• Üç Boyutlu Transtorasik ve Transözefageal Ekokardiyografik Olarak Tüm Kalp Yapılarının İncelenmesi
  • Transkateter İşlemler Sırasında Üç Boyutlu Ekokardiyografik Olarak İşlemin Görüntülenmesi
  • Pulmoner Hipertansiyon

2000 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan Doç. Dr. Selen Yurdakul, 2001 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başlamış ve 2006 yılında kardiyoloji uzmanı olmuştur.

    2006-2009 yılları arasında, önce Şişli Devlet Hastanesi' nde, daha sonra İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kardiyoloji Devlet Hizmet Yükümlülüğü görevini tamamlamıştır

    2009 yılından beri Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde Ekokardiyografi Laboratuvarı'nda görev yapmakta olan Doç. Dr. Selen Yurdakul, 2012 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi'nde yardımcı Doçent ünvanı almıştır.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. Oxidative DNA damage is significantly correlated with flow-mediated dilation in patients with coronary artery disease.
Yurdakul S, Özben B, Bilge A.K., Türkoğlu Ü. M., Arkaya S, Nişancı Y. J Investig Med. 2008 Oct;56(7):925–30.doi: 10.231/JIM. Ob013e318180a91f.

2. Early detection of right ventricular systolic dysfunction by using myocardial acceleration during isovolumic contraction in patients with mitral stenosis.
Tayyareci Y, Nişancı Y, Umman B, Öncül A, Yurdakul S, Altun İ, Umman S, Buğra Z.
Eur J Echocardiogr. 2008 Jul;9(4):516–21. Epub 2007 Oct 8.doi: 10.1016/j.euje.2007.08.007

3. Tayyareci Y, Yildirimturk O, Yurdakul S, Aytekin S. Clinical implications of velocity vector imaging in evaluating left ventricular systolic functions. Minerva Cardioangiologica. 2010; 58:399-408.

4. Tayyareci Y, Yurdakul S, Tayyareci G, Nisanci Y, Umman B, Bugra Z. Impact of myocardial acceleration during isovolumic contraction in evaluating subclinical right ventricular systolic dysfunction in type II diabetes mellitus patients. Echocardiography. 2010; 27(10):1211-1218 doi: 10.1111/j.1540-8175.2010.01237.x

5. Yildirimturk O, Tayyareci Y, Erdim R, Ozen E, Yurdakul S, Aytekin V, Demiroglu IC, Aytekin S. Assessment of right atrial pressure using echocardiography and correlation with catheterization. J Clin Ultrasound. 2011;39(6):337-43.doi: 10.1002/jcu.20837.Epub 2011 May 4.

6. Aytekin S, Tayyareci Y, Yildirimturk O, Yurdakul S, Sagbas E, Sanisoglu I, Ozkara A, Akpinar B. Prosthetic Heart Valve Ring Thrombosis: A Recent Nightmare of the Clinicians. JACC Cardiovasc Imaging. 2011 Oct;4(10):1141-3.doi: 10.1016/j.jcmg.2011.03.021.

7. Yurdakul S, Tayyareci Y, Yildirimturk O, Memic K, Aytekin V, Aytekin S. Subclinical left ventricular dysfunction in asymptomatic chronic mitral regurgitation patients with normal ejection fraction: A combined tissue Doppler and velocity vector imaging-based study. Echocardiography. 2011 Sep;28(8):877-85. doi: 10.1111/j. 1540-8175. 2011.01428.x.

8. Yildirimturk O, Helvacioglu FF, Tayyareci Y, Yurdakul S, Aytekin S. Assessment of Right Ventricular Endocardial Dysfunction in Mild-to-Moderate Mitral Stenosis Patients Using Velocity Vector Imaging. Echocardiography. 2012; 29(1): 25-33.doi: 10.1111/j. 1540-8175.2011.01529.x. Epub 2011 Nov 2.