• Prematüre Bebek Bakımı
  • Yenidoğan Yoğun Bakımı 
  • Büyüme Gelişme Geriliği
  • Beslenme Problemleri
  • Sağlıklı Yenidoğan Bakımı
  • Çocuk Allerji Konularına 

Uzman Dr. Ali Tırtır,  İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1996 mezunudur. Uzmanlık eğitimini 1998 - 2002 yılları arasında  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlamıştır. 

Dr. Ali Tırtır, 2013 yılında Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde  çalışmaya başlamıştır, 2013 -2015 yılları arasında İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde çalışan Dr.Tırtır,  2015 yılı itibari ile de Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nde görev yapmaya başlamıştır. 

 

  • Türkiye Milli Pediatri Derneği 

 

 Bakır M, Cevikcioğlu N, Tırtır A. Candida pelliculosa as an emerging nosocomial pathogen in immunucompromised children. 11 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious diseases. 1-4 April 2001 İstanbul, Turkey

2-  Bakır M, Cevikcioğlu N, Tırtır A. Pichia anomala fungemia in compromised children. Mycoses. 2004 Jun;47(5-6):231-5

3-  Akalın F, Tırtır A, Yılmaz Y. Increased QT dispersion in epileptic children. Acta Paediatr 2003 Aug;92(8):916-20.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1- Akalın F, Turan S, Tırtır A. Tanınız nedir? Progeria sendromu. STED 1999;7:257-8

2- Alper G, Yılmaz Y, Tırtır A, Ekinci G, Bakır M, İmamoğlu S. Akut dissemine ensefalomyelit olgularında klinik ve nöroradyolojik bulgular. II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 14-16 mayıs 2000, ANKARA

3- .Akalın F, Tırtır A, Yılmaz Y. Epileptik çocuklarda letal disritmi riskinin QT dispersiyonu ile değerlendirilmesi. III. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kogresi. 3-6 Mayıs 2001, Kapadokya, Nevşehir
Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar
1- 4. Çocuk Nörolojisi günleri, 11-13 Kasım 1998 ,İstanbul.

2- 44. Milli Pediatri kongresi, 4-8 Eylül 2000, Bursa.

3- 2. Ulusal Çocuk nörolojisi kongresi, 14-16 Mayıs 2000, Ankara.

4- Marmara Üniversitasi Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu, Kasım 2001

5- 11 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious diseases. 1-4 April 2001 İstanbul, Turkey

6- 3. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kogresi. 3-6 Mayıs 2001, Kapadokya, Nevşehir.

7- Neonatal Resusitasyon kursu, İstanbul, 23-25 Ekim 2004,İstanbul.

8- 1. Ulusal aşı sempozyumu.Ankara, 21-25 Eylül 2005

9- DENVER II gelişim testi uygulamalı kursu, 4 Nisan 2005,İstanbul.

10- 42. Türk Pediatri Kongresi, 15-20 mayıs 2006, Antalya

11- 50. Milli Pediatri Kongresi. 8-12 Kasım 2006, Antalya.

12- Çocuk Acil Tıp Kursu, 10-11 Mart 2007, İstanbul.

13- İSO 2001:2000 kalite yönetim sistemi ve kuruluş içi kalite sistem tetkikçisi kursu, 18 Nisan-3 Kasım 2007, İNFON,İstanbul.

14- 43. Türk Pediatri Kongresi Çocuklarda ileri yaşam desteği kursu,15-16 Mayıs 2007, Bodrum.

15- 43. Türk Pediatri Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Bodrum.

16- 2. Ulusal Aşı Sempozyumu 30 Ekim - 3 Kasım 2007,Ankara.

17- 26th Annual meeting of the european society for pediatric infections diseases ESPİD,13-17 May 2008, Graz/Austria.

18- 44. Türk Pediatri Kongresi , 14-18 Haziran 2008,İstanbul.

19- 53. Milli Pediatri kongresi,21-25 Ekim 2009, Marmaris.

20.- Neonatal Resusitasyon kursu, İstanbul, Ekim 2010,İstanbul.

21- 54. Milli Pediatri kongresi 20-24 Ekim 2010,Antalya.

22- 33. Pediatri günleri 28-31 Mart 2011,İstanbul.

23- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji B.D. Büyüme Ergenlik kursu 17 Nisan 2011,İstanbul.

24- 4. Ulusal aşı sempozyumu.27-30 Eylül 2011,Ankara.

25- 55. Milli Pediatri kongresi 12-16 Ekim 2011,Kemer.

26- 1.PUADER kongresi ve Mekanik ventilator kursu, 23-27 Nisan 2012, Antalya.

27- Pediatride Uzmanına danışalım Kursları24 Nisan 2011,18 Eylül 2011,23 Ekim 2011,9 Aralık 2012, İstanbul