• Pediatrik Kardiyoloji 
  • Sosyal Pediatri 
  • Çocuk Psikiyatrisi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Nevşehir’de mecburi hizmetini tamamlamıştır. Şişli Etfal Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını almıştır. 

   Uzm. Dr. Günay Cantürk, önce Şile Devlet Hastanesi’nde ardından Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan Kliniği Sağlam Çocuk İzleme Kliniği’nde görev yapmıştır.

   2004 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nde Çocuk Kalp Hastalıkları ve Kalp Cerrahisi servislerinde hasta takip, tedavi ve izlemi görevlerini yapmaktadır.


 

  • Türk Pediatri Kurumu
  • Türkiye Milli Pediatri Derneği 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1.Neonatal Morbidity and Mortality in Small for Gestational Age Infats:F. Okan, Günay Cantürk, G.Karatekin, O. Salihoğlu, S. Uslu, Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu (October 2001 - IX th ESPID Conngress Prenatal Health Care and Postnatal Development) (Bildiri)

2.Incidence of Fetal Malnutrition in Term Infants in Turkey: G.Karatekin, H. Kocabora, Günay Cantürk, S . Uslu, L. Yolar, F. Okan, Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu (October 2001 - IX th ESPID Conngress Prenatal Health Care and Postnatal Development (Bildiri

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1.Çocukluk Çağı ve Tiroit:Günay Cantürk - Prof. Dr.Asiye Nuhoğlu Tiroit Hastalıkları ve Cerrahisi - Doç. Dr. Adnan İşgör (1. Basım 2000, İstanbul

2.Hastanemizde doğan iri bebeklerin sorunlarının değerlendirilmesi: GKaratekin, K. Demir, Günay Cantürk, Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, (X. Ulusal Neonatoloji Kongresi - 1998 İstanbul) (Bildiri

3.Makrozomik Bebek Ve Risk Faktörleri: Günay Cantürk, Ö. Salihoğlu, G. Karatekin, H. Kocabora, L Yolar, Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu (X. Ulusal Neonatoloji Kongresi - 2000 Antalya) (Bildiri)

4.Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sosyal Pediatri Merkezi Çalışma Sonuçları (1993 - 1998): G. Karatekin, Günay Cantürk, Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu (Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni - 2000 ) (Makale)

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar
1.IX th ESPID Conngress Prenatal Health Care and Postnatal Development)

2.Yenidoğan ölümlerinin azaltılması programı kapsamında 31.10/ 1-2.11/ 2001/ tarihlerinde Ana Çocuk Sağlığı Ve aile planlaması Genel Müdürlüğü Ve İzmir Tabib Odası işbirliğinde gerçekleştirilen 'Neonatal Resüsitasyon' kursu.

3.Şubat 2000' de Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Derneği tarafından düzenlenen Denver II Gelişimsel Tarama Testi Türk Çocuklarına Uyarlanması ve Standardizasyonu kursu.

4.2013 Mart ayında Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi kursu.

5.2013 Internatonal Summit on the Identitication and Management of Children with feding difficulties Kursu Seminer