Uzm. Dr. Adil NİĞDELİOĞLU

Uzm. Dr.
Adil NİĞDELİOĞLU

Gastroenteroloji

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Işıklar Cad. No:35/A Ataşehir-İstanbul Haritada Göster

İlgi Alanları:
 • İnflamatuar Barsak Hastalıkları ve İrritabl Barsak Sendromu
 • Viral Hepatitler 
 • Safra Yolları Hastalıkları ve ERCP 
 • Reflü Hastalığı
 • Obezite ve Yağlı Karaciğer Hastalıkları 
 • Özofagus (yemek borusu) Hastalıkları
 • Çölyak Hastalığı ve Beslenme Bozuklukları 
 • Yutma Bozuklukları                              

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2017 - 2019 Aydın Devlet Hastanesi
 • 2014 - 2017 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji
 • 2013 İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji
 • 2009 - 2010 Cihanbeyli Devlet Hastanesi, Konya zorunlu hizmet
 • 2008 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • 2008 - 2009 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Asteğmen Tabip
 • 1997 - 2002 Hacettepe Tıp Fakültesi

 • Türk Gastroenteroloji Derneği 
 • Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1. Katrinli S, Nigdelioglu A, Ozdil K, Dinler-Doganay G, Doganay L. The association of variations in TLR genes and spontaneous immune control of hepatitis B virus. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2018 Apr;42(2):139-144. 
A2. Yildirim K, Colak E, Aktimur R, Gun S, Taskin MH, Nigdelioglu A, Aktimur SH, Karagöz F, Ozlem N. Clinical Value of CXCL5 for Determining of Colorectal Cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2018 Sep 26;19(9):2481-2484.
A3. Korachi M, Ceran N, Adaleti R, Nigdelioglu A, Sökmen M. An association study of functional polymorphic genes IRF-1, IFNGR-1, and IFN-γ with disease progression, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, and viral load in chronic hepatitis B and C.Int J Infect Dis. 2013 Jan;17(1):e44-9. 
A4. Can M, Aydın SZ, Niğdelioğlu A, Atagündüz P, Direskeneli H. Conventional DMARD therapy (methotrexate-sulphasalazine) may decrease the requirement of biologics in routine practice of ankylosing spondylitis patients: a real-life experience. Int J Rheum Dis. 2012 Dec;15(6):526-30.
A5. Ozdil K, Sahin A, Calhan T, Kahraman R, Nigdelioglu A, Akyuz U, Sokmen HM. The frequency of microscopic and focal active colitis in patients with irritable bowel syndrome. BMC Gastroenterol. 2011 Aug 31;11:96.
 A6. Sökmen HM, Ozdil K, Calhan T, Sahin A, Senateş E, Kahraman R, Niğdelioğlu A, Zemheri E. Situs inversus totalis and secondary biliary cirrhosis: a case report. Comp Hepatol. 2011 Aug 3;10:5.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler 
B1. Ozdil   K, Kahraman R, Sahin A, Calhan T, Nigdelioglu A, Gozden HE, Akyuz U, Erer B, Senates E, Sokmen HM.  A prospective evaluation of bonedensity   in   patients   using   proton   pump   inhibitors   for   gastroesophageal   reflux disease. OP 153, UEGW 2011, Stockholm


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
D1. Kamil Ozdil, Abdurrahman Sahin, Umit Akyuz, Turan Calhan, Adil Nigdelioglu, Bilgehan   Yuzbaşıoglu,   Resul   Kahraman,   Hakan   Demirdag,   Mehmet  Sokmen.THE IMPORTANCE OF DUODENAL BIOPSY IN THE ADULTS WITH IRONDEFICIENCY   ANEMIA,   ERİŞKİNDE   DEMİR   EKSİKLİĞİ   ANEMİSİNDEDUODENAL BİYOPSİNİN ÖNEMİ, Yeditepe Medical Journal 2011  ;5(17):353-359

D2. SÖKMEN   H.M.,ÖZDİL   K.,ŞAHİN   A.,KAHRAMAN   R.,YÜZBAŞIOĞLU B.,TURAN Ç.,HAKAN D.,ADİL N.,Periampuller divertikül ERCP’de pankreatiti arttırır kanamaya arttırmaz. Endoscopy 2011:19(1):04/08 
D3. Ümit AKYÜZ, Filiz AKYÜZ, Kamil ÖZDİL, Ekrem ASLAN , Adil NİĞDELİOĞLU , Ahmet Faruk AĞAN , Ayşegül AĞAN, Cengiz PATA.İleri yaşta gıda takılması: Eozinofilik özofajiti hatırla. akademik gastroenteroloji dergisi, 2012; 11 (2): 78-80
D4.  Aktimur R,  Cetinkunar S , Yıldırım K, Odabaşı E,  Alıcı Ö,  Nigdelioğlu A,  Özlem N.  Düşük yoğunluklu bir merkezde ilk laparoskopik gastrektomi deneyimlerimiz. Dicle Tıp Dergisi. 2015,  42 (1): 12-17


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
E1. Kamil Özdil,  Mehmet Sökmen, Abdurrahman Şahin, Resul Kahraman, Turan Çalhan,     Bilgehan   Yüzbaşıoğlu,   Hakan   Demirdağ,   Adil   Niğdelioğlu. Periampuller Divertiküllü ve Divertikülsüz Olgularda Pankreatit Sıklığı.  2010, UGH   Antalya.   Turkish   Journal   of   gastroenterology   Volume   21,   Number   3, Supplement 1, P:18, S:70.
E2. Abdurrahman   Şahin,  Kamil   Özdil,   Recai   Gökcen,   Resul   Kahraman,   Adil Niğdelioğlu,   Turan   Calhan,   Bilgehan   Yüzbaşıoğlu,   Hakan   Demirdağ,   Hacı Mehmet   Sökmen.   Nadir   Bir   ÜST   Gastrointestinal   Sistem   Kanama   Nedeni: Splenektomi Sonrası Duodenal Vasküler Ektazi. 2010, UGH Antalya. Turkish Journal of Gastroenterology Volume 21, Number 3, Supplement 1, P:412, S:234.
E3. Resul   Kahraman,  Kamil   Özdil,  Abdurrahman   Şahin,   Bilgehan   Yüzbaşıoğlu, Turan   Çalhan,   Hakan   Demirdağ,   Adil   Niğdelioğlu,   Hacı   Mehmet   Sökmen.'Kronik Hepatit B tedavisinde tenefovire ve entekavir tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması', PB: 034, Ulusal Hepatoloji Kongresi 2011 Ankara.
E4. Hacı Mehmet Sökmen Kamil Özdil, Turan Çalhan, Abdurrahman Şahin, Resul Kahraman,   Adil   Niğdelioğlu,   Ebru   Zemheri.   'Situs  inversus   totalis   sekonder biliyer siroz nedenimi?' PB:145 Ulusal Hepatoloji Kongresi 2011 Ankara.
E5. Abdurrahman Sahin, Hacı Mehmet Sokmen,  Kamil Özdil, Resul Kahraman, Turan Calhan, Bigehan Yuzbasıoglu, Hakan Demirdag, Adil Nigdelioglu. Nadir Bir PEG Komplikasyonu: Kolonik PEG Migrasyonu, A Rare Complication of PEG: Colonic PEG Migrationes. PB:295, 28. UGH 2011 Antayla.
E6. Kamil Özdil, Resul Kahraman, Abdurrahman  Sahin, Turan Calhan, Bilgehan Yuzbasıoglu, Hakan Demirdag, Adil Nigdelioglu, Hacı Mehmet Sokmen. Nadir Görülen Orofaringeal Disfaji Nedeni: Epidermolizis Bülloza, A Rare Cause of Oropharyngeal and Esophageal Dysphagia: Epidermolysis Bullosa. PB:35, 28.UGH 2011 Antayla
E7. Abdurrahman   Şahin,   Resul   Kahraman,  Kamil   Özdil,  Ülker  Anadol   Kelleci, Turan Calhan, Adil Niğdelioğlu, Bilgehan Yüzbaşıoğlu, Hakan Demirdeğ, H. Mehmet Sökmen. HBV’ye Bağlı Siroz Hastasında Entekavir Tedavisi Sırasında Saptanan Beyin Tümörü. P-56. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi 2012 Kıbrıs.
E8. Kamil Özdil, Evren Kanat, Adil  Niğdelioğlu, Abdurrahman Şahin, Bilgehan Yüzbaşıoğlu, hakan Demirdağ, H.Levent Doğanay, H.Mehmet Sökmen. Crohn Hastalığı Tanısıyla Takipli Hastada Batın İçi Apse  ile Karışan Akut Apandisit Perforasyonu. P.166 Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi 2012 Kıbrıs.
E9. Abdurrahman Şahin, Resul kahraman, Turan Calhan, Adil Niğdelioğlu, Bilgehan Yüzbaşıoğlu, Hakan Demirdağ, Evren Kanat, H. Levent Doğanay, Kamil Özdil, H. Mehmet Sökmen, May Korachi, Kübra Aydın. Crohn Hastalığında Serum IL 17 Düzeyi ve Hastalık Aktivitesiyle İlişkisi. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya 2012. TJG, Volume 23, suppl:1. PS-221.
E10. Kamil  Özdil, Levent   Doğanay, Abdurrahman Şahin, , Adil Niğdelioğlu, Turan Çalhan, Oğuzhan Öztürk, Zühal Çalışkan, Evren Kanat, Bilgehan Yuzbasıoglu, Hakan  Demirdağ, Atilla Bulur, Mehmet Sökmen. Kronik Hepatit B Hastalarında Tenofovir ve Entekavir Tedavilerinde Medyan 30. Ay Sonuçları. PS-152, 9. Ulusal Hepatoloji Kongresi. 28 Mayıs-01 Haziran, 2013, İstanbul.
E11. Levent   Doğanay, Kamil  Özdil, , Abdurrahman Şahin, , Adil Niğdelioğlu, Turan Çalhan, Oğuzhan Öztürk, Zühal Çalışkan, Evren Kanat, Bilgehan Yuzbasıoglu, Hakan  Demirdağ, Atilla Bulur, Mehmet Sökmen. Yüksek Viral Yüklü İleri Evre Karaciğer Hastalığı Olan Kronik B Hepatiti Hastalarında Yüksek Genetik Bariyerli Oral Antiviral Tedavi Sonuçları. PS-057, 9. Ulusal Hepatoloji Kongresi. 28 Mayıs-01 Haziran, 2013, İstanbul.