Mycobacterium Tuberculosis Strains Isolated From Patients with Chronic Tuberculosis,  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi - 1997.