Prof. Dr. Yıldıray YÜZER İstanbul Florence Nightingale Hastanesi - Genel Cerrahi

Özel İlgi Alanları
 • Karaciğer Nakli

Randevu Alın

  • 2012
   İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
   Genel Cerrahi / Organ Nakli Merkezi

   1993
   USA Memorial Sloan Kettering Cancer Center
   Genel Cerrahi

   1988 - 1993
   EUFT
   Genel Cerrahi Başasistan

   1986 - 1988
   İzmir Menemen Devlet Hastanesi
   Mecburi Hizmet

   1978 - 1984
   Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi
    

   • Türk Tabipler Birliği
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1.R Yılmaz, Y. Yüzer, O. Özbal, E. Özdedeli: Scrotal Fıtık Kesesi İçinde Akut Perfore Apandisit E.Ü.T.F. Dergisi Cilt 23 1503 - 1507, 1984.
   • 2.A. Menteş, Ü. Bayol, Y. Yüzer, E. Yetkin, Sökmen Çoğul Ekstrahepatik Bilier Tümör. Ulusal Cerr. Derg. Cilt 7(3): 192 - 193, 1991.
   • 3.Y. Duman, Z. Burak, M. Ünlü, A. Menteş, Y. Yüzer Evaluation of Gastrointestinal System Carcinomas Using İmmunoscintigraphy, Turkish Journal of Nuclear Med. Vol 2 19 - 24, 1992
   • 4.Y. Yüzer, T. Öncel, S. Ersin, S. Aldemir, A. Menteş: Tıkanma Sarılıklarında Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler Ulusal Cerr. Derg. Vol 9 Sayı 4 238 - 243, 1993.
   • 5.Y. Yüzer, T. Öncel, E. Derebek, A. Sayınar. A. Menteş Deneysel Tıkanma Sarılıklarında Barsak Geçirgenliğinin Araştırılması: Klinik ve Deneysel Cerr. Derg. Vol 1 73 - 75, 1993.
   • 6.Y. Yüzer, C. Topuzlu, T. Öncel, H. Çevikel V. Önal - A. Menteş: Tıkanma Sarılıklarında Preoperatif Ringer Laktat İnfüzyonunun Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerinde Etkisi Ulusal Cerr. Derg. Vol 8 Sayı 3 203 - 207, 1993.
   • 7.Y. Yüzer, C. Tavusbay, H. Çevikel, M. Akyıldız, M. Korkut Duodunum Ülser Perforasyonunda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler. Ulusal Cerr. Derg. Vol 9 Sayı 3 187 - 193, 1993.
   • 8.Y. Yüzer, A. Koyuncu, H. Osmanoğlu, T. Öncel: Sigmoid Mezokolondaki Konjenital Bir Defektin Neden Olduğu Bir İntestinal Obstrüksiyon Olgusu. Kolon ve Rektum Hast. Derg. Vol 354 - 55, 1993.
   • 9.Y.Yüzer, H. Kaplan, H. Çevikel, A. Bozoklar, M. Akyıldız Kasık Fıtıklarının Onarımında Polipropilen Yama Kullanımı ve Erken Sonuçları. Ulusal Cerr. Derg. 1994
   • 10.Yıldıray Yüzer, Murat Dayangaç. Pankreas adenokarsinomu: Multimodal tedavide cerrahinin yeri ve cerrahın radyolojiden beklentileri. TRD 1999; 34(2): 309-316.
   • 11.Yuzer Y, Zeytunlu M, Makay O, Sozbilen M, Yuce G.
   • 12.Leiomyosarcoma of the inferior vena cava: report of a case. Surg Today. 2004;34(4):370-3.
   • 13.Zeytunlu M, Firat O, Nart D, Coker A, Yuzer Y, Tekesin O, Ozutemiz O, Killi R.
   • 14.Solid and cystic papillary neoplasms of the pancreas: Report of four cases.15.Turk J Gastroenterol. 2004 Sep;15(3):178-182.
   • 16.Zeytunlu M, Coker A, Yuzer Y, Ersoz G, Aydin A, Tekesin O, Ozutemiz O, Batur Y.Hydatid acute pancreatitis. Turk J Gastroenterol. 2004 Dec;15(4):229-32.
   • 17.Murat Dayangaç, Yıldıray Yüzer. Canlı Vericili Karaciğer Donörlerinde Morbidite ve Donör Seçiminde Genişletilmiş Kriterler: Kriterleri Ne Kadar Genişletmeli? Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2009;2(1):37-41
   • 18.Canlı Vericili Sağ Lob Karaciğer Naklinde Perioperatif Mortaliteye Etki Eden Faktörler
   • 19.Onur Yaprak, Necdet Güler, Murat Dayangaç, B. Tolga Demirbaş, Yıldıray Yüzer, Yaman Tokat
   • 20.Ulusal Cerrahi Dergisi, 2011; 27(1):6-9.