Görev Aldığı
Hastaneler
 • Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Cemil Aslan Güder Sok. No: 8 Gayrettepe - İstanbul Haritada Göster

   1979 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi mezunudur .Uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Üroloji Anabilim dalında tamamlamıştır. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzman ve Üroloji Kliniği Şef Muavini olarak yedi yıl  çalıştıktan sonra,1992  - 2011 yılları arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Üroloji Klinik Şefi olarak çalışmıştır. Ülkemizin  çeşitli yerlerinde çalışan 30 üroloji uzmanı yetiştirmiştir ve bunu  hayatında kendisine  en çok gurur ve keyif veren görev olarak tanımlamaktadır.

   Farklı zamanlarda yaklaşık iki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli merkezlerinde prostat ve ürolojik kanserler konusunda araştırmacı ve gözlemci olarak çalışmıştır. 2011 yılında Kafkas Üniversitesine Profesör olarak atanan ve bu üniversitede Üroloji Anabilim dalının gelişmesine katkıda bulunan Prof.Dr. Ünlüer,   2013 yılından beri çalışmalarını Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesinde sürdürmektedir.

   Yurt dışı dergilerde 22, yurt içi dergilerde 69 makalesi yayınlanmıştır; ayrıca 8 üroloji kitabında çeşitli bölümlerin yazarıdır. Yurt dışı kongrelerde 43, yurt içi kongrelerde 90 bildiri sunmuştur.

   Özel ilgi alanları prostat büyümesi, ürolojik kanserler ve androlojidir.

   1000'in üzerinde plazmakinetik transurethral prostat (TURp) ve mesane tümörleri (TURm), açık prostatektomi, radikal prostatektomi, radikal sistektomi ve ileal loop, radikal ve parsiyel nefrektomi, lenf diseksiyonu,mikroskobik varikoselektomi ve penil protez ameliyatları gerçekleştirmiştir.

İlgi Alanları:

 • Prostat büyümesi
 • Ürolojik kanserler
 •  Androloji

   • Konuştuğu Diller Eng
  • Videolar
  • Haberler
  Bugün
  • 2013 Visiting Professor , Columbia Unı Med Center, (Prof M.Benson),1 Ay
  • 2011 - 2013 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı
  • 2011 Visiting Professor,Vanderbilt Uni Medical Center , Nashville, Tn, Usa , (Prof. J.A. Smith) , 1ay
  • 2003 Visiting Professor ,Vanderbilt Uni Medical Center Dept Of Urology ,Nashville, Tn, Usa(Prof. J.A. Smith),1ay
  • 1997 Vanderbilt University, Nashville, Tn Usa (Prof. J.A. Smith Md) 1 Ay
  • 1994 Visiting Fellowship Programme Detroit Medical Center, Wayne State Uni. Detroid.(Prof. E.Pontes),1ay
  • 1993 Visiting Fellow, Memorial Sloan C.Cancer Hospital, Newyork, Usa.,15 gün
  • 1992 - 2011 SSK İstanbul Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği Şefi
  • 1991 İnternational Fellowship, Clevelend Clinic Hospital, Clevelend, Usa. (Prof.E. Klein), 1, Ay
  • 1991 Visiting Fellow, Memorial Sloan C.Cancer Hospital, Newyork, Usa.,15 gün
  • 1990 - 1992 SSK Okmeydanı: Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği / Şef Yrd.
  • 1990 Research Fellow, , University Of Utah, Salt Lake City, Usa. (Prof. J.A. Smith ),6 Ay
  • 1987 Visiting Fellow ,London University Hospital , London, Uk. (Prof . J. Blandy)2 Ay
  • 1985 - 1990 SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği / Başasistan
  • 1984 - 1985 Gümüşsuyu Askeri Hastanesi Üroloji Kliniği / Uzman
  • 1979 - 1983 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji İhtisası
  • 1973 - 1979 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim

  • Türk Tabipler Odası
  • Türk Üroloji Derneği
  •  AUA (American Urological Association)
  •  EUA (European Urological Assosiation )
  • SIU (Society İnternational Urology)
  • Türk Androloji Derneği
  •  Endoüroloji Derneği
  • Türk Uro-Onkoloji Derneği

  Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

  1- Tübitak Liseler Arası Kimya Yarışması Türkiye Üçüncülüğü Ödülü

  2- Tubitak’tan Karşılıksız Bilim Adamı Yetiştirme Bursu, 1973-1979, 6YIL

  3- Pediatri Bölümünde En İy Performans Gösteren Tıp Öğrencilerine Verilen Doğramacı Ödülü, 1978

  Diğer Yayınlar

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  1- Ünlüer E, Ercan M.T, Akdas A.Testicular Blood Experimental Torsion And EpididymoIt is Measured by XE 133 Clearence Technique In Rabbits. Urological Research 12:183-186,1984.


  2- Ünlüer E,Ozcan E,Altin S. Malignant Leyding Cell Tumour of The Testis:A Case ReportAnd Rewiew Of The Literature. Int. Urol. And Nef. 22(59):455-460 ,1990.


  3- Ünlüer E, Miroglu C,Ozdiler E,Ozturk R.Long-Term Follow-Up Results Of The MagpiOperation in Distal Hypospadias. Int. Urol. And Nef. 23(6):581-587,1991.


  4- Ünlüer E,Bulut F. Sacral Agenesis with Imperforate Anus and its Late ComplicationNeuropathic Bladder. Int. Urol.And Nef. 23(4):341-343 ,1991.


  5- Miroglu C,Ünlüer E,Basak D,Ozdiler E. Definition and Treatment of Chordea withoutHyospadias. INT. UROL AND. NEF. 24(2):177-185 ,1992.


  6- Cho Y.H,Chi S.G,Hernandez A.D,Ünlüer E,Smith J.A. JR,.Adriamycin Absorption AfterND:Yag Laser Coagulation Compared to Electro-Surgical Resection of the BladderWall.J. Urology 147:4 ,1139-1141,1992.


  7- Saçak V, Toktaş G, Bozkurt İ, Tokuç R, Ünlüer E. Two Cases of Retrovesical HematomaFollowing Prostatic Biopsy. International Urology and Nephrology.
  29(2):207-211, 1997.


  8- Toktaş G, Ergün C, Mansuroğlu B, Ünlüer E. Primary Squamous Cell Carcinoma of theUreter Presenting with Urinoma: A Case Report. International Urology and Nephrology.29(2):163-165, 1997.


  9- Çalışkan M, Türkeri L.N, Mansuroğlu B, Toktaş G, Aksoy B, Ünlüer E, Akdaş A. NuclearAccumulation of Mutant P53 Protein: A Possible Predictor of Failure of IntravesicalTherapy in Bladder Cancer. British Journal of Urology. 79: 373-377, 1997.


  10- Toktaş G, Türkeri L.N, Ünlüer E, Atuğ F, Murat C, Özveren B, Çalışkan M, Akdaş A.Prognostic Significance of P53 Protein Accumulation in Stage PT1 Transitional CellCarcinoma of The Bladder. International Urology and Nephrology. 31(4): 437-441,1999.


  11- Toktas G, Turkeri L.N, Ünlüer E, Çalışkan M, Aksoy B, Akdas A. Clinical Significanceof Nuclear P53 Protein Accumulation in Bladder Cancer . International Urology andNephrology. 31(3):327-334, 1999.


  12- Abbasoglu S. D, Toker G. A, Kocak T, Ünlüer E, Uysal M. Antioxidant EnzymeActivities and Lipid Peroxides in The Plasma of Patients with Benign Prostatic
  Hyperplasia oProstate Cancer Are Not Predictive. J Cancer Res Clin Oncol. 125:402-404,1999.


  13- Kulaksizoglu H, Toktas G, Kulaksizoglu I.B,Ağlamış E, Ünlüer E.: When Should QualityOf Life Be Measured After Radical Cystectomy? Eur Urol 42(4): 350-35, 2002.


  14- Mihmanlı İ, Kantarcı F, Kulaksızoğlu H.Ç,Gurses B,Ogut G, Ünlüer E,Uysal O, AltuğA. Testicular Size and Vasculer Resistance Before and After Hydrucelectomy . AmericanJournal of Radiology, 183:1379-1385, 2004
  .
  15- Ozen H, Akyol F, Toktas G, Eskicorapci S, Unluer E, Kuyumcuoglu U, Abay E,Cureklibatur I, Sengoz M, Yalcin V, Akpinar H, Zorlu F, Sengor F, Karaman I. Is 
  2Prophylactic Breast Radiotherapy Necessary for All Patients in Bicalutamide 150 MgInduced Gynecomastia and/or Breast Pain in Prostate Cancer Patients? A ProspectiveRandomized Study Journal of Urology. 184:519-524, 2010.


  16- Erkan E, Toktas G, Unluer E, Ozyalvacli ME, Ozyalvacli G, Huq GE. Expression ofnos isoforms in internal spermatic veins of infertile men with varicocele. Syst biolreprod med. 2012 may 30.


  17- Erdogan Aglamis, Gokhan Toktas, Erdinc Unluer, Cemal Tasdemir, Cavit CeylanPrognostic factors in radical cystectomy affecting survival.
   Arch Med Sci 2012; 8, 4: 650-654


   18-Surgıcal Technıque:Novel technique of cytolithotripsy for large bladder stonesGokhan Toktas,,Vural Sacak,,Erkan Erkan,Ramazan Kocaaslan,Murat Demiray,Erdinc Unluer,M Emin Ozyalvacli.Asian J.of Endoscopic Surgery,6(2013),245-248


   19-Gokhan Toktas,Murat Demiray,Erkan Erkan,Ramazan Kocaaslan,Ugur Yucetas,Suleyman Erdinc Unluer.The Effect of Antibiotherapy on Prostate Sfecific
  Antigen Levels and Prostate Biopsy Results in Patients with levels 2,5 to 10 ng/ml 0-- Aglamis E , Kocaaslan R, Yucetas U , Toktas G , Ceylan C , Doluoglu OG, Erdinc Unluer "How many cores should be taken in a repeat biopsy on patients in whom atypical small acinar proliferation has been identified in an initial transrectal prostate biopsy?", Int Braz J Urol. 2014; 40: 605-12
   

  20- K. Çeçen, Ö. Aksoy, R. Kocaaslan, B. Kurt, S. Yayla, M. A. Karadağ, A. Demir, E. Ünlüer, "Investigation of Efficacy of Intravenous Fluorescein in the Differential Diagnosis of Intraperitoneal Bladder Rupture with Liver and Spleen Lacerations: An Experimental Study on Rabbit Model", Journal of the Faculty of Veterinary Medicine Kafkas University , Kafkas Univ Vet Fak Derg 20 (5): 687-690, 2014,

  21-G. C. Öktem, R. Kocaaslan, M. A. Karadağ, M. Bağcıoğlu, A. Demir, K. Cecen, E.Ünlüer, “The Role of Transcavitary Ultrasonography in Diagnosis and Staging of Nonmuscle- İnvasive Bladder Cancer: A Prospective Non-Randomized Clinical Study” Springerplus. 2014
  Sep 11;3:519. doi: 10.1186/2193-1801-3-519. eCollection 2014.

  22-G. C. Öktem, R. Kocaaslan, M. A. Karadağ, M. Bağcıoğlu, A. Demir, K. Cecen, E. Ünlüer, “The Role of Transcavitary Ultrasonography in Diagnosis and Staging of Nonmuscle- İnvasive Bladder Cancer: A Prospective Non-Randomized Clinical Study” Springerplus. 2014
  Sep 11;3:519. doi: 10.1186/2193-1801-3-519. eCollection 2014.

  23.Aglamis E , Kocaaslan R, Yucetas U , Toktas G , Ceylan C , Doluoglu OG, Erdinc Unluer "How many cores should be taken in a repeat biopsy on patients in whom atypical small acinar proliferation has been identified in an initial transrectal prostate biopsy?", Int Braz J Urol. 2014; 40: 605-125

  24.K. Çeçen, Ö. Aksoy, R. Kocaaslan, B. Kurt, S. Yayla, M. A. Karadağ, A. Demir, E. Ünlüer, "Investigation of Efficacy of Intravenous Fluorescein in the Differential Diagnosis of Intraperitoneal Bladder Rupture with Liver and Spleen Lacerations: An Experimental Study on Rabbit Model", Journal of the Faculty of Veterinary Medicine Kafkas University , Kafkas Univ Vet Fak Derg 20 (5): 687-690, 2014,

  25.G. C. Öktem, R. Kocaaslan, M. A. Karadağ, M. Bağcıoğlu, A. Demir, K. Cecen, E. Ünlüer, “The Role of Transcavitary Ultrasonography in Diagnosis and Staging of Nonmuscle- İnvasive Bladder Cancer: A Prospective Non-Randomized Clinical Study” Springerplus. 2014 Sep 11;3:519. doi: 10.1186/2193-1801-3-519. eCollection 2014.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

  1- Ünlüer E, Ercan M.T, Akdas A.Testiculer Blood Experimental Torsion And Epididymo Itis Measured by XE 133 Clearence Technique In Rabbits.6TH Congress Of The EuropeanAssociation of Urology, 1984,COPENHAGEN ,DENMARK


  2- Kulaksızoglu H, Toktas G, Saçak V, Bozkurt İ, Tokuç R, Ünlüer E. Applicability ofInternational Prostate Symptom Score. Proceedings of 4th International Marmara MedicalDays, 1994, Haydarpasa, İstanbul.


  3- Saçak V, Bozkurt İ, Toktas G, Tokuç E, Ünlüer E. Retrovesical Haematoma CasesFollowing Prostatic Biopsy. Proceedings of 4th International Marmara Medical Days, 1994,Haydarpasa İstanbul.


  4- Cebeci H, Mansuroğlu B, Toktaş G, Saçak V, Tokuç R, Ünlüer E. HistopathologicalComparıson of Needle Biopsy And Open Surgıcal Biopsy of The Testes 2nd Inter NationalCongress on Androlojy In Turkey, Ist:1995


  5- Murat C,Ünlüer E, Toktaş G, Kulaksizoğlu H, Özüdoğru A,Süner B. Low Dose BcgProphylaxis In Superficial Bladder Tumor XIITH Congress Of The European Associationof Urology, 1998, Barcelona.


  6- Gürbüz C, Ünlüer E, Tokuç R, Toktaş G, Saçak V, Murat C. Endoscopilly-Controlled-No-İncision Bladder Needle Suspension: Late Follow-Up Results. XIITH Congress Of TheEuropean Association of Urology, 1998, BARCELONA


  7- Toktaş G,Ünlüer E, Çalışkan M, Türkeri L,Kulaksızoğlu H, Murat C. The Effect OfNuclear P53 Deposition in Superficial, and Invasive Bladder Tumors on Tumor Grade ,Association of Urology, 1998, Barcelona

  8- Ünlüer E, Kulaksızoglu H.Is Conduit Diversion Out Of Date?Does Qol Really Different inContient and Incontinent Patients?4.Ankara-1.Esu Karadeniz Uro-Oncology Course1999,Antalya,Turkey.


  9- Ağlamış E, Ünlüer E, Toktaş G, Kulaksızoğlu H, Mimaroğlu Ş, Gürbüz C, Coşkun E. TheEffect of Digital Rectal Examination on Total and Free PSA Levels. 9. European Urologicalwinter Forum. 2000 Davos.


  10- Ünlüer E, Toktaş G, Kulaksızoğlu H, Ağlamış E, Mimaroğlu Ş, Gürbüz C, Süner B.Diagnostic Value Of Prostate Spesiific Antigen Density And Free/Total Psa Ratio İnDetecting Organ Confined Prostate CANCER. 9. European Urological Winter Forum. 2000Davos.


  11- Mimaroğlu Ş, Toktaş G, Kulaksızoğlu H, Ünlüer E, Ağlamış E, Gürbüz C, Sarı C. EffectsOf Age On Psa, Psad And Prostatic Volume İn Patients With Benign Prostatic Hyperplasia.9. European Urological Winter Forum. 2000 Davos.


  12- Toktaş G, Ağlamış E, Kulaksızoğlu H, Ünlüer E, Mimaroğlu Ş, Gürbüz C. Effects OfChronic Prostatitis On Prostate Spesific Antigen. 9. European Urological Winter Forum.2000 Davos.


  13- Toktaş G, Mimaroğlu Ş, Ağlamış E, Kulaksızoğlu H, Coşkun E , Ünlüer E. DiagnosticValue of Prostate Spesific Antigen Density and Free/Total Psa Ratio in Detecting OrganConfined Prostate Cancer. 25. Congress Of Societe International D’urologie (SIU), 2000,Singapore.


  14- Toktaş G, Sarı C, Süner B, Coşkun E, Kulaksızoğlu H, Ünlüer E. Clinical Follow-UpMultiresistent Klebsiella Pneumonia in the Urine Culture. 25. Congress Of SocieteInternational D’urologie (SIU), 2000, Singapore.


  15- Toktaş G, Ünlüer E, Ağlamış E, Süner B, Sarı C, Kulaksızoğlu H. Prognostic Factors ThatEffect Survival in Radical Cystectomy Patients. 25. Congress Of Societe InternationalD’urologie (SIU), 2000, Singapore.


  16- Kulaksızoğlu H, Gürbüz C, Toktaş G, Sarı C, Çoşkun E, Ünlüer E. Our Experience ofPubovaginal Sling Procedure as a Treatment Alternative in Stress Urinary Due to IntrinsicSphincter Deficiency. 25. Congress Of Societe International D’urologie (SIU), 2000,Singapore.


  17- Kulaksızoğlu H, Gürbüz C, Toktaş G, Çoşkun E, Süner B, Ünlüer E. Long Term Resultsof Pubovaginal Sling in Patients With Stress Urinary Incontinence. 25. Congress Of SocieteInternational D’urologie (SIU), 2000, Singapore.


  18- Ünlüer E, Toktaş G, Ağlamış E, Kulaksızoğlu H, Mimaroğlu Ş, Coşkun E. The Effects OfDigital Rectal Examination on Total and Free Psa Levels. 25. Congress Of SocieteInternational D’urologie (SIU), 2000, Singapore.


  19- Toktaş G, Ünlüer E, Kulaksızoğlu H, Mimaroğlu Ş, Gürbüz C. Effects of ChronicProstatitis on Prostate Spesific Antigen. 25. Congress of Societe International D’urologie(SIU), 2000, Singapore.


  20- Ünlüer E, Toktaş G, Mimaroğlu Ş, Kulaksızoğlu H, Ağlamış E, C Sarı. Effects of Age onPSA, PSAD and Prostatic Volume in Patients with Benign Prostate Hyperplasia. 25.Congress Of Societe International D’urologie (SIU), 2000, Singapore.


  21- Serin Y, Kulaksızoğlu H, Süner B, Sarı C, Toktaş G, Ünlüer E. The Effects of PenileDoppler Ultrasonography Intracavernosal Injection Tests and International Index of Erectile 4Dysfunction Questionnaire on the Diagnosis and Treatment Choices of ErectileDysfunction. 25. Congress Of Societe International D’urologie (SIU), 2000, Singapore.


  22- Kulaksızoğlu H, Ağlamış E, Toktaş G, Coşkun E, Süner B, Ünlüer E. The Body İmageScale İn Patients With İleal Conduit And İleal Neobladder: Comparison Of The SurgicalTechniques From The Patients Point Of Wev. 25. Congress Of Societe InternationalD’urologie (SIU), 2000, Singapore.


  23- Ağlamış E, Kulaksızoğlu H, Toktaş G, C Sarı, E Coşkun, Ünlüer E. Comparision andVariation of Quality of Life in Time of Patents with Continent or Incontinent UrinaryDiversions. 25. Congress Of Societe International D’urologie (Sıu), 2000, Singapore


  24- Ünlüer E, Toktaş G, Saçak V, Murat C, Sarı C, Çoşkun E. Rectal Injury Occuring DuringRadical Cystectomy and Prostatectomy. A review of 4 cases. 1ST Continent UrinaryDiversion Course. 1998, İstanbul.


  25- Ünlüer E, Toktaş G, Saçak V, Murat C, Gürbüz C, Ağlamış E. Technical Point. Double-JUreteral Stent Instead of External Stent in Orthotopic Neobladder. 1ST Continent UrinaryDiversion Course. 1998, İstanbul.


  26- Ünlüer E, Toktaş G, Saçak V, Murat C, Mimaroğlu Ş, Süner B. An Alternative Approachof Stapler Usage in Urinary Diversion Operations. 1
  ST Continent Urinary Diversion Course.1998, İstanbul.


  27- Erkan E, Gtoktaş, Ünlüer E, Özyalvaşlı ME, Öktem G, Küçükpolat ÇS. ConcervativeManagement Of Renal Traumas.International Trauma Congress,2009,Antalya,Turkey.


  28- Erkan E, Toktaş G, Ünlüer E, Demiray M, Toker A, Kocan H. Immediate SurgicalIntervention For Penil Traumas, International Trauma CONGRESS, 2009, Antalya, Turkey.


  29- Erkan E, Saçak V, Ozkan S, Toktas G, Ünlüer E, Demiray M. Single Percutaneous AccessUnder Endoscopic Control For Management of Large Bladder Stones .World EndourologyCongress, Almanya, 2009.


  30- Toktas GM, Erkan E, Demiray M, Ozkan S, Toker A, Unluer SE. Does ASAP necessitatesimmediate re-biopsy? Istanbul Teaching and Research Hospital, Dept. of Urology, Istanbul,Turkey. EAU 6th South Eastern European Meeting, 1-2 October 2010, Istanbul, Turkey.


  31- Ünlüer E, Erkan E, Sacak V, Ozkan S, Toktas GM, Kucukpolat S. Extracorporeal shockwave lithotripsy:Siemens modularis vario lithostar® Experience: Istanbul Teaching andResearch Hospital, Dept. of, Istanbul, Turkey, EAU 6th South Eastern European Meeting,1-2 October 2010, Istanbul, Turkey


  32- Erkan E, Toktas GM, Kocaaslan R, Sacak V, Kocan H, Unluer SE. Efficacy of tamsulosinand deflazacort in management of distal ureteral stones: a prospective randomized trial EAU6th South Eastern European Meeting, 1-2 October 2010, Istanbul, Turkey.


  33- Erkan E, Ozyalvacli ME, Toktas GM, Toker A, Kucukpolat S, Unluer SE. Expression ofnitric oxide synthase isoformsin spermatic veins of infertile men with varicocele. EAU 6thSouth Eastern European Meeting, 1-2 October 2010, Istanbul
  .
  34- Toktas GM, Erkan E, Oktem GC, Demiray M, Kucukpolat S, Unluer SE. TRUS- revisitedin the diagnosis and staging of bladder cancers EAU 6th South Eastern European Meeting,1-2 October 2010, Istanbul, Turkey


  35- Unluer SE, Toktas GM, Erkan E, Kucukpolat S, Toker A, Kocan H. Factors That EffectLaparoscopic Urological Surgery Learning Continuum: What we’ve Learned? Istanbul 5Teaching and Research Hospital, Dept. of Urology, Istanbul, Turkey EAU 6th SouthEastern European Meeting, 1-2 October 2010, Istanbul, Turkey


  36- Gokhan Toktas, Erkan Erkan, Cagri Öktem, Salim Kucukpolat, Aziz Toker, ErdincUnluer Istanbul Teaching and Research Hospital, Urology Clinic, Istanbul TRUS is abetter imaging modality for bladder tumors than prostate cancer .26th Annual EAUCongress ,Vienna 2011


  37- Erkan Erkan, Unluer Erdinc, Kucukpolat Salim ,Sacak Vural,Ozkan Suat,Toktas GokhanThe effect of intravenous hydration accompanied by a diuretic on the treatment of renalcalculi with shock wave lithotripsy. Istanbul Training and Research Hospital, Departmentof Urology, Istanbul. Challenges in Endourology, 8-10 June 2011, Paris ,France


  38- Erkan Erkan, Unluer Erdinc, Sacak Vural , Ozkan Suat, Demiray Murat , Toktas GokhanPercutaneous nephrolithotomy: experience brings success. Istanbul Training and ResearchHospital, Department of Urology, Istanbul , Challenges in Endourology, 8-10 June 2011,Paris ,France


  39- Salim Küçükpolat,Akın Soner Amasyalı, Uğur Yücetaş,Erkan Erkan ,Gökhan Toktaş,İstanbul ,Turkey, Erdinç Ünlüer,Kars,Turkey. The Effect of Combined Furosemide andIntravenous Hydration To ESWL Success on Renal Stones AUA 2012 ,Atlanta,USA


  40- Ugur Yücetas, Soner Ulusoy, Emre Karabay, Akin Soner Amasyali, Erkan Erkan, GökhanToktas, Istanbul, Turkey, Erdinc Unlüer*, Kars, Turkey. Transrectal Ultrasound GuidedProstate Needle Biopsy Results Of 3411 Patients In Our Clinic. AUA 2012 ,Atlanta,USA


  41- Ugur Yücetas, Murat Demiray, Akin Soner Amasyali, Erkan Erkan, Gökhan Toktas,Istanbul, Turkey, Erdinc Unlüer*, Kars, Turkey. The Significance Of The Core NumberIn The Second Biopsy Due To Atypical Small Acinar Proliferation (ASAP).

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  1- Ünlüer E, Helvacıoğlu İH, Gürdil T. 6 Olgu Nedeniyle Testis Torsiyonları. OkmeydanıHastanesi Bülteni, 1985: cilt 2, sayı 4, 263-266

  2- Ünlüer E, Pamuk K, Öztürk R, Gürdil T. Lyoduraplasty. Okmeydanı Hastanesi Bülteni,1986: cilt 3, sayı 2, 159-162

  3- Öztürk R, Ünlüer E, Güler F. Posterior Vertikal Lombotomi. Okmeydanı HastanesiBülteni, 1987: cilt 4, sayı 2, 96-99

  4- Öztürk R, Ünlüer E. Vesiko Vajinal Fistüller: 12 Olgu Raporu. Okmeydanı HastanesiBülteni, 1987: cilt 4, sayı 3, 197-200

  5- Öztürk R, Ünlüer E. Parsiyel Nefrektomi: 101 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi.Türk Üroloji Dergisi 1988: CİLT 14, SAYI 1, 17-22

  6- Ünlüer E, Öztürk R, Gürdil T. Testis Torsiyonu: 12 Olgu Nedeniyle. Türk Üroloji Dergisi1988: cilt 14, sayı 1, 13-16

  7- Ünlüer E, Güler F, Öztürk R, Kavrakoğlu O, Aras Erkek, Urukal K, Erkan S. PyeloplastiAmeliyatları ve Sonuçları. Okmeydanı Hastanesi Bülteni, 1989: cilt 6, sayı
  3, 150-154

  8- Ünlüer E, Öztürk, Güler F. Distal Hipospadias Olgularında Magpi (MeatoplastiGlanuloplasti)Uygulaması. Türk Üroloji Dergisi cilt:14 sayı:4 477-480, 19886

  9- Ünlüer E, Öztürk R, Ünsal M. Intrascrotal Metastases From Renal Cell CarcinomaHacettepe Medical Journal 23; 363-3651990,

  10- Ünlüer E, Öztürk R, Ünsal M, Erkan S. Spermatıc Cord Lıposarcoma Hacettepe MedicalJournal volume 23; 359-362, 1990.

  11- Ünlüer E, Öztürk R, Erkan S. Kliniğimizde Son 3 Yıl İçerisinde Yapılan HipospadiasAmeliyetlarının Değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi 1990: CILT 16, SAYI 1, 41-49

  12- Miroğlu C, Özdier E, Başak D, Ünsal M, Ünlüer E, Özcan D. Evre T2 Nx M0 MesaneTümörlerinde Tur ile Tur+ Mvac Tedavilerinin Mukayesesi. Türk Onkoloji Dergisi.CİLT:4, SAYI 4, 889-892,1990

  13- Ünlüer E, Özcan D, Özdier, Evren İ. Epidermoid Cyst Of The Testis. Hacettepe MedicalJournal, Volume 23/ NO 2/ NİSAN 1990

  14- Ünlüer E, Öztürk R, Urukal K. Penis Kırıkları ve Cerrahi Tedavi’nin Geç Sonuçları.Türk Üroloji Dergisi 16,2,181-185,1990

  15- Ünlüer E, Miroloğlu C, Öztürk R, Özdağlar E. Distal Hipospadias Olgularında Magpi(Meatoplasti& Glanduloplasti) Operasyonu Geç Dönem Sonuçları Türk Ürololji Dergisi,
  Cilt 17, SAYI 4, 408-412, 199116- Ünlüer E, Öztürk R, Kavrakoğlu O, Erkan S. Hipospadias Ameliyatlarından Sonra OluşanÜrekutenöz Fistüllerde Lokal Flep Çevrilmesi İle Alınan Sonuçlar. Türk Üroloji DergisiCİLT 17(4),402-403,1991

  17- Saçak V, Mansuroğlu B, Ünlüer E, Özkan S. Bir Renokolojik Fistül Olgusu. İstanbul TıpDergisi, 1994;1:48-49

  18- Saçak V, Yüzay A, Ergün C, Tokuç R, Ünlüer E. Tek Seansta Tedavi Edilen Hipopadias

  19-Olgularındaki Deneyimlerimiz. İstanbul Tıp Dergisi, 1994;2 ,22-2419- Saçak V, Özkan S, Bozkurt İ, Mansuroğlu B, Ünlüer E. Böbrek Kistlerinde Perkütan
  Tedavi Yaklaşımları. İstanbul Tıp Dergisi, 1994;2:19-21

  20- E Ünlüer, G Toktaş, H Kulaksızoğlu, S Özkan: Prostat Spesifik Antijen Ve ProstatKanserinin Erken Tanısı. İstanbul Tıp Dergisi ( 1994), 1:1; 38-40

  21- Kulaksızoğlu H, Toktaş G, Bozkurt İ, Tokuç R, Ünlüer E.857 ESWL olgusununretrospektif komplikasyon analizi. Üroloji bülteni, 1995, 6, 229-232

  22- Mansuroğlu B, Saçak V, Ergün C, Yüzay A, Tokuç R, Ünlüer E. Yüzeyel MesaneTümörlerinde İntravezikal Epirubisin Ve Bcg Profilaksisi: Erken Sonuçlar. Türk ÜrolojiDergisi, CİLT:21,121-125,1995

  23- Saçak V, Mansuroğlu B, Toktaş G, Bozkurt İ, Tokuç R, Ünlüer E. Girişimsel Kavramı VeUltrasonografi Üro-Radyoloji Kılavuzluğunda Yaptığımız Müdahaleler.
  İstanbul TıpDergisi (1995) 1(3):35-37

  24- Saçak V, Ünlüer E. Testis tümörlü hastalarda fertilite sorunları. Sendrom 1995, 45-46

  25- Saçak V, Aksoy B, Mansuroğlu B, Tokuç R, Ünlüer. Pelvis Renalis Tümörlerinde BT veUS’nin güvenilirliği. Sendrom MART 1996, 73-75

  26- Cebeci H, Toktaş G, Mansuroğlu B, Saçak V, Tokuç R, Ünlüer E. Testisin İğne Ve AçıkCerrahi Biyopsilerinin Histopatolojik Karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi. (1996) 22(3):307-3117

  27- Saçak V, Ergun C, Kulaksızoğlu H, Bozkurt İh, Tokuç R, Ünlüer E. Üreteropelvik DarlıklıHastalarda Piyeloplasti Deneyimlerimiz.İstanbul Tıp Dergisi ( 1996),1:4;
  23-26

  28- Bozkurt İh, Kulaksızoğlu H, Toktaş G, Özkan S, Tokuç R, Ünlüer Ü. Uluslararası ProstatSemptom Skorunun ( IPSS) Uygulanabilirliği. Üroloji Bülteni ( 1996) 7:1; 24-27

  29- Toktaş G, Yüzay A, Kulaksızoğlu H, Bozkurt İ, Ünlüer E. Fournier Gangreni: 8 OlgununSunumu. Türk Üroloji Dergisi (1996) 22(4): 475-478

  30- Murat C, Kulaksızoğlu H, Toktaş G, Saçak V, Ünlüer E. Ultrasonografi Eşliğinde PerkütanRetroperitoneal Abse Drenajı. Üroloji Bülteni ( 1997) 8;177-179

  31- Murat C, Ünlüer E, Kulaksızoğlu H, Saçak V, Toktaş G, Barut Y. Böbrek TümörlerindeVenöz Trombus Tanısında Renkli Dupleks Doppler Ultrasonografinin Güvenilirliği. TürkÜroloji Dergisi 23:2, 127-131.1997

  32- Kulaksızoğlu IB, Kaçmaz N, Kulaksızoğlu H, Ünlüer E, Özkan S: Kronik BöbrekYetmezliği İle Diyalize Giren Hastalarda Görülen Ruhsal Sorunlar. Istanbul Tıp Dergisi(1998) 2:4; 30-35

  33- Tokuç R, Saçak V, Murat C, Gürbüz C, Toktaş G, Ünlüer E. Laporoskopik Varikoslektomiİstanbul Tıp Dergisi (1998) 2:22-24

  34- Ünlüer E, Tokuç R, Toktaş G, Saçak V, Murat C. Distal Hipospadias Olgularında TIPU(Tubularized Incised Plate Urethroplasty). Üroloji Bülteni (1998) 9:26-30

  35- Saçak V, Işık İ, Ergün C, Toktaş G, Ünlüer E. Bulbomembranöz Üretra DarlıklarındaAnastomoz Üretroplastisi. İstanbul Tıp Dergisi (1998)2:25-26

  36- Ünlüer E, Tokuç R, Saçak V, Toktaş G, Murat C, Ergün C. Varikosel TedavisindeAnterograd Skleroterapi.Türk Üroloji Dergisi, (1998)24(2):172-177

  37- Toktaş G, Ünlüer E, Yüzay A, Güvener G, Palaoğlu E, Rıza A. Türkiye’de FarklıMerkezlerde Farklı Tekniklerle Çalışılan Psa ve Free PSA Oranlarının Karşılaştırılması.İstanbul Tıp Dergisi (1998) 2(4):15-18

  38- Murat. C, Ünlüer E, Toktaş G, Mimaroğlu Ş, Gürbüz C, Serin. Y Yüzeyel MesaneTümörlerinde İntra Vezikal Düşük Doz (27 Mg) Connaught -Bcg Profilaksisi Türk ÜrolojiDergisi, (1998)24(4):344-350

  39- Özkan S, Göktaş G, Kulaksızoğlu H, Tokuç R, Ünlüer E. Renal Hücreli Karsinom (Rcc)Olgularında Serum Ferritin Düzeyleri.

  40- Toktaş G, Bozkurt İ, Ünlüer E Mesane Kanserlerinin Evrelendirilmesinde BilgisayarlıTomografi Ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. TürkÜroloji Dergisi, (1998)24(4):340-343

  41- Kulaksızoğlu H, Ünlüer E, Toktaş G, Murat C, Serin Y, Barut Y: Penil dupleks DopplerUltrasonografide intrakavernozal papaverin uygulamasında doz ayarlanması-ardışık doztekniği (re-dosing).Türk Üroloji Dergisi 24:4;376-380.1998

  42- Doğru-Abbasoğlu S, Aykaç-Toker G, Koçak. T, Ünlüer E, Uysal M. Prostat Kanserli VeBenign Prostat Hiperp Lazili Hastalarda Serbest / Total Prostat Spesifik Antijen OranlarıTürk Üroloji Dergisi, (1999)25(1):21-26

  43- Saçak V, Mimaroğlu Ş, Ünlüer E, Süner, B Distal Hipospadias Olgularında Tİp U. TürkÜroloji Dergisi, (1999)25(3):240-2458

  44- Kulaksızoğlu IB, Ünlüer E, Kulaksızoğlu H, Toktaş G, Ağlamış E. Radikal sistektomilihastaların takiplerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi: Bir ön çalışma.Türk Üroloji Dergisi ( 1999) 25:3; 283-290

  45- Mimaroğlu Ş, Toktaş G, Ünlüer E, Murat C, Özkan S, Gürbüz C. Künt Renal TravmalaraYaklaşım. Ulusal Travma Dergisi (1999) 5(4):257-261

  46- Ağlamış E, Toktaş G, Mimaroğlu Ş, Sarı C, Coşkun E, Ünlüer E. Benign ProstatHiperplazisi Olan Hastalarda Yaşın PSA, PSAD vProstat Volümüne Etkisi. İstanbul TıpDergisi (1999) 3(2):20-24

  47- Mimaroğlu Ş, Toktaş G, Ünlüer E, Ağlamış E, Süner B, Sarı C. Prostat volümünühesaplamada transrektal ve transabdominal ultrasonografi. Hangi yöntem? İstanbul TıpDergisi (1999) 3(1):29

  48- Gürbüz C, Ünlüer E, Toktaş G, Saçak V, Ağlamış E, Sarı C. Endoskopik Kontrollüİnsizyonsuz Mesane Boynu İğne Süspansiyonu: Uzun Dönem Sonuçları. Türk ÜrolojiDergisi. (2000) 26(3):365-368

  49- Kulaksızoğlu H, Ünlüer E, Toktaş G, Vural G, Gülbaba G. Mesane Tümörlü HastalarinTakibinde Mesane Tümör Antijeni (Bladder Tumor Antigen –BTA) ile Üriner SistemSitolojik Tetkiklerinin Etkinlikleri. Türk Onkoloji Dergisi. 2001)16:67-70

  50- Toktaş G, Ağlamış E, Ünlüer E, Mimaroğlu Ş, Kulaksızoğlu H, Çoşkun E. Kronik
  Prostatitin Prostat Spesifik Antijen Üzerine Olan Etkisi. Türk Üroloji Dergisi: 27 (1): 50-
  55, 2001.

  51- Ağlamış E, Ünlüer E, Toktaş G, Kulaksızoğlu H, Gürbüz C, Mimaroğlu Ş. RadikalSistektomi Yapılan 100 Hastada Gözlenen Erken Ve Geç Dönem Komplikasyonlar. ÜrolojiBülteni, (2001) 12: 142-146

  52- Ağlamış E, Toktaş G, Ünlüer E, Mimaroğlu Ş, Kulaksızoğlu H, Sarı C. Klinik OlarakOrgana Sınırlı Prostat Kanseri Tanısında Prostat Spesifik Dansitesi Ve Serbest/Total ProstatSpesifik Antijenin Tanı Değeri. Üroloji Bülteni, (2001) 12: 155-1

  53- Gürbüz C, Kulaksızoğlu H, Ağlamış E, Sarı C, Toktaş G, Ünlüer E. StresinkontinansınCerrahi Tedavisinde Uyguladığımız Modifiye Pubovajinal Sling Tekniğinin Uzun DönemSonuçları. Türk Üroloji Dergisi: 27 (1): 33-41, 2001

  54- Kulaksızoğlu H, Serin Y, Toktaş G, Ünlüer E. Yaşın Erektil Disfonksiyon Üzerine EtkiisiVe Yeni Bir Yaklaşım Önerisi. Türk Üroloji Dergisi 27(4); 437-442, 2001

  55- Ağlamış E, Kulaksızoğlu H, Kulaksızoğlu I, Ünlüer E,Gürbüz C, Toktaş G. İleal Poş (Konduit) ile ve İleal Yeni İdrar Kesesi ( Neobladder) Yapılan Hastalarda Vücut İmajÖlçeği: Hasta Açısından Cerrahi Tekniklerin Karşılaştırılması-Bir Ön Çalışma. TürkÜroloji Dergisi 27 (4); 428-433,2001

  56- Ünlüer E. Radikal prostatektomi sonrası mesane kanseri. Uroonkoloji Bülteni ,2004, Eylül,Sayı 3, Sayfa(lar): 031-032

  57- Ünlüer E, İşeri C. Testis tümörü.Üroonkoloji Bülteni,2005, Mart, Sayı 1, Sayfa(lar): 035-036

  58- Sacak V, Ünlüer E.Transrectal Ultrasonografi.Sendrom,Ocak 1996,87-88.9

  59- Atalay AH, Türk L, Toktaş G, Demiray M, Toker A, Ünlüer E. Alt Üriner SistemSemptomu Olan BPH’lı Hastalarda Gün İçi Üroflov Ölçütlerindeki Değişimler. TürkÜroloji Dergisi: 33 (4): 491-494,2007

  60- Atalay A, Küçükpolat S, Toktaş G, Ünlüer E, Koçan H, Coşkun E. Bening ProstatHiperplazili Hastalarda Plasmakinetik Doku Tedavi Sistemi Kullanılarak YapılanTransüretral Rezeksiyon (TURP) ve Transüretral Plazmavaporizasyon (TUVAP)Sonuçlarının Karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi. 33 (3): 308-316, 2007

  61- Türk L, Atalay Ah, Ünlüer E, Toktaş G, Öktem Ç, Toker A.İdrar Akım Hızı Düşük Olanve Olmayan Kronik Prostatitli Hastalarda Siprofloksasin+ Terazosin TedavisininKarşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi: 33 (3): 351-356, 2007

  62- Karslı U, Atalay Ah, Ünlüer E, Toktaş G, Kocaaslan E, Demiray M. Yüzeyel MesaneTümörlerinde Re-Tur B Gerekli mi? Türk Üroloji Dergisi. 33 (3): 272-277, 2007

  63- Atalay A, Türk L, Özyalvaçlı Ö, Toktaş G, Ünlüer E, Demiray M. Sol Klinik VarikoseliOlan Hastalarda Eşlik Eden Sağ Subklinik Varikosel Tedavi Edilmeli mi? Türk ÜrolojiDergisi: 34 (2): 180-185, 2008

  64- Atalay A, Ünlüer E, Toktaş G, Öktem Ç, Saçak V, Fırıncıoğullar Y. Stres Ürinerİnkontinans Tedavisinde Fasyal Sling Ve Tvt Ameliyatlarının Karşılaştırılması:Erkenİstenmeyen Yan Etkiler Ve Sonuçlar: Randomize Klinik Çalışma. Türk Üroloji Dergisi: 34(1): 77-83, 2008

  65- Sacak V, Özkan S, Kocaaslan R, Demiray M, Küçükpolat S, Özyalvaçlı ME, Erkan E,Ünlüer E. Kliniğimizde Yapılan İlk 100 Perkütan Nefrolitotomi Olgusunun Analizi.S.B.
  İstanbul Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2008; 9(3):105-111

  66- Erkan E, Ünlüer E.Testis Ümörleri (Derleme) Klinik Gelişim Dergisi Üroloji Özel Sayısı2008: 3 (21):142-151

  67- Ünlüer E, Erkan E. Testis Tümöründe Tedavi Öncesi İnfertilite, Neyapmalı?(Derleme)Üroonkoloji Bülteni 2009;3:70-76

  68- Ünlüer E, Erkan E.Turunçgilli İçecek Ve Meyva Sularında Sitrat KonsantrasyonununDeğerlendirilmesi:Hipositrakürik Taş Hastalığı Tedavisi İçin Öneriler.Endouroloji Bülteni.2009; 7:28-30.

  69- Ali Ozudogru, Erdogan Aglamis, Gokhan Toktas, Cemal Tasdemir, Cavit Ceylan, ErdincUnluer. Yüzeyel Mesane Tümörlerinin Takibinde Sistoskopi ve Üriner Sitoloji ile
  NMP22’nin Karşılaştırılması. Çağdaş Tıp Dergisi 2012;2(2): 64-68 .

  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

  1- Aykanat A, Yalçıner M, Ulukol N, Altın S, Ünsal M, Ünlüer E. Hipernefromada PostOperatif Radyoterapinin Hastaliksız Sağkalıma Etkisinin İncelenmesi. 8. Ulusal KanserKongresı, 15-19 Mayıs 1989, İstanbul9. Türk Üroloji Kongresı, 28 Eylül-2 Ekim 1987, Bodrum.


  2- Aran M, Ünsal M, Altın S, Kural N, Ünlüer E, Özdiler E, İlhan Ai, Özyapacı T. Non –Seminamatöz Testis Kanserlerinde Adjuvant Kemoterapi Sonuçlarımız. 9. Türk ÜrolojiKongresı, 28 Eylül-2 Ekim 1987, Bodrum.


  3- Ünlüer E,Öztürk R,Güler F. Distal Hipospadias Reparasyonunda ‘’MAGPİ’’ GlanuplastiOpr. Tekniği ve Elde Ettiğimiz Sonuçlar. 9. Türk Üroloji Kongresı, 28 Eylül-2 Ekim 1987,Bodrum10. Ulusal Ürolojı Kongresi, 23-27 Ekim 1989, Antalya


  4- Ünlüer E, Öztürk R, Ulukal K. Tek Seanslı Hipospadias Tamiri AmeliyatlarınınnNeticeleri.: 63 Olgu 10. Ulusal Ürolojı Kongresi, 23-27 Ekim 1989, Antalya


  5- Ünlüer E, Öztürk R, Kavrakoğlu O, Erkan S. Hipospadias Ameliyatlarından Sonra OluşanÜrethrokutanöz Fistüllerde Lokal Fleb Çevrilmesi İle Alınan Sonuçlar.17 olgu. 10. UlusalÜrolojı Kongresi, 23-27 Ekim 1989, Antalya


  6- Miroğlu C, Ünlüer E,Özdiler E,Öztürk R.Hipospadiassız Kordi: 5 Olgu. 10. Ulusal ÜrolojıKongresi, 23-27 Ekim 1989, Antalya


  7- Ünlüer E,Miroğlu C,Öztürk R, Özdiler E. Distal Hipospadias’larda Magpi (MeatoplastiGlanduloplasti)Operasyonalarının Geç Dönem Sonuçları. 10. Ulusal Ürolojı Kongresi, 23-27 Ekim 1989, Antalya


  8- Miroğlu C, Özdiler E, Başak D, Ünsal M, Ünlüer E, Özcan D.Evre T2, NX, M0, MesanTümörlerinde Tur İle Tur+Mvac Tedavilerinin Mukayesi, 10. Ulusal Ürolojı Kongresi, 23-27 Ekim 1989, Antalya.13. Ulusal Üroloji Kongresi, 1994, Antalya.


  9- Bozkurt İ, Toktaş G, Çalışkan M, Tokuç R, Ünlüer E. İnvaziv Mesane TümörlerindeRadikal Sistektomi Öncesi CT ve MRI Görüntülemenin Evrelendirmedeki Duyarlılığı. 13.Ulusal Üroloji Kongresi, 1994, Antalya.


  10- Kulaksızoğlu H, Tokuç R, Işık İ, Toktaş G, Ünlüer E. IPSS Semptom SkorununUygulanabilirliği. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 1994, Antalya.


  11- Saçak V, Kulaksızoğlu H, Toktaş G, Tokuç R, Ünlüer E. Pelvis Renalis Tümörlerinde CTve USG’NİN Güvenirliği. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 1994, Antalya.10. Ankem Kongresi, 1995, Antalya


  12- Bozkurt İ, B Mansuroglu, S Özkan, H Kulaksızoglu, G Toktas, R Tokuç, E Ünlüer. YüksekRiskli Ürolojik Enfeksiyonlarda İmipenem-Silastatin Monoterapisi. 10. Ankem Kongresi,1995, Antalya.14. Ulusal Üroloji Kongresi, 1996, Marmaris.


  13- Gürbüz C, Kulaksızoğlu H, Saçak V, Toktaş G, Tokuç R, Ünlüer E. Endoskopik Kontrolluİnsizyonsuz Mesane Boynu İğne Suspansiyonu: Erken ve Geç Dönem Takip Sonuçları. 14.Ulusal Üroloji Kongresi, 1996, Marmaris.11
  14- Murat C, Kulaksızoğlu H, Saçak V, Barut Y, Toktaş G, Ünlüer E: Böbrek TümörlerindeVenöz Trombus Tanısında Renkli Dupleks Doppler Ultrasonografinin Güvenilirliği. 14.Ulusal Üroloji Kongresi, 1996, Marmaris.


  15- Cebeci H, Toktaş G, Kulaksızoğlu H, Yüzay A, Çalışkan M, Ünlüer E. ProstatizmliHastalarda Serum Psa, Psad Ve Prostat Volümü Üzerine Hasta Yaşının Etkisi. 14. UlusalÜroloji Kongresi, 1996, Marmaris.


  16- Çalışkan M, Toktaş G, Aksoy B, Yüzay A, Türkeri L, Ünlüer E, Akdaş A. Yüzeyel MesaneTümörlerinde Mutant P53 Birikimi Ve Tümör Progresyonu. 14. Ulusal Üroloji Kongresi,1996, Marmaris.


  17- Ünlüer E, Kulaksızoğlu H, Murat C, Vural G, Yüzay A, Toktaş G. Mesane KanserlerininTakibinde Mesane Tümör Antijeni ( Bard BTA) Tayininin Sistoskopi Ve Sitolojiye GöreGüvenilirliği. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 1996, Marmaris.


  18- Saçak V, Cebeci H, Toktaş G, Murat C, Yüzay A, Ünlüer E. Ultrasonografik ProstatVolümleri İle Açık Prostatektomi Örnek Volümlerinin Karşılaştırılması. 14. Ulusal ÜrolojiKongresi, 1996, Marmaris.2.Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, 1997, İSTANBUL.


  19- Mimaroğlu Ş, Murat C, Toktaş G, Ünlüer E. Genitoüriner Sistem Travmaları. 2.UlusalTravma Ve Acil Cerrahi Kongresi, 1997, İSTANBUL.3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 1995, Ankar


  20- Yüzay A, Tokuç R, Bozkurt İ, ToktaşG, Saçak V, Mansuroğlu, Ünlüer E. DistalHipospadias Olgularında Sonuçları Etkileyen Faktörler. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji
  Kongresi, 1995, AnkaraSSK 50. Yıl Kongresi, 1996, İstanbul.


  21- Saçak V, Cebeci H, Toktaş G, Murat C, Yüzay A, Ünlüer E. Ultrasonografik ProstatVolümleri İle Açık Prostatektomi Örnek Volümlerinin Karşılaştırılması. SSK 50. YılKongresi, 1996, İstanbul.


  22- Çalışkan M, Toktaş G, Aksoy B, Yüzay A, Türkeri L, Ünlüer E, A Akdaş. Yüzeyel MesaneTümörlerinde Mutant P53 Birikimi Ve Tümör Progresyonu. SSK 50. Yıl Kongresi, 1996,İstanbul.


  23- Ünlüer E, Yüzay A, Toktaş G, Ağlamış E, Güvener G, Uras Ar. Prostat Kanseri TanısındaPsa, Psa Dansitesi, Yaşa Bağlı Psa, Free/Total PSA’nın önemi. SSK 50. Yıl Kongresi, 1996,İstanbul.


  24- Tokuç R, Yüzay A, Çalışkan M, Murat C, Saçak V, Ünlüer E. Distal HipospadiasOlgularında TIPU. SSK 50. Yıl Kongresi, 1996, İstanbul.


  25- Kulaksızoğlu H, Yüzay A, Çalışkan M, Ünlüer E. Prostatizmli Hastalarda Serum PSA,PSAD ve Prostat Volümü Üzerinde Hasta Yaşının Etkisi. SSK 50. Yıl Kongresi, 1996,İstanbul.


  26- Gürbüz C, Kulaksızoğlu H, Saçak V, Toktaş G, Tokuç R, Ünlüer E. Endoskopik Kontrollüİnsizyonsuz Mesane Boynu İğne Süspansiyonu: Erken ve Geç Dönem Takip Sonuçları.SSK 50. Yıl Kongresi, 1996, İstanbul.


  27- Saçak V, Kulaksızoğlu H, Çalışkan M, Toktaş G, T Rokuç, Ünlüer E. LaparoskopikVarikoselektomi Deneyimlerimiz. SSK 50. Yıl Kongresi, 1996, İstanbul.

  28- Tokuç R, Murat C, Kulaksız Oğlu H, Çalışkan M, Toktaş G, Ünlüer E.: Vezikoüretral ReflüTedavisinde Stıng Uygulamasının Yeri. SSK 50. Yıl Kongresi, 1996, İstanbul.


  29- Ünlüer E,Kulaksızoğlu H, Murat C, Vural G,Yüzay A, Toktaţ G.Mesane KanserlerininTakibinde Mesane Tümör Antijeni (BARD BTA ) Tayininin Sistoskopi Ve Sitolojiye GöreGüvenilirliği SSK 50. Yıl Kongresi, 1996, İstanbul.


  30- Kulaksızoğlu H, Murat C, Serin Y, Sırlıoğlu E, Barut Y, Ünlüer E. Penil DopplerUltrasonografide Ardışık-Doz Tekniği SSK 50. Yıl Kongresi, 1996, İstanbul.


  31- Murat C, Kulaksızoğlu H, Saçak V, Barut Y, Toktaş G, Ünlüer E. Böbrek TümörlerindeVenöz Trombus Tanisinda Renkli Dupleks Doppler US’nin Güvenilirligi SSK 50. YılKongresi, 1996, İstanbul.


  32- Yüzay A, Çalışkan M, Ünlüer E, Güvener G, Palaoğlu E, Uras AR. Türkiye’de FarklıMerkezlerde Farklı Tekniklerle Çalıţan Psa ve Free PSA Oranlarının Karşılaktırılması SSK50. Yıl Kongresi, 1996, İstanbul4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 1997, İstanbul.


  33- Tokuç R, Miroğlu C, Toktaş G, Kulaksızoğlu H, Murat H, Ünlüer E. Vezikoureteral ReflüTedavisinde Subureterik Teflon Enjeksiyonu: Uzun Süreli İzlem Sonuçları. 4. Ulusal ÇocukÜrolojisi Kongresi, 1997, İSTANBUL.


  34- Ünlüer E, Tokuç R, Toktaş G, Saçak V, Murat C, Mimaroğlu Ş. Distal HipospadiasOlgularında TIPU(Tubularized Incised Plate Urethroplasty). 4. Ulusal Çocuk ÜrolojisiKongresi, 1997, İSTANBUL.15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998, Antalya.


  35- Toktaş G, Ünlüer E, Mimaroğlu Ş, Murat C, Ağlamış E, Gürbüz C. Transrektal VeAbdominal Usg İle Hesaplanan Prostat Volümleri İle Açık Prostatektomi SpesmenlerindekiProstat Volümlerinin Karşılaştırılması. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998, Antalya.


  36- Toktaş G, Ünlüer E, Mimaroğlu Ş, Murat C, Özüdoğru A, Süner B. Benign ProstatHiperplazisi Olan Hastalarda Yaşın Psa, Psad Ve Prostat Volümüne Etkisi. 15. UlusalÜroloji Kongresi, 1998, Antalya.


  37- Toktaş G, Ünlüer E, Özkan S, Mimaroğlu Ş, Serin Y. Prostat Histopatolojisinin Serum PsaDeğerlerine Etkisi. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998, Antalya.


  38- Murat C, Toktaş G, Ünlüer E, Özüdoğru A, Serin Y, Süner B. İki Bcg Alt Suşu ArasındaFark Var Mı?. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998, Antalya.


  39- Murat C, Ünlüer E, Toktaş G, Özüdoğru A, Süner B, Coşkun E. Pt1 Yüzeyel MesaneTümörlerinde İntrakaviter İmmüno -Kemoterapinin Etkinliği. 15. Ulusal Üroloji Kongresi,1998, Antalya.


  40- Saçak V, Toktaş G, Ünlüer E, Mimaroğlu Ş, Murat C, Gürbüz C. Distal HipospadiasOlgularında TIPU (Tubularized Incised Plate Urethroplasty). 15. Ulusal Üroloji Kongresi,1998, Antalya.


  41- Kulaksızoğlu H, Ünlüer E, Toktaş G, Vural G, Gürbüz C. Mesane Tümör Antijeni TestiSonuçlarına (BTA) İntra-Kaviter Kemo-İmmünoterapinin Etkisi. 15. Ulusal ÜrolojiKongresi, 1998, Antalya.


  42- Kulaksızoğlu H, Ünlüer E, Toktaş G, Vural G, Gürbüz C, Özkan S. Yüzeyel MesaneTümörlerinin Takiplerinde Mesane Tümörü Antijeni (BTA) İle İdrar Sitolojisi, Mesane 13Yıkantı Sitolojisinin Sistoskopiye Yandaş Veya Alternatif Olarak KarşılaştırmalıGüvenirlikleri. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998, Antalya.


  43- Ağlamış E, Kulaksızoğlu Ib, Kulaksızoğlu H, Ünlüer E, Toktaş G, Sarı C. RadikalSistektomili Hastaların Takiplerinde Depresyon Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi.15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998, Antalya.


  44- Gürbüz C, Saçak V, Ünlüer E, Murat C, Ağlamış E, Sarı C. Endoskopik Kontrolluİnsizyonsuz Mesane Boynu Askı İşlemi Geç Dönem Sonuçları. 15. Ulusal ÜrolojiKongresi, 1998, ANTALYA16. Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir


  45- Toktaş G, Mimaroğlu Ş, Ünlüer E, Süner B, Sarı C, Coşkun E. Prostat Kanseri TanısındaRebiyopsi Yapılan Hastaların Histopatolojik Sonuçları İle Rebiyopsi EndikasyonununDeğerlendirilmesi. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.


  46- Toktaş G, Ünlüer E, Mimaroğlu Ş, Süner B, Coşkun E, Sarı C. Evre T1C ProstatKanserlerinin Tanısında Serum PSA, PSAD ve serbest PSA Yüzdesinin Karşılaştırılması.16. Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.


  47- Toktaş G, Ünlüer E, Ağlamış E, Mimaroğlu Ş, Süner B, Coşkun E. Kronik ProstatitinProstat Spesifik Antijen Üzerine Olan Etkisi. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.


  48- Ağlamış E, Ünlüer E, Toktaş G, Süner B, Sarı C, Coşkun E, Radikal Sistektomide SürviyiEtkileyen Prognostik Faktörler, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.


  49- Ağlamış E, Toktaş G, Ünlüer E, Süner B, Sarı C, Coşkun E. Radikal Sistektomi Yapılan100 Hastada Gözlenen Erken Ve Geç Dönem Komplikasyonlar. 16. Ulusal Üroloji

  50- Ağlamış E, Toktaş G, Mimaroğlu Ş, Özkan S, Sarı C, Ünlüer E. Benign Prostat HiperplazisiOlan Hastalarda Yaşın PSA, PSAD Ve Prostat Volümlerine Etkisi. 16. Ulusal ÜrolojiKongresi, 2000, İzmir.

  51- Gürbüz C, Kulaksızoğlu H, Coşkun E, Ünlüer E. İntrinsek Sfinkter Yetmezliğine BağlıGelişen Üriner Stres İnkontinans Cerrahi Tedavisinde Uyguladığımız Modifiye PubovajinalSling Deneyimlerimiz. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.


  52- Ağlamış E, Ünlüer E, Toktaş G, Kulaksızoğlu H, Süner B, Sarı C. Radikal SistektomiSonrası Vücut İmajında Değişim: Hasta Açısından Cerrahi Tekniğin Karşılaştırılması. 16.Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir


  53- Ünlüer E, Toktaş G, Ağlamış E, Kulaksızoğlu H, Süner B, Coşkun E. İnkontinan VeKontinan Diversiyonlu Hastalarda Yaşam Kalitesinin Zaman İçindeki Değişimi VeKarşılaştırılması. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.


  54- Serin Y, Kulaksızoğlu H, Süner B, Toktaş G, Ünlüer E. Ereksiyon İşlevi Uluslar ArasıDeğerlendirme Formu (Iıef) İntra Kavernozal İnjeksiyon Testi (IAI) ve Penil DopplerUltrasonografinin (PDU) Erektil Disfonksiyon Tanı Ve Tedavi Yönlendirilmesindeki Yeri.16. Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.


  55- Kulaksızoğlu H, Serin Y, Süner B, Toktaş G, Ünlüer E. Yaşın Erektil Disfonksiyon TanıYöntemlerine Etkisi Ve Yeni Bir Yaklaşım ÖNERİSİ. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 2000,İzmir.19.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 200614


  56- Anıl AH, Karslı U, Türk L, Toktaş G, Ünlüer E. Yüzeyel Mesane Tümörlerinde ReturGerekli mi? 19.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2006


  57- Anıl AH, Fırıncıoğulları Y, Türk L, Toktaş G, Ünlüer E. Stres Üriner İnkontinansTedavisinde Tension Free Vaginal Tape Operasyonu ve Uzun Dönem Takip Sonuçlarımız?19.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2006


  58- Anıl AH, Fırıncıoğulları Y, Türk L, Toktaş G, Ünlüer E. Stres Üriner İnkontinansTedavisinde Fasyal Sling ve TVT’nin Karşılaştırılması: Erken Komplikasyonlar ve
  Sonuçlar. Randomize Klinik Çalışma? 19.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2006


  59- Anıl AH, Türk L, Fırıncıoğulları Y, , Toktaş G, Ünlüer E. Kronik Prostatitli HastalardaAntibiyotik Tedavisine Ek Olarak Verilen Alfa Bloker ve Finasteridin Semptomlar veYaşam Kalitesine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması? 19.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya,20067.Ulusal Endoüroloji Kongresi,2007,ÇESME


  60- Ünlüer E,Toktaş G, Kocaarslan R, Atalay A, Demiray M,Öktem Ç .KlinigimizdeLaparoskopik Böbrek Cerrahisinde Dört Yıllık Öğrenme Süreci. 7.Ulusal EndoürolojiKongresi,2007,ÇESME20.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2008.


  61- Ünlüer E, Toktaş MG, Küçükpolat S, Demiray M. Laporoskopik Böbrek CerrahisindeÖğrenme Sürecindeki Faktörler: Ne Öğrendik?. 20.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2008.8.Ulusal Endoüroloji Kongresi,2009,Antalya


  62- Saçak V, Erkan E, Toktaş G, Demiray M, Özyalvaçli M.E., Ünlüer- E. Büyük MesaneTaşlarında Perkütan Yolla Yaklaşım. 8.Ulusal Endoüroloji Kongresi,2009,Antalya9.Ulusal Üroonkoloji Kongresi, Ankara, 2009


  63- Toktaş G, Demiray M, Koçan H, Ünlüer E:Prostat Biyopsi Sonucu Asap Gelen HastalardaTekrar Biyopsi Hemen Mi?. 9.Ulusal Üroonkoloji Kongresi, Ankara, 2009


  64- Toktaş G, Demiray M, Koçan H, Ünluer E. Transrektal ve Transvajinal UltrasonografininMesane Tümörünün Tanu ve Evrelendirilmedeki Etkinliği. 9.Ulusal Üroonkoloji Kongresi,Ankara, 2009


  65- Özen H, Akyol F, Toktaş G, Eskiçorapçı S, Ünlüer E, Kuyumcuoğlu U, Abay E,Cüreklibatur İ, Şengöz M, Yalçın V, Akpınar H, Zorlu F, Şengör F, Karaman İ, ÇomarkÇalışma Grubu. Prostat Kanserinde Bicalutamide 150 mg tedavisiyle oluşan jinekomasti vememe ağrısı ve bunların yaşam kalitesine etkileri nasıldır ve bu hastalarda profilaktik memeradyoterapisinin yeri var mıdır? Prospektif randomize çok merkezli çalışma. 9.UlusalÜroonkoloji Kongresi, Ankara, 2009
   1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010


  66- Toktaş MH, Koçan H, Erkan E, Toker A, Ünlüer E. Laporoskopik Üriner ve Genital Sistem Cerrahisinde Öğrenme Sürecini Etkileyen Faktörler: Ne Öğrendik?. 1. Ulusal Minimal nvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010
  67- Erkan E, Saçak V, Özkan S, Toktaş G, Küçükpolat S, Demiray M, Ünlüer E. PerkütanNefrolitotomi: Deneyim ve Başarı. 1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi,Ankara, 201015


  68- Erkan E, Toktaş G, Saçak V, Özkan S, Küçükpolat S, Ünlüer E. Vücut Dışı Şok DalgaTedavisi: Siemens Modularis Vario Lithostar® Deneyimi. 1. Ulusal Minimal İnvazivÜrolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010


  69- Erkan E, Toktaş G, Ünlüer E, Kocaaslan R, Koçan H, Toker A. Medikal Tedavi ile 10mm’den Küçük Alt Üriner Taşlarının Tedavisi. 1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik CerrahiKongresi, Ankara, 2010.


  70- Saçak V, Erkan E, Toktaş G, Ulusoy S, Demiray M, Ünlüer E. Büyük Mesane TaşlarındaSistoskopi Yardımlı Perkütan Tedavi Yaklaşımı. 1. Ulusal Minimal İnvaziv ÜrolojikCerrahi Kongresi, Ankara, 2010.


  71- Toktaş MG, Öktem GÇ, Küçükpolat S, Erkan E, Ünlüer E. Mesane Kanserlerinde TrusGörüntüleme Başatılı mı? 206 Hastalık Bir Seri. 1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik CerrahiKongresi, Ankara, 2010.9. Ulusal Endorüroloji Kongresi (5-9 Ekim 2011 Ankara)


  72- Akın Soner Amasyalı¹, Aziz Toker¹, Uğur Yücetaş¹, Soner Ulusoy¹, Erkan Erkan¹, GökhanToktaş,¹ Erdinç Ünlüer² ¹İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, ²KafkasÜniversitesi Üroloji Anabilim Dalı. Üreteropelvik Bileşke Darlığı Olan Olgularda Doublej Kateter Öncesi ve Sonrası.


  73- Salim Küçükpolat¹, Akın Soner Amasyalı¹, Uğur Yücetaş¹, Erkan Erkan¹, Gökhan Toktaş,¹Erdinç Ünlüer² ¹İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, ²KafkasÜniversitesi Üroloji Anabilim Dalı. Böbrek Taşlarında İşlem Öncesi Furosemid İleKombine İntravenöz Hidrasyonun Şok Dalga Tedavi Başarısına Etkisi


  74- Akın Soner Amasyalı¹, Gökhan Toktaş¹, Uğur Yücetaş¹, Aytaç Ateş¹, Hüseyin Koçan¹,Erdinç Ünlüer² ¹İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, ²KafkasÜniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Laparoskopik Radikal Prostatektomi sonrasıİntravezikal Hem-o-lok Polimer Klip Migrasyonu: Vaka Sunumu
  10. Üroonkoloji Kongresi (26-30 Ekim 2011 Antalya-Belek )


  75- Uğur Yücetaş¹, Murat Demiray², Akın Soner Amasyalı¹, Erkan Erkan¹, Gökhan Toktaş¹,Erdinç Ünlüer³ ¹İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, ²Afşin DevletHastanesi, ³Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı. ASAP NedeniyleYapılan İkinci Biyopsideki Kor Sayısının Önemi .


  76- Uğur Yücetaş¹, Hüseyin Koçan¹, Kemal Behzatoğlu², Akın Soner Amasyalı¹, ErkanErkan¹, Gökhan Toktaş¹, Erdinç Ünlüer³ ¹İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜrolojiKliniği, ²İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, ³Kafkas Üniversitesi TıpFakültesi Üroloji Anabilim Dalı. Düşük Riskli Mesane Tümöründe Sistoskopi TakipProtokolü Türk Toplumuna Uygun Mu?


  77- Uğur Yücetaş¹, Yusuf Şahin¹, Akın Soner Amasyalı¹, Erkan Erkan¹, Gökhan Toktaş¹,Erdinç Ünlüer ² ¹İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, ²KafkasÜniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı. Radikal Prostatektomide ProstatBüyüklüğü İle Cerrahi Sınır Pozitifliği Arasındaki İlişki Doğru Mu?


  78- Uğur Yücetaş¹, Aytaç Ateş¹, Soner Ulusoy¹, Akın Soner Amasyalı¹, Erkan Erkan¹, GökhanToktaş¹, Erdinç Ünlüer ²,. ¹İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, ²KafkasÜniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı. Sistoskopiyi Randevulu YapmakAnksiyeteyi Artırır Mı? Ön Çalışma.


  79- 3411 Hastada Yapılan Prostat Biyopsi Sonuçlarımız. Uğur Yücetaş¹, Aytaç Ateş¹, YusufŞahin¹, Akın Soner Amasyalı¹, Erkan Erkan¹, Gökhan Toktaş¹, Erdinç Ünlüer ² ¹İstanbul 16Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, ²Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜrolojiAnabilim Dalı


  80- Uğur Yücetaş¹, Aytaç Ateş¹, Yusuf Şahin¹, Akın Soner Amasyalı¹, Erkan Erkan¹, GökhanToktaş¹, Erdinç Ünlüer ² ¹İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, ²KafkasÜniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı. Prostat Biyopsisi Kor Sayısı İle KanserSaptama Oranı Arasındaki İlişki.


  81- Aziz Toker¹, Erkan Erkan², Uğur Yücetaş², Akın Soner Amasyalı², Gökhan Toktaş²,Erdinç Ünlüer³ . ¹Muş Devlet Hastanesi, ²İstanbul Eğitim ve AraştırmaHastanesi ÜrolojiKliniği, ³Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı. Endotelyal Nitrik OksitSentaz Enziminin Genetik Polimorfizmlerinin Mesane Transizyonel Hücreli KanserOlgularında Değerlendirilmesi


  82- Akın Soner Amasyalı¹,Uğur Yücetaş¹, Kemal Behzatoğlu², Hüseyin Koçan¹, GökhanToktaş¹, Erdinç Ünlüer³ ¹İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, ²İstanbulEğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, ³Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜrolojiAnabilim Dalı. Mesanenin Mikropapiller Ürotelyal Karsinomu: Mesane Koruyucu CerrahiMi? Erken Sistektomi Mi?


  83- Akın Soner Amasyalı¹,Murat Demiray², Uğur Yücetaş¹, Bülent Mansuroğlu¹, Yusuf Şahin¹,Gökhan Toktaş¹, Erdinç Ünlüer³ ¹İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği,²Afşin Devlet Hastanesi, ³Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı.Antibiyotik Tedavisinin Serum PSA Değerleri ve Biyopsi Kararı Üzerine EtkisiUluslararası 2. İstanbul Ürolitiyazis Günleri (9-10 Aralık 2011 İstanbul)


  84- Vural Saçak 1 Uğur Yücetaş 1 Soner Ulusoy 1 Erkan Erkan 1 Murat Demiray 1 Yusuf Şahin1 Akın Soner Amasyalı 1 Gökhan Toktaş 1 Erdinç Ünlüer 2 1İstanbul Eğitim VeAraştırma Hastanesi, 2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi. Perkütan NefrolitotomiDeneyimlerimiz.


  85- Vural Saçak 1 Uğur Yücetaş 1 Yusuf Şahin 1 Emre Karabay 1 Erkan Erkan 1 Akın SonerAmasyalı 1 Gökhan Toktaş 1 Erdinç Ünlüer 2 1İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi. Üreter Taş Tedavisinde Perkütan NefrolitotomiDeneyimimiz 2. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi (8-11 Aralık 2011 Antalya).Proksimal


  86- Uğur Yücetaş1, Yusuf Şahin1, Akın Soner Amasyalı1, Erkan Erkan1, Aytaç Ateş1, ReşitSoydar1, Bülent Mansuroğlu1, Gökhan Toktaş1, Erdinç Ünlüer2 1İstanbul Eğitim veAraştıma Hastanesi Üroloji Kliniği, 2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği.Transobturator Vajinal Teyp (TOT) Operasyonu
  Sonuçlarımız.


  87- Uğur Yücetaş1, Akın Soner Amasyalı1, Soner Ulusoy1, Bülent Mansuroğlu1, ÜmitHarmancı1, Erkan Erkan1, Vural Saçak1, Gökhan Toktaş1, Erdinç Ünlüer2 1İstanbulEğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, 2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜrolojiKliniği. Vücut Kitle İndeksi TOT Başarısını Etkiliyor mu


  88- Uğur Yücetaş1, Soner Ulusoy1, Akın Soner Amasyalı1, Reşit Soydar1, Emre Karabay1,Erkan Erkan1, Hüseyin Koçan1, Gökhan Toktaş1, Erdinç Ünlüer2 1İstanbul Eğitim veAraştıma Hastanesi Üroloji Kliniği, 2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği.İdrar Kaçırma Şikayeti Olan 619 Hastanın Ürodinamik Sonuçlarının İncelenmesi


  89- Uğur Yücetaş, Akın Soner Amasyalı, Yusuf Şahin, Emre Karabay, Hüseyin Koçan, ErkanErkan, Vural Saçak, Gökhan Toktaş, Erdinç Ünlüer İstanbul Eğitim ve Araştıma 17Hastanesi Üroloji Kliniği, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği. AbdominalKaçırma Anı Basıncının (ALPP) TOT Başarısına EtkisiUlusal Üroloji Kongresi 2012,Ekim ,Antalya


  90- 3411 Hastada Yapılan Biyopsi sonuçlarımız.UgurYücetaş, Soner Ulusoy, Emre Karabay,Akm Soner Amasyali, Erkan Erkan,Gokhan Toktaş, Erdinç Ünlüer. İstanbul Eğitim veAraştıma Hastanesi Üroloji Kliniği, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği.  1. 1 Jun-31 Agust 1987 Visiting Fellow in the Dept. of Urology, London University Hospital
  , London, UK. (Prof . J. Blandy)

  2. 1 April-30 Sep. 1990: Research Fellow, Dep. of Urology, University of Utah, Salt Lake
  City, USA. (Prof. J.A. Smith MD)

  3. 1-30 June 1991: Visiting Fellow, Dep. of Urology, Clevelend Clinic Hospital, Clevelend,
  USA. (Prof.E. Klein MD)

  4-. 1-15 July 1991: Visiting Fellow, Dept. of Urology, Memorial Sloan C. Cancer Hospital,
  Newyork, USA.

  5-. 1 June-15 July 1993 : Visiting Fellowship, Scott Dept of Urology, Baylor Collage of
  Medicine, Houstan, Texas (Prof. Scardino MD)

  6. 1-31 August 1994: Visiting Fellowship Programme Detroit Medical Center, Wayne State
  Uni. Detroid.(Prof. E.Pontes)

  7. 1-31-April 1997 Vanderbilt Uni. Medical Center Dept. of Urology Visiting Professor
  Nashville, TN USA (Prof. J.A. Smith MD)

  8. 15 Nov.-10 DEC. 2003 Vanderbilt Uni Medical Center Dept of Urology Visiting
  Professor ,Robotik Cerrahi, Nashville, TN, USA(Prof. J.A. Smith MD)

  9. 1 March – 30 March 2011 Vanderbilt Uni Medical Center Dept of Urology Visiting
  Professor Nashville, TN, USA Robotic Cerrahi Eğitimi (Prof. J.A. Smith MD)

  10. 1 May-30 May 2013 Columbia Unı Med Center Dept Of Urology ,Robotik ve Onkolojik
  Cerrahi , Visiting Professor (Prof M.Benson MD)