Robotik Kalp ve Damar Cerrahisi

Kardiyak cerrahide robot kullanımı ve minimal invaziv cerrahi tekniklerde yurt dışı hekimlere eğitim veren bir merkez durumundayız.

Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezimizde 2000 yılından itibaren pek çok kalp ameliyatı göğüs kafesinde minik kesilerle gerçekleştirilmekte olup göğüs duvarı açılmamıştır. Şu ana kadar 1014 vaka minimal invaziv kalp ameliyatı ile tedavi edilmiştir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Robotik Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi bu prensipten hareketle, 2004 yılından bu yana robotik kalp ameliyatını başarıyla uygulamaktadır.

Türkiye'de ilk robotik kalp ameliyatı hastanemizde Prof. Dr. Belhhan Akpınar ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Şu ana kadar 370 robotik kalp ameliyatı merkezimizde başarıyla gerçekleştirilmiştir. Merkezimiz gerek minimal invaziv, gerekse robotik kalp ameliyatları için yurt dışından gelen hekimlere eğitim verilen bir merkez durumundadır.Kardiyak Robotik Cerrahi

Kardiyak robotik cerrahi nedir?

Kardiyak cerrahide robot ile operasyonlar çok daha ufak kesilerden, kalbi durdurmadan gerçekleştirilmekte ve hastalara gerek kozmetik bakımdan gerekse nekahat döneminde büyük avantaj sağlamaktadır.

Herhangi bir kemik ya da kas kesisi olmadığı için hastalar ameliyat sonrasında çok daha çabuk ayağa kalkmakta, yara çok ufak olduğu için ameliyat sonrası dönemde ağrı en aza inmekte, yara ile ilgili problemler de büyük ölçüde engellenmektedir.

Kardiyak robotik cerrahi nasıl yapılır?

Robot yardımıyla gerçekleştirilen ameliyatlarda, cerrah, hastanın uzağında bulunan üç boyutlu görüntüleme sistemine sahip ana konsola (master ünite) oturur ve göğüs içindeki robotun kolları (slave ünite) cerrahın el hareketlerini aynı anda takip ederek cerrahi işlemi gerçekleştirir.

Hasta başında bulunan ikinci bir cerrah ise robotun kollarının ucunda bulunan cerrahi aletlerin değiştirilmesi ve diğer işlemleri üstlenir.

Robotik cerrahi sistemde aletler göğüs duvarı içinde insan bileğinin yaptığı bütün hareketleri yapabilmektedir.

Kardiyak robotik cerrahi kimlere uygulanabilir?

Kardiyak robotik cerrahi çoğunlukla koroner bypass, mitral kapak tamiri ve aritmi cerrahisinde kullanılmaktadır.

Ancak robotik cerrahi her hastaya uygulanamamaktadır. Mevcut tekniklerde iki damarın üstünde bypass operasyonlarında tercih edilmemektedir.

Neden kardiyak robotik cerrahiye ihtiyaç duyulmaktadır?

ABD’de koroner arterlerin yeniden kanlandırılmasında koroner bypass ve anjiografi ile stent uygulamaları karşılaştırıldığında stent lehine olan bir artış görülmüş. Bu durumda klasik yaklaşımla göğüs kesisi yapılarak ve kalp-akciğer makinesi kullanılarak gerçekleştirilen kalp cerrahisi yerine daha küçük kesilerle aynı operasyonu gerçekleştirme kalp cerrahisini daha az invaziv hale getirmeye çalışma çabaları donucu robotik kalp cerrahisi gelişmiştir.

Göğüs duvarının kesilerek yapılan kalp cerrahisi geniş bir cerrahi alanda hakimiyet avantajı sağlayan ancak göğüs bütünlüğünün bozulması, uzun bir iyileşme süreci gerektirmesi gibi dezavantajları da olan bir kesidir. Tüm bunlar bir araya gelince kardiyak robotik cerrahi stent yerine robotik cerrahi ile daha çok koroner baypas operasyonun üstelik göğüs duvarında küçük bir kesi ile mümkün olabilmesi adına bir ümit ışığı olmuştur.

Robotik cerrahi ile kalp ameliyatlarının tarihi geçmişi

Kalp cerrahisinin daha az invaziv tekniklerle tanışması ve bu tekniklerin kabul görmesi diğer cerrahi branşlara göre daha geç ve yavaş olmuştur.

Bunda kalp cerrahlarının standart ve klasik teknikleri ile kendilerini rahat hissetmeleri ve kalp cerrahisinin bu standart teknolojiyle fevkalade başarılı olarak gerçekleştirilebilmesi etkili olmuştur.

Ancak 1990'lardan itibaren perkütan tekniklerdeki (stent, balon) gelişmeler ve ortaya çıkan rekabet cerrahları bu mükemmel sonuçları daha az invaziv yöntemlerle gerçekleştirme çabalarına yöneltmiştir.

Merkezimizde robotik kardiyak cerrahi nasıl başladı?

Robotik cerrahi dönem öncesinde merkezimizde 600’un üzerinde olguda endoskopik (port akses) mitral kapak, ASD kapatılması ve mixoma rezeksiyonu gerçekleştirilmiştir.

Robotik cerrahinin daha a gelişmiş versiyonu olan endoskopik tekniklere olan alışkanlığımız ve tecrübelerimizle robotik teknoloji ile kardiyak cerrahide daha kolay yol alan merkezlerden biri olduk.

Robotik cerrahi kardiyak cerrahiye çok önemli avantajlar getirmektedir. Görüntünün 3 boyutlu olması kalp ve damar cerrahları için bir avantaj olmuştur.

El bileğinin yapabildiği tüm hareketlerin robot tarafından yapılabiliyor olması da bir başka büyük avantaj olmuştur.

ABD'de yıllık ortalama 1700 kardiyak robotik operasyon gerçekleştirilmektedir. Yıllık %25’lik bir artışla bu sayı her yıl ortalama 400 kadar artmaktadır.

Ülkemizde ise ilk robotik sistem 2004 yılında Grup Florence Nightingale Hastanelerinde kurulmuş olup şu ana kadar 370 kalp hastası başarı ile opere edilmiştir.

Robot hangi kalp ameliyatlarında kullanılmaktadır?

  • Mitral kapak tamir ve değişimi
  • Koroner bypass (tek veya iki damar hastaları)
  • ASD kapatılması
  • Aritmi ameliyatları
  • Kalp tümörleri

Robot kardiyak cerrahide en sık hangi durumda kullanılmaktadır?

Kardiyak cerrahide robot kullanımında dünyada olduğu gibi kliniğimizde de mitral kapak tamiri ve koroner arter cerrahisi en sık kullanım alanını oluşturmaktadır.

Sürekli geliştirilen teknolojisi ve özellikle son yıllarda geliştirilen dördüncü kol ve otomatik mitral ekartörü operasyonu daha kolay hale getirmiştir.

Kardiyak robotik cerrahinin avantajları nelerdir?

  • Operasyon esnasında daha az kan kullanımı ihtiyacı
  • Ameliyat sonrası hastanede daha kısa yatış suresi
  • Ameliyat sonrası daha az ağrı
  • Düşük enfeksiyon oranı
  • Estetik üstünlük ve erken işe dönme

Robot teknolojisi ile kalp cerrahisinde en kritik karar nedir?

Robotik kalp cerrahisi devam etmekte olan bir gelişme sürecindedir. Gerekli alt yapı ve eğitim hazırlığına sahip merkezimizde edinilen tecrübeler sistemi multi-disipliner olarak kullana prensibimiz, sabır ve zorlu eğitim süreçlerinden geçmiş olmamız hepsi birer avantaj.

Ancak robot teknoloji ile kardiyak cerrahide öğrenme eğrisinin en önemli faktörlerinden birisi de ne zaman açık cerrahiye dönülmesi (Conversion) kararı olduğu hiç unutulmamalıdır.

Robotik teknoloji ile başlayıp gerekli durumda doğru zamanda açık cerrahiye dönmek asla bir başarısızlık olarak düşünülmemelidir, çünkü hiçbir şey hastaya zarar vermemek ilkesi kadar önemli olamaz.

Hibrid tedavi

Çoklu damar hastası olup açık kalp ameliyatı olamayacak hastaların; 1 veya 2 damarın robot yardımı ile bypass edilmesi ve geri kalan damarların stentle tedavi edilmesi "hibrid tedavi" olarak adlandırılır.

Merkezimizde şuana kadar 50'nin üzerinde hasta bu şekilde tedavi edilmiştir.