• Sağlıklı Yeni Doğan Bakımı
  • Yenidoğan Yoğun Bakım
  • Aşılama
  • Büyüme ve Gelişmenin Değerlendirirlmesi
  • Yetersiz Tartı Alımı ve Boy Uzama
  • Çocukluk Çağında Beslenme
  • Ateşli Çocuğa Yaklaşım
  • Çocukluk Çağı Enfeksiyon Hastalıkları

 

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar
1- Neonatal Resüsitasyon Programında Yenilikler (2016)

2- Neonatal Resüsitasyon Programı Kursu (2013)

3- İnönü Üniversitesi Pediatri Okulu: Yenidoğan Sınıfı (Eylül 2011)

4- İnönü Üniversitesi Pediatri Okulu: Nöroloji Sınıfı (2010)

5- İnönü Üniversitesi Pediatri Okulu: Gastroenteroloji Hepetoloji ve Beslenme Sınıfı (2010)

6- Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği / Denver - 2 / Gelişimsel Tarama Testi Sertifika Programı (2010)

7- Joint Meeting of LW / Pediatric Endocrinology Societyand the Societyfor Pediatric Endocrinology - New York (2009)

8- Çocuklarda İleri Yaşam Kursu (2009)

9- Annual Meeting of European Societyfor Pediatri Endocrinology - İstanbul (2008)

10- Pediatrik Endokrin Aciller Kursu (2008)

11- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Staj (2007)

12- Uzmanlık Öğrencisi Deney Hayvanı Kullanımı ve Etik Yaklaşım Kursu (2007)

13- Türkiye Diyabet Vakfı / Diyabetle Yaşam Yaz Kampı (2006 ve 2009)

14- Neonatal Resüsitasyon Programı Kursu (2005)