Tam Endoskopik Disk Cerrahisi

Daha konforlu ve başarılı bel fıtığı ameliyatı mümkün

Bel fıtığı (lomber disk hernisi) ve omurga kanal darlığı (lomber spinal stenoz), toplumda yaygın görülen ve kişinin yaşam kalitesinde ciddi aksaklıklara yol açan hastalıklar arasında yer alıyor. Her iki hastalığın tanısında da nörolojik muayene bulgularını destekleyen radyolojik görüntülemeler büyük önem taşıyor. Direkt grafiler, bilgisayarlı tomografi (BT) ve MR ile tanı konuyor. Ayrıca gerekli hallerde elektromyografi (EMG) ile tanı destekleniyor.


Bel fıtığı ve omurga kanal darlığı nasıl tedavi ediliyor?

Hastaların %95’i ilaç, istirahat, fizik tedavi ve epidural enjeksiyon gibi konservatif tedavi yöntemlerinden fayda sağlıyor. Bu tedavilerin başarısız olması halinde mikrodiskektomi, dekompresyon ve füzyon amacıyla yapılan enstrümantasyonlar, uzun yıllardır kullanılan cerrahi yöntem arasında yer alıyor. Ancak bu cerrahi yöntemlere bağlı gelişen çeşitli riskler ve komplikasyonlar nedeniyle minimal invaziv yöntemler önemli bir alternatif olarak, gittikçe artan oranda kullanılıyor. En önemli uygulama şekli endoskopik cerrahi olan minimal invaziv cerrahi yöntemler;
- Post-operatif ağrının daha az olması,
- Erken iyileşme,
- Yapışıklık ve nedbe dokusunun daha az oluşması,
- Kozmetik açıdan daha iyi görüntüye sahip olma gibi nedenlerle üstünlük sağlıyor.

Daha konforlu ve başarılı bel fıtığı ameliyatı mümkün.

Bel fıtığı cerrahisindeki endoskopik yaklaşımlar, 1980’lerden itibaren geliştiriliyor ve son yıllarda omurga kanal darlığı tedavisi için de uygulanıyor. Bu da tam endoskopik disk cerrahisini, geleneksel yöntemlere alternatif olan en önemli minimal invaziv cerrahi tedavi seçeneği haline getiriyor. Bu ameliyatta yaklaşık 5-10 mm’lik cilt kesisi yeterli oluyor. Küçük cilt kesisi; beraberinde düşük enfeksiyon riski, yara iyileşmesi sorunu olmaması gibi üstünlükler ile estetik konfor sağlıyor. Hedefe gönderilen 7,9 mm çaplı çalışma kanülü, minimal doku hasarı ile cerrahi işlemin tamamlanmasını sağlıyor. Böylece ameliyat sonrası neredeyse tam ağrısız iyileşme oluyor.

Geleneksel cerrahi tedavi kararı verilen tüm bel fıtığı hastalarında, endoskopik disk cerrahisi de uygulanabiliyor. Tam endoskopik disk cerrahisinde, fıtığın özelliklerine göre iki farklı yöntemden faydalanılıyor. 

Bunlar:
- Transforaminal yöntem: Bu teknik, klasik cerrahi yöntemlerin aksine belin orta noktasının 15-20 cm yanından girilerek yapılıyor. Ameliyat sırasında sürekli C-kollu skopi cihazının röntgen görüntülemeleri ile cerrahi aletlerin pozisyonu kontrol ediliyor. Omurgada “foramen” adını verilen sinir köklerinin çıktığı bölgeden girilerek diske ulaşılıyor. Böylece kemik, kas ve ligamanların hiçbirine cerrahi diseksiyon yapılmayarak, omurga stabilizasyonu korunmuş oluyor. Sinir köküne bası yapan fıtıklaşmış disk çıkarılarak, cerrahi prosedür tamamlanıyor. Hasta ve hekim açısından bakıldığında bütün bu üstünlüklerine rağmen, transforaminal endoskopik yöntemin; omurga ve pelvisin anatomik özellikleri, disk fıtıklarının yukarı ve aşağı uzanması durumunda fıtığa ulaşamama gibi dezavantajları olabiliyor. Bu kısıtlamalara çözüm olarak da interlaminar endoskopik yöntem öne çıkıyor.

- İnterlaminar yöntem: Bu yöntemde, ameliyat masasında yüzüstü pozisyonda yatan hastanın belinin bükülmesi ile omurlar arasındaki boşluğun artması sağlanıyor. Orta hattan 5-10 mm’lik cilt kesisi ile girilerek, çalışma kanülü hedefe gönderiliyor. Önce “flavum” adı verilen ligaman bulunuyor. Özel geliştirilmiş bir makas ile flavum, hemen altında bulunan sinirlere zarar vermeden kesiliyor. Bu boşluktan ilerlenerek fıtığa kadar ulaşılıyor. Yüksek çözünürlüklü, 25 derece açılı kamera kullanımı ve ışıklandırma ile disk ve sinir kökleri detaylı olarak tanımlanıyor. Ardından sinir kökü ekarte edilerek, fıtık çıkarılıyor.


Tam endoskopik disk cerrahisi nasıl uygulanır?

Tam endoskopik disk cerrahisinde, ileri teknolojiye sahip cerrahi aletler tercih ediliyor. Cerrahi sırasında görüş alanını arttırmak için 25 derece açılı endoskop kullanılıyor. Böylece ameliyat sahasının daha iyi görünmesi sağlanıyor. Optik kısım, seri halde dizilmiş lensler ve hava boşluklarından oluşturularak en uygun görüntünün oluşturulması amaçlanıyor. 7,9 mm’lik çalışma kanülünün; endoskopu sert hareketlerden korumak, el hareketlerine yardımcı olmak ve konik uç yapısı ile kök ekartasyonunu sağlamak gibi işlevleri de bulunuyor. Aydınlatma için soğuk ışık kaynağı kullanılıyor. 

Ameliyat sırasında sürekli olarak, belirli bir basınçta serum fizyolojik yıkaması yapılarak endoskopun ucunun kanla kirlenmesi önleniyor ve en uygun görüş sağlanıyor. Cerrahi sahanın yıkanması, kanama kontrolü için kullanılan yüksek güce sahip radyofrekans (RF) probunun çalışması için de önem taşıyor. Bu sayede, cerrahi işlem neredeyse kanamasız tamamlanıyor. Klasik cerrahi yöntemlerde kullanılan hemen hemen tüm aletler, endoskopun yapısına uygun olarak tasarlanmış halde kullanılıyor.

Tam endoskopik omurga kanal darlığı cerrahisi ile omurga stabilitesi korunuyor.


Omurga kanal darlığının klasik cerrahi tedavisi; darlık olan segmentte kalınlaşmış kemik, ligaman ve eklem yapılarının alınarak, omurilik ve sinir köklerindeki basının ortadan kaldırılması şeklinde uygulanıyor. Ancak omurganın arka elemanlarının bu denli geniş alınması omurga kaymasına yol açtığından, omurgaya vida takılarak stabilizasyonun sağlanması gerekiyor. Klasik yöntemde ameliyat kesisinin büyük olması; artmış doku travması, uzayan cerrahi süresi, enfeksiyon riski ve uzayan iyileşme süresi anlamına geliyor. 

Endoskopik dar kanal cerrahisi ile omurganın stabilizasyonu bozulmadan, sinirler üzerindeki baskı kaldırılabiliyor. Böylece, hasta vücudunda kalıcı bir implant olmadan, kısa sürede, ağrısız bir şekilde iyileşebiliyor.

Endoskop için özel olarak tasarlanan yüksek devirli dril ile omurganın sadece sinirlere bası yapan kısımları alınarak, omurganın sağlamlığı bozulmadan bası ortadan kaldırılıyor. Büyük bir cilt kesisi yerine maksimum 1 cm kesi ile operasyonu yapılan hastalar, bir gün sonra taburcu olduklarında; cerrahi işleme bağlı ağrısı olmadan, yürüme mesafeleri artmış şekilde normal hayatlarına dönebiliyor.

Tam endoskopik disk ve dar kanal cerrahisinin üstünlükleri neler?

Tam endoskopik omurga cerrahisinin hasta ve hekim açısından üstünlükleri; küçük kesi, daha az doku travması ve kan kaybı, cerrahi sonrası daha az nedbe dokusu oluşumu, ağrı kesici ihtiyacının az olması, kısalmış iyileşme süresi ve instabiliteye yol açmaması olarak özetlenebiliyor. Hastaların aynı gün ya da kanal darlığı tedavisi yapılmışsa ertesi gün taburcu edilmesi de yaşam kalitesi açısından önem taşıyor.