• Prostat büyümesi
  • Ürolojik kanserler
  •  Androloji

   1979 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi mezunudur .Uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Üroloji Anabilim dalında tamamlamıştır. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzman ve Üroloji Kliniği Şef Muavini olarak yedi yıl  çalıştıktan sonra,1992  - 2011 yılları arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Üroloji Klinik Şefi olarak çalışmıştır. Ülkemizin  çeşitli yerlerinde çalışan 30 üroloji uzmanı yetiştirmiştir ve bunu  hayatında kendisine  en çok gurur ve keyif veren görev olarak tanımlamaktadır.

   Farklı zamanlarda yaklaşık iki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli merkezlerinde prostat ve ürolojik kanserler konusunda araştırmacı ve gözlemci olarak çalışmıştır. 2011 yılında Kafkas Üniversitesine Profesör olarak atanan ve bu üniversitede Üroloji Anabilim dalının gelişmesine katkıda bulunan Prof.Dr. Ünlüer,   2013 yılından beri çalışmalarını Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesinde sürdürmektedir.

   Yurt dışı dergilerde 22, yurt içi dergilerde 69 makalesi yayınlanmıştır; ayrıca 8 üroloji kitabında çeşitli bölümlerin yazarıdır. Yurt dışı kongrelerde 43, yurt içi kongrelerde 90 bildiri sunmuştur.

   Özel ilgi alanları prostat büyümesi, ürolojik kanserler ve androlojidir.

   1000'in üzerinde plazmakinetik transurethral prostat (TURp) ve mesane tümörleri (TURm), açık prostatektomi, radikal prostatektomi, radikal sistektomi ve ileal loop, radikal ve parsiyel nefrektomi, lenf diseksiyonu,mikroskobik varikoselektomi ve penil protez ameliyatları gerçekleştirmiştir.

  • Türk Tabipler Odası
  • Türk Üroloji Derneği
  •  AUA (American Urological Association)
  •  EUA (European Urological Assosiation )
  • SIU (Society İnternational Urology)
  • Türk Androloji Derneği
  •  Endoüroloji Derneği
  • Türk Uro-Onkoloji Derneği

ldığı Ödüller ve Sertifikalar

 

 

1- Tübitak Liseler Arası Kimya Yarışması Türkiye Üçüncülüğü Ödülü

2- Tubitak’tan Karşılıksız Bilim Adamı Yetiştirme Bursu, 1973-1979, 6YIL

3- Pediatri Bölümünde En İy Performans Gösteren Tıp Öğrencilerine Verilen Doğramacı Ödülü, 1978

 

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1- Ünlüer E, Ercan M.T, Akdas A.Testicular Blood Experimental Torsion And EpididymoIt is Measured by XE 133 Clearence Technique In Rabbits. Urological Research 12:183-186,1984.

 

2- Ünlüer E,Ozcan E,Altin S. Malignant Leyding Cell Tumour of The Testis:A Case ReportAnd Rewiew Of The Literature. Int. Urol. And Nef. 22(59):455-460 ,1990.

 

3- Ünlüer E, Miroglu C,Ozdiler E,Ozturk R.Long-Term Follow-Up Results Of The MagpiOperation in Distal Hypospadias. Int. Urol. And Nef. 23(6):581-587,1991.

 

4- Ünlüer E,Bulut F. Sacral Agenesis with Imperforate Anus and its Late ComplicationNeuropathic Bladder. Int. Urol.And Nef. 23(4):341-343 ,1991.

 

5- Miroglu C,Ünlüer E,Basak D,Ozdiler E. Definition and Treatment of Chordea withoutHyospadias. INT. UROL AND. NEF. 24(2):177-185 ,1992.

 

6- Cho Y.H,Chi S.G,Hernandez A.D,Ünlüer E,Smith J.A. JR,.Adriamycin Absorption AfterND:Yag Laser Coagulation Compared to Electro-Surgical Resection of the BladderWall.J. Urology 147:4 ,1139-1141,1992.

 

7- Saçak V, Toktaş G, Bozkurt İ, Tokuç R, Ünlüer E. Two Cases of Retrovesical HematomaFollowing Prostatic Biopsy. International Urology and Nephrology.
29(2):207-211, 1997.

 

8- Toktaş G, Ergün C, Mansuroğlu B, Ünlüer E. Primary Squamous Cell Carcinoma of theUreter Presenting with Urinoma: A Case Report. International Urology and Nephrology.29(2):163-165, 1997.

 

9- Çalışkan M, Türkeri L.N, Mansuroğlu B, Toktaş G, Aksoy B, Ünlüer E, Akdaş A. NuclearAccumulation of Mutant P53 Protein: A Possible Predictor of Failure of IntravesicalTherapy in Bladder Cancer. British Journal of Urology. 79: 373-377, 1997.

 

10- Toktaş G, Türkeri L.N, Ünlüer E, Atuğ F, Murat C, Özveren B, Çalışkan M, Akdaş A.Prognostic Significance of P53 Protein Accumulation in Stage PT1 Transitional CellCarcinoma of The Bladder. International Urology and Nephrology. 31(4): 437-441,1999.

 

11- Toktas G, Turkeri L.N, Ünlüer E, Çalışkan M, Aksoy B, Akdas A. Clinical Significanceof Nuclear P53 Protein Accumulation in Bladder Cancer . International Urology andNephrology. 31(3):327-334, 1999.

 

12- Abbasoglu S. D, Toker G. A, Kocak T, Ünlüer E, Uysal M. Antioxidant EnzymeActivities and Lipid Peroxides in The Plasma of Patients with Benign Prostatic
Hyperplasia oProstate Cancer Are Not Predictive. J Cancer Res Clin Oncol. 125:402-404,1999.

 

13- Kulaksizoglu H, Toktas G, Kulaksizoglu I.B,Ağlamış E, Ünlüer E.: When Should QualityOf Life Be Measured After Radical Cystectomy? Eur Urol 42(4): 350-35, 2002.

 

14- Mihmanlı İ, Kantarcı F, Kulaksızoğlu H.Ç,Gurses B,Ogut G, Ünlüer E,Uysal O, AltuğA. Testicular Size and Vasculer Resistance Before and After Hydrucelectomy . AmericanJournal of Radiology, 183:1379-1385, 2004
.
15- Ozen H, Akyol F, Toktas G, Eskicorapci S, Unluer E, Kuyumcuoglu U, Abay E,Cureklibatur I, Sengoz M, Yalcin V, Akpinar H, Zorlu F, Sengor F, Karaman I. Is 
2Prophylactic Breast Radiotherapy Necessary for All Patients in Bicalutamide 150 MgInduced Gynecomastia and/or Breast Pain in Prostate Cancer Patients? A ProspectiveRandomized Study Journal of Urology. 184:519-524, 2010.

 

16- Erkan E, Toktas G, Unluer E, Ozyalvacli ME, Ozyalvacli G, Huq GE. Expression ofnos isoforms in internal spermatic veins of infertile men with varicocele. Syst biolreprod med. 2012 may 30.

 

17- Erdogan Aglamis, Gokhan Toktas, Erdinc Unluer, Cemal Tasdemir, Cavit CeylanPrognostic factors in radical cystectomy affecting survival.
 Arch Med Sci 2012; 8, 4: 650-654

 

 18-Surgıcal Technıque:Novel technique of cytolithotripsy for large bladder stonesGokhan Toktas,,Vural Sacak,,Erkan Erkan,Ramazan Kocaaslan,Murat Demiray,Erdinc Unluer,M Emin Ozyalvacli.Asian J.of Endoscopic Surgery,6(2013),245-248

 

 19-Gokhan Toktas,Murat Demiray,Erkan Erkan,Ramazan Kocaaslan,Ugur Yucetas,Suleyman Erdinc Unluer.The Effect of Antibiotherapy on Prostate Sfecific
Antigen Levels and Prostate Biopsy Results in Patients with levels 2,5 to 10 ng/ml 0-- Aglamis E , Kocaaslan R, Yucetas U , Toktas G , Ceylan C , Doluoglu OG, Erdinc Unluer "How many cores should be taken in a repeat biopsy on patients in whom atypical small acinar proliferation has been identified in an initial transrectal prostate biopsy?", Int Braz J Urol. 2014; 40: 605-12
 

20- K. Çeçen, Ö. Aksoy, R. Kocaaslan, B. Kurt, S. Yayla, M. A. Karadağ, A. Demir, E. Ünlüer, "Investigation of Efficacy of Intravenous Fluorescein in the Differential Diagnosis of Intraperitoneal Bladder Rupture with Liver and Spleen Lacerations: An Experimental Study on Rabbit Model", Journal of the Faculty of Veterinary Medicine Kafkas University , Kafkas Univ Vet Fak Derg 20 (5): 687-690, 2014,

21-G. C. Öktem, R. Kocaaslan, M. A. Karadağ, M. Bağcıoğlu, A. Demir, K. Cecen, E.Ünlüer, “The Role of Transcavitary Ultrasonography in Diagnosis and Staging of Nonmuscle- İnvasive Bladder Cancer: A Prospective Non-Randomized Clinical Study” Springerplus. 2014
Sep 11;3:519. doi: 10.1186/2193-1801-3-519. eCollection 2014.

22-G. C. Öktem, R. Kocaaslan, M. A. Karadağ, M. Bağcıoğlu, A. Demir, K. Cecen, E. Ünlüer, “The Role of Transcavitary Ultrasonography in Diagnosis and Staging of Nonmuscle- İnvasive Bladder Cancer: A Prospective Non-Randomized Clinical Study” Springerplus. 2014
Sep 11;3:519. doi: 10.1186/2193-1801-3-519. eCollection 2014.