Robotik Jinekoloji

Robotik cerrahi olarak bilinen cerrahi yöntemi jinekoloji alanında hastanın karnına büyük bir kesi yapılmadan 1 cm'lik küçük kesilerden yerleştirilen kamera ve cerrahi alet çubuklarıyla gerçekleştirilen ameliyatlardır.

Halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen tüm operasyonlar robotik cerrahi ile yapılabilmektedir.

Şu anda ülkemizde de dünyadaki örnekleri gibi rahmin alınması (histerektomi), yumurtalık kistleri (over kisti), myom ameliyatları (myomektomi) ve en önemlisi jinekolojik kanser ameliyatları robotik cerrahi ile gerçekleştirilmektedir.

"Minimal invaziv cerrahi" olarak isimlendirilen ve çağımızın yeni cerrahi akımı olan uygulamalar bütününde amaç; hastanın sağlığı için gerekli cerrahiyi çevre dokulara en az zarar vererek ve mümkün olduğunca organları koruyan bir yaklaşımla yapmaktır.

Hastanın karın boşluğunu küçük kesilerden giren bir kamera ve birkaç cerrahi alet çubuğu sayesinde hastanın karnında büyük bir ameliyat yarası olmamakta, ameliyat sonrası iyileşme ve normal yaşama dönme daha hızlı ve kolay olmaktadır.

Robotik Jinekolojik Ameliyatlar

Jinekolojide hangi durumlarda robotik cerrahi uygulanır?

Robotik cerrahi olarak bilinen cerrahi yöntemi jinekoloji alanında hastanın karnına büyük bir kesi yapılmadan 1 cm lik küçük kesilerden yerleştirilen kamera ve cerrahi alet çubuklarıyla gerçekleştirilen ameliyatlardır.

Aslında artık halkın da aşina olduğu ve kapalı ameliyat olarak nitelediği laparoskopi işleminin teknolojik olarak bir üst basamağı olan robotik cerrahi yönteminde, laparoskopide olduğu gibi hastanın karın boşluğu içine küçük kesilerden giren mekanik kol ve aletler ve de en önemlisi 3 boyutlu bir görüntü sağlayan bir kamera yardımıyla laparoskopiye göre çok daha fazla keskin görüş, müdahale ve işlem imkanı sağlanmaktadır.

Robot olarak anılan cihazın başında oturan cerrahın tüm el hareketlerini birebir olarak içerdeki robot eline aktaran ve büyütme özelliği sayesinde cerraha daha keskin ve yakından bir görüntü sağlayan bu yöntemde cerrahi daha etkili, kolay ve hastaya daha az sıkıntı verecek şekilde yapılabilmektedir.

Robotik jinekolojik cerrahinin ayrıcalıkları ve üstünlükleri nelerdir?

Bu yöntemin ana avantajlarını küçük (santimetre düzeyinde) kesilerden gerçekleştirilmesi ve böylece hem yara iyileşmesi kolaylığı, fıtık oluşumunun olmaması, estetik kaygılara yanıt vermesi, hastanın normal hayatına dönmesinin çok daha kısa ve kolay olması söylenebilir.

Diğer bir avantajı ise cerrahın açık cerrahi ya da laparoskopiye göre çok daha net ve yakın gördüğü ameliyat bölgesine hakimiyeti ve cerrahinin daha etkin yapılmasıdır, bu aynı zamanda daha az komplikasyon daha az çevre doku hasarı ve daha kesin hasta yararı demektir.

Robotik jinekolojik cerrahinin riskleri var mı?

Robotik jinekolojik cerrahinin bilinen klasik yöntemlere; açık cerrahi ve laparoskopiye göre riskleri, komplikasyon oranları daha az görülmektedir.

Bugün için robotik cerrahinin dünyada hızla yayılıyor olması, belirtildiği gibi "minimal invaziv cerrahi" konseptinin hastaya daha az risk getiren ve başarı oranını daha arttıran bir yöntem olması sonucudur.

Laparoskopi ve robotik cerrahi ile neler yapılır?

 • Myomektomi (Miyomun çıkarılması)
 • Histerektomi (Rahmin alınması)
 • Çift olan rahmin teke indirilmesi
 • Sakroservikopksi / Sakrokolpopeksi (Sarkan rahmin asılması)
 • Tüp Cerrahisi
 • Adhezyolizis (Tüplerin ve yumurtalıkların etrafındaki yapışıklıkların giderilmesi)
 • Tubal re-anastomoz (Bağlanmış tüplerin tekrar açılması)
 • Histerektomi (Rahmin alınması)
 • Tüp tıkanıklıklarının açılması
 • Salpenjektomi (Tüplerin çıkarılması)
 • Dış gebelik operasyonları
 • Çikolata kistleri, diğer yumurtalık kistleri, yumurtalık kanserleri ameliyatları
 • Rahim ve rahimağzı kanseri ameliyatları