Grup Florence Nightingale Hastaneleri Spina Bifida Merkezimiz Mart 2014’de İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup halen aktif takip ettiği 1400 hastası ve 11 Kliniği ile faaliyetlerine devam etmektedir. Spina Bifida; idrar yolları, barsak sistemi, bacak hareketleri, beyin ve omurga yapısı ile iskelet kas sistemini içine alan pek çok sistemi ilgilendiren bir hastalıktır.

Spina Bifida Merkezimizde amacımız; hastalığın içinde barındırdığı pek çok bölümün koordineli çalışmasını sağlamak, bütüncül olarak spina bifida hastalarımıza yaklaşmak ve bu sayede özellikle fiziksel engeli olan hastalarımızın sağlık hizmetine daha pratik olarak kavuşabilmelerine yardımcı olmaktır.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Spina Bifida Merkezi olarak bir diğer amacımız da; ülkemizde spina bifida ile ilgili ileri tıp uygulamalarını hayata geçirmek ve iyi tıp pratiği için gerekli deneyimi oluşturup ülke içinde spina bifida tedavi standartlarının belirlenmesinde öncü rolü üstlenmektir.

Fetal cerrahi

Fetal cerrahi (fetal surgery) terimi anne karnında iken bebeğin ultrason gibi yöntemlerle tespit edilen bazı anomaliler nedeniyle ameliyat edilmesi anlamında kullanılmaktadır. Anne karnında spina bifida onarımı da fetal cerrahi ile yapılan operasyonlardandır.

Fetal cerrahi gebeliğin 26. haftasında gerçekleştirilir. Cerrahlar gebelik sırasında annenin rahmini ameliyat ile açar ve bebeğin omuriliğini onarırlar.

Açık spina bifida onarımı

Spina bifida’nın meningosel türünde dışarı çıkan zarları tekrar yerine koymak için açık spina bifida onarımı yapılır. Miyelomeningosel türünde ise genellikle doğumdan sonraki 24 ila 48 saat içinde ameliyat yapılmalıdır.

Erken ameliyat yapılması sinirler ile ilişkili enfeksiyon riskini azalttığı, omurilik travmalarının oluşumunu önlediği için önerilmektedir.

Açık ameliyatta beyin cerrahı omurilik ve omuriliği saran dokuları vücudun içine alır ve açıklığı kas ve deri ile kapatır.

Kapalı spina bifida onarımı

Türkiye’de ilk kez İstanbul Bilim Üniversitesi Şişli Florence Nightingale Hastanesinde Spina-Bifida Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, Spina Bifida hastalığı ile doğacağı saptanan, iki ayrı bebeğe 13-14 Şubat 2015 tarihlerinde, ilk defa, anne karnında laporoskopik yöntemle (kapalı yöntem) Spina Bifida onarımı operasyonu yapılmıştır. Sonuç olarak tamamen sağlıklı doğan bebeklerin ömür boyu engelli olmasının önüne geçilerek bir ilke daha imza atılmıştır.

Gergin omurilik sendromu tedavisi

Gergin spinal kordlar, spinal kordun karmaşık gelişim malformasyonlarıdır. Genellikle iyi huyludurlar. Fakat spina bifida ile birlikte olduklarında ciddi sonuçlar doğurabilmektedirler.

Bu gibi durumlarda görülen formlar; gergin filum terminale, lipomeningomyelosel, ayrık omurilik malformasyonları, dermal sinüs traktı, dermoidler ve sistosellerdir. Bu durumlar cerrahi olarak tedavi gerektirirler. 

Spina bifidalı çocuklarda mesane ameliyatları

Spina bifida mesane ve idrar tutma kaslarındaki bozukluk oluşturarak idrar kaçırma ve idrar yapmada zorluğa neden olur. Tedavisinde endoskopik olarak mesane ve kaslarına Botox enjeksiyonu yapılması ortalama 1 yıllık süre için ilaçların bırakılmasını sağlar. Spina bifidada mesane için yapılan bir diğer yöntem mesanenin barsaktan yama alınarak büyütülme ameliyatıdır.

Spina bifidalı çocukların yaşam boyu kapsamlı takibi

Spina bifida ömür boyu devam eden bir hastalıktır. Bu hastalar yaşamları süresince defalarca hastanelere gitmek, sayısız müdahale, ameliyat ve tetkiklere ihtiyaç duyarlar. Bu çok zahmetli bir süreçtir. Çoğu hasta ve hasta yakını bu sürece dayanamayarak bir süre sonra tedaviyi bırakmakta ve sessizce hastalığın sonuçlarını beklemektedir.

Hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi bulunmamaktadır. Temel olarak hastalığın sonuçları tedavi edilmeye çalışılır. Yani eğer bacak hareketleri varsa onların korunması ve güçlendirilmesi hedeflenir. Mesane bozukluğu varsa bu durumun böbreklere olumsuz etki vermemesi sağlanır. Beyinde su toplanması olursa buna yönelik girişim yapılır. Hastalar uzun süren beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi, çocuk ortopedisi, fizik tedavi gibi branşları içine alan bir tedavi süreci yaşar. Spina bifida (açık omurga) hastalığının tedavisi özellik taşır.

Hastalığın takibinde gerekli olan tetkikler ve konunun uzmanı hekimler çoğu zaman aynı hastane bünyesinde bulunamamakta, bu durum yukarıda tarif edilen zorlu süreci ağırlaştırmaktadır. Ülkemizde bu ve benzeri yaşam boyu süren hastalıkların tedavisi için özelleşmiş merkezlere ihtiyaç bulunmaktadır.