Prof. Dr. Sinan BERKMAN İstanbul Florence Nightingale Hastanesi - Kadın Hastalıkları ve Doğum

Özel İlgi Alanları
 • Jinekolojik Onkoloji
 • Kadın Sağlığı

Randevu Alın

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
  • 1992
   İstanbul Üniversitesi 
   Profesörlük 

   1984
   İstanbul Üniversitesi 
   Doçentlik 

   1980
   İstanbul Üniversitesi
   Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası 

   1974
   İstanbul Üniversitesi 
   Tıp Eğitimi

   • Türk Tabipler Birliği
   • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği
   • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
   • Sevikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği
   • Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar Derneği