• Girişimsel Kardiyoloji
 • Elektrofizyoloji
 • Kardiyak Görüntüleme

 • 2004Kerckhoff Clinic, Germany
 • 2003Grup Florence Nightingale HastaneleriKardiyoloji
 • 2002Columbia University, USA
 • 1998Clevland Clinic, USA
 • 1993İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji EnstitüsüKardiyoloji
 • 1987İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği 

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

 

Avrupa Kardiyoloji Toplantısı (Her Yıl) Amerika Aritmi Toplantısı (Her Yıl) Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Her Yıl)