Robotik Göğüs Cerrahisi

robotik göğüs cerrahisi ameliyatlarıMart 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA’in robot sistemlerinin kalp dışı toraks cerrahisinde kullanılabileceğine onayı sonrası dünyada 3 merkezde akciğer kanseri operasyonları robot ile yapılmaya başlanmıştır.

Göğüs Cerrahisi Merkezimizde robot ile akciğer kanseri operasyonlarına 2011 Ekim’inde Prof. Dr. Alper Toker öncülüğünde başlanmıştır.

Göğüs Cerrahisi Merkezimiz; ülkemizde robotik göğüs cerrahisi konusunda yüksek hasta sayısı ve deneyimi ile Avrupa’nın en önde gelen beş merkezi arasındadır.

Robotik göğüs cerrahisi ameliyatları

Göğüs cerrahisinde hangi lezyonlar robotik cerrahi ile tedavi edilir?

Bugün göğüs cerrahisinde, akciğer rezeksiyonu adı verilen, akciğerin tamamını (pnömonektomi), bir lobunu (lobektomi), bir segmentini (segmentektomi) veya sınırlı küçük bir kısmını (wedge) çıkarma işlemi; yemek borusu ameliyatları; mediasten kitle ve kistlerin çıkartılması; akciğer zarına yönelik operasyonlar robotik cerrahi ile tedavi edilmektedir.

Robotik göğüs cerrahisini videotorakoskopik (VATS) göğüs cerrahisinden ayıran özellikler nelerdir?

Videotorakoskopide görüntü iki boyutludur, bu yüzden el ve gözde koordinasyon zafiyeti ortaya çıkabilir.

Robotla görüntüler, 10-12 kez büyürken, yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntüler elde edilir.

Yine videotorakoskopide aletlerin hareket kabiliyetleri sınırlı iken, robotun kollarının 540 derece hareket etmesi nedeniyle komplike ameliyatlar başarılı bir şekilde gerçekleşir.

Robot sisteminin üstünlükleri nelerdir?

Robotik göğüs cerrahisinin avantajları

Robotun en önemli avantajı açık cerrahide yapılabilen manevraları kapalı yöntemle yapabilmeyi sağlamasıdır. Bir cerrahın robot konsolunda olduğu, diğer cerrahın hastanın yanında olduğu bu yöntemde, küçük kesilerden açık cerrahi ile yapılabilen ameliyatların çoğu uygulanabilmektedir. Robotun kamerasının 3 boyutlu olması cerraha diğer kapalı yöntemlerde sağlanması zor olan görüntü kolaylığını ve derinlik hissini vermektedir.

El bileğini model almış enstrümanları, yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntü özellikleri ile robot, cerrahın geleneksel açık veya kapalı cerrahide maruz kaldığı kısıtlamaları kaldırarak, kompleks girişimlerin bile kapalı ameliyat yöntemiyle yapılabilmesine olanak tanımaktadır. El bileğinin 180 derecelik hareket yeteneğine karşılık, robotun her bir kolu, 540 derecelik hareket yeteneğiyle cerraha daha fazla hareket olanağı sağlayabilmektedir.

Robot kolunun içerideki sınırsız hareket yeteneğinin olması, aynı anda birkaç cerrahi alet fonksiyonunu tek başına gerçekleştirmesi, çok daha az kanamaya yol açması ve cerrahi sonrası iyileşme sürecini kısaltması nedeniyle tercih edilmektedir. Robotik Cerrahi ile göğüs cerrahisinde yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.

Standart endoskopik görüntüler tek bir kamera ile sağlanmakta ve 2 boyutlu görüntü vermektedir. Bu evlerinizde derinlik hissi olmayan televizyonların görüntüsüne benzer. Robotik cerrahi sistemi ise cerrahın her bir gözüne ayrı ayrı gelen yüksek çözünürlüklü iki adet fiber optik kameradan oluşmaktadır. Böylece konsolda oturan cerraha, tıpkı gözlerimizde olduğu gibi, derinlik hissi olan 3 boyutlu görüntü sağlanmaktadır. Ayrıca bu kameralar ile operasyon alanı 10-12 kat büyütülebilmektedir. Sonuçta bu sistem cerraha ameliyat esnasında derinik hissi sağlamaktadır ve cerrah ameliyat sahasını ve anatomiyi daha ayrıntılı ve net olarak görebilmektedir.

Cerrahi konsolda, cerrah rahat bir şekilde oturabilmekte, ameliyat sahasının 3 boyutlu görüntüsünü görmekte ve robotik enstrumanları kumanda edebilmektedir. Bu sistemde, açık ve laparoskopik operasyonların aksine cerrah oturarak operasyon yapmaktadır. Böylece cerrah yorulmadan cok uzun süren operasyonları bile yapabilmektedir.

Robotik cerrahi günümüzde dünyada uygulanan en gelişmiş minimal invaziv cerrahi yöntemdir.