Prof. Dr.
Sinan BERKMAN

Prof. Dr.
Sinan BERKMAN

Randevu Al
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Jinekolojik Onkoloji

Video

  • 2015
   İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
   Kadın Hastalıkları ve Doğum

   1992

   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
   Profesörlük 

   1984
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
   Doçentlik 
                                              

   1976-80
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası 
   1974
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
   Tıp Eğitimi

   • Türk Tabipler Birliği
   • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği
   • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
   • Sevikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği
   • Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar Derneği