Prof. Dr. Murat İMER Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi - Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Özel İlgi Alanları
 • Omurga Cerrahisi
 • Periferik Sinir Cerrahisi

Randevu Alın

Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
  • 2015
   Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
   Nöroşirürji

   2011
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
   Profesör

   1991
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Nöroşirürji Ana Bilim Dalında Uzmanlık Eğitimi

   • Türk Nöroşirurji Derneği
   • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği
   • Türk Tabipleri Birliği 
   • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

    
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

    1. “Neuropathfinder” Konuşmacı Eğitimi Toplantısı, 2011, Atina, Yunanistan 
    1. “Neuropathfinder” Konuşmacı Eğitimi Toplantısı, 2009, Viyana, Avusturya
    1. Servikal ve Lomber DISC Nükleoplasti Eğitimi, 2004, Freiburg, Almanya
    1. La Timone Hastanesi Radyoşirurji Bölümü, 2004 (2 ay) Marsilya, Fransa 
    1. “Advanced Training on Vestibular Schwannomas and Skull Base Surgery with Leksell Gamma Knife”, 2004 (2 ay) Marsilya,  Fransa
    1. “Advanced Training on Functional Disorders with Leksell Gamma Knife”, 2004,Marsilya, Fransa
    1. “Codman Infusion Pump Therapy Workshop”, 2003  (2 ay) , Almanya
    1. Kuopio Üniversite Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, 2000 (2 ay), Finlandiya
    1. EANS “Primary Examination”, 1995, Klagenfurt, Avusturya
    1. Fonksiyonel ve Stereotaktik Nöroşirurji Kursu, 1990, Oulu, Finlandiya
    1. Çok sayıda kongre ve seminerde katılımcı ve konuşmacı olarak yer almıştır. 
    1. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 70 adet yayını, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen kongrelerde 71 bildirisi bulunmaktadır.
    1. Bilimsel yayın listesinde yer alan 19 yayın için 01.06.2011 tarihi itibarı ile 124 atıf bulunmaktadır.