• Prematüre Bebek Bakımı
  • Yenidoğan Yoğun Bakımı 
  • Büyüme Gelişme Geriliği
  • Beslenme Problemleri
  • Sağlıklı Yenidoğan Bakımı
  • Çocuk Allerji Konularına 

Uzman Dr. Ali Tırtır,  İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1996 mezunudur. Uzmanlık eğitimini 1998 - 2002 yılları arasında  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlamıştır. 

Dr. Ali Tırtır, 2013 yılında Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde  çalışmaya başlamıştır, 2013 -2015 yılları arasında İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde çalışan Dr.Tırtır,  2015 yılı itibari ile de Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nde görev yapmaya başlamıştır. 

 

 Bakır M, Cevikcioğlu N, Tırtır A. Candida pelliculosa as an emerging nosocomial pathogen in immunucompromised children. 11 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious diseases. 1-4 April 2001 İstanbul, Turkey

2-  Bakır M, Cevikcioğlu N, Tırtır A. Pichia anomala fungemia in compromised children. Mycoses. 2004 Jun;47(5-6):231-5

3-  Akalın F, Tırtır A, Yılmaz Y. Increased QT dispersion in epileptic children. Acta Paediatr 2003 Aug;92(8):916-20.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1- Akalın F, Turan S, Tırtır A. Tanınız nedir? Progeria sendromu. STED 1999;7:257-8

2- Alper G, Yılmaz Y, Tırtır A, Ekinci G, Bakır M, İmamoğlu S. Akut dissemine ensefalomyelit olgularında klinik ve nöroradyolojik bulgular. II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 14-16 mayıs 2000, ANKARA

3- .Akalın F, Tırtır A, Yılmaz Y. Epileptik çocuklarda letal disritmi riskinin QT dispersiyonu ile değerlendirilmesi. III. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kogresi. 3-6 Mayıs 2001, Kapadokya, Nevşehir
Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar
1- 4. Çocuk Nörolojisi günleri, 11-13 Kasım 1998 ,İstanbul.

2- 44. Milli Pediatri kongresi, 4-8 Eylül 2000, Bursa.

3- 2. Ulusal Çocuk nörolojisi kongresi, 14-16 Mayıs 2000, Ankara.

4- Marmara Üniversitasi Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu, Kasım 2001

5- 11 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious diseases. 1-4 April 2001 İstanbul, Turkey

6- 3. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kogresi. 3-6 Mayıs 2001, Kapadokya, Nevşehir.

7- Neonatal Resusitasyon kursu, İstanbul, 23-25 Ekim 2004,İstanbul.

8- 1. Ulusal aşı sempozyumu.Ankara, 21-25 Eylül 2005

9- DENVER II gelişim testi uygulamalı kursu, 4 Nisan 2005,İstanbul.

10- 42. Türk Pediatri Kongresi, 15-20 mayıs 2006, Antalya

11- 50. Milli Pediatri Kongresi. 8-12 Kasım 2006, Antalya.

12- Çocuk Acil Tıp Kursu, 10-11 Mart 2007, İstanbul.

13- İSO 2001:2000 kalite yönetim sistemi ve kuruluş içi kalite sistem tetkikçisi kursu, 18 Nisan-3 Kasım 2007, İNFON,İstanbul.

14- 43. Türk Pediatri Kongresi Çocuklarda ileri yaşam desteği kursu,15-16 Mayıs 2007, Bodrum.

15- 43. Türk Pediatri Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Bodrum.

16- 2. Ulusal Aşı Sempozyumu 30 Ekim - 3 Kasım 2007,Ankara.

17- 26th Annual meeting of the european society for pediatric infections diseases ESPİD,13-17 May 2008, Graz/Austria.

18- 44. Türk Pediatri Kongresi , 14-18 Haziran 2008,İstanbul.

19- 53. Milli Pediatri kongresi,21-25 Ekim 2009, Marmaris.

20.- Neonatal Resusitasyon kursu, İstanbul, Ekim 2010,İstanbul.

21- 54. Milli Pediatri kongresi 20-24 Ekim 2010,Antalya.

22- 33. Pediatri günleri 28-31 Mart 2011,İstanbul.

23- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji B.D. Büyüme Ergenlik kursu 17 Nisan 2011,İstanbul.

24- 4. Ulusal aşı sempozyumu.27-30 Eylül 2011,Ankara.

25- 55. Milli Pediatri kongresi 12-16 Ekim 2011,Kemer.

26- 1.PUADER kongresi ve Mekanik ventilator kursu, 23-27 Nisan 2012, Antalya.

27- Pediatride Uzmanına danışalım Kursları24 Nisan 2011,18 Eylül 2011,23 Ekim 2011,9 Aralık 2012, İstanbul