Jinekolojik Onkoloji

Orta ve lise tahsilini İstanbul Alman Lisesinde yapan Prof. Dr. Sinan Berkman, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1976-80 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında ihtisasını yaptı.

Uzman olduktan sonra aynı yerde Başasistan olarak görevine devam etti, 1984 yılında Doçent, 1992 yılında Profesör oldu ve 2014 yılında aynı yerden emekliye ayrıldı. 

  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği
  • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
  • Sevikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği
  • Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar Derneği